Search


Advanced Search
Nenad Bach - Editor in Chief

Sponsored Ads
 »  Home  »  People  »  Goran Oreskovic founder and owner of VESKI Ltd. Croatian export and knowledge based company
 »  Home  »  Education  »  Goran Oreskovic founder and owner of VESKI Ltd. Croatian export and knowledge based company
 »  Home  »  Companies  »  Goran Oreskovic founder and owner of VESKI Ltd. Croatian export and knowledge based company
 »  Home  »  Business  »  Goran Oreskovic founder and owner of VESKI Ltd. Croatian export and knowledge based company
Goran Oreskovic founder and owner of VESKI Ltd. Croatian export and knowledge based company
By Marijan Ožanić | Published  02/5/2013 | People , Education , Companies , Business | Unrated
Awarded with numerous international and Croatian prizes for innovations and scientific contributions


Mr Goran Orešković surrounded with his electronic equipment:
vibration expert systems, consulting & system design

Market presence of VESKI Ltd.

A part of the team: Ozren Orešković, Ozren Husnjak, Franjo Tonković, Tihomir Tonković

Boris Meško, Goran Orešković, Gordan Kurelec, and Željko Mesar

 
VESKI – hrvatsko izvozno poduzeće temeljeno na znanju
(skraćena inačica)

U utorak, 22. siječnja 2013. godine u emisiji „Argumenti“ na Hrvatskom katoličkom radiju razgovarao sam s poduzetnikom Goranom Oreškovićem. Tema je bila poduzetništvo temeljeno na znanju i razvoju proizvoda.

Zašto smo razgovarali o razvoju

Razvoj inovativnog proizvoda je temelj konkurentnosti proizvoda na svjetskom tržištu. Hrvatska se svojom pogrešnom gospodarskom politikom okrenula uvozu, zanemarila izvoz i to je jedan od glavnih razloga što smo ušli u tešku gospodarsku krizu. Razvoj proizvoda zahtijeva mnogo znanja, iskustva, mnogo rada i nosi puno rizika i neizvjesnosti. Uvoziti je mnogo lakše. Zato ima sve manje poduzeća temeljena na znanju koja se bave razvojem proizvoda i sposobna su izvoziti.

Zašto sam pozvao gospodina Oreškovića u emisiju? Gospodin Orešković je strojarski inženjer i inženjer matematike, poduzetnik, naš najveći stručnjak za vibracije strojeva, osnivač i vlasnik  poduzeća VESKI d.o.o., (www.veski.hr) čovjek koji se cijeli svoj radni vijek bavi razvojem najsloženijih proizvoda na području visokih tehnologija. Svoje proizvode VESKI izvozi i u Australiju. Dobili su mnogobrojne međunarodne nagrade za svoje inovacije na izložbama u svijetu, a dobili su i nagradu Hrvoje Požar za inovativna i znanstvena dostignuća.

Kako je VESKI osnovan

Nakon završetka studija Goran Orešković zaposlio se u  Elektrotehničkom institutu poduzeća Rade Končar. U Institutu su radili vrhunski stručnjaci, a inženjer Orešković se specijalizirao za vibracije strojeva i mehaničke proračune. Cijeloj njegovoj generaciji vrhunac karijere u Končaru bio je razvoj tiristorske lokomotive koja se razvijala s ciljem da bude najbolja na svijetu.  Kada je bila proizvedena krajem 1980., postizala je tehničke osobine koje nije imala niti jedna dotadašnja lokomotiva iz te klase. Ubrzo se dogodio gospodarski i društveni slom koji nitko od nas nije predvidio. Srušio se komunistički sustav u cijelom svijetu, srušio se KONČAR, Institut je 1990. otišao u stečaj. Lokomotiva se nije prodavala kao što je bilo predviđeno, ali ljudi koji su na njoj radili stekli su vrhunsko znanje i iskustvo koje je bilo temelj njihove buduće poduzetničke djelatnosti.

O tom vremenu Goran mi je jednom pričao: „Već 1987.počeli smo razmišljati o vlastitoj firmi. Kriza se već uočavala. Zapravo mi smo ju uočavali. Drugi nisu. Tada smo  1989. počeli aktivno raditi na osnivanju firme. I to u vrijeme, kada se još nije znalo da će sve otići k vragu.  Naša je odluka bila čvrsta i krajem 1989. predali smo na sud papire za osnivanje firme. Poduzeće smo nazvali VESKI d.o.o.“

Goranu su se u početku pridružili njegovi kolege iz Končara Boris Meško i Gordan Kurelec i Željko Mesar.

Prvi poslovi

U početku su dobivali razne poslove na području mjerenja i analize vibracija i polako se oblikovala ideja za razvoj novog proizvoda, sustava za monitoring (nadzor)  i dijagnsotiku velikih strojeva. Ideja za takav sustav oblikovala se u hidroelektrani Varaždin u kojoj su rješavali jedan problem na generatoru: „U Varaždin smo 1993. išli u vrijeme rata, kada nije bilo ni žive duše na cesti, samo vojne patrole. Nitko se nije nigdje vozio, a mi s opremom  išli na mjerenja“, pričao mi je Goran. „ Nakon serije mjerenja predložili smo da se ugradi jedan stalan, složeni kompjutorski sustav za nadzor i dijagnostiku  koji će biti u vezi sa sustavom za upravljanje elektranom i koji će signalizirati mogući nastanak kvarova.  Nakon toga smo ugovorili posao i realizirali ga. Naše rješenje je  bilo vrlo originalno, to je bio prvi kompletan monitoring s kompjutorskim praćenjem kod nas. Za naš poduzetnički razvoj od presudne je važnosti  bilo povjerenje koje nam je ukazalo rukovodstvo te elektrane. Oni su imali hrabrosti naručiti jedan vrlo složen projekt od jedne male, do tada nepoznate poduzetničke tvrtke.“

Sustav, instaliran u HE Varaždin tada još nije bio „on-line“ i nije bio sofisticiran kao što je to danas (radio je pod „dosom“), ali je radio dobro, a neka inovativna rješenja u sustavu bila su korištena prvi puta u svijetu. Sada su taj svoj prvi sustav u Varaždinu modernizirali.

CoDis – vrhunski izvozni proizvod svjetske klase

Nakon niza godina kontinuiranog vlastitog razvoja i kontinuiranih unapređenja proizveli su proizvod CoDiS, (Computerized Diagnostic System), informatički sustav za monitoring i dijagnostiku. Današnji sustav ima hardverski i softverski dio i djeluje on-line uz pomoć Windowsa. Preko svojih senzora ugrađenih po cijelom generatoru kontinuirano prati razne pojave, prenosi rezultate mjerenja u računalo koje ih analizira i signalizira stanje u kojem se generatori nalaze. Najprije su taj novi on-line sustav 1998. instalirali  na dva agregata snage 108 MW u hidroelektrani Dubrovnik, gdje je u eksplataciji pokazao izvanrednu pouzdanost i korisnost. Nakon toga je uspješno  instaliran i provjeren u mnogim našim elektranama. Sustav se kontinuirano razvija u proširuje nizom novih modula. Najnoviji modul je Beskontaktni rotor monitoring koji spada među najbolje i najoriginalije u svijetu.

“Naš monitoring je sada visoke svjetske razine, jedan od najboljih na svijetu, to nam svi priznaju", rekao je Goran Orešković. "Mi njime pratimo ponašanje velikih strojeva na raznim područjima od vibracija, hidrodinamike do elektrike. Razvoj je trajao vrlo dugo, od vremena kada smo stjecali znanje na tom području u KONČAR-u, kroz poduzetništvo, sve do sada. To je dugogodišnji kontinuirani proces. Imali smo sreće što surađujemo s HEP-om, jer je HEP institucija koja, za razliku od mnogih drugih, podržava domaću proizvodnju, ima povjerenja u domaće firme i djeluje na dugu stazu. Povjerenje se ne stječe preko noći, treba godinama raditi, obilaziti elektrane, rješavati probleme, prezentirati svoja rješenja, imati probne instalacije. I to sve u uvjetima kada je uvozni lobi silno jak, jer se jake vanjske kompanije bore za hrvatsko tržište, imaju mnogo novaca i veliki utjecaj. Oni kupce mogu kreditirati i imaju mnogo načina da uđu u naše tržište. Naša specifičnost je u tome da smo mi razvojna, "na znanju utemeljena  firma", tako smo školovani i tako djelujemo. Bez razvojne komponente na ovom području mogli bismo biti samo trgovci ili zastupnici stranih proizvođača.“

Odgajanje nove generacije stručnjaka

Poduzeće VESKI na tržištu se bori već dvadesetak godina. Stručnjaci Veskija su tijekom rada u Institutu Končara, kroz suradnju s fakultetima i kroz poduzetničke razvojne projekte skupili vrhunsko znanje i iskustvo i veliki ugled, i kod kupaca i kod konkurencije. Vrijeme ide i Goran Orešković je svjestan da je jako važno da pripreme novu generaciju stručnjaka koji će „staru gardu“ zamijeniti, kada za to dođe vrijeme.  VESKI u radu koristi specifična znanja koja se ne mogu dobiti na fakultetu, već tijekom dugogodišnjeg „školovanja u praksi“. Zato je Goran Orešković rano krenuo s pomlađivanjem i sada u Veskiju radi ekipa mladih stručnjaka na koje stariji prenose svoje znanje. Mladi Ozren Orešković, sin Gorana  preuzima vođenje tvrtke.
 

Hoće li Hrvatska biti Europski tigar

Kako je kriza bila sve teža, VESKI je sve manje posla dobivao na domaćem tržištu sve više su se okretali  svjetskom tržištu i našli su kupce u Sloveniji, Njemačkoj, Italiji, Grčkoj, Islandu, Rumunjskoj, Iraku, Tajvanu, Makedoniji, Austriji i Francuskoj. To nije jednostavno, vrlo je teško, ali je njihova vrijednost bila prepoznata i njihov sustav CoDiS  instaliran je i u elektrane u Australiji. Sada mlada ekipa VESKI-a odlazi u Kanadu, u Toronto gdje će održati niz predavanja i prezentaciju svojeg sustava.

Hoće li Hrvatska postati "europski tigar" ili će se "šlepati " na kraju europske kolone? To ovisi o tome kakvo ćemo gospodarstvo imati i u kom smjeru ćemo se razvijati.

VESKI, ALTPRO i druge naše (nažalost) još uvijek malobrojne razvojno i izvozno orijentirane tvrtke pokazuju da Hrvatska ima šansu, da naša poduzeću mogu uspijevati na najsloženijem svjetskom tržištu.

Marijan Ožanić, MrSc.

 
VESKI - Croatian export and knowledge based company
(shortened version)

On January 22nd 2013 I interviewed a Croatian entrepreneur, Goran Orešković, in the „Argumenti“ show broadcasted on Croatian Catholic Radio. The topic was entrepreneurship based on knowledge and product development.

Why we talked about development

Innovative product development is the basis of product competitiveness in world market. Croatia, with its economic politics oriented in the wrong direction, has turned to import and neglected export, which is one of the main reasons it is experiencing a severe economic crisis. Product development requires extensive knowledge, experience and a lot of hard work, but it also carries a high risk and uncertainties. Import, on the other hand, is much easier. That is the reason why there are fewer companies based on knowledge in product development and capable of exporting their products.

So why did I invite mr Orešković to the radio show? Mr Orešković is a mechanical engineer and a mathematician, an entrepreneur and our greatest expert in machine vibrations. He is the founder and owner of VESKI Ltd. (www.veski.hr), and a man who has spent his whole career in developing the most complex products in the field of high technologies. The fact that VESKI Ltd. exports its products even to Australia is one the greatest confirmations of its success. In addition, its products have been awarded with numerous international and Croatian prizes for innovations and scientific contributions. 


How VESKI was founded


After graduation, Goran Orešković got a job at Rade Končar Electrical Engineering Institute which employed topnotch experts. Orešković specialized in machines vibrations and mechanical measurements. The peak of the career for his entire generation at Končar was the development of thyristor locomotive which was made to become the best in the world. It was made in late 1980s and achieved technical characteristics that none of the existing similar locomotives reached. However, an economic and social breakdown soon followed, which nobody could have foreseen. The communist regime collapsed worldwide. Končar Institute went bankrupt in 1990. The locomotive didn’t sell as it was predicted, but the people who worked on its making acquired excellent knowledge and valuable experience, which created the foundation of their future entrepreneurship.

Goran talked to me once about those times: “We have started to talk about having our own private firm already in 1987. One could already notice the upcoming crisis. Actually, we noticed it. The others didn’t. In 1989 we actively began to work on establishing a private firm, even at those times when one couldn’t have known that everything will very soon go to hell. We made a decision and by the end of 1989 submitted papers for registering a firm. We named it VESKI Ltd.”
At the beginning, Boris Meško, Gordan Kurelec and Željko Mesar, his Končar colleagues, joined Goran.

First projects

At first they received various jobs in the field of measurement and vibration analysis. An idea for the development of a new product slowly emerged, along with monitoring system and large machine diagnostics. The idea for such system arose in the hydroelectric power plant in Varaždin where they solved a problem on generators: “We went to Varaždin in the middle of Homeland War in 1993, when there was not a living soul on the streets, only military patrols. Nobody drove anywhere, and we went there with full measuring equipment”, told Goran. “After a series of measurements, we suggested to install one permanent, complex computer system for monitoring and diagnostics, which would be connected with the power plant management system that signalized potential malfunctions. We signed a contract and carried it out. Our solution was highly original, and that was the first total computer monitoring implemented in Croatia. It was the trust we received from the power plant management that was of crucial importance for our entrepreneurial development. They had the courage to offer an extremely complex project to a small, totally anonymous entrepreneurial company.”
 
The system installed in the hydroelectric power plant in Varaždin was not online at that time, and wasn’t sophisticated as it is today (it worked in DOS), but it operated well, and some of the innovative solutions were used for the first time in the whole world. That first system has been modernized now.

CoDis – excellent export product of world-class quality

After years of continuous development and constant improvement, they have made CoDis – Computerized Diagnostic System, a computer system for monitoring and diagnostics. Today’s system has a hardware and software part, and operates online using Windows OS. Using the sensors built in a generator, it continuously monitors various phases, sends measuring results to the computer which analyzes them and signals condition the generator is in. The first installation of this new online system was in 1998 in two electric generators of 108 MW in Dubrovnik hydro-electric power plant, where it demonstrated excellent reliability and usefulness. Afterwards, it was successfully installed and tested in numerous Croatian power plants. The system is continually developed and improved with various new moduls. The latest modul is Wireless rotor monitor, which is one of the best and most innovative in the whole world.

“Our monitoring system is first-rate, one of the best in the world, and everybody agrees with that”, said Goran Orešković. “We are able to monitor large machines in various fields from vibration, hydrodynamics to electronics. The process of development took a long time, from the time when we acquired knowledge at KONČAR, through entrepreneurship up until today. It is a long, nonstop process. We were lucky to collaborate with HEP (Croatian Electricity Company), because it is an institution that, unlike many others, supports national production, has trust in Croatian companies and works in the long run. The trust is not gained over night, and it takes years to build, through visiting power plants, solving problems, presenting in-house solutions, providing test installations. And all that has been achieved in circumstances when the import lobby is extremely powerful, because foreign companies are fighting for Croatian market, have lots of money and enormous influence. They can give credits to the customers and they have numerous methods for entering the market. Our specific quality is that we are development and knowledge based company. We are educated this way and we work this way. Without the development component in this field we could only be salesmen or representatives of foreign companies.”

Educating new generations of experts

VESKI Ltd. has been on the market for more than 20 years. Over the years, VESKI’s experts have acquired excellent knowledge and experience, and established excellent reputation by their clients and competition alike, by means of working at KONČAR Institute, through collaboration with faculties and entrepreneurial development projects. Time flies quickly, and Goran Orešković is fully aware that it is of high importance to educate a new generation of experts who will eventually replace the “old team”. VESKI Ltd. applies specific knowledge that cannot be studied at college but through a longtime “practical education” only. That is the reason why Goran Orešković has started to “rejuvenate” his team very early, so now there is a group of young experts working at VESKI and learning from the older colleagues. The young Ozren Orešković, Goran’s son, takes over the firm management.

Will Croatia become a European Tiger?

With the crisis deepening, VESKI Ltd. has had fewer projects on the national market, so they have turned to the world market and have found customers in Slovenia, Germany, Italy, Greece, Iceland, Romania, Iraq, Taiwan, Macedonia, Austria and France. That is not easy. It’s very hard, but their first-class qualities have been recognized and their CoDiS system has been implemented in power plants as far as Australia. At the moment the young team of VESKI is going to Toronto, Canada where they are going to held lectures and presentations about their system.

Will Croatia become a “European tiger” or will it lag behind at the end of the line? It all depends on its economy and in which direction it is going to grow.

VESKI Ltd., ALTPRO Ltd. and other (unfortunately too few) Croatian companies with development and export orientation illustrate that Croatia has a chance, and that its companies can be successful even on the most complex world market. 


Marijan Ožanić, MrSc.

Many thanks to Martina Ožanić for her translation from Croatian into English.

Intervju g. Gorana Oreškovića u emisiji g. Marijana Ožanića na Hrvatskom katoličkom radiju 22. siječnja 2013. [MP3]


Mr. Goran Orešković with one of the first inovations of the VESKI Ltd. in his hands:
Measuring speed and acceleration injector VelAcc 100

Scheme of the CoDis system, produced by VESKI Ltd.

 
VESKI Ltd.

Veski d.o.o. was established in 1990 in Zagreb. Our field of expertise is vibration diagnostics and analysis, consulting services regarding dynamics and stress calculations (FEM) and measurements. Our quality assurance is based on the knowledge and long term experience of our employees. We are one of the leading companies in the field of diagnostics and vibration measurement, signal analysis, design, creation and installation of in-house solutions for monitoring systems as well as the vibration protection systems.

We are actively involved in the research and development of new solutions and products. In that effect, our company is a member of research associations such as IFToMM ( International Federation for the Theory of Machines and Mechanisms), HDM (Croatian Society of Mechanics), and the Croatian CIGRE branch. We are involved in an active cooperative agreements with leading technical and scientific establishments in Croatia such as FSB –Zagreb (Faculty of engineering and shipbuilding), FER –Zagreb (Faculty of electrotechnics and computing), and FESB –Split, and are part of numerous scientific projects. We are the leading partner of the first development and innovation cluster in Croatia, the M&D Cluster for development and diagnostics) grouped around our permanent monitoring and diagnostics system for aggregates, CoDiS (Computerized Diagnostic System).

Our company has received numerous prizes in the field of technical equipment development and innovations, such as the kinematics monitoring system on oil extraction pumps  in INA (awarded the golden medal at the EUREKA’95 exhibition in Bruxelles), the vibration acceleration and speed sensor VelAcc 100 (awarded the golden medal as the original solution at the EUREKA ’97 (Bruxelles) and INPEX XIV Pittsburgh exhibitions) etc. For its work, and especially for the CoDiS system, the veski company has received the 2000. annual prize “Hrvoje Požar” by the Croatian energy society.

The combination of knowledge, experience and creativity enables us to offer many technical solutions, and adjust our products to fully meet the requirements of our clients.
     
AWARDS AND CERTIFICATES      

    EUREKA ‘95 - Oil pump monitoring of kinematics
    EUREKA ‘97 - Accelerometer AUC40
    INPEX XIV - Accelerometer and velocity meter VelAcc 100
    ARCA 2005 - Silver medal CoDiS 2

    INOVA 2006 - Gold medal CoDiS RT
    INOVA 2008 - Bronze medal VPC 1000
    “HRVOJE POŽAR” Gold medal, Croatian energetic society in the year 2000 for on line diagnostic system CoDiS

Source www.veski.hrCertificates and awards of the VESKI Ltd.


Hardver part of CoDis system in an electric plant

 
CoDiS - On-line monitoring and diagnostic system

CoDiS is condition monitoring and diagnostics system used for early warning and predictive maintenance of rotating machines in power plants and processing industry.

CoDiS architecture includes safety system (CoDiS RT) diagnostic monitoring (CoDiS DM), transient recorder and electrical quantities monitoring (CoDiS TR), and rotor monitoring (CoDiS RM).

Each module runs separately or in combination with others.

INPUT / OUTPUT
    Analogue input (V, mA)
    Analogue output (V, mA)
    Digital output (24 V)
    Digital input (24V)
    Relay SPST

COMMUNICATION PROTOCOLS
    Modbus TCP
    Modbus RTU
    Profibus
    TCP/IP

DATABASE
    SQL

Source www.veski.hrVESKI – hrvatsko izvozno poduzeće temeljeno na znanju
(potpuna inačica)

U utorak, 22. siječnja 2013. godine u emisiji „Argumenti“ na Hrvatskom katoličkom radiju razgovarao sam s poduzetnikom Goranom Oreškovićem. Tema je bila poduzetništvo temeljeno na znanju i razvoju proizvoda.

Zašto smo razgovarali o razvoju

Zašto smo razgovarati o razvoju? Zato, jer  u Hrvatskoj više gotovo i nema razvoja, niti na području razvoja proizvoda niti na razini regionalnog razvoja. Kod nas je prevladao kolonijalni mentalitet i o razvoju proizvoda govori kao o luksuznoj i nepotrebnoj aktivnosti. Javljaju se utjecajni „stručnjaci“ koji govore: „Svoj razvoj mogu imati samo strane kompanije koje imaju dovoljno novaca za razvoj, tehnologiju i znanje".

Ja se s time ne slažem i zato gdje god mogu pokazujem primjere koji takve „mudrace“ demantiraju. A ti primjeri pokazuju  da se možemo izvući iz krize,  „ako budemo na razini države pametni“ i ako budemo poticali razvoj poduzeća koja mogu biti „europski tigrovi“.

Razvoj je jedna od najvažnijih djelatnosti i u društvu i u gospodarstvu, a kod nas se najčešće i ne zna što je to. Strategije razvoja koje su izrazito važni dokumenti niti se ne pročitaju i u ladicama sakupljaju prašinu.

Razvoj je najsloženija ljudska djelatnost, a kod na se razvojem smatra popunjavanje formulara za EU fondove.

Razvoj inovativnog proizvoda je temelj konkurentnosti proizvoda na svjetskom tržištu. Hrvatska se svojom pogrešnom gospodarskom politikom okrenula uvozu, zanemarila uvoz i to je jedan od glavnih razloga što smo ušli u tešku gospodarsku krizu. Razvoj proizvoda zahtijeva mnogo znanja, iskustva, mnogo rada i nosi puno rizika i neizvjesnosti. Uvoziti je mnogo lakše. Zato ima sve manje poduzeća temeljena na znanju koja se bave razvojem proizvoda.

Zašto sam pozvao gospodina Oreškovića u emisiju? Gospodin Orešković je strojarski inženjer i inženjer matematike, Končarevac, poduzetnik, naš najveći stručnjak za vibracije strojeva, osnivač i vlasnik  poduzeća VESKI d.o.o., (www.veski.hr) čovjek koji se cijeli svoj radni vijek bavi razvojem najsloženijih proizvoda na području visokih tehnologija. Svoje proizvode VESKI izvozi i u Australiju. Dobili su mnogobrojne međunarodne nagrade za svoje inovacije na mnogim izložbama u svijetu.

Goran Orešković, vjerojatno je zadnji „boem i romantičar na polju tehnike“. On posao i poduzetništvo nije nikada shvaćao samo kao način da zaradi novac, već u prvom redu kao mogućnost da se bavi onim što jako voli. A to je da se bavi razvojem, stvara nove proizvode, nova inovativna  rješenja i da sa suradnicima rješava najsloženije probleme i  odgovara na stručne izazove. Za to je potrebno mnogo znanja i mnogo kreativnosti. Takvih ljudi ima sve manje, ali zbog njih je tehnika lijepa.

Kako je VESKI osnovan

Goran Orešković je najprije  počeo studirati strojarstvo, a onda je tijekom studija odlučio studirati i matematiku, jer je htio da mu matematika pomogne rješavati najsloženije teoretske probleme kojima se zabavljao i koji su ga zanimali. Nakon završetka studija zaposlio se u  Elektrotehničkom institutu poduzeća Rade Končar. U Institutu su radili vrhunski stručnjaci, a inženjer Orešković se specijalizirao za vibracije strojeva i mehaničke proračune. Cijeloj njegovoj generaciji vrhunac karijere u Končaru bio je razvoj tiristorske lokomotive koja se razvijala s ciljem da bude najbolja na svijetu.  Kada je bila proizvedena krajem 1980., postizala je tehničke osobine koje nije imala niti jedna dotadašnja lokomotiva iz te klase. Ubrzo se dogodio gospodarski i društveni slom koji nitko od nas nije predvidio. Srušio se komunistički sustav u cijelom svijetu, raspao se „Istočni blok“, srušila su se dotadašnja tržišta od bivše države do tržišta nesvrstanih, počeli su štrajkovi, srušio se KONČAR, Institut je 1990. otišao u stečaj. Lokomotiva se nije prodavala kao što je bilo predviđeno, ali ljudi koji su na njoj radili stekli su vrhunsko znanje i iskustvo koje je bilo temelj njihove buduće poduzetničke djelatnosti.

O tom vremenu Goran mi je jednom pričao: „Već 1987. počeli smo razmišljati o vlastitoj firmi. Kriza se već uočavala. Zapravo mi smo ju uočavali. Drugi nisu. Tada smo  1989. počeli aktivno raditi na osnivanju firme. I to u vrijeme, kada se još nije znalo da će sve otići k vragu.  Naša je odluka bila čvrsta i krajem 1989. predali smo na sud papire za osnivanje firme. Poduzeće smo nazvali VESKI d.o.o. Kada je firma osnovana, mirovala je neko vrijeme, dok nismo dobili prvi posao. Otkaz u Institutu dao sam 1.9.1990, kada sam dobio prvi posao u PLIVI, ugovor  vrijedan  2.000 DEM. Iako su u proljeću u nekim tvornicama u Končaru, već počeli štrajkovi, kada sam ja dao otkaz, još su se plaće dijelile. Institut je otišao u stečaj  dva mjeseca poslije. Odluku sam donio bez razmišljanja. I sada mi nije  žao. O riziku nismo niti  razmišljali, već smo jednostavno odlučili krenuti. Ipak, rizik je bio velik. Tada je bila iluzija da mala privatna firma, ima neke šanse u tom poslu. Sve je bilo rezervirano za velike institute, Končarev, Brodarski, Jugoturbinu, fakultet i nikoga više. Nisam puno razmišljao o tome. Samo sam  razmišljao, kako da dođem do poslova. Ako puno kombiniraš i računaš, nikada se nećeš odlučiti.  O rizicima i problemima sam počeo razmišljati tek dvije godine kasnije, kada smo upali u  krizu. Tada sam se  sjetio u kojim sam uvjetima dao otkaz. Ali mislim da se sada sve skupa isplatilo. Mnogi naši kolege, vrsni stručnjaci, inženjeri jednostavno nisu poduzetnici. Oni vole raditi u uređenom i organiziranom sustavu u kojem  imaju  svoje sigurno mjesto. Njima  nije u prirodi da brinu o poslovanju i da preuzimaju rizike izvan tehnike. Ljudi nose strah od neizvjesnosti. Mi ga nismo imali, iako nismo imali nikakvo financijsko zaleđe ili sigurnost. Nikada se nismo bojali da ćemo ostati bez posla, ocijenili smo da imamo dosta znanja, da tržište za to znanje postoji. Mi smo zapravo kreirali tržište, nametali ideje kupcu. Sada je veoma teška gospodarska situacija koja posebno pogađa male firme. Male firme mogu poslovati uz velike firme, a velikih firmi nema.“

Goranu su se u početku pridružili njegovi kolege iz Končara Boris Meško, Gordan Kurelec i Željko Mesar.

Prvi poslovi

U početku su dobivali razne poslove na području mjerenja i analize vibracija i polako se oblikovala ideja za razvoj novog proizvoda, sustava za monitoring (nadzor)  i dijagnsotiku velikih strojeva. Ideja za takav sustav oblikovala se u hidroelektrani Varaždin u kojoj su rješavali jedan problem na generatoru: „U Varaždin smo 1993. išli u vrijeme rata, kada nije bilo ni žive duše na cesti, samo vojne patrole. Nitko se nije nigdje vozio, a mi s opremom  išli na mjerenja“, pričao mi je Goran. „ Nakon serije mjerenja predložili smo da se ugradi jedan stalan, složeni kompjutorski sustav za nadzor i dijagnostiku  koji će biti u vezi sa sustavom za upravljanje elektranom i koji će signalizirati mogući nastanak kvarova.  Nakon toga smo ugovorili posao i realizirali ga. Naše rješenje je  bilo vrlo originalno, to je bio prvi kompletan monitoring s kompjutorskim praćenjem kod nas. Za naš poduzetnički razvoj od presudne je važnosti  bilo povjerenje koje nam je ukazalo rukovodstvo te elektrane. Oni su imali hrabrosti naručiti jedan vrlo složen projekt od jedne male, do tada nepoznate poduzetničke tvrtke.“  

Sustav instaliran u HE Varaždin  tada još nije bio „on-line“ i nije bio sofisticiran kao što je to danas (radio je pod „dosom“), ali je radio dobro, a neka inovativna rješenja u sustavu bila su korištena prvi puta u svijetu. Sada su taj svoj prvi sustav u Varaždinu modernizirali.
Već u samom početku svog poduzetničkog života  VESKI d.o.o. je ušao u Tehnološki park Zagreb, za svoja inovativna rješenja dobili su mnogobrojne nagrade i priznanja i u svijetu i kod nas, na izložbama inovacija kao što su EUREKA Bruxelles, INPEX, Pittsburg i INOVA, Zagreb. Postali su „zvijezde i zaštitni znak Tehnološkog parka Zagreb“.  Bili su Dobri duh TPZ-a. Taj duh se stvarao kroz njihovu veliku ljubav prema tehnici i razvoju proizvoda, inženjersko samopouzdanje i vjeru u moć znanja, rada i istraživanja,  kroz širenje prijateljstva i suradnje, kroz rješavanje problema, ali više od svega kroz česte  razgovore, diskusije i prijateljsko druženje.

CoDis – vrhunski izvozni proizvod svjetske klase

Nakon niza godina kontinuiranog vlastitog razvoja i kontinuiranih unapređenja proizveli su proizvod CoDiS, (Computerized Diagnostic System), informatički sustav za monitoring i dijagnostiku. Današnji sustav ima hardverski i softverski dio i djeluje on-line uz pomoć Windowsa. Preko svojih senzora ugrađenih po cijelom generatoru kontinuirano prati razne pojave, prenosi rezultate mjerenja u računalo koje ih analizira i signalizira stanje u kojem se generatori nalaze. Najprije su taj novi on-line sustav 1998. instalirali  na dva agregata snage 108 MW u hidroelektrani Dubrovnik, gdje je u eksplataciji pokazao izvanrednu pouzdanost i korisnost. Nakon toga je uspješno  instaliran i provjeren u mnogim našim elektranama. Sustav se kontinuirano razvija u proširuje nizom novih modula. Najnoviji modul je Beskontaktni rotor monitoring koji spada među najbolje i najoriginalije u svijetu.

“Naš monitoring je sada visoke svjetske razine, jedan od najboljih na svijetu, to nam svi priznaju", rekao je Goran Orešković. "Mi njime pratimo ponašanje velikih strojeva na raznim područjima od vibracija, hidrodinamike do elektrike. Razvoj je trajao vrlo dugo, od vremena kada smo stjecali znanje na tom području u KONČAR-u, kroz poduzetništvo, sve do sada. To je dugogodišnji kontinuirani proces. Imali smo sreće što surađujemo s HEP-om, jer je HEP institucija koja, za razliku od mnogih drugih, podržava domaću proizvodnju, ima povjerenja u domaće firme i djeluje na dugu stazu. Povjerenje se ne stječe preko noći, treba godinama raditi, obilaziti elektrane, rješavati probleme, prezentirati svoja rješenja, imati probne instalacije. I to sve u uvjetima kada je uvozni lobi silno jak, jer se jake vanjske kompanije bore za hrvatsko tržište, imaju mnogo novaca i veliki utjecaj. Oni kupce mogu kreditirati i imaju mnogo načina da uđu u naše tržište. Naša specifičnost je u tome da smo mi razvojna, "na znanju utemeljena  firma", tako smo školovani i tako djelujemo. Bez razvojne komponente na ovom području mogli bismo biti samo trgovci ili zastupnici stranih proizvođača.“

Odgajanje nove generacije stručnjaka

Poduzeće VESKI na tržištu se bori već dvadesetak godina. Veskijevci su tijekom rada u Institutu Končara, kroz suradnju s fakultetima i kroz poduzetničke razvojne projekte skupili vrhunsko znanje i iskustvo i veliki ugled, i kod kupaca i kod konkurencije. Vrijeme ide i Goran Orešković je svjestan da je jako važno da pripreme novu generaciju stručnjaka koji će „staru gardu“ zamijeniti, kada za to dođe vrijeme.  VESKI u radu koristi specifična znanja koja se ne mogu dobiti na fakultetu, već tijekom dugogodišnjeg „školovanja u praksi“. Zato je Goran Orešković rano krenuo s pomlađivanjem i sada u Veskiju radi ekipa mladih stručnjaka (Ozren Orešković, Ozren Husnjak, Franjo Tonković, Tihomir Tonković) na koje stariji prenose svoje znanje. Mladi Ozren Orešković, sin Gorana  preuzima vođenje tvrtke.

Hoće li Hrvatska biti Europski tigar

Kako je kriza bila sve teža, VESKI je sve manje posla dobivao na domaćem tržištu sve više su se okretali  svjetskom tržištu i našli su kupce u Sloveniji, Njemačkoj, Italiji, Grčkoj, Islandu, Rumunjskoj, Iraku, Tajvanu, Makedoniji, Austriji i Francuskoj. To nije jednostavno, vrlo je teško, ali je njihova vrijednost bila prepoznata i njihov sustav CoDiS  instaliran je i u elektrane u Australiji. Sada mladi „Veskići“ odlaze u Toronto u Kanadu gdje će održati niz predavanja i prezentaciju svojeg sustava.

Hoće li Hrvatska postati "europski tigar" ili će se "šlepati " na kraju europske kolone? To ovisi o tome kakvo ćemo gospodarstvo imati i u kom smjeru ćemo se razvijati.

VESKI, ALTPRO i druge naše (nažalost) još uvijek malobrojne razvojno i izvozno orijentirane tvrtke pokazuju da Hrvatska ima šansu, da naša poduzeću mogu uspijevati na najsloženijem svjetskom tržištu.

Marijan Ožanić, MrSc.


Formated for CROWN by prof.dr. Darko Žubrinić
Distributed by www.Croatia.org . This message is intended for Croatian Associations/Institutions and their Friends in Croatia and in the World. The opinions/articles expressed on this list do not reflect personal opinions of the moderator. If the reader of this message is not the intended recipient, please delete or destroy all copies of this communication and please, let us know!

How would you rate the quality of this article?

Verification:
Enter the security code shown below:
imgRegenerate Image


Add comment
Article Options
Croatian ConstellationPopular Articles
  1. Dr. Andrija Puharich: parapsychologist, medical researcher, and inventor
  2. (E) Croatian Book Club-Mike Celizic
  3. Europe 2007: Zagreb the Continent's new star
  4. (E) 100 Years Old Hotel Therapia reopens in Crikvenica
  5. Nenad Bach & Miro Gavran hosted by Branimir Bilic on Croatian TV 2010
No popular articles found.