Search


Advanced Search
Nenad Bach - Editor in Chief

Sponsored Ads
 »  Home  »  Croatian Language  »  Croatian dialects interactive atlas project directed by Dr Velimir Piskorec
 »  Home  »  Education  »  Croatian dialects interactive atlas project directed by Dr Velimir Piskorec
Croatian dialects interactive atlas project directed by Dr Velimir Piskorec
By Darko Žubrinić | Published  12/19/2015 | Croatian Language , Education | Unrated
Aims to describe the living speech heritage in various parts of the Republic of Croatia and outside of it


Professor Velimir Piškorec and Dr Ivana Kurtovic Budja delivering a joint lecture dealing with Dialectology and Ecolinguistics, at the
University of Zagreb, Faculty of Arts and Letters, November 2015.


 

Professor Velimir Piškorec, University of Zagreb

The atlas of Croatian dialects has the aim to describe the living speech heritage in various parts of the Republic of Croatia and outside of it. About seventy typical sentences have been chosen as an illustration. The project is directed by Dr Velimir Piškorec, professor at the University of Zagreb, Faculty of Arts and Letters. The project is far from being completed, and native speakers from various parts where the Croatians live are invited to participate. The project is a part of the effort to present global linguistic diversity of Mankind using Internet.

Croatian dialects interactive atlasZvučni atlas hrvatskih govora

Zvučni atlas hrvatskih govora interaktivni je prikaz hrvatskih mjesnih i gradskih govora u Republici Hrvatskoj i izvan nje. Ustrojen je tako da za svaki prikazani govor izvorni govornici kazuju mjesne inačice sedamdeset zadanih rečenica hrvatskoga standardnoga jezika. U svakoj rečenici nalaze se riječi s određenim dijalekatnim obilježjima, važnima za slavensku poredbenu dijalektologiju. To su:

 1. odraz praslavenskoga glasa jata kao u riječi mlijeko
 2. odraz praslavenskoga prednjeg nazala ę kao u riječima meso, jezik
 3. odraz praslavenskoga stražnjeg nazala ǫ kao u riječi ruka
 4. odraz praslavenskoga slogotvornog glasa ļ  kao u riječi stup
 5. odraz praslavenskoga glasa ď odnosno skupine dǝj kao u riječima međa, mlađi
 6. sudbina glasa h na početku, u sredini i na kraju riječi kao u riječima Hrvat, uhvatiti, kruh
 7. odraz praslavenskih suglasničkih skupina *zdj, *skj, *stj kao u riječima štap i zviždati
 8. odraz dočetnoga l u nominativu jednine imenica i pridjeva kao u riječima sol, topao te u glagolskomu pridjevu radnom muškoga roda kao u riječi vidio
 9. različiti naglasni inventari i raspodjela naglasaka u pojedinačnim riječima te u sklonidbenim i sprezidbenim obrascima
 10. riječi različite od njihovih istoznačnica u hrvatskome standardnome jeziku kao npr. pijetao, pjevati, uzglavlje
 11. različiti oblici riječi u sklonidbenim i sprezidbenim obrascima.

Osnovna svrha Zvučnoga atlasa hrvatskih govora jest bilježenje, čuvanje i promicanje žive hrvatske jezične baštine u svoj njezinoj zemljopisnoj raslojenosti i oblikovnome bogatstvu. Na globalnoj pak razini atlas je aktualni ekolingvistički doprinos predstavljanju i očuvanju svjetske jezične raznolikosti kao duhovno-uljudbene vrijednosti što sadrži nebrojene jedinstvene misaone i izražajne obrasce ljudskoga jezika, ostvarenoga u više tisuća osobitih jezičnih sustava diljem svijeta.

Zvučni atlas hrvatskih govora kontinuirani je nacionalni ekolingvistički projekt te će tijekom vremena u atlasu biti zastupljeno sve više i više mjesnih govora. Želite li se uključiti u ovaj projekt - bilo kao pojedinac kazivač ili pak kao privatni ili javni podupiratelj - možete se radi dogovora o načinu suradnje javiti voditelju projekta na e-adresu: vpiskor@ffzg.hr .

Izvor Zvučni atlas hrvatskih govoraVoditelj projekta: Velimir Piškorec

Poticaj za razvijanje projekta: Hannes Scheutz

Savjetnica za hrvatska narječja: Ivana Kurtović Budja

Računalna podrška: Mario Essert i Božidar Štimac

Suradnici: Josip Kranjčec, Kristian Novak i Petar Radosavljević
Formated for CROWN by Darko Žubrinić
Distributed by www.Croatia.org . This message is intended for Croatian Associations/Institutions and their Friends in Croatia and in the World. The opinions/articles expressed on this list do not reflect personal opinions of the moderator. If the reader of this message is not the intended recipient, please delete or destroy all copies of this communication and please, let us know!


How would you rate the quality of this article?

Verification:
Enter the security code shown below:
imgRegenerate Image


Add comment
Article Options
Croatian ConstellationPopular Articles
 1. Dr. Andrija Puharich: parapsychologist, medical researcher, and inventor
 2. (E) Croatian Book Club-Mike Celizic
 3. Europe 2007: Zagreb the Continent's new star
 4. (E) 100 Years Old Hotel Therapia reopens in Crikvenica
 5. Nenad Bach singing without his hat in 1978 in Croatia's capital Zagreb
No popular articles found.