Search


Advanced Search
Nenad Bach - Editor in Chief

Sponsored Ads
 »  Home  »  History  »  (H) BLEIBURG - HOLOKAUST HRVATSKOG NARODA
(H) BLEIBURG - HOLOKAUST HRVATSKOG NARODA
By Nenad N. Bach | Published  05/16/2006 | History | Unrated
(H) BLEIBURG - HOLOKAUST HRVATSKOG NARODA

 

Govor odrzan u Hrvatskom Domu  u Buenos Airesu, dana 15.05.06, sje─çanje na  Tragediju Bleiburg.- Govorio Gosp. Mirko Hasenay.-

BLEIBURG-HOLOKAUST  HRVATSKOG  NARODA

Lanjske godine na ovom istom mjestu, u  hrvatskom Domu - Buenos Aires, sjetili smo se hrvatskih zrtava, prigodom  sje─çanja na 'Bleibursku Tragediju', dogo─Ĺaj  u austrijskom gradi─çu 'Bleiburg' gdje se je izvrsilo biolosko istrebljenje Hrvata po nalogu  Tita i uz pomo─ç i blagoslov Velike Britanije.

Masovni pokolji  Hrvata, koje su po─?inili jugoslavenski -komunisti -partizani, a podpomognuti  britanskim udjelom u zlo─?inu, sa─?injavaju  u─?inak ratnih zlo─?ina u skladu sa svim poznatim definicijama.. Uzevsi u obzir da su oni pokolji, bez ispitivanja i predhodnog su─Ĺenja, a u ve─çini bez identifikacije zrtava zahvatili osim razoruzanih vojnika, takodjer i masu gradjanskog pu─?anstva, onda se zaista radi o o─?evidnim zlo─?inima protiv ─?ovje─?anstva. Pokolji i mu─?enja s namjerom unistenja, posvemasnjeg ili djelomi─?nog jedne nacionalne ili etni─?ke, vjerske, rasne ili vjerske grupe' pokolj ─?lanova grupe, ili 'teska povreda fizi─?kog ili mentalnog integriteta ─?lanova grupe' sa─?injavaju zlo─?in me─Ĺunarodnog prava u smislu konvencije Ujedinjenih Naroda, koja je kasnije izisla o zlo─?inu genocidija, a na koju je Velika Britanija i komunisti─?ka Jugoslavija dala svoj podpis.

Pokolj razoruzanih ─?asnika,do─?asnika i vojnika sa─?injava o─?evidnu povredu Zenevske konvencije od 27 srpnja 1929 godine, o postupku sa ranjenim vojnicima i ratnim zarobljenicima. Jugoslavenska komunisti─?ka vlada, koja se pozivlje na zakoniti kontinuitet monarhijske Jugoslavije, imala je i formalnu duznost postivati odredbe spomenute konvencije, kojoj se je priklju─?ila Jugoslavija 20 svibnja 1931.- Nezavisna Drzava Hrvatska, kao priznata drzava od ve─çine zemalja ondasnje Evrope i svijeta, tako─Ĺer je pristupila toj konvenciji 29 sije─?nja 1943.godine, a o tome je Federalni Svicarski Savjet informirao 13 ozujka iste godine sve drzave koje su konvenciju prihvatile, naglasuju─çi da priklju─?enje Hrvatske ima neposredni u─?inak.

Ve─çina zarobljenih vojnika i gotovo u cijelosti ─?asnici i do─?asnici, bila je pobijena bez ispitivanja i bez sudjenja, i to nakon tezkih ponizenja, mu─?enja i plja─?ke. Oni koji nisu bili masakrirani u tom ─?asu, morali su pjesa─?iti preko Slovenije i Hrvatske, izlozeni svim mogu─çim mjerama mu─?enja, oduzimanja svega i strasnog ponizavanja, vezani zicom i u ─?etvoredu takozvanih 'marseva smrti'. Ve─çina ih je izginula u tim teskim zamornim marsevima, mu─?eni i iscrpljeni, bili su streljani na mjestu.

U svom preziru temeljnih na─?ela ─?ovje─?nosti, jugo-komunisti su sranjivali i preoravali razna groblja. Bacali  su poklane zarobljenike i izbjeglice u bunare, rijeke, u jarke i protutankovske jame. Ima stotina tisu─ça nepoznatih grobova. Ova okrutnost s mrtvim protivnikom sa─?injava najtezu povredu me─Ĺunarodnih propisa, posebno onih u Zenevskoj konvenciji o ranjenicima, gdje se veli: ' Zara─çene strane paziti ─çe da mrtvi, prije svog pokapanja ili paljenja, i ako je to mogu─çe, treba to obaviti lije─?nik, u svrhu ustanovljenja smrti i potvrditi identitet osobe i o tome obavjestiti. Osim toga, pobrinut ─çe se, da ih se dostojno pokopa, da se njihove grobove postuje i da ih se lako moze na─çi.'

Godine 1945 u momentu dogo─Ĺaja na Bleiburg-u, je postojala jugoslavenska vlada i vojska, pod komunisti─?kom kontrolom, s priznanjem saveznika, kao jedna savezni─?ka vojska sa svojim organima i odgovaraju─çoj hierarhijom. Trupe koje su bile zaduzene za hrvatsku razoruzanu vojsku i za povratak izbjeglica, bile su redovite jedinice jugoslavenske vojske, kao i one koje su pratile 'marseve smrti', a koje su plja─?kale, ubijale i masakrilale.

Sam jugoslavenski diktator, Josip Broz - Tito, kao vrhovni zapovjednik, ' izdao je kao posebnu pohvalu jedinicama III Armije, koje su u svibnju zarobile na jugoslavensko-austrijskoj granici oko 100.000.- neprijateljskih vojnika i oficira.'

Jugoslavenski komunisti─?ki vo─Ĺe nisu ni pokusali prebaciti odgovornost za povrede ratnih propisa i pravnih na─?ela na neodgovorne i podre─Ĺene elemente. U Jugoslaviji su ─?inili sve da ih sakriju, ili u slu─?aju kad je to bilo nemogu─çe, pokusavali su im dati moralno i politi─?ko opravdanje, sto pokazuje pravi mentalitet te 'nove klase' otkrivaju─çi njezinu pokvarenost.

Isto tako, Britanci su masovno i pojedina─?no, i prije i nakon Bleiburga, izru─?ivali hrvatske zarobljenike iz Koruske komunisti─?koj Jugoslaviji, sto je bilo protivno ustanovama Zenevske konvencije i me─Ĺunarodnim ratnim zakonima i obi─?ajima, jer su oni slobodnom predajom postali britanski zarobljenici. Tako su se Britanci poistovjetili sa komunisti─?kim kolja─?ima, oni su svjesno hvatali i predavali Hrvate komunistima ,znaju─çi da ─çe ih oni ubiti

Josip Jur─?evi─ç u svojoj knjizi : 'Bleiburg' slijedi izvorne dokumente i rekonstruira represivnost cjelokupnog jugoslavenskog sastava, djelovanje Komunisti─?ke  Partije, vojske, posebice tajne politi─?ke policije OZNe i KNOJ-a koji je bio njena produzena ruka; prati njihovo djelovanje i sirenje razobli─?uju─çi specifi─?ni boljsevi─?ki oblik bezakonja kamufliranog zakonima kojih se, prema tajnim i usmenim naredbama partijskog i drzavnog vrha, nitko ne pridrzava. To su bile dvije svemo─çne partijske organizacije, preko kojih je koncem i nakon zavrsetka rata komunisti─?ki partijski vrh na ─?elu s Titom vrsio snaznu represiju i brojne zlo─?ine, od razli─?itih oblika, duhovne ,javne i politi─?ke isklju─?ivosti, do najtezih oblika fizi─?ke represije, koja je podrazumjevala i provo─Ĺenje sustavnih likvidacija bez evidencije i bez sudskog postupka te masovno zatvaranje rezimu nepozeljnih osoba u radne i koncentracijske logore. Budu─çi je ustav nove vlasti i drustvenog uredjenja predstavljao op─çi diskontinuitet s pravnom, moralnom i svjetonazorskom bastinom koja se stolje─çima razvijala na ovim prostorima.Represija je bila osnovno sredstvo provo─Ĺenja i o─?uvanja drzavnog i drustvenog  modela sto ga je stvarao jugoslavenski partijski vrh.

Autor na temelju izvornih dokumenata pokazuje i dokazuje da zlo─?ini jugokomunisti─?kih vlasti u Hrvatskoj potkraj Drugog svjetskog rata i odmah nakon njegovog svrsetka, nisu bili ni pojedina─?ni ni samovoljni ekscesi nego sustavni, dalekosezno planirani i pripremani, te operativno zapovje─Ĺeni i bezdusno provedeni.  A na ─?elu svakog dijela i cjeline ovog procesa nalazio se  najuzi vrh vlasti druge jugoslavenske drzave'

Komentiraju─çi knjigu 'Bleiburg' Stjepan Kozul pise u Maruli─çu( Br.2/2006.) 'Na brojnim predstavljanima ove knjige bila su mnostva ljudi, ali to nije od nasih medija popra─çeno drug─?ije osim kakovom marginalnom noticom da se to dogodilo. Ni rije─?i o sadrzaju knjige! Nikakva pokusaja 'profesionalnog i istraziva─?kog' novinarstva o tim do ju─?er zabranjenim temama 'I to dovoljno pokazuje tko je 'gospodar ' medijske javnosti u Hrvatskoj i tko tu javnost oblikuje po svojim politi─?kim opcijama!'

Predsjednik Amerike George Bush osudio je u Rigi dogovor u Jalti, s kojim se je izru─?ila srednja i isto─?na Europa Sovjetskom Savezu gdje se je uveo komunisti─?ki totalitarni rezim. A isto tako nedavno je na 5 zasjedanju Europskog parlamenta 25 sije─?nja 2006. usvojen tekst o potrebi osude zlo─?ina totalitaristi─?kih komunisti─?kih rezima koji su vladali u srednjoj i isto─?noj Europi u proslome stolje─çu, a koji su jos na vlasti u nekoliko zemalja svijeta, bili su, bez iznimke, ozna─?eni masivnim povredama ljudskih prava.

Zanimljivo, da su neki predsjednici pohitili u Moskvu na proslavu 60. obljetnice pobjede saveznika, sto s pravom nisu u─?inili predsjednici drugih do ju─?er komunisti─?kih drzava od balti─?kih zemalja preko Slova─?ke do Ma─Ĺarske, jer nisu tom pobjedom (1945) ni dobile, bas kao ni mi u Hrvatskoj, slobodu i demokraciju kao zemlje Zapada.

' Zato bi bilo vrijedno,komentira Kozul, da ovu knjigu ( Bleiburg ) prou─?i mla─Ĺi, neoptere─çen narastaj u Hrvatskoj, pred kojim je budu─çnost i koji zeli znati istinu a ne komunisti─?ke falzifikate! Nije trenutak da se zlo i dalje prikriva i presu─çuje, iz politi─?kih i politikanskih razloga. Dolazi ─?as novog narastaja i mla─Ĺih politi─?ara, sto pokazuje i susjedna Slovenija, dolazi ─?as da se i zlo komunizma u Hrvatskoj razobli─?i, osudi, znastveno obradi, istina predstavi javnosti i okrene nova stranica povijesti! '

 Od uspostave Hrvatske Republike (1990. ), svake godine hrvatska Vlada hodo─?asti na mjesto Bleiburgske tragedije, daju─çi po─?ast zrtvama ubijenih od  jugokomunista.

Tko su bile zrtve na Bleiburgu , marsevima smrti i tisu─çu jama otkrivenih u Sloveniji, Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj? To su ljudi koji su osnovali i borili se za Nezavisnu Drzavu Hrvatsku. Uglavnom  ─?asnici i vojnici,   civilni gra─Ĺani, zene i djeca, Hrvati gra─Ĺani NDH koji su se povla─?ili pred komunisti─?kim nasiljem i ubijanjem, s namjerom da se predaju saveznicima, ra─?unaju─çi na Zenevsku konvenciju. Od proglasenja Republike Hrvatske sve hrvatske vlade se sje─çaju neduznih zrtava i kriminalnog postupka po─?injenog po komunisti─?koj Jugoslaviji i ve─ç tim ─?inom se klanjaju neduznim hrvatskim zrtvama. Kad je predsjednik Tudman posjetio Argentinu, i bio u razgovoru sa argentiskim predsjednikom Carlos Menemom,je izjavio: 'Doseljeni Hrvati iza drugog svjetskog rata, nisu  fasisti ni nacisti, ve─ç borci za slobodnu drzavu Hrvatsku.'

Komunizam je stvorio novog ─?ovjeka. U romanu «Homo sovieticus» sovjetski desident, Aleksandar Zinoviev, govori o tom novom ─?ovjeku, koji je varalica, prevarant , kriminalac, ali i osoba sa nadprosje─?nom negativnom inteligencijom, koja nema apsolutno nikakvih skrupula niti moralnih na─?ela; on je spreman, pod datim politi─?kim (podobnim) uvjetima, vjerovati u sva moralna na─?ela i sve mogu─çe politi─?ke izmisljotine. Jedan dan 'homo sovieticus' se zaklinje u ' znastvene metode soc-realizma', a drugi dan on postaje vatreni  antikomunist. Jedan dan 'homo sovieticus', moze sudjelovati u komunisti─?kim zlo─?inima, a drugi dan on moze oplakivati i komemorirati svoje zrtve.

Zinovjev s pravom tvrdi da masakri u sovjetskom savezu nisu samo djelo Staljina, ve─ç tisu─ça i miljuna malih staljinka.Sli─?nu paralelu mozemo povu─çi sa Brozom-Titom. Niti brozovstina, niti avnojestina ne bi dugo trajali bez suradnje tisu─çe i tisu─çe malih ourovski i sizovskih titi─ça diljem bivse okupirane, korumpirane i komunizirane Hrvatske. Komunisti─?ke glavesine su s pravom morale dozvoliti sitnu plja─?ku i lopovluk svojim radnicima i famoznim sekretaricama, jer su jedino na taj na─?in mogli samo-opravdati svoju vlastitu gigantsku plja─?ku i pronevjeru.

U danasnjoj Hrvatskoj, nakon ponovnog izronjavanja nemani zvane 'jugonostalgija', o─?ito da zvijerka 'homo balcanicus', odnosno 'homo sovieticus' ima jos budu─çnost. U tom smislu nije dovoljno promatrati fenomen  jugo-komunizma samo sa politoloske perspektive, nego tako─Ĺer i sa antropoloske, psiholoske i bioloske perspektive. Problem lezi i dalje u ─?injenici da je komunizam (jugonostalgija), kao vrsta psihopatologije jos ziv. Jedna je stvar zaklinjati se u demokraciju i pravnu drzavu, a sasvim je druga stvar boriti se protiv negativne drustvene selekcije koju je jugokomunisti─?ki teror ─?inio punih pedeset godina. Nije isklju─?eno da ─çe u slobodnoj Hrvatskoj trebati izumrijeti pet generacija prije nego sto nestane 'homo balcanicus jugoslovensis' ( Tomislav Suni─ç :Fragmenti Metapolitike)'

'Pokolj u Bleiburgu, kako  kaze prof. Kazimir Katalini─ç ( na radiju u emisiji Glas Hrvatske  14. 05. 2005). je izvrsen nakon svrsetka rata, na razoruzanim ljudima, koji nisu predstavljali nikakav odpor i nikakvu opasnost. Ta smrt je vojni─?ki bila nepotrebna i nema nikakvo opravdanje ni vojni─?ko ni  pravno a jos manje moralno. Radi se o o─?itom ratnom zlo─?inu i to o jednom od najbrutalnijih ratnih zlo─?ina dvadesetog stolje─ça.

Koje opravdanje moze imati ovaj genocid? ─îemu je bilo potrebno ubiti toliko i toliko ljudi a osobito zena, staraca i djece?

Postoji jedan jedini razlog a kojeg je iznio Milovan Djilas ' Hrvati su morali umrijeti da se u─?vrsti Jugoslavija '

Imao je pravo Akademik Dubravko Jel─?i─ç kad je prije nekoliko godina, govore─çi o Bleiburgu izjavio slijede─çe: 'Bleiburg nije bio obra─?un izmedju komunista i ustasa, to nije rezultat borbe izme─Ĺu nekih antifasista i toboznjih fasista, nego je to borba i obra─?un izme─Ĺu imperializma srbsko-jugoslavenskog protiv Hrvata '

A isto tako je bio u pravu doktor Nedeljko Mihanovi─ç kad je prije deset godina  izjavio: ' Trebamo drzati na umu: da smo slu─?ajno izgubili domovinski rat, dogodila bi nam se jos ve─ça trragedija nego sto je bio Bleiburg 1945.god.' citira prof. Katalini─ç

Nije mrtav onaj koji je poginuo, nego je mrtav samo onaj, kojega ljudi zaborave. I danas dajemo po─?ast onima, koji su bili zrtve, a ne onima koji su ih ubijali. Hrvatska vlast mora uvesti u skole sje─çanje na Bleiburg taj hrvatski «holokaust», jer je on duboko usao u svijest hrvatskog naroda, treba istinu otvoriti, a ne raditi na kultu zaborava.

Sudac dr. Milan Vukovi─ç inicijator za izgradnju  ' Memorijalnog centra stradanja hrvatskog naroda' govori: 'Od istrazivanja zla ne smije se odustati, jer je lijek istine ono pravo sredstvo koje ─çe nam dati snagu i odpornost pred napadom novih napasti i zala. Vjerujem  da je potrebno izgraditi Memorijalni centar kako bi se ispunili uvjeti za povjesnu istinu o nasim stradanjima za slobodu i samostalnost na znastvenim i dokumentarnim temeljima. Vrijeme je, da pregledno i sustavno na jednom mjestu, svima dostupnom, odstranimo antihrvatsku promi─Ĺbu o iskrivljenosti hrvatskog nacionalnog korpusa.'

'Povjesna istina name─çe izgradnju znastvene i vizualne cjeline, koju Hrvatska jos uvjek duguje sama sebi. Duguje je svome narodu, a posebice mladomu narastaju, kojega mediji bombardiraju lazima i namjenskom tisinom o ─?injenicama koje nisu za zaborav. Te su ─?injenice razlogom naseg danasnjeg polozaja.

Hvala lijepa!

15.05.06

 

How would you rate the quality of this article?

Verification:
Enter the security code shown below:
imgRegenerate Image


Add comment
Article Options
Croatian ConstellationPopular Articles
  1. Dr. Andrija Puharich: parapsychologist, medical researcher, and inventor
  2. (E) Croatian Book Club-Mike Celizic
  3. Europe 2007: Zagreb the Continent's new star
  4. (E) 100 Years Old Hotel Therapia reopens in Crikvenica
  5. Nenad Bach & Miro Gavran hosted by Branimir Bilic on Croatian TV 2010
No popular articles found.