Search


Advanced Search
Nenad Bach - Editor in Chief

Sponsored Ads
 »  Home  »  Croatian Language  »  Nasja Boskovic Meyer from St. Louis USA author of a collection of poems in Croatian
 »  Home  »  Poetry  »  Nasja Boskovic Meyer from St. Louis USA author of a collection of poems in Croatian
Nasja Boskovic Meyer from St. Louis USA author of a collection of poems in Croatian
By Nenad N. Bach and Darko Žubrinić | Published  05/7/2020 | Croatian Language , Poetry | Unrated
She turns to the homeland and Split, as a well and spring for her inspiration

Nasja Boskovic Meyer ispred izloga knjižare u SplituEvo još jedne vrijedne knjige autorice udzbenika za hrvatski jezik, Nasje Boskovic Meyer i nastavnice hrvatskog jezika i kulture.
Nasja Boskovic Meyer, clanica Lodge 50 iz St. Louisa, MO, koja je zajedno sa svojom kćerkom Dr. Jasna Meyer napisala dobro primljenu knjigu "Hrvatska--Zemlja i Jezik", izdala je ovog ljeta u Hrvatskoj knjigu svojih pjesama "Pet rubina crvenih."

Knjiga je tvrdo ukoričena na kvalitetnom papiru. Ilustrirana je crtežima splitske akvarelistice Lenke Zaviršek. Sadrži više od 200 pjesama, od toga samo jedna je na engleskom.

Katolički list "Glas Koncila" je uz ostalo u osvrtu komentirao: "Pjesme Nasje Boskovic Meyer lirske su minjature kojima se nema sto dodati ni oduzeti. Pjesnikinja je prihvatila tudinu, zemlju u kojoj zivi i kojoj izkazuje duzno postovanje, ali se nikada nije rastala sa svojom domovinom, a jos manje sa svojim Splitom.

A pjesme sabrane u zbirku "Pet rubina crvenih" svjedoče da ona u dalekoj Americi gotovo 50 godina razmislja hrvatski."

Mladen Vukovic, novinar radija Split na predstavljanju njene knjige u gradskoj knjiznici "Marko Marulic" u Splitu, rekao je: "Danas, na pocetku treceg tisuljeca, Nasja je svojim publicistickim tekstovima i poezijom dala zamjetan doprinos hrvatskom pismu na tlu Sjeverne Amerike. Antologija iseljeničke poezije, kada je netko drugi, nakon davnog pokušaja Ive Smoljana bude sastavljao, ne ce moci preskociti Nasju Meyer, čiji su stihovi obiljezeni strascu za povratkom, kako zemljopisno u zavičaj, tako i vremenski u naivnu dragost djetinjstva i dragih osoba.

Odmak je to od naše dosadasnje domoljubne lirike u iseljenistvu. Nasja Bošković Meyer napusta pučku tradiciju, klasični stih i jeftinu patetiku. Intimistički se i suvremenim odkucajem okreće Domovini i Splitu kao zdencu svojih pregnuća.

I na koncu jos nesto o koricama ove knjige, na kojoj zreli raspuknuti šipak, kojeg beremo ovih rujanskih dana, nudi zbirku poput šipka punu stihova. I Nasjin profetski naslov "Pet rubina crvenih", nastao prema lančiću od pet rubina koji joj je darovao suprug pri kraju petog desetljeća zajedničkog zivota, ili možda kao pet znakova njihove najuže obitelji, kao da nam želi porućiti - nazdravimo vinom rubinove boje ovoj zanimljivoj i vrijednoj knjizi."

Knjigu se može naruciti na adresu pjesnikinje. Ček na $27 za US ili $37 za Kanadu (uključuje poštarinu) poslati na adresu:

Nasja Meyer
8055 Davis Dr.
St. Louis, MO.
63105 U.S.A.

Za dodatne informacije nazvati na telefon: 314. 727- 0747


Here is yet another noted book by Nasja Meyer, member of Lodge 50 from St. Louis, MO, instructor of the Croatian language, and co-author of the well-known Croatian textbook "Croatia - The Country and Language" that she wrote with her daughter, Dr. Jasna Meyer. The new book is a collection of poetry titled "Five Red Rubies" ("Pet rubina crvenih") published this summer in Croatia.

The book is hard cover, printed on high quality paper and illustrated by a well known water color artist, Lenka Zavirsek, from Split. It contains over 200 poems, all but one in Croatian.

The Catholic newspaper, "Glas Koncila", reviewed it positively: "Poems by Nasja Boskovic Meyer are lyrical miniatures from which there in nothing to add or take away. The poetess accepted the foreign country in which she lives and to which she shows due respect, but she never parted with her own homeland, and even less with her native Split.

And the collection "Five Red Rubies" is a witness that she in far away America thinks in Croatian."

Mladen Vukovic, reporter at Radio Split, at the signing of her book in the city library "Marko Marulic" in Split said: "Today at the beginning of the third millenium Nasja with her published texts and poetry notably enriched the Croatian written word in North America. When in the future, someone publishes a new anthology of Croatian immigrant poetry, after the one Ivo Smoljan tried years ago, that person will not be able to overlook Nasja Meyer, whose poetry is marked by passion for return, as much geographically to the homeland, as in time to the naive warmth of childhood and dear ones.

This is a break away from our existing immigrant poetry. Nasja Boskovic Meyer abandons pedestrian tradition, classical verse, and the cliche of cheap pathos. In an intimate and contemporary beat, she turns to the homeland and Split, as a well and spring for her inspiration.

And in the end a few words about the cover of her book, adorned by a fully ripe pomegranate, which we pick these September days, it bursts just like this book is bursting with poems. Furthermore, Nasja's prophetic title "Five Red Rubies" inspired by a necklace with five rubies that her husband gave her close to the end of the fifth decade of their married life, or maybe as five symbols of their nuclear family, as if they want to send us a message - let's toast with a glass of ruby red wine to this interesting and worthy book."

The book can be ordered by sending a check for $27 in US and $37 for Canada (written to Nasja Meyer), which includes postage to the address:

Nasja Meyer
8055 Davis Dr.
St. Louis, MO.
63105
U.S.A.
 
For additional information, call: 314- 727- 0747.How would you rate the quality of this article?

Verification:
Enter the security code shown below:
imgRegenerate Image


Add comment
Article Options
Croatian ConstellationPopular Articles
  1. Dr. Andrija Puharich: parapsychologist, medical researcher, and inventor
  2. (E) Croatian Book Club-Mike Celizic
  3. Europe 2007: Zagreb the Continent's new star
  4. (E) 100 Years Old Hotel Therapia reopens in Crikvenica
  5. Nenad Bach & Miro Gavran hosted by Branimir Bilic on Croatian TV 2010
No popular articles found.