Search


Advanced Search
Nenad Bach - Editor in Chief

Sponsored Ads
 »  Home  »  Environment  »  Touristic & Ecological Estate "Pustara Višnjica" ready for ...you
 »  Home  »  Classifieds  »  Touristic & Ecological Estate "Pustara Višnjica" ready for ...you
 »  Home  »  Business  »  Touristic & Ecological Estate "Pustara Višnjica" ready for ...you
Touristic & Ecological Estate "Pustara Višnjica" ready for ...you
By Vladimir Mihajlović | Published  11/4/2007 | Environment , Classifieds , Business | Unrated
Ekološka proizvodnja batata i drugog povrća i ekološka proizvodnja ljekovitog bilja.TOURISTIC & ECOLOGICAL ESTATE "PUSTARA VIŠNJICA"

TURISTIČKO-EKOLOŠKO IMANJE PUSTARA VIŠNJICA


Pustara Višnjica  se prvi puta spominje sredinom 19. stoljeća kao poljoprivredno dobro, koje je nakon samo stoljeća postojanja stasalo u jedno od najrazvijenijih imanja u zapadnom dijelu Slavonije. U doba njegovog gospodarskog i demografskog procvata njegovi vlasnici bili članovi njemačke kneževske obitelji Schaumburg-Lippe, a potom i grof Ivan Drašković. Imanje je potpuno samostalno funkcioniralo, postojala je tvornica žeste, osnovna škola, trgovina, ambulantna...tu je živjelo više od 200 stanovnika. Danas je to mjesto koje nema stalnih stanovnika, ali želi razviti sve oblike turizma i funkcionalnu poljoprivrednu proizvodnju. Pustara Višnjica se nalazi u Virovitičko-podravskoj županiji, udaljena 13 km od Slatine, 25 km od Virovitice, 40 km od graničnog prijelaza prema Mađarskoj-Terezino Polje, 100 km od Osijeka i 170 km od Zagreba. U neposrednoj blizini, u selu Novaki, postoji i poljoprivredni aerodrom.


Pustara Višnjica was mentioned for the first time in the middle of the 19th century as a large-scale farm. After only one century it became one of the most developed estates in western part of Slavonia. In the time of its economical and demographical uprise its owners were German duke Schaumburg-Lippe and later on count Ivan Drašković. The estate was functioning completely on its own; they had an alcohol factory, an elementary school, a shop, a clinic, a  power station on restorable energy sources. There lived more than 200 people. Today, there are no permanent inhabitants but we want to create all types of tourism and a functional agricultural production. Pustara Višnjica is situated in the Virovitičko-podravska county, only 13 km from Slatina, 25 km from Virovitica, 40 km from Terezino Polje (border crossing to Hungary), 100 km from Osijek and 170 km from Zagreb, capital of Croatia. In its vicinity, in Novaki, there's a runway for small aircrafts.

I. PUSTARA VIŠNJICA D.O.O.

Na imanju egzistiraju dvije tvrtke: Pustara Višnjica d.o.o. i Poljoprivredna zadruga "Ergela Višnjica". Osnovne djelatnost Pustare Višnjica su poslovni, seoski i ekološki turizam. Zapuštena zgrada izgrađena 1980 godine obnovljena je i preuređena 2006.g. pa sada sadrži 17 dvokrevetnih i 1 jednokrevetnu sobu, dvije multidisciplinarne dvorane kapaciteta 20 i 60 mjesta i restoran kapaciteta 160 mjesta.


I. PUSTARA VIŠNJICA, ltd.

There are two companies existing on the estate: "Pustara Višnjica" ltd. and Agricultural Cooperative "Ergela Višnjica". Business, rural and ecotourism are the main activities of Pustara Višnjica. The administration building, built in 1980. but ruined and abandoned, was renewed and readjusted in 2006. Today there are 17 double rooms, 4 of which are adapted for disabled persons, 1 single room, two multidisciplinary halls with capacity of 20 and 60 persons and a restaurant with capacity of 160 persons.
II. POLJOPRIVREDNA ZADRUGA "ERGELA VIŠNJICA"

Osnovne djelatnosti zadruge su: uzgoj usjeva, vrtnog i ukrasnog bilja, proizvodnja i prodaja stočarskog, voćarskog, povrtlarskog i ratarskog podrijetla, ekološka proizvodnja poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda, uzgoj i prodaja gljiva. Zadruga se posebno ističe po proizvodnji batata (slatki krumpir) te uzgoju konja arapske pasmine i jelena lopatara. Jeleni se uzgajaju na posebnoj farmi koja  se nalazi 7 km sjeverno od imanja, na Pustari zidina, na kojoj je moguće organizirati turizam robinzonskog tipa. Imanja su povezana seoskim putovima idealnim za biciklističke i konjičke staze.


II. AGRICULTURAL COOPERATIVE "ERGELA VIŠNJICA"

Its main activities are: crop cultivation, fruit and flower-growing, production and sales of commodities of cattle-raising, vegetable-growing and farming, ecological production of agricultural and food products and mushroom-growing. Our agricultural cooperative is standing out at ecological production of sweet potato and breeding of arabian horses and fallow-deer. The breeding of fallow-deer is taking place on a dislocated farm, 7 km north of the estate, where we could organise Robinson type of tourism. The two estates are connected with country roads which are ideal for bikeways and riding horses.Ponos - Croatian Champion 2006


III. VIZIJA RAZVOJA

Povezivanjem najstarije gospodarske grane-poljoprivrede- s najmlađom djelatnošću-turizmom, cilj nam je stvaranje nove turističke destinacije u županiji. Obnova Pustare Višnjice na tradiciji nekadašnjeg poljoprivrednog dobra te implementaciji ekologije, poljoprivrede u turizma u održivi razvoj temelji se na simbiozi hotelske i poljoprivredne djelatnosti; uzgoja konja; uzgoja jelena; ekološke proizvodnje batata i drugog povrća i ekološke proizvodnje ljekovitog bilja.


III. VISION OF DEVELOPMENT

Our goal is to create a new tourist destination in Virovitičko-podravska county by uniting the oldest economy - agriculture with the youngest - tourism. The revival of Pustara Višnjica on tradition of former agricultural estate and implementation of ecology, agriculture and tourism is based on symbiosis of hotel and agricultural activity; horse-breeding; fallow-deer breeding; ecological production of sweet potato and other vegetables and ecological production of medicinal herbs.

IV. POZIV ULAGAČIMA

Da bi se kompletno imanje privelo svrsi potrebno je, kroz više faza,  uložiti sredstva u:

1. povećanje smještajnih kapaciteta s 35 na 70 ležajeva,

2. izgraditi dodatne sportske objekte (tenisko, dječje i boćarsko igralište) te obilježiti konjičke i biciklističke staze,

3. izgraditi gospodarske objekte za preradu i pripremu gotovih proizvoda od batata (sweetpotato),

4. obnoviti objekte  na dislociranom imanju Pustara zidina u svrhu turističke i stočarske proizvodnje.

Projekt se u potpunosti uklapa u strateške projekte razvoja kontinentalnog turizma u RH. Zato su dobro došli svi koji projekt žele podržati znanjem, promoviranjem, logistikom, ulaganjem, preporukama te

POZIVAMO SVE ZAINTERESIRANE ZA ULAGANJE ILI ZA POMOĆ BILO KOJE VRSTE DA NAM SE JAVE: KONTAKT TELEFON: 011 385 33 554 001, 011 385 91 45 46 144, 

www.visnjica.hr

e-mail: ljekarna.plantak@inet.hr
e-mail: visnjica@visnjica.hr

Mr.ph. Ksenija Plantak


IV. INVITATION FOR INVESTORS

To bring the entire estate to its purpose we need capital investments to:

1. enlarge the accommodation capacity

2. build the additional sport facilities (tennis court, bowling court, children playground) and sign the tracks for horse back riding and cycling

3. build additional facilities for processing and preparation of finished products of sweet potato

4. renovate the facilities on a dislocated farm, Pustara Zidina, for the purpose of cattle-raising and tourism

This project is entirely blending in with the strategical projects of the development of continental tourism in the Republic of Croatia. Therefore, we welcome everyone who wishes to support this project with knowledge, promotion, logistics, investment, recommendation...

WE ARE INVITING EVERYONE INTERESTED IN INVESTMENT OR HELP OF WHATEVER KIND TO CONTACT US!

Phone : ++385 33 554 001 Mobile: ++385 91 45 46 144

www.visnjica.hr

e-mail: ljekarna.plantak@inet.hr
e-mail: visnjica@visnjica.hr

Mr.ph.. Ksenija PlantakMr.ph. Ksenija Plantak

Source of the story: Slavonski Poduzetnik soon to be at www.poduzetnik-sl.hr

Formated for CROWN by Nenad Bach
Distributed by
www.Croatia.org This message is intended for Croatian Associations / Institutions and their Friends in Croatia and in the World. The opinions / articles expressed on this list do not reflect personal opinions of the moderator. If the reader of this message is not the intended recipient, please delete or destroy all copies of this communication and please, let us know! Or simply...enjoy and spread the word and good vibrations


How would you rate the quality of this article?

Verification:
Enter the security code shown below:
imgRegenerate Image


Add comment
Article Options
Croatian ConstellationPopular Articles
  1. Dr. Andrija Puharich: parapsychologist, medical researcher, and inventor
  2. (E) Croatian Book Club-Mike Celizic
  3. Europe 2007: Zagreb the Continent's new star
  4. (E) 100 Years Old Hotel Therapia reopens in Crikvenica
  5. Nenad Bach & Miro Gavran hosted by Branimir Bilic on Croatian TV 2010
No popular articles found.