Search


Advanced Search
Nenad Bach - Editor in Chief

Sponsored Ads
 »  Home  »  Croatian Language  »  International conference dedicated to the memory of Branko Fucic
 »  Home  »  In Memoriam  »  International conference dedicated to the memory of Branko Fucic
 »  Home  »  Culture And Arts  »  International conference dedicated to the memory of Branko Fucic
International conference dedicated to the memory of Branko Fucic
By Prof.Dr. Darko Zubrinic | Published  02/7/2009 | Croatian Language , In Memoriam , Culture And Arts | Unrated
Investigator of Istrian frescos and Croatian Glagolitic monuments, part 2

 
SUBOTA, 31. siječnja 2009.

10:00 - 12:00 (Rijeka)
Otvaranje izložbe o Branku Fučiću i predstavljanje prigodnog zbornika, Sveučilišna knjižnica u RijeciIzložba glagoljice (Exhibition of the Glagolitic Script) in Rijeka
Solemn opening of the exhibition in honour of Branko Fučić in Rijeka and promotion of the book Slova na dar Branku Fučiću, edited by Josip Bratulić, published by Ex Libris, Rijeka 2009.


Plač popa Martinca (Weeping of rev. Martinac) composed by Valter Beljak playing the bass, and performed by the members of his family.

 
13:20 - 15:00
Sekcija A: ARS HISTORIAQUE
Predsjedaju: Tonko Maroević i Milan Pelc

Alenka KLEMENC
Iz pisama Branka Fučića Franceu Stelču
Klara BURŠIĆ-MATIJAŠIĆ
Prapovijest u terenskim izvješćima Branka Fučića
Ranko STARAC
Ranokršćanska baština Fučićeva zavičaja
Nino NOVAK
Ranokršćanski kompleks sv. Marka u Baški na Krku
Ivan BASIĆ
"Međurazdoblje" u opusu Branka Fučića: primjer sarkofaga iz Bala

Sekcija B: SLAVISTICA ET CROATISTICA
Predsjedaju: Anica Nazor i Orietta Lubiana

Sanja ZUBČIĆ
Prinosi Branka Fučića hrvatskoj filologiji
Amir KAPETANOVIĆ
Morfosintaktička obilježja najstarijih hrvatskih epigrafskih glagoljičkih
tekstova
Milan MIHALJEVIĆ - Sandra SUDEC
Jezik hrvatskoglagoljskih natpisa i grafita
Margaret DIMITROVA (Bulgaria)
Osobna imena u Fučićevim "Glagoljskim natpisima" i liturgijskim rukopisima
Johannes REINHART (Austria)
Biblijski citati na hrvatskoglagoljskim natpisima


16:30 – 18:10
Sekcija A: ARS HISTORIAQUE
Predsjedaju: Igor Fisković i Anđelko Badurina

Miljenko JURKOVIĆ
Terra incognita romanike: crtice iz romaničke sakralne arhitekture na sjevernojadranskim otocima
Pavuša VEŽIĆ
Tri romanička trikonhosa
Marijan BRADANOVIĆ
Graditeljstvo Dubašnice u razdoblju renesanse
Petar RUNJE
Crtice iz kasnosrednjovjekovne povijesti Fučićeva rodnog kraja - Dubašnice

Sekcija B: SLAVISTICA ET CROATISTICA
Predsjedaju: Milan Mihaljević i Slavko Slišković

Olga AKIMOVA (Russia)
Glagoljski kulturno-povijesni mitologemi u europskom kontekstu
Vesna BADURINA-STIPČEVIĆ
Legenda o svetom Antunu Opatu (Svetom Antunu od praščića) u hrvatskoglagoljskoj književnosti
Anatolij A. TURILOV (Russia)
Nove identifikacije fragmenata hrvatskih gla-goljskih rukopisa i rukopisa pisara 14. - 15. st.
Marinka ŠIMIĆ
Kajkavski utjecaj u 2. novljanskom brevijaru
Marko RIMAC - Ivan BOTICA
Zapisi na hrvatskoj ćirilici u matičnim knjigama zapadno od Krke

18:40 - 20:20
Sekcija A: ETNOGRAPHICA ET ALIA
Predsjedaju: Josip Bratulić i Perica Dujmović

Jelka VINCE PALLUA
Etnološka sastavnica Fučićevih istraživanja
Antonija ZARADIJA KIŠ
Brankov bestijarij Terrae incognitae
Maja PASARIĆ
Apsyrtides i njihovo runo
Evelina RUDAN KAPEC
Fučićev Jure ki načinja ruke ili krsnik kao iscjelitelj
Vinko KOVAČIĆ
Jezik Grdoselske kronike i Fučićeva prijevodna rješenja

Sekcija B: SCIENTIAE AUXILIARES HISTORIAE ET ALIA
Predsjedaju: Franjo Šanjek i Orietta Lubiana

Mirjana MATIJEVIĆ SOKOL
Latinska epigrafija otoka Krka
Franjo VELČIĆ
Heraldičko stvaralaštvo Branka Fučića
Damir SABALIĆ
Inventarizacija staroga knjižnog fonda u samostanskim knjižnicama na Kvarneru
Gordana SOBOTA MATEJČIĆ
Inventari pokretnih kulturnih dobara samostana franjevaca trećoredaca na Krku
Darko ŽUBRINIĆ
Neke primjene Fučićeve metodologije u jednom internetskom prikazu hrvatske glagoljske baštineAnatolij Turilov (Russia), Johannes Reinhart (Austria), and Christian Hannick (Germany), experts for various aspects of Croatian Glagolitic literature.


Olga Akimova from Moscow, Russia


Anatolij Turilov from Moscow, Russia, on the left Milan Mihaljević and Slavko Slišković as chairmen.


Johannes Reinhart from Vienna, Austria, on the left Orietta Lubiana and Anica Nazor as chairwomen.


Margaret Dimitrova from Sofia, Bulgaria, Milan Mihaljević and Josip Bratulić as chairmen by the table, Christian Hannick and Petar Runje on the left.


Please, go to the next page below.Comments


Article Options
Croatian ConstellationPopular Articles
  1. Dr. Andrija Puharich: parapsychologist, medical researcher, and inventor
  2. (E) Croatian Book Club-Mike Celizic
  3. Europe 2007: Zagreb the Continent's new star
  4. (E) 100 Years Old Hotel Therapia reopens in Crikvenica
  5. Nenad Bach & Miro Gavran hosted by Branimir Bilic on Croatian TV 2010
No popular articles found.