CROWN - Croatian World Network - http://www.croatia.org/crown
International conference dedicated to the memory of Branko Fucic
http://www.croatia.org/crown/articles/9722/1/International-conference-dedicated-to-the-memory-of-Branko-Fucic.html
By Prof.Dr. Darko Zubrinic
Published on 02/7/2009
 
Branko Fučić (1920-1999) is a distinguished historian of Croatian art and investigator of Croatian Glagolitic monuments. His work is especially important for Istrian peninsula. A three day international conference was superbly organized in Malinska on the island of Krk dedicated to the study of his life and work. More than 70 scientists have participated from seven countries: Croatia, Slovenia, Austria, Germany, Czech Republic, Russia, and Bulgaria.

Investigator of Istrian frescos and Croatian Glagolitic monuments, part 1


Branko Fučić (1920-1999)

 

"Az grišni diak Branko pridivkom Fučić"

Međunarodni znanstveni skup o životu i djelu akademika Branka Fučića

(1920. - 1999.)

RASPORED RADA
30. i 31. siječnja te 1. veljače 2009.
Otok Krk, Dubašnica, Malinska, Kongresni centar hotela "Malin"

ZNANSTVENI ODBOR

dr. sc. fra Anđelko BADURINA, znanstveni savjetnik u m.
Institut za povijest umjetnosti, Zagreb / Samostan franjevaca trećoredaca-glagoljaša Odra, Zagreb

akademik dr. sc. Josip BRATULIĆ, redoviti profesor u m.
Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu / Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zagreb

akademik dr. sc. Igor FISKOVIĆ, redoviti profesor
Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu / Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zagreb

akademik dr. sc. Tonko MAROEVIĆ, znanstveni savjetnik
Institut za povijest umjetnosti, Zagreb / Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zagreb

dr. sc. Milan MIHALJEVIĆ, znanstveni savjetnik / redoviti profesor / Staroslavenski institut, Zagreb

akademkinja dr. sc. Anica NAZOR, znanstvena savjetnica u m.
Staroslavenski institut, Zagreb / Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zagreb

dr. sc. Milan PELC, znanstveni savjetnik / izvanredni profesor
Institut za povijest umjetnosti, Zagreb

dr. sc. Slavko SLIŠKOVIĆ O.P., docent
Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Zagrebu

akademik dr. sc. Franjo ŠANJEK O.P., redoviti profesor
Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Zagrebu / Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zagreb

PETAK, 30. siječnja 2009.

09:00 - 11:00
Svečano otvaranje Međunarodnoga znanstvenog
skupa o životu i djelu akademika Branka Fučića (1920. - 1999.):
"Az grišni diak Branko pridivkom Fučić"

11:00 - 12:40
Sekcija: VITA OPUSQUE
Predsjedaju: Anica Nazor i Igor Fisković

Tonko MAROEVIĆ
Zemlja prohodana, baština protumačena: hermeneutički rasponi Branka Fučića
Josip BRATULIĆ
Moje uspomene na Branka Fučića
Anđelko BADURINA
Branko, Porat, Istra i ja
Stjepan DAMJANOVIĆ
Fučićevi "Glagoljski natpisi"
Franjo ŠANJEK
Branko Fučić - počasni doktor Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (1983. - 1985.)Tomislav Galović, Orietta Lubiana, Lidija Kovačić, and Perica Dujmović, members of the organisational committee. The conference was superbly organised.


Sopile players from Dubašnica, Malinska.


From the opening of the Conference in hotel "Malin", where more than 70 specialists have participated. In the first row from the right to left Bernard Cvelić, Josip Bratulić, and Tonko Maroević. Adalbert Rebić on the right.


Igor Fisković addressing to the audience in the name of the Croatian Academy of Sciences and Arts.


Mile Bogović and Anton Bozanić in the first row, Svetlana Olegovna Vyalova (St. Petersburg, Russia) and Anica Nazor behind Anton Bozanić, Bernardin Modrić on the right.


Bonaventura Duda enjoying the lecture of his colleague Adalbert Rebić.


Biografija Branka Fučića

Tomislav Galović: Fučićevi rani tekstovi [PDF]

Orietta Lubiana: Akademik Branko Fučić i Izložba glagoljice u Sveučilišnoj knjižnici u Rijeci
Nikola Radić addressing to the audience.

 
13:10 - 14:50
Sekcija: VITA OPUSQUE
Predsjedaju: Anđelko Badurina i Franjo Šanjek

Marijan JURČEVIĆ
Branko Fučić kršćanin
Anton BOZANIĆ
Posadašnjenje povijesnih događanja i vjersko-teološka sastavnica u Fučićevoj izgovorenoj i pisanoj riječi
Adalbert REBIĆ
Branko Fučić i izdavačka kuća "Kršćanska sadašnjost"
Dobroslava Lucija MLAKIĆ
Akademik Branko Fučić u Samostanu Sestara Presvetog Srca Isusova u Rijeci
Anton BARBIŠ
Kršćanski nazori Branka Fučića

16:30 - 18:10
Sekcija: VITA OPUSQUE
Predsjedaju: Slavko Slišković i Tomislav Galović

Franjo Emanuel HOŠKO
Branko Fučić i "ljevica" Hrvatskoga katoličkog pokreta
Gordana GRŽETIĆ
Branko Fučić i o. Vinko Fugošić: kako je rivalstvo postalo prijateljstvo…
Marija Stela FILIPOVIĆ
Branko Fučić i crtice iz njegova koordinatnog sistema
Jadran ZALOKAR
O pjesnikovanju Branka Fučića
Milana MEĐIMOREC
Gaštronomija grišnoga fra Karla

18:40 - 20:20
Sekcija: VITA OPUSQUE
Predsjedaju: Josip Bratulić i Perica Dujmović

Drago ROKSANDIĆ
O hodoljublju Branka Fučića i njegovu poimanju kulturnog krajolika
Josip ŽGALJIĆ
Otok Krk u Fučićevu životu i stvaralačkom opusu
Branko KUKURIN
Kastav u znanstvenom opusu Branka Fučića
Anton MEDEN
Fučićevo djelovanje na Kanfanarštini
Ivan BOTICA - Tomislav GALOVIĆ
Iz rada na cjelokupnoj bibliografiji Branka FučićaPlease, go to the next page below.Investigator of Istrian frescos and Croatian Glagolitic monuments, part 2

 
SUBOTA, 31. siječnja 2009.

10:00 - 12:00 (Rijeka)
Otvaranje izložbe o Branku Fučiću i predstavljanje prigodnog zbornika, Sveučilišna knjižnica u RijeciIzložba glagoljice (Exhibition of the Glagolitic Script) in Rijeka
Solemn opening of the exhibition in honour of Branko Fučić in Rijeka and promotion of the book Slova na dar Branku Fučiću, edited by Josip Bratulić, published by Ex Libris, Rijeka 2009.


Plač popa Martinca (Weeping of rev. Martinac) composed by Valter Beljak playing the bass, and performed by the members of his family.

 
13:20 - 15:00
Sekcija A: ARS HISTORIAQUE
Predsjedaju: Tonko Maroević i Milan Pelc

Alenka KLEMENC
Iz pisama Branka Fučića Franceu Stelču
Klara BURŠIĆ-MATIJAŠIĆ
Prapovijest u terenskim izvješćima Branka Fučića
Ranko STARAC
Ranokršćanska baština Fučićeva zavičaja
Nino NOVAK
Ranokršćanski kompleks sv. Marka u Baški na Krku
Ivan BASIĆ
"Međurazdoblje" u opusu Branka Fučića: primjer sarkofaga iz Bala

Sekcija B: SLAVISTICA ET CROATISTICA
Predsjedaju: Anica Nazor i Orietta Lubiana

Sanja ZUBČIĆ
Prinosi Branka Fučića hrvatskoj filologiji
Amir KAPETANOVIĆ
Morfosintaktička obilježja najstarijih hrvatskih epigrafskih glagoljičkih
tekstova
Milan MIHALJEVIĆ - Sandra SUDEC
Jezik hrvatskoglagoljskih natpisa i grafita
Margaret DIMITROVA (Bulgaria)
Osobna imena u Fučićevim "Glagoljskim natpisima" i liturgijskim rukopisima
Johannes REINHART (Austria)
Biblijski citati na hrvatskoglagoljskim natpisima


16:30 – 18:10
Sekcija A: ARS HISTORIAQUE
Predsjedaju: Igor Fisković i Anđelko Badurina

Miljenko JURKOVIĆ
Terra incognita romanike: crtice iz romaničke sakralne arhitekture na sjevernojadranskim otocima
Pavuša VEŽIĆ
Tri romanička trikonhosa
Marijan BRADANOVIĆ
Graditeljstvo Dubašnice u razdoblju renesanse
Petar RUNJE
Crtice iz kasnosrednjovjekovne povijesti Fučićeva rodnog kraja - Dubašnice

Sekcija B: SLAVISTICA ET CROATISTICA
Predsjedaju: Milan Mihaljević i Slavko Slišković

Olga AKIMOVA (Russia)
Glagoljski kulturno-povijesni mitologemi u europskom kontekstu
Vesna BADURINA-STIPČEVIĆ
Legenda o svetom Antunu Opatu (Svetom Antunu od praščića) u hrvatskoglagoljskoj književnosti
Anatolij A. TURILOV (Russia)
Nove identifikacije fragmenata hrvatskih gla-goljskih rukopisa i rukopisa pisara 14. - 15. st.
Marinka ŠIMIĆ
Kajkavski utjecaj u 2. novljanskom brevijaru
Marko RIMAC - Ivan BOTICA
Zapisi na hrvatskoj ćirilici u matičnim knjigama zapadno od Krke

18:40 - 20:20
Sekcija A: ETNOGRAPHICA ET ALIA
Predsjedaju: Josip Bratulić i Perica Dujmović

Jelka VINCE PALLUA
Etnološka sastavnica Fučićevih istraživanja
Antonija ZARADIJA KIŠ
Brankov bestijarij Terrae incognitae
Maja PASARIĆ
Apsyrtides i njihovo runo
Evelina RUDAN KAPEC
Fučićev Jure ki načinja ruke ili krsnik kao iscjelitelj
Vinko KOVAČIĆ
Jezik Grdoselske kronike i Fučićeva prijevodna rješenja

Sekcija B: SCIENTIAE AUXILIARES HISTORIAE ET ALIA
Predsjedaju: Franjo Šanjek i Orietta Lubiana

Mirjana MATIJEVIĆ SOKOL
Latinska epigrafija otoka Krka
Franjo VELČIĆ
Heraldičko stvaralaštvo Branka Fučića
Damir SABALIĆ
Inventarizacija staroga knjižnog fonda u samostanskim knjižnicama na Kvarneru
Gordana SOBOTA MATEJČIĆ
Inventari pokretnih kulturnih dobara samostana franjevaca trećoredaca na Krku
Darko ŽUBRINIĆ
Neke primjene Fučićeve metodologije u jednom internetskom prikazu hrvatske glagoljske baštineAnatolij Turilov (Russia), Johannes Reinhart (Austria), and Christian Hannick (Germany), experts for various aspects of Croatian Glagolitic literature.


Olga Akimova from Moscow, Russia


Anatolij Turilov from Moscow, Russia, on the left Milan Mihaljević and Slavko Slišković as chairmen.


Johannes Reinhart from Vienna, Austria, on the left Orietta Lubiana and Anica Nazor as chairwomen.


Margaret Dimitrova from Sofia, Bulgaria, Milan Mihaljević and Josip Bratulić as chairmen by the table, Christian Hannick and Petar Runje on the left.


Please, go to the next page below.
Investigator of Istrian frescos and Croatian Glagolitic monuments, part 3


Monastery of Glagolitic Tertiaries in Porat, founded in 1480. Porat is a town near Malinska on the island of Krk.


Excursion to the town of Porat; Lapidarium of major Croatian Glagolitic monuments prepared by Branko Fučić.


Copy of the famous Baska Tablet from around 1100.


Some other old Croatian Glagolitic monuments from 11th and 12th centuries: Supetar tablet, Krk tablet, Plastovo fragment, and Senj tablet below.


Some of the participants of the Conference in front of the house where Branko Fučić was born in 1920. Svetlana Olegovna Vylova, from St. Petersburg, Russia, distinguished specialist for Croatian Glagolitic literature, sitting in the middle.


Memorial plaque on the house where Branko Fučić was born. His name is written in Latin and Croatian Glagolitic characters.


Modest grave of Branko Fučić, arranged according to his wish.


Johannes Reinhart (Vienna), Milan Mihaljević, Anica Nazor, Tomislav Galović, and Josip Bratulić.

 
NEDJELJA, 1. veljače 2009.

12:00 - 14:00
Sekcija A: ARS HISTORIAQUE
Predsjedaju: Igor Fisković i Tonko Maroević

Janez HÖFLER
Grafički predlošci u srednjovjekovnome zidnom slikarstvu Istre
Nikolina MARAKOVIĆ
Zidne slike u crkvi sv. Martina u Svetom Lovreču (Istra): nove spoznaje na tragu Fučićevih opažanja
Radovan OŠTRIĆ
Otkrivanje fresaka u crkvi sv. Prima i Felicijana u Čirkotima kod Završja
Dolores ČIKIĆ
"Judin poljubac": analiza i datacija vojne opreme
Milan PELC
"Insipiens" iz Berma i prikazi lude u kasnom srednjem vijeku
Marija-Ana DÜRRIGL
Crkva sv. Marije u Bermu: etičko i retoričko "čitanje" fresaka

Sekcija B: EPIGRAPHICA GLAGOLITICA FUČIĆIANA
Predsjedaju: Josip Bratulić i Milan Mihaljević

Anica NAZOR
Doprinos Branka Fučića istraživanju glagoljskih natpisa
Tanja KUŠTOVIĆ - Boris KUZMIĆ
Branko Fučić i Bašćanska ploča
Mateo ŽAGAR
Paleografske smjernice glagoljske epigrafike u znanstvenom djelu Branka Fučića
Vladimir SOKOL
Posljednji otkriveni glagoljski natpisi u Vinodolu
Lada PRISTER
Doprinos dr. Branka Fučića istraživanju grafita
Blaženka LJUBOVIĆ
Doprinos akademika Branka Fučića proučavanju glagoljske baštine grada Senja

15:00 - 16:40
Sekcija A: ARS HISTORIAQUE
Predsjedaju: Milan Pelc i Perica Dujmović
Željko BISTROVIĆ
Zidne slike BDM na Božjem Polju kraj Vižinade
Lavinia BELUŠIĆ
Ciklus zidnih slika u svetlovrečkoj crkvi sv. Blaža
Vesna BAUER MUNIĆ
Doprinos akademika Branka Fučića odgonetci povijesnih i povijesnoumjetničkih odrednica liburnijskih komuna
Marina VICELJA-MATIJAŠIĆ
Branko Fučić i ikonografija: prozorska ruža na portalu župne crkve u Omišlju
Vlasta ZAJEC
Oltar Ružarice u Plominu

Sekcija B: SLAVISTICA ET CROATISTICA
Predsjedaju: Milan Mihaljević i Tomislav Galović

Christian HANNICK (Germany)
Homilije Ivana Zlatoustog u glagoljskoj tradiciji
Václav ČERMÁK (Czech Republic)
Glagoljski spomenici Emauskoga samostana u Pragu
Svetlana O. VIALOVA (Russia)
Još jedan rukopis hrvatskoga pisca Jurja Črnića?
Anica VLAŠIĆ-ANIĆ
Kukuljevićev glagoljski epitaf "zahvalni sin svome otcu"
Jasna VINCE
Transliteriranje s glagoljice i na glagoljicu


WHERE: Otok Krk, Dubašnica, Malinska, Kongresni centar hotela "Malin", Croatia
CONTACT: galovic.tomislav@gmail.comThis e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it , pdujmovi@ffzg.hrChristian Hannick from Wurzburg, Germany, Milan Mihaljević and Tomislav Galović as chairmen, behind them Ivan Botica and Marko Rimac.


Svetlana Vyalova, Anica Vlašić-Anić, and Marija-Ana Duerrigl


Marija-Ana Duerrigl, Jasna Vince, Amir Kapetanić, and Vaclav Čermak (Czech Republic)


Svetlana Olegovna Vyalova, St. Petersburg, Russia


Participants of the Conference at the closing ceremony.

Formated for CROWN by prof.dr. Darko Žubrinić
Distributed by www.Croatia.org . This message is intended for Croatian Associations/Institutions and their Friends in Croatia and in the World. The opinions/articles expressed on this list do not reflect personal opinions of the moderator. If the reader of this message is not the intended recipient, please delete or destroy all copies of this communication and please, let us know!