Search


Advanced Search
Nenad Bach - Editor in Chief

Sponsored Ads
 »  Home  »  In Memoriam  »  (E) Umro Petar Sarcevic, prvi veleposlanik u SADu
(E) Umro Petar Sarcevic, prvi veleposlanik u SADu
By Nenad N. Bach | Published  07/5/2005 | In Memoriam | Unrated
(E) Umro Petar Sarcevic, prvi veleposlanik u SADu

 

Umro prvi Hrvatski veleposlanik u Sjedinjenim Drzavama Petar Sarcevic

RIJEKA – Prvi hrvatski veleposlanik u Sjedinjenim Drzavama Petar Sarcevic, koji je tu duznost obnasao od 1992. do 1996. godine, umro je u subotu u Zagrebu u 64. godini, objavilo je jucer Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija. Prof. dr. Petar Sarcevic roen je 26. travnja 1941. godine u Subotici. Diplomirao je na Pravnom fakultetu u Zagrebu 1965. godine, a postdiplomski studij prava, podrucje europskih gospodarskih integracija, zavrsio je na Europa Institute Sveucilista u Amsterdamu 1968. godine. Na Sveucilistu u Mainzu, doktorirao je 1973. godine, 1977. godine postaje docent za meunarodno privatno pravo za Pravnom fakultetu u Rijeci, a 1981. godine izabran je za redovitog profesora na Pravnom fakultetu u Rijeci. Od 1986. do 1988. godine dekan je Pravnog fakulteta u Rijeci, a od 1989. do 1991. godine rektor je Sveucilista u Rijeci.
Sarcevic je bio osnivac, direktor tecaja te predavac za meunarodno trgovacko pravo na Meusveucilisnom centru u Dubrovniku. Bio je profesor gost na pravnim fakultetima u Austriji, Belgiji i SAD-u. Od 1989. do 1994. direktor je za znanstveni rad u Association Internationale des Sciences Juridique sa sjedistem u Parizu. Clan je brojnih nacionalnih i meunarodnih strukovnih udruga te ravnatelj Centra za poredbeno zakonodavstvo Pravnog fakulteta Sveucilista u Rijeci. Objavio je brojne znanstvene radove u domacim i stranim casopisima i zbornicima na engleskom, njemackom, francuskom i kineskom jeziku. Urednik je sedam knjiga objavljenih na engleskom jeziku.
Prof. dr. Petar Sarcevic pozvan je zbog svojeg znanja i ugleda u hrvatsku diplomaciju 1992. godine, a obnasao je duznost prvoga veleposlanika Republike Hrvatske u SAD-u od 1992. do 1996. godine. Za svojega mandata postavio je cvrste temelje hrvatske diplomacije, sudjelovao u izgradnji zgrade prvog hrvatskog veleposlanstva te uspostavio mnoge vazne veze koje spajaju Hrvatsku i SAD. Drugi veleposlanicki mandat Sarcevic je proveo kao veleposlanik u Svicarskoj i Lihtenstajnu.
 

How would you rate the quality of this article?

Verification:
Enter the security code shown below:
imgRegenerate Image


Add comment
Comments


Article Options
Croatian ConstellationPopular Articles
  1. Dr. Andrija Puharich: parapsychologist, medical researcher, and inventor
  2. (E) Croatian Book Club-Mike Celizic
  3. Europe 2007: Zagreb the Continent's new star
  4. (E) 100 Years Old Hotel Therapia reopens in Crikvenica
  5. Nenad Bach & Miro Gavran hosted by Branimir Bilic on Croatian TV 2010
No popular articles found.