Search


Advanced Search
Nenad Bach - Editor in Chief

Sponsored Ads
 »  Home  »  Sports  »  Josip Mikulec tireless world hiker hundred years ago
 »  Home  »  People  »  Josip Mikulec tireless world hiker hundred years ago
 »  Home  »  In Memoriam  »  Josip Mikulec tireless world hiker hundred years ago
 »  Home  »  Entertainment  »  Josip Mikulec tireless world hiker hundred years ago
Josip Mikulec tireless world hiker hundred years ago
By Dr. Ante Čuvalo | Published  03/18/2009 | Sports , People , In Memoriam , Entertainment | Unrated
Croatian adventurer collected more than 30,000 autographs of world-famous people


Picture in possession of Ante Čuvalo

 
JOSIP F. MIKULEC
neumorni pješak kuglom zamaljskom

Unazad oko stotinu godina američke (vjerujem i drugdje) novine pisale su o tad mladom, moramo reći i veoma hrabrom, hrvatskom pustolovu Joži Mikulcu, koji se uputio pješice za pet godina obići kuglu zemaljsku.  Tim putovanjem, moglo bi se reći, Joža postaje vječiti putnik.  Putovao je širom kugle zemaljske, najviše pješice, barem 28 godina i proslavio se prikupljanjem preko 30.000 autografa raznih svjetskih uglednika.

Neka važnija američka glasila pratila su, s vremena na vrijeme, njegov hod kroz ovaj naš bijeli svijet.

Nisam zapazio da se ovog, ako ne baš znamenitog, ali svakako zanimljivog Hrvata spominjalo među nama u Americi, svakako ne zadnjih desetljeća.  Koliko se o njemu pisalo u Hrvatskoj u njegovo vrijeme i kasnije, nisam imao prigodu istraživati.  To ostavljam znatiželjnima u domovini.  Ovo moje upoznavanje s Mikulcem nek bude doprinos budućoj potpunijoj biografiji toga američkog Hrvata nemirna duha i uvijek spremna derati đonove novih cipela.

Joža Mikulec mi je prvi put zapeo za oko" kad sam pretraživao mikrofilmove čikaške Hrvatske Zastave i u broju od 24. prosinca 1908. pročitao prijevod članka iz dnevnika Star Journal od 23. studenog
1908 iz Pueblo, Colorado.  Naime, koncem studenog 1908. Josip Mikulec je boravio u tom gradu i novine su donijele podulje izvješće o njegovu putovanju pješice od Zagreba do Puebla.

Među ostalim se veli, da je tih dana u grad Pueblo stigao Mikulec "mlad Hrvat", koji je napravio ugovor s Maticom hrvatskom u Zagrebu (njezinim nakladnim zavodom) da će za pet godina proći 25.000 milja pješice i nakon putovanja napisati putopis, a Matica će mu isplatiti 50.000 kruna i izdati knjigu.  Zato je Josip, veli novina, tokom putovanja svaki tjedan slao izvješće Matici o prevaljenom putu.

Mikulec je pošao iz Zagreba 5. veljače 1906. i do dolaska u Pueblo prevalio 15.800 milja, te da je nadmašio svoj plan i raspored putovanja za 800 milja.  Putovao je bez ikakvih materijalnih sredstava, jedino je prodavao razglednice i od toga kupovao hranu.  A moglo bi se zasigurno dodati, da je bilo uvijk dobrih i darežljivih ljudi koji su mu priskakali u pomoć.

 
JOSIP F. MIKULEC
Tireless World Hiker

Some one-hundred years ago, the American press (and, I'm sure, elsewhere as well), reported on the then young, and I must say, very brave Croatian adventurer, Joža Mikulec.  He set out to circumnavigate the globe on foot in the span of five years.  With the start of this journey, Joža, one might say, became a perpetual wanderer.  Mostly hiking, he traveled the world some 28 years and achieved a degree of fame for having collected more than 30,000 autographs of world-famous people. 

From time-to-time, some of the more notable American newspapers kept track of his wanderings across this globe of ours.

I haven't noticed that this interesting, if not especially notable Croatian was mentioned among his fellow Croatians - at least not through the past decades or so.  I haven't investigated as to how much was written about him in the Croatian press of the time.  I'll leave that to those in Croatia who might be interested in his story.  Let this brief glance at Mikulec serve as my contribution to a fuller biography of this American Croatian who, by all accounts, was a restless soul who was always ready to break-in a new pair of shoes.

Joža Mikulec first caught my eye as I was searching trough some microfilm images of the Chicago Hrvatska Zastava  (The Croatian Banner), dated the 24th of January, 1908. The Banner carried a translation of an article that appeared in the Star Journal from Pueblo, Colorado, dated the 23rd of November, 1908.  Joseph Mikulec came through Pueblo at the time, and the Journal carried the story of his journey from Zagreb to Pueblo.

Among other facts, the article stated that Mikulec, a "young Croatian," had arrived in Pueblo.  He had entered into an agreement with Matica Hrvatska (Croatian Cultural and Publishing Society) in Zagreb to hike 25,000 miles in the course of five years, and, upon completion of his trek that he would set to paper his journey for them.  Matica, in return, would award him 50,000 crowns (c.$10,000 at the time) and also publish his account.  The Star Journal stated that Josip was to have sent his report to Matica each and every week updating his journey.

Mikulec departed Zagreb on the 5th of February, 1906 and by the time he arrived in Pueblo, he had walked 15,800 miles.  He had already exceeded his plan by 800 miles.  Mikulec set out on his journey without any sort of material support.  He simply sold picture postcards along the way so that he could have enough cash to feed himself.  One could add, he found many kind and generous people along the way who were willing to come to his aid.Josip Mikulec with his voluminous, leather bound Autograph Book. Source: boards.ancestry.co.uk

 
Put iz Hrvatske našeg je Jožu vodio preko Italije, Francuske i Španjolske do Portugala.  Otud je brodom otplovio u Cape Town, a odatle je otputovao u Argentinu.  Htio je preći iz Mendoze u Čile, ali zbog hladnoće i snijega u Andama, pošao je prema Buenos Airesu.  Posebice je imao problema preko provincije Pampa; osim neprikladna terena za hodanje, trpio je nestašicu hrane i vode, a usput su ga orobili i razbojnici.  Bilo je to 1907. godine.  U Buenos Airesu Mikulec se susreo s najbogatijim Hrvatom u Argentini, brodovlasnikom Nikolom Mihanovićem, koji ga je vrlo gostoljubivo primio.

Iz Buenos Airesa je otišao u Montevideo, zatim prema sjeveru kroz Brazil (Santos, Rio de Janeiro, Vitoria, Bahia).  I u Brazilu je bio orobljen, ali su mu tamo najviše jada zadavali komarci.  U Brazilu se, kao radnik, ukrcao na parobrod i stigao u Philadelphiu, a odatle je pošao u Baltimor i Washington - kroz Virginiju, Zapadnu Virginiju, Kentucky i dio Ohia, Indianu, Illinois, Missouri, Kansas do Colorada.  Kamo god je prolazio, tražio je razne uglednije osobe da mu dadu autograf i, u slučaju državnih i drugih službenika, da udare pečat grada, općine ili države u njegovu knjigu napravljenu za tu svrhu, a koju je pažljivo čuvao.

Članak iz Puebla donosi i Josipove pohvale Americi i Amerikancima, te veli da je Mikulec 22. studenog stigao u mjesto Springs, Colorado, i da će odsjesti kod Nikole Badovinca, te zatim nastaviti put prema zapadnoj obali, a iz Portlanda je trebao poći u Australiju, pa preko Japana (Azije), te sibriskim vlakom preko Rusije do St. Petersburga.

Opis Josipova putovanja do Portlanda i dalje još nisam uspio pronaći, ali sam pronašao članak u Chicago Daily Tribune (29. srpnja 1910.) u kojem piše da je svjetski putnik Mikulec stigao u Chicago 27. srpnja, da Hrvati za njega priređuju doček za nedjelju 30. srpnja u Nacionalnom domu na 18. ulici, te da zatim odlazi u Springfield, glavni grad države Illinois, da bi od guvernera mogao dobiti autograf, kao što je dobio od drugih guvernera kroz čije države je prolazio.  Također se navodi da je imao autentičan autograf predsjednika Amerike Tafta.  Članak završava da je Mikulec dotad poderao 42 para cipela i da mu putovanje ide po planu kako je ugovorio s Maticom, i čak da je je 19 dana ispred planiranog vremena.

 
The Mikulec's path took him across Italy, France, Spain and Portugal.  He set out from Portugal by way of boat to Cape Town in Africa.  From Cape Town he set sail for Argentina.  He intended to cross from Mendoza into Chile, but, because of intense cold and snow in the Andes, he set out for Buenos Aires instead.  Mikulec encountered particular difficulties when crossing the Argentinean Pampas. Besides the unfavorable terrain for hiking, and the lack of food and water, he was beset by robbers as well.  That was toward the end of 1907.  While in Buenos Aires, Mikulec came into contact with the richest Croatian in Argentina, namely, the ship-owner, Nikola Mihanović.  Mihanović was most welcoming to him.

From Buenos Aires, Mikulec set out for Montevideo and then on to the North through Brazil (Santos, Rio de Janeiro, Vitoria, and Bahia).  Once again, he was robbed while in Brazil, however, it was the mosquitoes that gave him the biggest pain.  He set out from Brazil as a deckhand on a steamer bound for the U.S.  He arrived in Philadelphia and from there, he set out for Baltimore and Washington. 

Leaving Washington, he set out through Virginia, West Virginia, Kentucky, part of Ohio, onto Indiana, Illinois, Missouri, Kansas, and into Colorado.  Wherever he traveled, he sought out the autograph of important people and state and civic officials.  He would ask that they affix the official seal of their jurisdiction to the signed autograph.  He had a special book made just for that purpose, and he guarded it against loss faithfully.

Colorado's Star Journal article printed his comments of praise for America and the Americans.  They mentioned that he arrived in Springs, Colorado on the 22nd of November, 1908, and that he would temporarily reside with Nikola Badovinac.  After leaving the company of Badovinac, Mikulec continued his journey toward the western shores and on into Portland.  From Portland he planned to set out for Australia and from there to Japan, across Asia, and on through Siberia by way of train to St. Petersburg, Russia.

I have not succeeded in finding a description of Mikulec's journey to Portland and beyond.  However, I did find an article in the Chicago Daily Tribune, dated the 29th of July, 1910, wherein they report that the world traveler, Mikulec, arrived in Chicago on the 27th of July, and that the local Croatians were preparing a welcoming party for him on the 30th of July, in the National Hall on 18th Street.  Mikulec would then set out for Springfield, capital city of Illinois, so as to obtain the autograph of the Governor just as he had done in all the states that he had traversed.  The article also mentioned that he had an authentic autograph of President Taft.  The article went on to say that Mikulec had worn out 42 pairs of shoes and that his journey was on schedule as he had planned and agreed to with Matica Hrvatska.  In fact, he had said, he was 19 days ahead of his planned schedule.
 
Iza ovog mog "susreta" s Mikulcem u Chicagu, nisam mogao ništa pobliže saznati o nastavku njegova putovanja do njegove ponovne pojave u Chicagu.  Gore spomenuta čikaška novina od 21. veljače 1917. (znači blizu sedam godina kasnije) piše da je Mikulec ponovo dopješačio u Chicago, da mu je propao ugovor s Maticom hrvatskom jer nije ispunio obećanja, da je počeo pisati putopis, ali se to izrodilo u romantični roman.  Ovaj put se navodi da je poderao 36 pari cipela, što bi značilo da je Mikulec, premda nije ispunio Matičine uvjete, nastavio pješačiti i dalje, te valjda iznova počeo brojati koliko je poderao cipela. 

Ali najvažnija vijest u članku je ta da je Mikulec dan prije, "nakićen duzinom" raznih odličja na grudima, sa svojom zaručnicom Mary Medrić posjetio gradski ured za vađenje vjenčanih dozvola.  Ona je tada imala 36, a on 39 godina.  Pisac članka veli da je Mikulec tad postao "obični čikaški 'Joe', umjesto hrvatskog 'Jože'" i da će mladi par živjeti na adresi 1332 W. 18. ulica, Chicago.  Usput, u tom dijelu grada bila je jedna od tadašnjih velikih hrvatskih naseobina.  Dakle, bilo bi za očekivati da se sad Joe Mikulec oženio, smirio i nastavio "normalan" život među Hrvatima u ovom gradu.  Ali, novinar se prevario, on je i dalje ostao "hrvatski Joža" i nastavio putovati svijetom. 

Naime, New York Times od 2. rujna 1923. donosi članak o Josephu Mikulcu, "sakupljaču autografa".  Članak ističe da je Mikulec dva puta obišao svijet pješice, sakupljajući autografe uglednijih osoba kamogod je prolazio. 

Tih dana je bio u New Yorku i njegovu ogromnu, kožom uvezanu knjigu s autografima (koja je tad težila 57 funti) potpisao je gradonačelnik John F. Hylan, kao i važnije osobe iz poslovnih krugova, kazališta, politike i drugi.  U knjizi su bili potpisi američkih predsjednika T. Roosevelta, W.H. Tafta, W. Wilsona, W.G. Hardya i C. Coolidgea, kao i mnogih drugih uglednika: Lloyd George, Lord Curzona, Princa od Walesa, predsjednika Kine, admirla Togoa, J. Pierpont Morgana, raznih senatora, guvernera, ambasadora itd.  Članak donosi sažetak priče o njegovu prvom putovanju i dodaje da je Jožin stalan boravak u to vrijeme (rujan 1923.) bio u Philadelphiji i da je u prosincu 1910 postao američki državljan, te da je otada, to jest od 1910. do 1923. obišao slijedeće zemlje: Australiju, Novi Zeland, Kinu, Japan, Indiju, Egipat, Svetu Zemlju i Južnu Afriku.

 Mikulec je za novine izjavio da je već umoran, da se želi smiriti i otpočeti "normalan" život na kakvoj manjoj farmi u američkim plodnim ravnicama, a da bi knjigu sa autografima želio vidjeti u kakvu muzeju.  Ali, ipak je želja za putovanjem pobijedila pa je Joža tada iz New Yorka krenuo prema zapadu. 

Samo dva i pol mjeseca kasnije (20. studenog 1923.) New York Times opet donosi članak o Joži, ovaj put malo podulje štivo.  Veli se da je Joža ponovo stigao u New York noseći svoju kjigu od 2.896 stranica i tešku 58 funti.  Joža je došao u grad i odmah posjetio tvrtku Rosenbach, trgovinu rijetkih knjiga, da bih unovčio dragocjene autografe.  Glavni mu je razlog za prodaju bio umor od nosanja te velike knjižurine.  Zanimljivo je da ga je u trgovinu pratio novinar New York Timesa, koji opisuje Jožu i njegovo podrijetlo.  Novinar dalje piše da je Joža vječiti putnik, nabraja iskupljene autografe znameniti ljudi, kako se Joža žali da nije uspio dobit autograf ni jednog kralja, itd.  Mikulec je tražio 10.000 dolara za knjigu a vlasnik Dr. Rosenbach je prosudio da je to realna cijena, ali da se on ne bavi takvim knjigama, nego mu je preporučio posjetiti Henry E. Huntingtona u Kaliforniji, koji bi možda otkupio knjigu ove vrste.  Mikulec se uhvatio za glavu i kazao da ima Huntingtonov autograf, ali da mu nije palo na pamet ponuditi mu knjigu kad je bio kod njega. 

Jožu Mikulca ponovo susrećemo u New York Timesu 30. listopada 1927., ali ovaj put novina donosi samo njegovu fotografiju na kojoj znatiželjnim prolaznicima na ulicama Berlina pokazuje svoju ogromnu knjigu autografa.  To znači da Joža nije prodao knjigu i da se nije smirio, kako je priželjkivao dok je bio u New Yorku četiri godine ranije, nego je nasatavio putovati svijetom.

 
From this "encounter" with Mikulec in Chicago, I was unable to thus far learn anything more about his journey until his reappearance in Chicago.  The Tribune once again on the 21st of February, 1917 - a full seven years later - writes that Mikulec once again arrived on foot in Chicago, and that his agreement with Matica Hrvatska was abrogated because he failed to fulfill his promise to journalize his travels as promised.  They said that instead, he wrote what might be seen as a romanticized novel.  This time they asserted that he had worn out 36 pairs of shoes.  This would mean that Mikulec, despite his disagreement with Matica, continued his journey nonetheless and that he started anew to record how many shoes he had worn out. 

Meanwhile, the more important

announcement in the article was the fact that Mikulec, adorned the length of his body with various medals of honor that he had received, had made a visit to the City Clerk's Office of Marriage Registrations so that he could marry his fiancée, Mary Medrić.  Mary was 36 years old at the time, and Mikulec was three years her senior.  The author of the article notes that Mikulec, at the time of his registration, "is now plain Chicago 'Joe' instead of Croatian 'Joža'," and that the young couple would now reside at 1332 W. 18th Street, in Chicago.  At the time, that part of Chicago had a very large Croatian community.  One would think that Joe Mikulec, now married, would have settled down to a "normal" life among his fellow Croatians in Chicago.  However, the newsman deceived himself: Mikulec remained the "Croatian Joža" and continued his adventurous journey across the world.

The New York Times, dated the 2nd of September, 1923, carried an article about Joseph Mikulec, the "collector of autographs."  The article goes on to relate that Mikulec had already traversed the globe twice, and had gathered autographs of important personages wherever he traveled.  He found himself in New York city at the time of the article along with his leather-bound Autograph Book. 

The book, at the time, weighed a full 57 pounds.  John F. Hylan, the mayor of New York, had signed Mikulec's book as well as those who were well-known persons among the industrialists, artists, politicians, and others.  The signatures of American Presidents, T. Roosevelt, W. H. Taft, W. Wilson, W. G. Hardy, C. Coolidge, along with other notables such as Lloyd George, Lord Curzon, the Prince of Wales, the President of China, Admiral Togo, J. Pierpont Morgan, and various senators, governors, ambassadors, etc.  The article goes on to give a brief account of Mikulec's first journey across the world, and adds that Joža's full time residence was now (September, 1923) in Philadelphia.  It goes on to say that he became a naturalized citizen in December of 1910, and that from 1910 through 1923 he journeyed through Australia, New Zealand, China, Japan, India, Egypt, the Holy Land, and South Africa. 

Mikulec told the press that he was quite exhausted and that he wished
to settle down into a "normal" life on some farm in the plains of America that has fertile soil.  Along with this wish, he hoped to see his book of autographs in some appropriate museum.  Meanwhile, wanderlust, and, perhaps, a new pair of shoes, won out again, and Mikulec set out from New York for the West.

Within two months time, (20th of November, 1923) the New York Times once again carried a somewhat longer article about Mikulec.  The article goes on to say that Mikulec arrived once again in New York along with his 58 pound, 2,896 page book of autographs.  Upon entering the city, Joža immediately set out for the Rosenbach rare book store so as to attempt to sell his book of autographs.  His main reason for doing so was that he was exhausted of lugging that heavy book around.  It is interesting to note that the New York Times newsman accompanied Mikulec to Rosenbach's firm.  The newsman reports that Mikulec bemoaned the fact that he had not succeeded in gathering so much as a single autograph of any monarch.  He sought $10,000 for his collection.  Dr. Rosenbach felt the collection was worth at least that amount, but that he did not traffic in such books.  He, however, did suggest that Mikulec seek out Henry E. Huntington in California who, perhaps, might be interested in buying his collection.  Hand on forehead, Mikulec bemoaned the fact that he had collected Huntington's autograph but that it had not occurred to him to offer Huntington his collection.

We meet Mikulec once again on the pages of the New York Times, on the 30th of October, 1927.  This time, the paper simply published a picture of Mikulec showing his book of autographs to admirers on the streets of Berlin.  Clearly, Joža did not find a buyer for his collection of autographs as he had hoped to do in New York some four years earlier.  Instead, Mikulec continued his wandering across the world.
 
Zadnji članak o njemu kojeg sam mogao pronaći u New York Timesu je od 29. travnja 1928., a naslovljen je "Čovjek 28 godina na turneji skupljanja autografa". Podnaslov glasi: "Vozi u posebnim kolicima 55 funti težak svezak koji sadrži 30.000 potpisa."  Članak navodi da je Joža tada imao 50 godina, da je iz Hrvatske, da je prije 28 godina pošao po svijetu skupljajući autografe poznatih osoba i da knjiga sadrži potpise nekoliko europskih vladara, devet američkih predsjednika i mnogobrojnih glasovitih umjetnika, pisaca, glumaca, znanastvenika, poltičara, vjerksih uglednika itd.  Knjigu je vozio na posebno sagrađenim kolicima, ali ju je ipak morao na leđima nositi u urede osobama od kojih je tražio potpis.  Josip izjavljuje da je prošao stotine tisuća milja i da nastavlja svoje putovanje svijetom prikupljajući autografe.

Zahvaljujući internetu (boards.ancestry.co.uk) nalazimo slijedeće podatke: Josip Franjo Mikulec rođen je 15. siječnja 1878. u selu Krušljevu od oca Josipa Mikulca i majke Kate r. Novosel iz istog sela.  Također se, u istom izvoru, navodi da je Mikulec došao u Ameriku 1905. i da je oženio Annu Stiopu 20. lipnja 1908. u Westfield, Chautauqua County, NY, a da na molbi za američko državljanstvo (rujan 1910.) piše da nije oženjen.

U članku u New York Timesu od 2. rujna 1923. se kaže da je rođen u Stubici, a Krušljevu selo je nedaleko od Stubičkih toplica.  Nadalje, članak iz 1928. navodi da Josip putuje već 28 godina, ako je to točno onda je on mogao biti u Americi i prije 1905., a zatim se vratiti u Hrvatsku i dogovarati s Maticom putovanje oko svijeta, koje je otpočeo 5. veljače 1906.  Vjerovati je da je Joža ipak bio barem malo upoznao svijet prije nego se poduzeo poći pješice oko kugle zemaljske.  Što se tiče ženidbe, ako je sklopio brak sa Annom Stiopu, rumunjskom pjesnikinjom koja je iz Rumunjske krenula pješice u svijet u svibnju 1905., izgleda da brak dvoje svjetskih lutalica nije trajao dugo i Josip se ponovo ženi 1917. u Chicagu.

Kako rekoh na početku, ovo je samo mali doprinos biografiji jednog Hrvata, vječitog pješaka lutalice po svijetu.  Nameću se mnoga pitanja na koja bi trebalo odgovoriti, kao na primjer: gdje i kada je umro, da li je imao potomstvo, koje je sve zemlje propješačio, da li postoje izvješća koja je slao (ako je slao) Matici, a posebice gdje i kako je završila ta ogromna Jožina knjiga s autografima? 

Ako se pronađu detalji o Jožinim putovanjima i autografima, vjerujem da bi njegovo ime moglo i trebalo biti u knjizi Guinnes World Records.

Nadam se da sam člančićem barem malo probudio pozornost čitatelja na ovoga hrvatskog neumornog svjetskog putnika  pješaka, te da će ovaj dopis nekoga ponukati istražiti, napisati i objaviti potpuniji životopis Josipa Franje Mikulca te pronaći gdje je i kako su završili on i njegovo blago kojeg je sakupljao toliko godina. 

Ante Čuvalo - Chicago

Izvor: www.cuvalo.net

 
The last article I was able to find about Mikulec was also in the New York Times, dated the 29th of April, 1928.  The headline read: "Man 28 Years on Tour Collects Autographs." The sub-head read: "Wheels 55-Pound Volume Containing 30,000 Signatures in a Special Carriage."  The article says that Mikulec was 50 years old at the time, that he was from Croatia, that he set out across the world some 28 years ago and gathered autographs of renowned people along the entire way including the autographs of several European rulers, and nine American Presidents as well as those of well-known artists, writers, actors, scientists, politicians, religious leaders, etc.  He lugged his collection in a specially designed cart, but had to haul the book on his back as he visited various offices of those whose autograph he sought.  Mikulec said that he had traversed hundreds of thousands of miles on foot gathering these autographs and that he would continue his journey.

Thanks to the internet (boards.ancestry.co.uk) we found the following facts: Josip Franjo Mikulec was born on the 15th of January, 1878, in the village of Krušljevo selo, Croatia, near Zagreb.  His father was Josip Mikulec, and his mother was Kata Novosel from the same village.  The internet also informs us that Mikulec arrived in America in 1905, that he married Anna Stiopu on the 20th of June, 1908 in Westfield Chautauqua County, NY, and that on his application for citizenship (September, 1910) he indicated that he was not married.

The New York Times article dated the 2nd of September, 1923 states that he was born in Stubice, Croatia.  Krušljevo selo is near Stubičke toplice.  What is more, the article of 1928 states that Mikulec had been on his journey for the past 28 years.  If that is accurate, then we must assume that he could have arrived in America even before 1905 and then returned to Croatia to enter into his agreement with Matica Hrvatska.  He set out on that agreed-to journey on the 5th of February, 1906.  It is reasonable to assume that Mikulec was somewhat acquainted with the world prior to his setting out on his hike across the world.  As far as his marriage is concerned, if he did in fact enter into a union with the Rumanian poetess, Anna Stiopu, who also set out on foot across the world in May of 1905, it would seem that the marriage of these two world-travelers did not last long; meanwhile, we are told that Josip married in Chicago in 1917. 

As I said at the start, this is no more than a small excerpt of the life of a Croatian who wandered the world endlessly.  Many questions arise such as those that ask: where and how did he die; did he have any children; what all lands did he hike through; do any reports that he was to have sent to Matica Hrvatska exist, that is, if they ever existed at all; and especially pertinent, whatever happened to his book of collected autographs? 

Should all the details of Joža's travels ever become
known, and the whereabouts of his book of collected autographs, the name of Josip Mikulec would and should find its way into the Guinness Book of World Records.

It is my hope that this article will arise the interest and attention of its readers about this tireless Croatian adventurer and hiker, and that this article will inspire someone to seek out, record, and publish a fuller biography of Josip Franjo Mikulec, as well as to discover where and when he ended his life and what became of his treasured book of autographs gathered over so many years.

Ante Čuvalo - Chicago

Source: www.cuvalo.net


Translated by Duško Čondić from Croatian into English.
I am grateful to the staff of the Robert Hoag Rawlings Public Library in Pueblo for providing me with a copy of the Mikulec article from Star Journal, November 23, 1908.


Josip Mikulec in Berlin, showing his amazing Autograph Book. Where is the book now?

Man walking to Alaska [PDF], a short article in third column.

 
Message from Angelina E. Payne, Canada

I happened upon the name of Joseph Mikulec while watching old silent films by the National Film Preservation Foundation. It's from 1922 and I thought that perhaps it might interest you.
Here is the web address of the newsreel article:

http://www.filmpreservation.org/preserved-films/screening-room/pathe-news-no-15-1922

Thank you for the article; I, too, would love to know what became of this interesting fellow as well as his book.
Sincerely,
AngelinaDear Angelina,

This is an amazing find. THANK YOU so much. I am cc:ing to prof.dr. Darko Zubrinic and Dr. Ante Cuvalo. They will be thrilled about it. News about Mr. Mikulec start at 4:34 and ends at 5:27. All news are so interesting.

Thank you again and if you find more, we will be more than willing to publish and promote and give you a proper credit for discovering it for us,

All the best, Svako dobro,

Nenad


Formated for CROWN by prof.dr. Darko Žubrinić
Distributed by www.Croatia.org . This message is intended for Croatian Associations/Institutions and their Friends in Croatia and in the World. The opinions/articles expressed on this list do not reflect personal opinions of the moderator. If the reader of this message is not the intended recipient, please delete or destroy all copies of this communication and please, let us know!


How would you rate the quality of this article?

Verification:
Enter the security code shown below:
imgRegenerate Image


Add comment
Related Articles
Related Links
Comments
 • Comment #1 (Posted by David Mikulec)

  Wonderful article. I cant' help but wonder how many of the current American Mikulec's (of which I am one) may be related in some distant way. Thanks!
   
 • Comment #2 (Posted by vitomir)

  Najprije da Vam odgovorim na postavljeno pitanje, knjiga o kojoj ste pisali nalazi se u rodnom mjestu Josipa Mikulec u Kru¹ljevom Selu. Znate li tko bi mogao otkupiti tu knigu jer smatram da bi trebala biti dostupna svima. Knjiga je u vlasni¹tvu moje ¹ire obitelji.
   
 • Comment #3 (Posted by Ange)

  Hello, I happened upon the name of Joseph Mikulec while watching old silent films by the National Film Preservation Foundation. It's from 1922 and I thought that perhaps it might interest you.
  Here is the web address of the newsreel article:
  http://www.filmpreservation.org/preserved-films/screening-room/pathe-news-no-15-1922
  Thank you for the article; I, too, would love to know what became of this interesting fellow as well as his book.
  Sincerely,
  Angelina
   
Submit Comment


Article Options
Croatian ConstellationPopular Articles
 1. Dr. Andrija Puharich: parapsychologist, medical researcher, and inventor
 2. (E) Croatian Book Club-Mike Celizic
 3. Europe 2007: Zagreb the Continent's new star
 4. (E) 100 Years Old Hotel Therapia reopens in Crikvenica
 5. Nenad Bach singing without his hat in 1978 in Croatia's capital Zagreb
No popular articles found.