Search


Advanced Search
Nenad Bach - Editor in Chief

Sponsored Ads
 »  Home  »  Učimo od drugih - We learn from others  »  U Hrvatskom Saboru utemeljen Odbor za Hrvate izvan Republike Hrvatske
 »  Home  »  Croatians in B&H  »  U Hrvatskom Saboru utemeljen Odbor za Hrvate izvan Republike Hrvatske
 »  Home  »  Svi putevi vode u Hrvatsku  »  U Hrvatskom Saboru utemeljen Odbor za Hrvate izvan Republike Hrvatske
 »  Home  »  Politics  »  U Hrvatskom Saboru utemeljen Odbor za Hrvate izvan Republike Hrvatske
 »  Home  »  News  »  U Hrvatskom Saboru utemeljen Odbor za Hrvate izvan Republike Hrvatske
 »  Home  »  Community  »  U Hrvatskom Saboru utemeljen Odbor za Hrvate izvan Republike Hrvatske
U Hrvatskom Saboru utemeljen Odbor za Hrvate izvan Republike Hrvatske
By Dr. Ivan Bagaric | Published  01/1/2009 | Učimo od drugih - We learn from others , Croatians in B&H , Svi putevi vode u Hrvatsku , Politics , News , Community | Unrated
Zaštita prava i interesa hrvatskih državljana koji žive ili borave u inozemstvu

 

 

 HRVATSKI SABOR

 

ODBOR ZA HRVATE IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE

Trg Sv. Marka 6

10 000 Zagreb

Tel. 00385-1- 4569 475

Fax. 00385-1-4569 312

e-mail: odborhirh@sabor.hr

 www.sabor.hr/OdborHrvatiIzvanRH

 

 

Hrvatskim institucijama i udrugama u svijetu

 

 

Drage Hrvatice i Hrvati,

 

s obzirom na to da veliki dio hrvatskog naroda živi izvan granice države Hrvatske sa zadovoljstvom vas obavješćujemo da je odnedavno u najvišem zakonodavnom i predstavničkom tijelu Hrvatske – Hrvatskom Saboru — utemeljen Odbor za Hrvate izvan Republike Hrvatske.  Kako biste se mogli bolje upoznati s radom odbora, u prilogu vam šaljemo podrobniji prikaz njegovog sastava, ovlasti i uloge.

 

U ime svih članova odbora koristimo ovu prigodu da svim hrvatskim institucijama i udrugama u svijetu kao i svim našim sunarodnjacima zaželimo čestit Božić i sretnu novu 2009. godinu.

 

Svima vama također upućujemo tople i srdačne pozdrave i pozivamo sve vas na suradnju i razvijanje uzajamnih veza, a na dobrobit kako Lijepe naše tako i iseljene Hrvatske.

 

S poštovanjem,

 

Dr. Ivan Bagarić

Predsjednik odbora
ODBOR ZA HRVATE IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE

Trg Sv. Marka 6. 10 000 Zagreb

Tel. 00385-1- 4569 475

Fax. 00385-1-4569 312

e-mail: odborhirh@sabor.hr

 www.sabor.hr/OdborHrvatiIzvanRH

 

Zagreb, 15.12. 2008.

 

Hrvatima i hrvatskim institucijama i

udrugama izvan Republike Hrvatske

 

 

 

Poštovani,

 

želimo Vas informirati da je u Hrvatskom Saboru utemeljen novi Odbor –

Odbor za Hrvate izvan Republike Hrvatske.

 

Odbor za Hrvate izvan Republike Hrvatske je radno tijelo Hrvatskoga sabora koje prati i raspravlja u okviru svog djelokruga sve prijedloge i poticaje za donošenje zakona i drugih upravnih akata te razmatra druga pitanja iz djelokruga Sabora koji u cijelosti ili u nekom svom segmentu određuju životna pitanja Hrvata koji žive u susjednim zemljama i po svijetu.

 

Djelokrug Odbora za Hrvate izvan Republike Hrvatske određen je Poslovnikom Hrvatskog sabora 79. člankom:

„U djelokrugu su Odbora za Hrvate izvan Republike Hrvatske  poslovi utvrđivanja i praćenja politike, a u postupku donošenja zakona i drugih propisa ima prava i dužnosti matičnoga radnog tijela u područjima koja se odnose na :

 

-         pravni i stvarni položaj dijelova hrvatskoga naroda te hrvatske manjine u drugim državama i predlaganje mjera za   unaprjeđivanje svekolike suradnje radi ostvarenja i zaštite prava i očuvanja nacionalnog identiteta,

-         sve oblike međunarodne i druge suradnje kad je to u interesu Hrvata u susjednim državama i  svijetu kao i s time povezano usmjerenje financijske potpore,

-         poticanje programa povratka hrvatskih iseljenika te skrb o hrvatskim useljenicima na područja od posebne državne skrbi,

-         inicijative i  prijedloge koje podnose Hrvati iz susjednih država i svijeta,

-         održavanje redovnih kontakata s predstavnicima Hrvata izvan Republike Hrvatske,

-         zaštita prava i interesa hrvatskih državljana koji žive ili borave u  inozemstvu kao i osiguranje osobite skrbi i zaštite dijelovima hrvatskog naroda izvan Republike Hrvatske.

 

 

Odbor surađuje s tijelima Vlade RH i vrši svoju posebnu ulogu koja se razlikuje od uloge izvršnih tijela vlasti jer je odbor radno tijelo Hrvatskog Sabora – najvišeg zakonodavnog i predstavničkog  tijela.

Stoga, uloga je Odbora predstavljati sve Hrvate i hrvatske državljane koji žive izvan granica Republike Hrvatske, tj. slušati njihove potrebe i prijedloge na temelju kojih će se zauzimati za donošenje zakona, međudržavnih ugovora i drugih pravnih akata od njihovog interesa tj. od interesa cjelokupnog Hrvatskog naroda i Hrvatske države.   

Odbor čine zastupnici iz različitih dijelova Hrvatske i 4 zastupnika izabrana na 11. izbornoj jedinici (lista na za koju glasuju hrvatski državljani izvan Republike Hrvatske). 

Odbor za Hrvate izvan Republike Hrvatske ima predsjednika, potpredsjednika i 11. članova zastupnika, te još 4 vanjska člana Odbora iz reda javnih, znanstvenih i stručnih djelatnika.Sastav Odbora sa kratkim biografijama zastupnika i u privitku / Attachments:


Ivan Bagarić
Predsjednik: Bagarić, mr. sc. Ivan

Potpredsjednik: Grubišić, Boro

Članovi: Andrić, Ivo Bošnjak, Rade Crljenko, Brankica Mlinarić, Petar Mondekar, Daniel Pančić, Ivica Roksandić, Ivanka Rožić, Vedran Šimac Bonačić, mr. sc. Tatjana Vrbat, mr. sc. Tanja Vukić, Dragan

Imenovani članovi:
Iz reda javnih, znanstvenih i stručnih djelatnika:
mr. sc. Stephen Bartulica
mr. sc. Vice John Batarelo
dr. sc. Ivica Lučić
dr. sc. Ines Sabotič


Boro Grubišić
 BORO GRUBIŠIĆ HDSSB

Ivo Andrić
 IVO ANDRIĆ HDZ

Rade Bošnjak
 RADE BOŠNJAK HDZ

Brankica Crljenko
 BRANKICA CRLJENKO SDP

Petar Mlinarić
 PETAR MLINARIĆ HDZ

Daniel Mondekar
 DANIEL MONDEKAR SDP

Ivica Pančić
 IVICA PANČIĆ SDP

Ivanka Roksandić
 IVANKA ROKSANDIĆ HDZ

Vedran Rožić
 VEDRAN ROŽIĆ HDZ

Tatjana Šimac Bonačić
 TATJANA ŠIMAC BONAČIĆ SDP

Tanja Vrbat
 TANJA VRBAT SDP

Dragan Vukić
 DRAGAN VUKIĆ HDZ


Formated for CROWN by Nenad N. Bach
Distributed by www.Croatia.org . This message is intended for Croatian Associations/Institutions and their Friends in Croatia and in the World. The opinions/articles expressed on this list do not reflect personal opinions of the moderator. If the reader of this message is not the intended recipient, please delete or destroy all copies of this communication and please, let us know!...or simply enjoy.

How would you rate the quality of this article?

Verification:
Enter the security code shown below:
imgRegenerate Image


Add comment
Article Options
Croatian ConstellationPopular Articles
  1. Dr. Andrija Puharich: parapsychologist, medical researcher, and inventor
  2. (E) Croatian Book Club-Mike Celizic
  3. Europe 2007: Zagreb the Continent's new star
  4. (E) 100 Years Old Hotel Therapia reopens in Crikvenica
  5. Nenad Bach singing without his hat in 1978 in Croatia's capital Zagreb
No popular articles found.