Search


Advanced Search
Nenad Bach - Editor in Chief

Sponsored Ads
 »  Home  »  Tourism  »  (E) Letter from Ministry of Tourism
(E) Letter from Ministry of Tourism
By Nenad N. Bach | Published  06/17/2002 | Tourism | Unrated
(E) Letter from Ministry of Tourism

Following is the letter I received from the Minister of Tourism, Ms. Pave Zupan Ruskovic answering 
my suggestion that tourism in Croatia ought to also encompass the cultural and archaeological 
sites, by promoting it among the academia and related magazines which offer such tours to 
interested parties. As you can see, her answer was very positive. 
Hilda 

----- Forwarded Message -----
Date: Mon, 13 May 2002 

KLASA:303-03/02-01/73
URBROJ: 529-04-02-01
Zagreb, 06. svibnja 2002.gđa HILDA MARIJA FOLEY 
Predmet: e-mail predstavka od 19. ožujka 2002.
Poštovana gđo Foley,

Zahvaljujem na Vašem e-mail pismu od 19. ožujka 2002. godine, na koje odgovaram s malim 
zakašnjenjem.

Kao i Vi smatram da treba, što je moguć e više, širiti raznovrsne informacije o Hrvatskoj, njezinoj 
kulturi, povijesti, gospodarstvu i dr. s obzirom da Hrvatska, kao relativno mlada država tek mora 
graditi svoj image i predstaviti svijetu svoj identitet. U tom smislu Ministarstvo turizma i ja 
osobno, kao i HTZ i njezina predstavništva u svijetu gotovo svakodnevno odgovaramo na brojna 
pitanja novinara iz različ itih zemalja, od kojih već ina dobronamjerno i istinito prenosti saznanja 
o Hrvatskoj. To pomaže hrvatskom turizmu koji je u posljednje dvije godine doživio snažan, iako još 
uvijek nedovoljan oporavak, a nadam se da će se pozitivni trendovi nastaviti i u ovoj i narednih 
godina.

Svakako da bi bilo potrebno i vrlo korisno da točne informacije o Hrvatskoj što prije dopru i do 
znanstvenih i dr. institucija koje utječu na kreiranje mišljenja i stavova o Hrvatskoj. Kao što Vam je 
vjerojatno poznato Hrvatska turistička zajednica ima vrlo dobru prezentaciju ukupnih hrvatskih 
turističkih potencijala i mogućnosti na web. stranici www.htz.hr , a raspolaže i sa izuzetno 
kvalitetnim tiskanim brošurama koje se distribuiraju širom svijeta.

Vašu sam predstavku proslijedila predstavništvu Hrvatske turističke zajednice u SAD-u, te se 
nadam da ć e Vaše opservacije biti uputa za učinkovitije promicanje turizma na ovom za Hrvatsku 
potencijalno izuzetno važnom emitivnom tržištu.

Uz najbolje želje pozdravljam Vas s poštovanjem. 


M I N I S T R I C A

Pave Župan Rusković 

How would you rate the quality of this article?

Verification:
Enter the security code shown below:
imgRegenerate Image


Add comment
Comments


Article Options
Croatian ConstellationPopular Articles
  1. Dr. Andrija Puharich: parapsychologist, medical researcher, and inventor
  2. (E) Croatian Book Club-Mike Celizic
  3. Europe 2007: Zagreb the Continent's new star
  4. (E) 100 Years Old Hotel Therapia reopens in Crikvenica
  5. Nenad Bach & Miro Gavran hosted by Branimir Bilic on Croatian TV 2010
No popular articles found.