Search


Advanced Search
Nenad Bach - Editor in Chief

Sponsored Ads
 »  Home  »  Music  »  Ivana Marija Vidovic presided the "Ariano International Piano Competition" in Italy 2023
 »  Home  »  Education  »  Ivana Marija Vidovic presided the "Ariano International Piano Competition" in Italy 2023
Ivana Marija Vidovic presided the "Ariano International Piano Competition" in Italy 2023
By Nenad N. Bach and Darko Žubrinić | Published  10/28/2023 | Music , Education | Unrated
She presided over our jury splendidly, and she also introduced something that has not been present in competitions so far... (maestro Raimondo Mazzeo)

Ivana Marija Vidović, respected Croatian pianist and poet from the city of Dubrovnik,
president of the jury of the "2023 International Pianist Competition in Ariano", Italy

The photographer is discovered...

The jury of the "2023 International Pianist Competition in Ariano", Italy


What an honor!
Ivana Marija Vidović presided over the international piano competition in Italy


Respected Dubrovnik pianist, Ivana Marija Vidović, returned from Italy full of impressions after chairing the international piano competition 'Ariano International Piano Competition.' Being the head of the jury, she emphasized that it came as a pleasant surprise, and the entire experience enriched her. She mentioned that once again, she had the opportunity to represent her hometown. The competition and the judging of eminent musicians took place at the Museo Civico e Della Ceramica, located in the Forte Palace in the old part of Ariano Irpino. The competition was conceived by the young pianist Remo Raimondo Mazzeo. Besides Ivana Marija Vidović, who chaired the international jury, the members were Remo Mazzeo, Arianna Bonatesta, Marco Ciampi, and Giuliano Adorno.

Judging among numerous young artists and the more experienced ones was not easy, our renowned pianist said, as she noted the names of the winners.

"The winners are Luigi Coppola, Category B First Prize + scholarship, Giuseppe Antonio Buonavita, Category C First Prize + scholarship, Lorenzo Savarese, Category E First Prize + Concerto for piano and orchestra, Marian Ayala Moreno, Category F Second Prize + concert prize in the 23/24 season organized by Associazione Italia Musica, Alessandro Capone, Category F First Prize + Concert in Croatia offered by Ivana Marija Vidović + Concerto for piano and orchestra in the 23/24 season organized by Associazione Italia Musica," Vidović noted, along with a few words of gratitude at the end of the competition.

Ivana Marija Vidović

"Honestly, from the depths of my soul, I thank my young colleague Remo Mazzeo for his hospitality, as well as the mayor Enrico Franza and the entire city administration of Ariano Irpino, who provided maximum support for the competition. Thanks to the organizers for a wonderful stay and the great honor they entrusted to me. I am thrilled and honored that I could present my homeland Croatia and my wonderful Dubrovnik within such a beautiful and commendable project. I always carry the city with me, as well as Croatia. This competition has shown how strong our bonds are, and the power of youth is a common wealth for the entire world, which keeps us inspired and courageous. Congratulations to all the winners," Ivana Marija Vidović concluded.

She also revealed an interesting fact - Alessandro Cappone, an artist of Brazilian origin living in Naples, is the absolute winner of the competition and the oldest winner in the last category. This exceptional talent will participate in the 18th Epidaurus Cavtat festival in 2024, thanks to an invitation from our cultural ambassador!

With appropriate words, at the conclusion of the competition, the founder and creator of the 'Ariano International Piano Competition, Maestro Remo Raimondo Mazzeo, addressed all the participants.

"The second edition of the competition is a significant and important step, a leap to an international level, both in terms of candidates from all over the world and an international jury chaired by the renowned Croatian pianist with an international career, Ivana Marija Vidović. The competition is based on supporting young talents, primarily born out of a great desire and necessity. The jury was continuously enriched during the competition, and Ivana Marija Vidović is responsible for the friendly and collegial atmosphere throughout the competition. I sincerely believe there couldn't have been a better choice for the jury president than an internationally acclaimed artist," Maestro Mazzeo emphasized, thanking the 'impressive artist.'

"She presided over our jury splendidly, and she also introduced something that has not been present in competitions so far - she offered an invitation to our absolute winner of the last category for a guest appearance in Croatia. We are delighted," the maestro concluded.

This international piano Competition was supported by the mayor of Ariano Irpino, Mr Enrico Franza, as well as the head of the city's culture department, Mrs Maria Elena de Gruttola, highlighting how cultural ties between our cities have been further strengthened - all thanks to the efforts and dedication of both the founder and the participants, and most importantly, the jury presided over by our renowned pianist, Ivana Marija Vidović.

'Grad uvijek nosim sa sobom i pričam o njemu'

Kakva čast!
Ivana Marija Vidović predsjedala međunarodnim žirijem u Italiji


Naša međunarodno poznata dubrovačka pijanistica Ivana Marija Vidović, vratila se iz Italije prepuna dojmova nakon predsjedavanja međunarodnim pijanističkim natjecanjem 'Ariano International Piano Competition'. Biti predsjednica žirija, istaknula je, došlo je kao ugodno iznenađenje, a cjelokupno iskustvo oplemenilo ju je i još jednom, napominje, dobila je priliku prezentirati svoj rodni grad.

Natjecanje i žiriranje eminentnih glazbenika odvijalo se u Museo Civico e Della Ceramica, smještenom u Palači Forte u starom dijelu grada Ariano Irpino, a osmislio ga je mladi pijanist Remo Raimondo Mazzeo. Osim Ivane Marije Vidović koja je predsjedala međunarodnim žirijem, članovi su bili Remo Mazzeo, Arianna Bonatesta, Marco Ciampi i Giuliano Adorno. Među brojnim mladim umjetnicima, kao i onim starijima, nije bilo lako žirirati, napominje nam naša priznata pijanistica, uz zapisana imena pobjednika.

'Pobjednici su Luigi Coppola, Categoria B Primo premio assoluto + borsa di studio, Giuseppe Antonio Buonavita, Categoria C Primo premio assoluto + borsa di studio, Lorenzo Savarese, Categoria E Primo premio + Concerto per pianoforte e orchestra, Marian Ayala Moreno, Categoria F Secondo premio + concerto premio nella stagione 23/24 organizzata da Associazione Italia Musica, Alessandro Capone, Categoria F Primo premio + Concerto in Croazia offerto da Ivana Marija Vidović + Concerto per pianoforte e orchestra nell anno 23/24 organizzato da Associazione Italia Musica', zapisala je Vidović, uz nekoliko prigodnih i emotivnih riječi po završetku natjecanja.

Ivana Marija Vidović with the youngest competitors

'Iskreno, iz dubine duše zahvaljujem se mladom kolegi Remu Mazzeu na gostoprimstvu, kao i gradonačelniku Enricu Franza te cjelokupnoj gradskoj upravi grada Ariana Irpina, koji su maksimalno podupirali natjecanje. Hvala organizatorima za predivan boravak i veliku čast koju su mi povjerili. Presretna sam i počašćena da sam mogla unutar ovako lijepog i hvalevrijednog projekta predstaviti moju domovinu Hrvatsku i moj divni Dubrovnik kojeg sam nemalo puta spomenula. Posebno je bilo lijepo prezentati ga s profesionalnog, ali i svakog drugog aspekta, osobito humanog. Grad uvijek nosim sa sobom, kao i Hrvatsku. Ovo natjecanje dokazalo je koliko su snažne naše veze, ali i to da je snaga mladosti zajedničko bogatstvo za cijeli svijet, što nas drži i hrabri. Čestitam svim pobjednicima uz zahvalu', zaključila je Ivana Marija Vidović.

Otkrila je i jednu zanimljivost - Alessandro Cappone, umjetnik brazilskog porijekla koji živi u Napulju, apsolutni je pobjednik natjecanja, i najstariji pobjednik zadnje kategorije. Ovaj iznimni talent sudjelovat će na 'punoljetnom', 18. Epidaurus Cavtat festivalu 2024. godine, na poziv naše kulturne ambasadorice!

Prigodnim riječima, po zaključenju natjecanja svim sudionicima obratio se i idejni začetnik i osnivač 'Ariano International Piano Competition, mo Remo Raimondo Mazzeo.

'Drugo izdanje natjecanja velik je i važan iskorak, skok na međunarodni nivo, kako s kandidatima kojih je bilo sa svih strana svijeta, tako i s međunarodnim žirijem, kojim je predsjedavala ugledna hrvatska pijanistica s međunarodnom karijerom Ivana Marija Vidović. Natjecanje se bazira na podupiranju mladih talenata, to je in primis, rodilo se iz te velike želje i potrebe. Žiri se tijekom cijelog natjecanja iznimno nadopunjavao, a upravo je Ivana Marija Vidović zaslužna za prijateljsku i kolegijalnu atmosferu tijekom cijelog natjecanja. Iskreno mislim da nije mogao biti bolji izbor za predsjednicu žirija od međunarodno priznate umjetnice', naglasio je maestro Mazzeo, zahvalivši se 'umjetnici koja mu imponira'.

'Presjedavala je na sjajan način našem žiriju, ali isto tako uvela novost koja dosad nije bila prisutna u natjecanjima - ponudila je poziv našem apsolutnom pobjedniku zadnje kategorije gostovanje u Hrvatskoj. Presretni smo', zaključio je maestro. Natjecanje je podupirao i gradonačelnik grada Ariano Irpino, Enrico Franza, ali i pročelnica za kulturu grada Ariano Irpino Maria Elena de Gruttola, istaknuvši kako su kulturne spone među našim gradovima još više osnažene - a sve zahvaljujući trudu i požrtvovnosti kako osnivača, tako i sudionika, a najviše žirija kojim je presjedala naša priznata pijanistica.


How would you rate the quality of this article?

Verification:
Enter the security code shown below:
imgRegenerate Image


Add comment
Related Articles
Related Links
Comments


Article Options
Croatian ConstellationPopular Articles
  1. Dr. Andrija Puharich: parapsychologist, medical researcher, and inventor
  2. (E) Croatian Book Club-Mike Celizic
  3. Europe 2007: Zagreb the Continent's new star
  4. (E) 100 Years Old Hotel Therapia reopens in Crikvenica
  5. Nenad Bach singing without his hat in 1978 in Croatia's capital Zagreb
No popular articles found.