Search


Advanced Search
Nenad Bach - Editor in Chief

Sponsored Ads
 »  Home  »  Croatian Language  »  Croatian Educational Club in St. Louis, Missouri, 1910
 »  Home  »  History  »  Croatian Educational Club in St. Louis, Missouri, 1910
Croatian Educational Club in St. Louis, Missouri, 1910
By Dr. Ante Čuvalo | Published  02/1/2008 | Croatian Language , History | Unrated
From the history of Croatians in the USA 

IZ POVIJESTI HRVATA U AMERICI

Članak koji slijedi objavila je Hrvatska Zastava (Chicago) u prosincu 1910.  On nam daje barem malo uvida u život i rad Hrvata u St. Louisu unazad gotovo 100 godina.  Uz članak je objavljena i slika članova kluba Zrinski-Frankopan, ali ju nije moguće sa mikrofilma ovdje reproducirati.  Ovdje prilažemo sliku koja je objavljena 1918. godine, ali se čini da je ista kao i ona iz 1910., ili vrlo slična.  Donosimo članak u izvornom obliku.
HRVATSKI PROSVJETNI KLUB ZRINSKI-FRANKOPAN

U ST. LOUISU, MO [Missouri]

Prosvjetom k' slobodi.

Mjeseca travnja 1905 probudila je proljetna zora nekoliko čestitih Hrvata u gradu St. Louisu, da iza zimskoga sna zapale zublju prosvjete za se i za svoje hrvatski rod.  U više navrata bijahu obdržavani sastanci, na kojima da se braća posavjetuju i dogovore o osnutku jednog "kluba", koji bi i bio stjecište nadobudne mladosti hrvatske, da knjigom i novinom, pjesmom i tamburicom, te kazalištnom školom osvježe srce svoje za častno hrvatsko ime, za slatku materinsku riječ i za ljubljenu otačbinu Hrvatsku!

I dana 25. travnja te historičke godine na svojoj izvanrednoj sjednici iliti skupštini, formalno osnovaše "klub" i odmah izabraše odbor, a malo zatim izradiše pravila, kao zakon reda i poredka.

Čestiti ovi pregaoci, zadojeni hrvatskom mišlju i osjećajima, dadoše tom svom "klubu" časno i hvaledostojno ime, ime slavnih hrvatskih mučenika, - "Zrinski-Frankopan."

Nakon toga izhodiše i "charter", kao državnu priznanicu iliti dozvolu, da ovj klub slobodno može i smije razvijati svoje plemenito djelovanje.

Pa tečajem vremena postade ovaj klub zaista jednom od najljepših hrvatskih organizacija ...(jedan redak se gubi)... djelovanjem polučio krasnih uspjeha na polju pučke prosvjete.  Ali ti uspjesi privukoše još više mladi rodoljuba u kolo braće njihove, da još više i jače rasplamsa žar na svetu hrvatsku stvar, i da srca njihova postanu u ovoj tudjoj zemlji - hrvatsko plamenište.

I - dosita!  Za kratko vrijeme porodi taj klub krasnu knjižnicu, lijepu čitaonicu, pjevački sbor, tamburaški sbor, kazališni sbor i – sbor ljubavi bratstva i jedinstva...!

Prvim predsjednikom ovog prosvjetnog kluba bio je vrli rodoljub g. Mate Kvaternik, drugim danas već pokojni, Luka Trtanj, treći g. Pavao Šerić, četvrti g. Šimun Grbin, a sad mu je predsjednik agilni domoljub, radnik, Luka Šarar.

Hrvatski prosvjetni klub "Zrinski-Frankopan" vrlo lijepo napreduje, jer u njemu gori luč u sredini, a u uglovima po jedan žižak hrvatske narodne svijesti....

Požrtvovni sborovodja svojih učenika, sinova one svete grude, koju Hrvati majkom zovu čestiti hrvatski otačbenik g. Ivan Večerina, svojim bezprimjernim pregnućem, tako rekuć, najviše doprinaša na oltar prosvjete mladosti naše... kojemu svaka hvala i čest!

No obzirom na okolnost, što St. Louiška kolonija broji oko 5000 Hrvata, nije u tome klubu niti izdaleka onaj broj članova, koji bi bezuvjetno morao biti, ali su zato Hrvati inače organizirani, koja nas činjenica tješi tim više što ...(jedan redak fali)....

Prije 15 godina naime, St. Louišiki Hrvati počeli su raditi na tom, da osnuju jedno podporno društvo sa svrhom, koja će imati podupirati bolesne članove, ko i u slučaju smrti ublaživati bol sebi i svojim sirotama.  I osnovaše takovo družtvo, kojemu dadoše ime "Sv. Nikola", koje se priključi Narodnoj Hrvatskoj Zajednici pod brojem odsjeka 49, [koja je] jedno od najvećih hrv. družtava u Americi.  Za njime su se osnovala druga družtva, kao "Presv. Srce Marijino" odsj. 157, "Sv. Stanislav" odsj. 60, "Isus Pomoćnik Hrvata" odsj. 214, "Sv. Ivan Velebitski" odsj. br. 307, "Ante Mažuranić" odsj. 340, i "Sv. Šimun" odsj. Br. 350, svi N.H.Z., te "Kršno Primorje" odsj. broj 6 i "Sv. Antun" odsj. br. 30 Hrv. Zaj. Illinois. [Tad su postojale Narodna Hrvatska Zajednica i Hrvatska Zajednica od Illinois.  One su se ujedinile i nastala je Hrvatska Bratska Zajednica.]

U najnovije doba osnovalo se je samostalno podporno družtvo, koje ne pripada nijednoj zajednici pod imenom "Hrvatska Sloga".  Dakle ukupno 10 podpornih družtava.

Hrvati u St. Louisu imadu takodjer i svoju gradjevnu udrugu "Balkan", koja je osnovana pred dvije godina i koja veoma dobro napreduje.  Nadalje imaju svoju vlastitu crkvu i školu, koje takodjer vrlo lijepo napreduju, no polagano ali sigurno, čime se danas St. Louiški Hrvati punim pravom i ponose!

Kako se vidi, hrv. narod grada St. Louisa, da rečeno iskreno, upravo prednjači svim kolonijama ove prostrane zemlje, pak nas ....[nečitljiv redak]... Zrinski-Frankopan bude u velike proširio, i time odgajao i odgojio sve Hrvate za - ciljem, koji nas vodi - prosvjetom k' slobodi!

Stari Klubaš 

Pronašao i prepisao Ante Čuvalo, Chicago

* Sintagma "bratstvo i jedinstvo" pojavljuje se u hrvatskom jeziku vrlo rano, već u znamenitim Poljičkim statutima iz 14. st. (D.Ž.)
SERIJAL MARIJA SALETTA: TRAGOM BRAĆE SELJAN 

Redatelj:
Mario Saletto

Stevo Seljan u Panami nije gubio vrijeme. Istraživao je zemlju i posebno tamošnje Indijance, pisao članke o gradnji kanala i sklapao korisna poznanstva. Braća Seljan u Limi 1911. godine osnivaju financijski konzorcij "Hrvatsko dioničko društvo" koji s peruanskom vladom sklapa ugovor o projektiranju i izgradnji puta koji bi povezao Amazoniju s Pacifikom. Stevin panamski znanac, navodno bogati čikaški kapitalist E. T. Gundlach trebao je za taj projekt otvoriti vrata do moćnih američkih financijera. Braća Seljan su 1912. prekrstarila SAD od Los Angelesa do Chicaga. Pedesetak dana priređivali su koncerte i predavanja za tamošnje hrvatske iseljeničke kolonije. Hrvatski prosvjetni klub Zrinski-Frankopan iz St. Luisa proglasio ih je počasnim članovima i na svoj trošak izdao knjigu "Kroz prašume i pustinju". Kruna njihovih napora bilo je "Peruansko-američko društvo", koje je trebalo financirati veliku ekspediciju u Peruu.

Izvor: tvprofil.netTRAGOM BRAĆE SELJAN, HTV

...Kad se Mirko [Seljan] vratio iz Europe, braća se do 1910. g. bave prosvjetnim radom među hrvatskim iseljenicima u Čileu, Argentini, Boliviji i Peruu. Godine 1911. u  Limi osnivaju financijski konzorcij "Hrvatsko dioničko društvo", koji s peruanskom vladom sklapa ugovor o projektiranju i izgradnji puta koji će povezati Amazoniju s Pacifikom. S tim ugovorom odlaze u Panamu do Stevinih američkih prijatelja i s njihovom preporukom do moćnih financijera u SAD.

Brodom iz Paname stižu u Los Angeles i San Francisco. Na  putu preko kontinenta u Pueblu, Denveru i Kansas Cityju posjećuju tamošnje hrvatske kolonije. 50-ak dana ostaju St. Louisu, priređujući predavanja i koncerte. Tamošnji "Hrvatski prosvjetni klub" o svom trošku tiska njihovu knjigu "Kroz prašume i pustinju". ...

Izvor: www.hrt.hr


 
Ivan Brekalo: IZ PISMOHRANE SAMOBORSKOG MUZEJA

Pismohrana Samoborskog muzeja čuva dokumentaciju o našim iseljenicima u Ameriku. Iz našeg kraja iseljavanje je počelo krajem 19. stoljeća i početkom I. svjetskog rata. Poslije I. svjetskog rata radi pogoršanih ekonomskih i socijalnih prilika ponovno dolazi do iseljavanja, ali su u zemljama useljavanja već doneseni zakoni kojima se ograničavao priljev stranaca.

Rudnici željeza i ugljena, talionice u Pennsylvaniji, građenje cesta i željeznica, privlačili su naše iseljenike jer su mogli dobro zaraditi. Naseljavali su se i u Cleveland i Chicago, u najveća središta industrije i trgovine. Otkako je počeo izlaziti Samoborski list većina ih se pretplatila, jer su htjeli ostati u vezi sa "starim krajem". U Chicagu je osnovan "Hrvatski prosvjetni klub Samobor" u kojem su se naši okupljali te osnivali pjevačka i sportska društva. Okupljala ih je i Hrvatska katolička zajednica. Prosvjetni klub Samobor iz Chicaga uspostavio je vezu s Milanom Langom i redovito pomagao siromašnije učenike odjećom, obućom, ali i novcem za nabavu knjiga i školskog pribora. ...

Izvor: www.samoborskiglasnik.netFormated for CROWN by prof.dr. Darko Žubrinić
Distributed by www.Croatia.org . This message is intended for Croatian Associations/Institutions and their Friends in Croatia and in the World. The opinions/articles expressed on this list do not reflect personal opinions of the moderator. If the reader of this message is not the intended recipient, please delete or destroy all copies of this communication and please, let us know!


How would you rate the quality of this article?

Verification:
Enter the security code shown below:
imgRegenerate Image


Add comment
Related Articles
Comments


Article Options
Croatian ConstellationPopular Articles
  1. Dr. Andrija Puharich: parapsychologist, medical researcher, and inventor
  2. (E) Croatian Book Club-Mike Celizic
  3. Europe 2007: Zagreb the Continent's new star
  4. (E) 100 Years Old Hotel Therapia reopens in Crikvenica
  5. Nenad Bach & Miro Gavran hosted by Branimir Bilic on Croatian TV 2010
No popular articles found.