Search


Advanced Search
Nenad Bach - Editor in Chief

Sponsored Ads
 »  Home  »  Religion  »  (E) SVETI PETAR I PAVAO
(E) SVETI PETAR I PAVAO
By Nenad N. Bach | Published  07/6/2003 | Religion | Unrated
(E) SVETI PETAR I PAVAO

 

SVETI PETAR I PAVAO 

Petar i Pavao, koliko god imaju povijesno znacenje, toliko su njihove osobe postale i simboli kršcanstva i navještaja Nove vijesti. Petar i Pavao su instrumenti božanske vijesti covjecanstvu. Povijesno receno, preko njih je Isus došao na Zapad, u Rim i Europu, do nas. 

Dva su to razlicita covjeka koji se dopunjavaju i koji vode prema punini Isusa Krista. To nam takoder govori da su svi ljudi, bez obzira kojeg su karaktera, sposobni naviještati i svjedociti Isusa i njegovo evandelje. Petar je Isusovu poruku 'adaptirao' Židovima, a Pavao poganima. Tako je Isusova rijec progovorila židovski, grcko-rimski, pa i slavenski. Svi kasniji propovjednici i evangelizatori samo su produžetak Petra i Pavla.

Nema dvojbe da je Pavao bio vrlo uvjerljiv i bistar propovjednik, a Petar uvjerljiv svjedok. Zato se njih slavi zajedno. Na njima pociva Evandelje i Crkva. 

Pavao je u svojem propovijedanju stjecao prijatelje (Barnaba i Luka...), a neki su ga i napustili (Dema). On sam tvrdi da se više ne razlikuje od Krista. Pavao je imao jako puno svojih ucenika, iako je naglašavao da su svi u Kristovom poslanju. "Nema Pavlovog ni Apolonovog... svi smo Kristovi." 

Petar je velicina svjedocenja življenjem i odvažnošcu. On je promjenjiv i stabilan. Kroz njega progovara više karaktera i više reakcija. I sve nalaze mjesto u Isusovoj osobi i ljubavi. U Petru i Pavlu vidimo simbolicno sve apostole. Možda je Ivan drugo 'krilo' i drugi pristup Isusu Kristu. 

Misija kršcanstva nije rezervirana samo nekim specijalistima. Svaki krštenik je 'po naravi krštenja' misionar: on je slika Kristova i svjedok svojeg doživljaja i spasenja. Najsnažnija misija je unutarnje zadovoljstvo i životno svjedocenje. Ako se živi Isusova istina ona progovara kroz rijeci i lica onih koji ju žive. 

A biti misionar znaci izici iz sebe, iz svojih naucenih navika da bi se dijelilo vjeru s drugima. Vjera nije nešto što se širi kao reklama ili izvoz. Vjera je širenje radosti vjerovanja, radosti života. Vjera ili daje smisao življenju ili nije božanska vjera. 

Petar 'ribar' i Pavao 'ucitelj - farizej' – ispovijedaju Isusa kao Božje objavljenje, kao spasenje ljudskog roda. Svaki na svoj nacin pomogli su da svi mi prepoznamo Isusa Krista. Petar je prvi ispovjedio da je Isus sin Božji – da je Mesija. Sam mu Isus kaže da to on nije domislio nego da mu je to Duh Božji objavio. Da, spoznaja Boga u Isusu uvijek je dar Božji. Sam Bog sebe objavljuje i mi se u njemu nalazimo. Petar nam takoder govori da je on odabran ne radi svojih vrijednosti nego radi ljubavi Božje. Cinjenicno, naša vjera je dar Božji. 

Petar spada u onu trojicu 'privilegiranih' ucenika koje je Isus imao uza se kad je lijecio kcer Jairovu (Mk 5,37), na preobraženju (Mk 9, 2), i u Getsemaniju (Mk 14,33). Njemu se prvom ukazuje poslije uskrsnuca, "da ucvrsti bracu u vjeri" (Lk 22,32) i dobiva posebno poslanje (Iv 21, 15-17). Petar je izraz vjere dvanaestorice apostola (Dap 2,14...). Petar je simbol svih apostola (Mk 3,16). U Rimu, za vrijeme Nerona, (64) mucenicki je preminuo svjedoceci za svojeg Ucitelja. Petar je upalio vatru vjere u Rimu. On je prvi 'biskup' Rima i kršcanstva. 

Kako je vec spomenuto, Pavao je kršcanstvo koje istice iz židovstva pretocio u druge kulture i druga vjerovanja. Propovijeda Grcima i Rimljanima, grešnicima i pravednicima. Pavla su razumjeli i Grci i Rimljani, vjernici i nevjernici. On naviješta Isusa s Areopaga. 

Pavlove poslanice, skoro su drugo Evandelje. One su evandelje uskrslog Krista. One povezuju živo Stari i Novi zavjet. Pa bi se skoro moglo reci da je po Pavlu cijeli kršcanski svijet – kršcanstvo – judaiziran. Sve nas je povezao s 'Adamom' i s Kristom. Braca smo od pocetka, braca smo i danas (Poslanica Rimljanima). 

Prema Pavlu Isus u sebe sažima cijelu ljudsku povijest i njezino spasenje. Isus rada novog Adama i novo covjecanstvo. Kršcanstvo je novost cijelog svemira. Isus je misteriozno prisutan u cijelom svemiru. On je za Pavla Kozmicki Krist (1Kor 2, 2-10). 

Pavao ostaje primjer poštenog i bezinteresnog obracenika. Za Pavla se uvijek znalo koji je njegov stav. On nikada nije bio 'ni vruc ni hladan'. On je uvijek bio dosljedan svojem uvjerenju. 

Svi mi kršcani idemo za Isusovim svjetlom Ljubavi i Istine što su nam donijeli veliki apostoli i proroci Pater i Pavao. Hvala im! 

Fr. Marijan Jurcevic, o.p.

http://www.dominikanci.hr 

How would you rate the quality of this article?

Verification:
Enter the security code shown below:
imgRegenerate Image


Add comment
Comments


Article Options
Croatian ConstellationPopular Articles
  1. Dr. Andrija Puharich: parapsychologist, medical researcher, and inventor
  2. (E) Croatian Book Club-Mike Celizic
  3. Europe 2007: Zagreb the Continent's new star
  4. (E) 100 Years Old Hotel Therapia reopens in Crikvenica
  5. Nenad Bach singing without his hat in 1978 in Croatia's capital Zagreb
No popular articles found.