Search


Advanced Search
Nenad Bach - Editor in Chief

Sponsored Ads
 »  Home  »  Culture And Arts  »  Japan-Croatia Friendship House Project presented in Tokamachi
Japan-Croatia Friendship House Project presented in Tokamachi
By Sanja Željeznjak | Published  03/12/2010 | Culture And Arts | Unrated
Tokamachi the capital of the Japanese-Croatian friendship


Japan - Croatia Friendship House Project. From left to right: Croatian architects Vinko Penezic i Krešimir Rogina, Yoshifumi Sekiguchi, mayor of the city of Tokamachi, and dr. Drago Štambuk, ambassador of the Republic of Croatia in Japan.


Project of Japan-Croatia Friendship House in Tokamachi, Japan

 
Japanskoj javnosti predstavljen projekt gradnje Kuće japansko-hrvatskog prijateljstva u Tokamachiju

Dana 5. ožujka u gradu Tokamachiju u prefekturi Niigata na središnjem japanskom otoku Honšu, u organizaciji grada Tokamachija javnosti je predstavljen projekt Kuće japansko-hrvatskog prijateljstva. Na tiskovnoj konferenciji koju su pohodili brojni novinari japanskih lokalnih i nacionalnih radijskih i TV-mreža, članovi Nogometnog saveza Tokamachija, predstavnici izvođača radova ILYA te brojni građani, nazočnima se obratio gradonačelnik Tokamachija Yoshifumi Sekiguchi. U uvodnoj riječi osvrnuo se na povijesne razloge gradnje Kuće, koji datiraju od 2002. godine kada je u Tokamachiju boravio hrvatski nogometni tim u sklopu Svjetskog prvenstva u Japanu i Južnoj Koreji. Gradonačelnik je pozdravio i nazočnog Veleposlanika RH u Japanu dr. Dragu Štambuka, kojemu je zahvalio na iniciranju ovoga projekta i na velikom osobnom trudu da ga se dovede do finalne faze. Nakon govora otkrio je službeni naziv projekta: Japan-Croatia Friendship House, i zatim dao riječ Veleposlaniku.

Veleposlanik Štambuk obratio se nazočnima zahvalivši građanima Tokamachija na njihovoj nesvakidašnjoj vezanosti za Hrvatsku koja datira od 2002., jer kako je kazao, bez njihova emocionalnog udjela ovaj projekt ne bi bio moguć. Tu vezanost s Hrvatskom nazvao je 'Tokamachi faktorom', te je opisao kako je prije četiri godine došavši u Tokamachi osjetio veliku ljubav njegovih stanovnika prema Hrvatskoj i njenim nogometašima. Naveo je kako ga je njegov prvi susret s građanima Tokamachija u veljači 2006. na Snježnom festivalu iznimno oduševio, jer su isti s neuobičajenim ponosom isticali hrvatske nacionalne simbole, državnu zastavu i grb, na suvenirima, kapama i majicama, registrirali na svojim mobitelima hrvatsku himnu i restoranima davali imena hrvatskih nogometaša.

Došavši na igralište koje je nosilo hrvatsko ime Croatia Pitch, a na kojem se od 2003. g. održava Hrvatski kup u 6 kategorija, kada se pobjedničkim momčadima dodjeljuju staklene lopte od samoborskog kristala, Veleposlanik je prvi put došao na ideju da se na tom terenu podigne popratni objekt koji bi služio u sportske i kulturno-društvene svrhe, sa simboličkim japansko-hrvatskim znamenom na vrhu, a zvao bi se Kuća japansko-hrvatskog prijateljstva. 

Veleposlanik Štambuk, nazvavši Tokamachi glavnim gradom japansko-hrvatskoga prijateljstva, naveo je kako je godinama poticao domaću vlast na izgradnju ovog projekta, te kako je prije dvije godine ona konačno sastavila financijsku konstrukciju uz, s njegove strane, potaknutom donacijom projekta hrvatskih arhitekata Vinka Penezića i Krešimira Rogine, afirmiranih u Japanu. Projekt su hrvatski arhitekti naknadno prilagodili klimatskim uvjetima u Tokamachiju, obilježenim velikom količinom snijega, najvećom u ovoj azijskoj zemlji. 

Sada kada je projekt finaliziran, hrvatski arhitektonski dvojac Penezić & Rogina, također nazočan na predstavljanju, iznio je projektne premise i detalje. Naveli su kako su se rukovodili zajedničkom kulturnom baštinom i simbolima obiju zemalja i tako ostvarili projekt visoke arhitektonske i simboličke vrijednosti. S veleposlanikom i gradonačelnikom, zajednički su pred nazočnima otkrili maketu projekta i poklonili je gradonačelniku. U zatamnjenom prostoru tiskovne konferencije maketa je isijavala  vječnu svjetlost prijateljstva, koja je proizlazila iz kombinacije japanske lanterne i hrvatskog svjetionika, simboličkog dijela Kuće prijateljstva. 

Na kraju, hrvatski Veleposlanik poklonio je gradonačelniku Tokamachija dvije svoje recentno tiskane knjige, jednu u Japanu "Crni val" i drugu u domovini. Potonju pod naslovom "Pognuta riža" sastavljenu od haiku pjesama mahom napisanih u Tokamachiju. Japanski mediji opširno su izvijestili o ovom, za Tokamachi i japansko-hrvatske odnose, važnom događaju.

Izgradnja Kuće japansko-hrvatskog prijateljstva počinje u svibnju ove godine, a veliko i svečano otvaranje objekta očekuje se 2. rujna 2011. 

Sanja Željeznjak
www.kucanicaujapanu.blog.hr
Tokamachi, 5. ožujka 2010.

 
Japan-Croatia Friendship House Project presented in Tokamachi, Japan

On March 5, 2010 in the city of Tokamachi in Niigata Prefecture on the central Japanese island of Honshu, organized by the city of Tokamachi, the launching of the Japan-Croatia Friendship House Project was introduced to the public. At a news conference visited by numerous Japanese journalists, local and national radio and television networks, members of the Tokamachi Football Association, the representatives of the building contractor ILYA as well as numerous citizens, those present were addressed by the Mayor of Tokamachi Yoshifumi Sekiguchi. His opening words referred to the historical reasons for the construction of the House, dating from 2002 when the Croatian football team stayed in Tokamachi during the World Cup in Japan and South Korea. The Mayor welcomed the attending Croatian Ambassador to Japan Dr. Drago Štambuk and thanked him for initiating this project and taking a great personal effort to bring it to the final phase. After the speech, the Mayor unveiled the official name of the project: Japan-Croatia Friendship House, and then Ambassador Štambuk took the word. 

Ambassador Štambuk addressed those present thanking the citizens of Tokamachi for their extraordinary attachment to Croatia, which dates from 2002. He said that without their emotional commitment, this project would not be possible. This commitment to all things Croatian he described as the 'Tokamachi factor'. He went on to say that four years ago when he came to Tokamachi, he felt a great love of its people towards Croatia and her football players. He described his feelings of delight in his first contact with the citizens of Tokamachi in February 2006 at the Snow festival, when he met people who with unusual pride emphasized the Croatian national symbols, the flag and national emblem, the souvenirs, caps and shirts, playing the Croatian national anthem on their cell phones and giving the restaurants the names of Croatian players. 

Arriving on the playground named Croatia Pitch, where since 2003 the Croatia Cup in 6 categories has been held and the winning teams awarded the glass crystal balls from Samobor, the Ambassador for the first time came up with the idea to build a facility on that ground that would serve the sporting, cultural and social purposes, with symbolic Japanese-Croatian symbol at the top, called the House of Japanese-Croatian friendship. 

Ambassador Štambuk, calling Tokamachi the capital of the Japanese-Croatian friendship, said that he for years urged local authorities to start this project, and that finally two years ago, a financial structure was drawn up with, on his part prompted, preliminary design of Croatian architects Vinko Penezić and Krešimir Rogina, already established in Japan. The project was later adapted to the climate conditions in Tokamachi, marked by a large amount of snow, the largest in this Asian country. 

Now that the project is finalized, the Croatian architectural duo Penezić & Rogina, who also attended the presentation, explained the project's premises and details. They specified that they were guided by the heritage and symbols of both countries and thus made it the project with a high architectural and symbolic value. With the Ambassador and the Mayor they jointly displayed a model of the House and presented it to the Mayor. In the darkened room of the press conference the model radiated the eternal light of friendship, which is derived from the combination of the Japanese lantern and the Croatian lighthouse, symbolic of the House of Friendship. 

Finally, the Croatian Ambassador presented the Mayor of Tokamachi with two of his recently published books, one printed in Japan in English and Japanese "Black Wave/Kuroi nami", and another printed in Croatia. The latter under the title "Bowing Rice" is composed of haiku poems written mostly in Tokamachi. Japanese media have reported extensively on this, for Tokamachi and Japanese-Croatian relations important event. 

Construction of the Japan-Croatia Friendship House will start in May of this year. A grand opening of the facility is expected on September 2, 2011. 

Sanja Željeznjak
www.kucanicaujapanu.blog.hr
Tokamachi, 5 March, 2010.


 
Riječi koje je napisao hrvatski ambasador dr. Drago Štambuk bit će uklesane i izložene u simboličkom dijelu Kuće, a glase ovako:

Tokamachi je istinska prijestolnica prijateljstva između Japana i Hrvatske. Nisam nikada sreo ljude zaljubljenije u moju zemlju od žitelja ova idilična grada, položenog na brijezima ispunjenim kamijem, u gustim šumama Niigate.
 
kami, duhovna supstancija zemlje

 
The words written by Croatian ambassador dr. Drago Štambuk will be carved and displayed in the House's symbolic part, and they are as follows:

Tokamachi is the true capital of friendship between Japan and Croatia. I have never met people more in love with my country than the citizens of this idyllic Japanese town in the kami-loaded hills and forests of Niigata.

kami, divine presence

Project of Japan-Croatia Friendship House in Tokamachi, Japan
We support Croatia!! Tokamachi
Source www.kucanicaujapanu.blog.hr

Formated for CROWN by prof.dr. Darko Žubrinić
Distributed by www.Croatia.org . This message is intended for Croatian Associations/Institutions and their Friends in Croatia and in the World. The opinions/articles expressed on this list do not reflect personal opinions of the moderator. If the reader of this message is not the intended recipient, please delete or destroy all copies of this communication and please, let us know!


How would you rate the quality of this article?

Verification:
Enter the security code shown below:
imgRegenerate Image


Add comment
Related Articles
Related Links
Comments


Article Options
Croatian ConstellationPopular Articles
  1. Dr. Andrija Puharich: parapsychologist, medical researcher, and inventor
  2. (E) Croatian Book Club-Mike Celizic
  3. Europe 2007: Zagreb the Continent's new star
  4. (E) 100 Years Old Hotel Therapia reopens in Crikvenica
  5. Nenad Bach singing without his hat in 1978 in Croatia's capital Zagreb
No popular articles found.