Search


Advanced Search
Nenad Bach - Editor in Chief

Sponsored Ads
 »  Home  »  People  »   Miro Gavran to be awarded with "Gold Merit Badge of the Republic of Austria" by president Van der Bellen
 »  Home  »  Humor And Wisdom  »   Miro Gavran to be awarded with "Gold Merit Badge of the Republic of Austria" by president Van der Bellen
 »  Home  »  Education  »   Miro Gavran to be awarded with "Gold Merit Badge of the Republic of Austria" by president Van der Bellen
 »  Home  »  Culture And Arts  »   Miro Gavran to be awarded with "Gold Merit Badge of the Republic of Austria" by president Van der Bellen
Miro Gavran to be awarded with "Gold Merit Badge of the Republic of Austria" by president Van der Bellen
By Nenad N. Bach and Darko Žubrinić | Published  03/8/2018 | People , Humor And Wisdom , Education , Culture And Arts | Unrated
Prominent publisher from Vienna - "Seifert Verlag" published four of his novels in hardcover


Miro Gavran, the greatest contemporary Croatian playwright. Photo by D. Puklavec, Pixell.
Until 2017, about 1000 actors in Croatia and thoughout the world participated in his plays.
He had about 1300 public literary appearances in Croatia and worldwide.


Savezni predsjednik Republike Austrije Alexander Van der Bellen donio je odluku o dodjeli "Zlatnog odlikovanja časti za zasluge u Republici Austriji" hrvatskom književniku Miri Gavranu.

Ovo visoko državno odličje našem književniku će biti uručeno 20. ožujka 2018.

Gavranova povezanost s austrijskim kulturnim prostorom je snažna i dugotrajna: u prosincu prošle godine Miro Gavran je u Beču dobio prestižnu međunarodnu Nagradu "€œDr. Alos Mock Europa-Preis" za afirmaciju europskih vrijednosti u svome književnom radu," kod uglednog bečkog izdavača SEIFERT VERLAG Miro Gavran je objavio četiri tvrdo ukoričena romana: Zaboravljeni sin, Judita, Krstitelj i Poncije Pilat. U Beču je u proteklih dvadesetak godina gostovalo dvanaest njegovih kazališnih predstava. Godine 2007. Institut za kazališne studije Sveučilišta u Beču i  njemačka izdavačka kuća Anton Hiersemann iz Stuttgarta objavili su knjigu s izborom ponajboljih svjetskih dramatičara u koji su uvrstili čak tri drame Mire Gavrana a riječ je o dramama Noć bogova, Ljubavi Georgea Washingtona i Kreontova Antigona. I ne samo to, radnja njegovih drama Najduži dan Marije Terezije i Pacijent doktora Freuda događa se upravo u Beču, a u Austriji se djelomično odvija i radnja njegovih dvaju novijih romana Kafkin prijatelj i Nekoliko ptica i jedno nebo. Gavran je do sada imao i devet kazališnih premijera na njemačkom jeziku u Austriji i u Njemačkoj, a za rujan ove godine najavljena je još jedna Gavranova kazališna premijera u Beču.

Miro Gavran u svojim djelima nerijetko obrađuje univerzalne teme koje prelaze granice Hrvatske i šire ideju humanosti. Njegovi junaci, poput samog autora, imaju izrazito afirmativan odnos prema životu. Gavranova djela zastupaju vrijednosti tolerancije i ljudskosti na kojima se temelji zapadna civilizacija. Književni teoretičari i teatrolozi znali su primijetiti da se u njegovu stvaralaštvu prožima srednjeeuropski duh s tipičnim lokalnim hrvatskim motivima i mentalitetom.

Djela Mire Gavrana dosad su prevedena na 40 jezika te su izašla u više od 200 izdanja u zemlji i inozemstvu. Njegova dramska djela bila su predloškom za više od 300 kazališnih premijera diljem svijeta, a vidjelo ih je više od tri milijuna ljudi. Najizvođeniji je suvremeni hrvatski dramatičar u zemlji i inozemstvu.


Alexander Van der Bellen, President of Austria made a decision to award Miro Gavran with "Gold Merit Badge of the Republic of Austria".

It will be awarded on March 20th 2018.


Gavran's connection to Austrian cultural space is strong and longlived. He received international "Dr. Alois Mock Europa-Preis" award for affirmation of European values in his literary works in December in Vienna. Prominent publisher from Vienna - "Seifert Verlag" published four of his novels in hardcover: Forgotten Son, Judith, John the Baptist and Pontius Pilatus. Twelve of his plays visited Vienna in last twenty years. Three of his plays (The Night of the Gods, George Washington's Loves and Creon's Antigone) were selected for book of selection of the best worsk from world dramatists. This was published by the Institute for Theatrical Studies, University of Vienna and German publisher Anton Hiersemann in 2007. But that is not all, the plot of his plays Maria Theresa's Longest Day and Dr. Freud's Patient is set in Vienna, and the plot of his two novels Kafka's Friend and A Few Birds and One Sky is partly set in Austria. Gavran has had nine theatre premieres in German in Austria and Germany so far and there is one more premiere coming up in Vienna in Septermber.

In his works Miro Gavran often deals with universal themes that cross the borders of Croatia and promote the idea of humanity. His heroes, like the author himself, have a very affirmative attitude towards life. Gavran's works represent the values of tolerance and humanity on which the western civilization is based. Literary theorists and theatre experts sometimes notice that his artistic creation is permeated by a Central European spirit with typical Croatian local motifs and mindset.

Miro Gavran's work has been translated into 40 languages in more than 200 editions in Croatia and abroad. His dramas were templates for more than 300 theater premieres around the world which were seen by more than 3 million viewers. He is the most performed contemporary Croatian author in country and abroad.Razni prijevodi Gavranovih djela s hrvatskoga jezika
 1. albanski
 2. arabski
 3. bugarski
 4. katalonski
 5. kineski
 6. češki
 7. danski
 8. nizozemski
 9. engleski
 10. esperanto
 11. estonski
 12. flamanski
 13. francuski
 14. talijanski
 15. njemački
 16. grčki
 17. hebrejski
 18. hindi
 19. mađarski
 20. japanski
 21. karnatački (Indija)
 22. latvijski
 23. litvanski
 24. lužičkosrbski
 25. makednoski
 26. maratski (Indija)
 27. norveški
 28. perzijski
 29. poljski
 30. portugalski
 31. rumunjski
 32. ruski
 33. slovački
 34. slovenski
 35. španjolski
 36. švedski
 37. teluguški (Indija)
 38. turski
 39. ukrajinski
 40. valonski (Belgija)


Various translations of Gavran's works from Croatian language
 1. Albanian
 2. Arabic
 3. Bulgarian
 4. Catalan
 5. Chinese
 6. Czech
 7. Danish
 8. Dutch
 9. English
 10. Esperanto
 11. Estonian
 12. Flamish
 13. French
 14. Italian
 15. German
 16. Greek
 17. Hebrew
 18. Hindi
 19. Hungarian
 20. Japanese
 21. Kannada (India)
 22. Latvian
 23. Lithuanian
 24. Lužičko-Sorbian
 25. Macedonian
 26. Marathi (India)
 27. Norwegian
 28. Persian
 29. Polish
 30. Portugese
 31. Romanian
 32. Russian
 33. Slovakian
 34. Slovenian
 35. Spanish
 36. Swedish
 37. Telugu (India)
 38. Turkish
 39. Ukrainean
 40. Walloon (Belgium)Nenad Bach and Miro Gavran in Zagreb in 2008. Many thanks to Mr Gavran for the photo.

Formated for CROWN by Darko Žubrinić
Distributed by www.Croatia.org . This message is intended for Croatian Associations/Institutions and their Friends in Croatia and in the World. The opinions/articles expressed on this list do not reflect personal opinions of the moderator. If the reader of this message is not the intended recipient, please delete or destroy all copies of this communication and please, let us know!


How would you rate the quality of this article?

Verification:
Enter the security code shown below:
imgRegenerate Image


Add comment
Related Articles
Related Links
Comments


Article Options
Croatian ConstellationPopular Articles
 1. Dr. Andrija Puharich: parapsychologist, medical researcher, and inventor
 2. (E) Croatian Book Club-Mike Celizic
 3. Europe 2007: Zagreb the Continent's new star
 4. (E) 100 Years Old Hotel Therapia reopens in Crikvenica
 5. Nenad Bach & Miro Gavran hosted by Branimir Bilic on Croatian TV 2010
No popular articles found.