Search


Advanced Search
Nenad Bach - Editor in Chief

Sponsored Ads
 »  Home  »  Music  »  Franjo Krezma 19th ct Croatian violinist interpreted by Yoko Nishii and Kresimir Marmilic in March 2018
Franjo Krezma 19th ct Croatian violinist interpreted by Yoko Nishii and Kresimir Marmilic in March 2018
By Nenad N. Bach and Darko Žubrinić | Published  02/28/2018 | Music | Unrated
He entered the Vienna Conservatory as nine-years-old boy, and was the youngest student of this Conservatory ever!


Franjo Krežma (1862-1881)
Kresimir Marmilić (Vn) & Yoko Nishii (Pf)
Concert Tour @ Croatia in March 2018

~ Hommage -€“ Franjo Krežma ~

Zagreb - četvrtak 8. ožujka u 19:30
Centar za kulturu i obrazovanje Susedgrad (Argentinska 5)
Organizator: Centar za kulturu i obrazovanje Susedgrad

Zagreb - nedjelja 11. ožujka u 15 sati
Hotel Westin - Kristalna dvorana
Humanitarni koncert za školovanje pasa vodiča
Organizator: Veleposlanstvo Japana u Republici Hrvatskoj

Vukovar - četvrtak 15. ožujka u 19 sati
Dvorac Eltz, Županijska 2, Vukovar
Organizatori: Gradski muzej Vukovar / Ogranak Matice hrvatske u Vinkovcima / Hrvatska matica iseljenika - podružnica Vukovar

Vinkovci - petak 16. ožujka u 19 sati
Dvorana Ogranka Matice hrvatske, J. Dalmatinca 22, Vinkovci
Organizatori: Ogranak Matice hrvatsek u Vinkovcima / Hrvatska matica isljenika - podružnica Vukovar

Valpovo - subota 17. ožujka u 19:30
kapelica sv. Trojstva pri dvorcu Prandau - Normann

Zagreb - četvrtak 22. ožujka u 20 sati
Centar za kulturu Novi Zagreb, Trg Narodne zaštite 2, Remetinec
Organizator: Centar za kulturu Novi Zagreb

Ludbreg - petak 23. ožujka u 19 sati
Svečana dvorana dvorca Batthyany, Ludbreg
Organizator: Centar za kulturu i informiranje "D. Novak", Ludbreg

Zagreb - nedjelja 25. ožujka u 19:30
Kuća Šenoa, Ulica Ive Mallina 27, Zagreb
Organizator: Kuća Šenoa

Pazin - četvrtak 29. ožujka u 19 sati
Spomen dom, Pazin
Organizator: Pučko otvoreno učilište Pazin


**Program**

Franjo Krežma (1862-1881) :
Auf der Riva degli Schiavoni
Souvenir a Steinbruck
Albumblatt
Scherzino
Noćni čar
Tamezo Narita (1893-1945):
Hamabe-no-Uta / A song of the seashore / Pjesma morske obale
Rentaro Taki (1879-1903):
Kojoj no Tsuki / The Moon over the old Castle / Mjesec ponad starg dvorca
Teiichi Okano (1878-1941):
Farusato / My old country home / Moja domovina
Edward Elgar (1857-1934): Salut d'amour
Fritz Kreisler (1875-1962): Schoen Rosmarin, Liebesfreud
Dora Pejačević (1885 - €“1923): CanzonettaFranjo Krežma in 1870, at the age of 8. Photo of pocket size by Ivan Standl, distinguished Croatian photographer.
Source athena.muo.org

According to maestro Krešimir Marmilić, the photo was very probably taken in Sisak,
on the occasion of the first public concert of young Franjo Krežma.
The following year, at the age of nine, he inscribed the Conservatory of Vienna,
as the youngest student ever (which he completed at the age of 13).


About 100 of his pieces have been discovered by Krešimir Marmilić in Zagreb in 1996!


FRANJO KREŽMA (1862-1881)

Najzahtjevnije od svih glazbala -€“ violina, najnedokučivije od svih ljudskih sposobnosti - genijalnost, ono što najbrže prati sve ljude -€“ zaborav, i kadšto, prava privilegija -€“ vlastiti grob. Sve to je Franjo Krežma. Zaboravljeni genijalni glazbenik, violinist, skladatelj. Toliko zaboravljen da je u domovini Hrvatskoj znan rijetkima, a u svijetu tek ponekom proučavatelju glazbenog života Europe druge polovice 19. stoljeća.

Rođen je u Osijeku 1862. godine.

Vrlo rano uočena je njegova velika nadarenost. Njegov otac, i sam veliki ljubitelj glazbe, omogućio mu je, ne žaleći obiteljskog imetka, najbolje učitelje, najvrsnije škole, primjerene uvjete.

Prvi učitelj mu je bio Đuro Eishenhut, zagrebački učitelj violine. Nakon prvog predstavljanja na velikom koncertu u kazalištu na Markovom trgu u Zagrebu, dobio je, od glavnog tajnika Bečkog konzervatorija, zajedno sa sestrom, koja ga je pratila na klaviru, poziv na studij. Svi koji su ga slušali, bili su zapanjeni sviranjem tog djeteta. U Bečki konzervatorij stupio je kao devetogodišnjak, kao najmlađi student ovog konzervatorija ikad! Na studiju se Krežma ističe i dobiva prve nagrade na završnim semestima. Tu uči i skladanje. Studentske dane završio je na početku puberteta, s 13 godina.

Nakon toga, započeo je spektakularnu karijeru diljem Europe. Kao šesnaestogodišnjaka obožavala ga je koncertna publika u Rimu, Pragu, Veneciji, Genovi i Parizu. Kritičari su ukazivali na ljepotu njegova zvuka i fenomenalnu interpretaciju a jedan je zapisao: "anatomija genija, uzaludan je posao!"

U Italiji je dobio čast zasvirati na Paganinijevoj violini, a sa 17 godina postao je koncertnim majstorom u berlinskom Kraljevskom orkestru (današnja Berlinska filharmonija).

Cijenili su ga brojni slavni umjetnici poput Giuseppea Verdija i Franza Liszta (s Lisztom je u jednoj prilici navodno i svirao). Skladao je jednu simfoniju, koncert za violinu i orkestar, nekoliko marševa i plesova za orkestar, Offertorium, tri uvertire, mnoštvo solo popjevaka, djela za violinu i klavir, gudački kvartet,.. Svi su se slagali kako će, za života, Krežma nadmašiti svog uzora, Paganinija. Nažalost, smrt je spriječila ostvarenje još veće karijere i stvaranje još veće legende. Franjo Krežma preminuo je kao 19-godišnjak, u Njemačkoj, 5. lipnja 1881.

Ispraćen je riječima njegovog suvremenika: "On nam je samo pred očima proletio. Neima ga više. Bio je to samo san, povratak zlatnom glazbenom dobu, odlomak djetinjstva, Mozarta, Beethovena."

Iza sebe je ostavio preko 100 skladanih djela od kojih su većina bila izgubljena pa ponovno otkrivena u ostavštini Krežminih nasljednika. Iz popisa ponovno otkrivenih djela 1997. godine, nalaze se većinom i skladbe s ovog nosača zvuka. Zasluga je to dugogodišnjeg istraživanja violinista Krešimira Marmilića, koji neumorno pokušava revitalizirati skladateljsku građu Franje Krežme.

Krešimir Marmilić


FRANJO KREŽMA (1862-1881)

The most demanding of all the instruments - the violin, the least tangible of all human abilities - the genius, the thing tracks all people the fastest - oblivion, and sometimes, the real privilege - your own grave. All this is Franjo Krežma. A forgotten genius musician, a violinist, a composer. He has been forgotten so only a few people in Croatia, his own homeland, have heard about him, and in the world, only the people who study the European music life of the second half of the 19th century have known him.

He was born in 1862 in Osijek.

His great talent was noticed very early. His father, a great music lover, enabled him the best teachers, the most prestigious schools, the appropriate conditions, investing the family wealth with no regrets.

His first teacher was Đuro Eishenhut, a Zagreb violin teacher. After his first appearance at the concert in the theater at the Marko's Square in Zagreb, he received the invitation from the Secretary General of the Vienna Conservatory to come to study there, together with his sister, the pianist. His playing astonished everyone who listened to him. He entered the Vienna Conservatory as nine-years-old boy, and was the youngest student of this Conservatory ever! Krežma was an excellent student and got the first prizes at the end of the semesters. He also learnt composing there. He ended his student days at the beginning of puberty, at the age of 13.
He began the spectacular concert career all over Europe. When he was sixteen, a concert audience in Rome, Prague, Venice, Geneva and Paris already adored him. The critics pointed to the beauty of his sound and a phenomenal interpretation, and one wrote: "Anatomy of the genius is futile work!"

In Italy, he was honored to play on Paganini's violin, and at age 17, he became a concertmaster at the Berlin Royal Orchestra (today's Berlin Philharmonic).

He was respected by many famous artists such as Giuseppe Verdi and Franz Liszt (he played with Liszt in one occasion). He composed a symphony, a concert for the violin and the orchestra, several marchers and dances for the orchestra, Offertorium, three overtures, numerous solo compositions, violin and piano works, pieces for string quartets,.. Everyone agreed that during his life, he would surpass his role model, Paganini. Unfortunately, death, once more, stopped the achievement of even greater career and creating of even greater legend. Franjo Krežma died at 19, on June 5, 1881 in Germany.

Krežma's contemporary described him in these words: "He just flew in front of our eyes. He just disappeared. He was just a dream, a return of the golden age, a fragment of childhood, a part of Mozart, Beethoven."

He left over 100 compositions; most of them were lost and re-discovered in Krežma's legacy. The great part of his re-discovered works in 1997, you can listen to on this CD. This is the result of a longstanding research and efforts made by the violinist Krešimir Marmilić, who tries tirelessly to revitalize Franjo Krežma's works.

Kresimir Marmilic

Franjo Krežma: Scherzino za violinu i glasovir

Yoko Nishii, Ise, Japan


YOKO NISHII, glasovir


Yoko Nishii rođena je u gradu Ise u Japanu i već od četvrte godine života pohađa privatne satove glasovira kod Mitsuko Tomio. Od 1986. učenje nastavlja u klasi Naofumija Kaneshigea, od 1991. u klasi Kyoko Ogawe, a od 1996. u klasi Hitoshija Kobayashija. Paralelno studira i završava studij francuskog jezika i književnosti na privatnom Sveučilištu Keio u Tokiju (1998.). Iste godine odlazi u Hrvatsku gdje, zahvaljujući stipendiji u trajanju od dvije godine, pohađa Visoku školu za glazbenu umjetnost "Ino Mirković" u Lovranu. U samo dvije godine završava četverogodišnji studij (2000.), potom postiže stupanj magistra glazbene umjetnosti (srpanj 2001.), te nastavlja usavršavanje na poslijediplomskom studiju na Muzičkoj akademiji u Zagrebu kao stipendistica japanske Vlade (2005. - 2007.) - sve u klasi Jevgenija Zarafiantsa, kojemu je bila i asistentica na Visokoj školi "€œIno Mirković" (2001. -€“ 2003.).

Sada predaje na Umjetničkoj akademiji u Aichiju u Japanu. Pobjednica je i finalistica brojnih međunarodnih natjecanja. U Hrvatskoj je održala brojne zapažene solističke recitale, a nastupila je i u Italiji, Sloveniji, Crnoj Gori, Madjarskoj, te u Japanu. Ustrajno radi na istraživanju i promociji skladatelja i glazbe iz Hrvatske. U veljači 2015. objavila je prvi CD u svijetu s cjelovitim glasovirskim opusom Dore Pejačević u izdanju japanske diskografske kuće "Herb Classics"€ i u rujni 2015. je održala 11 koncertnih turneja u Hrvatskoj u povodu 130. godišnjice rođenja Dore Pejačević.

U ožujku 2016. bila je pozvana u žiri na 2. međunarodno natjecanje pijanista MEMORIJAL JURICA MURAI u Varaždinu u Hrvatskoj i je održala dobrotvorni koncert kao potpora Hrvatskoj udruzi za školovanje pasa vodiča i mobilitet u organizaciji Veleposlanstva Japana u sklopu Tjedna Japanske Kulture u hotelu Westin u Zagrebu. U rujni 2016. je održala koncertnu turneju s 8 nastupa u Hrvatskoj, Crnoj Gori i Mađarskoj.

YOKO NISHII, piano

Yoko Nishii was born in Ise, Japan. After graduating from "€œKeio University" in Tokyo for studies of French literature in 1998, she entered Music Academy "Ino Mirković"€ situated in Lovran, Croatia, with full scholarship for 2 years. She finished the academic program in only 2 years of studies (normally it lasts 4 years) and graduated with excellent grades under prof. Evgeny Zarafiants in 2000. In July 2001, she got "€œMaster of Music Art" degree. From 2001 to 2003 she worked as assistant in the piano class of prof. E. Zarafiants in the same academy. From 2005 to 2007 she did advanced study at Zagreb Music Academy as the fellowship under the Japanese Government Overseas Program for Artists. Until now she studied with prof. Mitsuko Tomio, prof. Naofumi Kaneshige, prof. Kyoko Ogawa, prof. Hitoshi Kobayashi and prof. Evgeny Zarafiants.

Currently she is a part-time lecturer at Aichi University of the Arts in Japan. Winner and finalist at numerous international competitions. She has given numerous solo recitals and various concerts as soloist, accompanist and chamber music player in Croatia, Slovenia, Italy, Montenegro, Hungary and Japan. She also works hard on research and dissemination of Croatian composers and music. In February 2015 she has published the first CD in the world which includes the complete solo piano works of Dora Pejačević from Japanese CD label "Herb Classics" and in September 2015 she held 11 concerts-tour in Croatia on the 130th birth anniversary of Dora Pejačević.

In March 2016 she was invited as a Jury member at the 2nd International Piano Competition MEMORIJAL JURICA MURAI€ at Varaždin, Croatia and also held the humanitarian concert for the blind in the presence of their guide dogs which was organized by Japanese Embassy in cooperation with Croatian Society for Training Guide Dogs and for Mobility during the Japanese Culture Week at the hotel Westin at Zagreb, Croatia. In September 2016 she held 8 concerts-tour in Croatia, Montenegro and Hungary.
Krešimir Marmilić, Zagreb, Croatia


KREŠIMIR MARMILIĆ - rođen 1961. u Zagrebu. Diplomirao na Muzičkoj akademiji u Zagrebu u klasi prof. Kristijana Petrovića i prof. Tamare Smirnov. Usavršavao se kod prof. Henryka Kowalskog na Indiana University (SAD). Kao solist, nastupao je u Hrvatskoj, Sloveniji, Austriji, Švicarskoj, Njemačkoj i Španjolskoj. Vrlo je aktivan u revitalizaciji djela hrvatske glazbene bašŒtine 18. i 19. stoljeća kao i u praizvedbama djela suvremenih hrvatskih autora. Često je nastupao u emisijama HRT-€“a. Koautor je i izvođačŒ u dokumentarnim filmovima o hrvatskim skladateljima; Krežmi, Jarnoviću i Spadini. Kao urednik i izdavačŒ objavio je i obradio 6 rukopisa nota Franje KrežŒme pod naslovom "Album".

Inicijator je tiskanja djela I.M. Jarnovića i F. Krežme u izdanju MIC-a iz Zagreba. Voditelj je i osnivačŒ gudačkog kvarteta "€œCadenza Zagreb"€ (1995) kao i nekoliko komornih sastava (Komorni trio Crisostomo, Trio i duo Cadenza, Ansambl Croazzolla Concertante,...) s kojima je nastupao na gotovo svim festivalima i pozornicama Hrvatske te na gostovanjima u Italiji, Mađarskoj, Belgiji, Kosovu Albaniji i BiH. Sudjelovao je u orkestrima u SAD, Španjolskoj, Nizozemskoj, Sloveniji te Hrvatskoj. Aktivno koncertno nastupa i surađuje s mnogim istaknutim glazbenicima i ansamblima. Od 1999. u statusu je samostalnog umjetnika.


KREŠIMIR MARMILIĆ was born in Zagreb in 1961. He graduated from the Academy of Music in Zagreb under Prof. Kristijan Petrović and Prof. Tamara Smirnov, and refined his talent under Prof. Henryk Kowalski at Indiana University (USA). He has performed as a soloist in Croatia, Slovenia, Austria, Switzerland, Germany and Spain. He is very active in revitalisation of the Croatian musical heritage works from the 18th and 19th century as well as in the staging world premieres performances of contemporary Croatian authors’ compositions. He often performed in Croatian Television broadcasts. He is a co-author and the performer in documentary films about Croatian composers; Krežma, Jarnović and Spadina. As an editor and publisher, he published and handled six manuscripts of notes by Franjo Krežma under the title "Album".

He initiated printing works of I.M. Jarnović and F. KrežŒma published by MIC Zagreb. He is the founder and leader of the "Cadenza Zagreb" string quartet (1995) and several chamber ensembles (Chamber Trio Crisostomo, Trio and duo Cadenza, Ensemble Croazzolla Concertante,...). They performed at almost all festivals and stages in Croatia and had performances in Italy, Hungary, Belgium, Kosovo, Albania and BiH. He has collaborated with orchestras in the USA, Spain, the Netherlands, Slovenia and Croatia. He is an active concert performer and collaborates with many prominent musicians and ensembles. Since 1999, he has had the status of Croatian independent artist.The following CD has been published in 2018:

Franjo Krežma
(1862-1881)
NOĆNI ČAR

Minijature za violinu i klavir


Krešimir Marmilić (violina) i Yoko Nishii (klavir)

Contact: maestro Krešimir Marmilić, kmarmili@gmail.com

Content of the CD described in Croatian and Japanese.
Supported by the Ministry of Culture of the Republic of Croatia.


Franjo Krežma, young Croatian violinist.
He earned his diploma at the Conservatory of Vienna at the age of 13!


Yoko Nishii speaks Croatian, besides her native Japanese, English and French. In 2015, she has published an important double CD with complete piano works of Dora Pejačević, the first internationally established Croatian woman-composer.

Since recently, she started to collaborate with maestro Krešimir Marmilić, distinguished Croatian violinist, and their joint work will soon result in a new CD containing works of Croatian composer Franjo Krežma. The promotion of the CD is expected to be in the Spring 2018.Franjo Krežma (1862-1881), Croatian composer and violin virtuoso.
Munument in the city of Osijek, carved by Vanja Radauš. Photo by Yoko Nishii.


YOKO NISHII about her discovery of Franjo Krežma

The first time when I got interested in Franjo Krezma was summer 2013 when I went to Croatia for several concerts. I visited Osijek for sightseeing and there came across his statue about which I had no idea who it was and received the score of his beautiful composition "Evening's song" for a solo violin and string quartet. I got two sets of scores and I donated one of them to the library of Aichi University of the Arts where I'm working now. I wish that our students would perform it some day!

Source www.facebook.com/yoko.nishii


CROATIA - JAPAN


Yoko Nishii' concerts

Soloist concerts in Croatia

 • Lovran (5)
 • Vinkovci (6)
 • Zagreb (6)
 • Rovinj (2),
 • Metković (2)
 • Sinj (2)
 • Ludbreg (2)
 • Našice (2)
 • Opatija (2)
 • Rijeka
 • Pučišća
 • Bol • Šibenik
 • Drniš
 • Dubrovnik
 • Medulin
 • Poreč
 • Vukovar
 • Osijek
 • Varaždin
 • Split (2)
 • Sisak (2)
 • Cavtat
 • Zaprešić


Soloist concerts outside of Croatia

 • Rome (3), Kotor, Budapest,
 • Japan: Tokyo (8), Nagoya (3), Ise (8), Tsu, Oita, Beppu

Accompaniment or as a soloist


 • In Croatia: Krk, Rab, Novalja,
 • somewhere in Slovenia
 • Japan: Hiroshima, Chiba, Saitama, Yokohama,
 • Cuba: Habana ...

As we can see, Yoko Nishii had 46 soloist concerts in as many as 24 Croatian cities and towns!Krešimir Marmilić and Yoko Nishii studing the compositions of Franjo Krežma.

Yoko Nishii, Iva Matić (of Croatian Radio) and Krešimir Marmilić.
Interview of Krešimir Marmilić and Yoko Nishii (in Croatian).

Yoko Nishii and Nenad Bach in Zagreb, September 2017

Yoko Nishii, Nenad Bach, Katarina Peročević and Darko Žubrinić in Zagreb, March 2018.

H.E. Keiji Takiguchi, ambassador of Japan to Croatia, announcing the concert of Yoko Nishii and Krešimir Marmilić on the
occasion of marking 25 years since establishing diplomatic relations between Japan and Croatia (in 1993).
The concert also marked the disastrous earthquake and tsunami in Japan on March 11th, 2011.Beautiful logo marking 25th anniversary of establishing diplomatic relation between Japan and Croatia. Source: Embassy of Japan to Croatia.
It consists of a traditional Croatian heart (a symbol of love and friendship) and of the official flag of Japan.


Novogodišnja poruka veleposlanika

Sretna Nova godina. Na početku ove nove godine dozvolite mi da uputim novogodišnje pozdrave. Ova 2018. godina je važna za Japan i Hrvatsku. Hrvatska je 1991. godine proglasila neovisnost. Godinu nakon toga Japana je priznao Hrvatsku kao neovisnu državu, a u ožujku 1993. godine Japan i Hrvatska uspostvili su diplomatske odnose. Ove godine obilježavamo 25. obljetnicu odnosa između dvije zemlje. Ova 2018. godina bit će prilika da se osvrnemo na proteklih 25 godina tijekom kojih su ojačane veze dviju zemalja. Zato u sljedećoj godini planiramo mnogo događanja kojima ćemo obilježiti tu obljetnicu, kroz suradnju Veleposlanstva Japana u Hrvatskoj, Veleposlanstvo Hrvatske u Tokiju, kao i kroz razumijevanje i potporu mnogih osoba povezanih s Japanom i Hrvatskom.

Marko Polo, koji je rođen na otoku Korčuli, u svojoj Knjizi o čudima svijeta predstavio je Japan kao Zemlju zlata. U ono vrijeme Japan se tako nazivao radi velike proizvodnje zlata. U današnje vrijeme Japan je zemlja bogate kulture, miroljubivog društva, živog i jakog gospodarstva, i želja mi je da kroz događanja koja nam predstoje u nadolazećoj godini Hrvatska ponovno otkrije Japan kao suvremenu verziju "Zemlje zlata"€œ.

Kako bismo obilježili 25. obljetnicu odnosa dvije zemlje, u veleposlanstvu smo za to pripremili i logotip.

Ovaj logotip počiva na licitaru, hrvatskom običaju koji je registriran i kao dio nematerijalne kulturne baštine UNESCO-a. Licitarsko srce s malim ogledalom ustvari nosi poruku koja kaže "€žTi si zauvijek u mojem srcu"€œ, tj. osoba kojoj je licitar poklonjen uvijek vidi sebe u srcu onoga tko joj je licitar poklonio. Stoga ovaj logotip predstavlja Japan i sve njegove želje i snove koji se odražavaju u srcima stanovnika Hrvatske.

Što se tiče događanja i projekata kroz nadolazeću godinu, redovno ćemo ih najavljivati na ovim našim stranicama. Želja mi je da nam se na tim događanjima pridružiti što veći broj stanovnika Hrvatske, ali i Japanaca koji ovdje žive. Zato svakako dođite ako budete u prilici!

Ovime započinjemo važnu godinu za Japan i Hrvatsku. Uz potporu svih vas osoblje veleposlanstva radit će na daljnjem jačanju veza između Japana i Hrvatske.

1. siječnja 2018.
Keiji Takiguchi
izvanredni i opunomoćeni veleposlanik
Japana u Republici Hrvatskoj

Izvor www.hr.emb-japan.go.jp


A

Among attentive listeners were special guide dogs, trained to escort blind people. This was a humanitarian concert, dedicated to training of such dogs.
As stressed by ambassador Keiji Takiguchi, this concert was a continuation of supporting
the Croatian Guide Dog and Mobility Association, Zagreb, during the past 18 years.

After the concert organized at the Hotel Westin in Zagreb on 11th March 2018.
This concert was also a closing event of the traditional Japanese Week in Zagreb.

Mrs. Mira Katalenić, president of the Croatian Guide Dog and Mobility Association, Zagreb, expressing her gratitude
to the Embassy of Japan in Zagreb for supporting to the Association.

H.E. Keiji Takiguchi, ambassador of Japan to Croatia, Yoko Nishii and Krešimir Marmilić

Dolls exhibited at Hotel Westin in Croatia's capital Zagreb during the Japanese Week organized by the Embassy of Japan.
The dolls are related to the Day of the Girls (Hinamatsuri) in Japan on 3rd March.
By the way, do you know of the King of Dolls?

Monograph about Franjo Krežma

Vladimir Fajdetić:
Franjo Krežma (1862–1881): hrvatski violiniski virtuoz XIX stoljeća u svom i našem vremenu, Osijek 1982 (239 pp.)


Vukovar

Ovčara near Vukovar. Photo by the courtesy of Yoko Nishii.


Yoko Nishii, Franjo Krežma (sculpture by Vanja Radauš) and Krešimir Marmilić, in the city of Osijek where Krežma was born.

Vinkovci

A view to the Bosut river in the city of Vinkovci. Photo by the courtesy of Yoko Nishii.During the concert in Matica hrvatska (Matrix Croatica) in the city of Vinkovci.

Near the city of Vinkovci. Photo by the courtesy of Yoko Nishii.

Yoko Nishii by a đeram (gyeram) near Vinkovci.


Yoko Nishii in the town of Valpovo:Zagreb


Yoko Nishii in the town of Ludbreg, greeting us from the Center of the World.
She had a concert in Ludbreg in the Batthyany Palace with Krešimir Marmilić on 23rd of March 2018.


Franjo Krežma; artefacts from the Šenoa House in Zagreb,
where Yoko Nishii and Krešimir Marmilić had a concert on 25th March 2018.Announcement of three consecutive concerts of Franjo Krežma in Verona in 1876.
Italian verses translated into Croatian by Ivana Marija Vidović, pianist and poet.

August Šenoa, editor in chief of Vienac, Zagreb, wrote a very poetic article upon the death of young Franjo Krežma in 1881
at the age of 19. Just half a year later, August Šenoa, distinguished Croatian writer, died at the age of 43.Mrs. Jasmina Reis, a founder of the Šenoa House in Zagreb, with Yoko Nishii and Krešimir Marmilić,
immediately after the concert. As a gift, musicians obtained August Šenoa's novel Goldsmith's Treasure.

Antun Reis, Yoko Nishii, Jasmina Reis, and Krešimir Marmilić

Krešimir Marmilić in the middle with Yoko Nishii on the right, and her Japanese colleague Azusa Tomimoto who attended the concert in Šenoa House in Zagreb.

Yoko Nishii inscribing her thoughts in the Guest Book of the Šenoa House. More photos.

From the Guest Book of the Šenoa House in Zagreb.
A word of gratitude by Yoko Nishii, that she wrote in Croatian and Japanese:From the guest book of the Šenoa House in Zagreb, by Azusa Tomimoto
from Wiesbadener Musikakademie fuer Musikpaedagogik, Germany:Left to right: Snježana Božić, Azusa Tomimoto, Krešimir Marmilić, Yoko Nishii, Iva and Vladimir Galina.
Many thanks to Mrs. Iva Galina.

Formated for CROWN by Darko Žubrinić
Distributed by www.Croatia.org . This message is intended for Croatian Associations/Institutions and their Friends in Croatia and in the World. The opinions/articles expressed on this list do not reflect personal opinions of the moderator. If the reader of this message is not the intended recipient, please delete or destroy all copies of this communication and please, let us know!

How would you rate the quality of this article?

Verification:
Enter the security code shown below:
imgRegenerate Image


Add comment
Related Articles
Related Links
Comments


Article Options
Croatian ConstellationPopular Articles
 1. Dr. Andrija Puharich: parapsychologist, medical researcher, and inventor
 2. (E) Croatian Book Club-Mike Celizic
 3. Europe 2007: Zagreb the Continent's new star
 4. (E) 100 Years Old Hotel Therapia reopens in Crikvenica
 5. Nenad Bach & Miro Gavran hosted by Branimir Bilic on Croatian TV 2010
No popular articles found.