Search


Advanced Search
Nenad Bach - Editor in Chief

Sponsored Ads
 »  Home  »  Croatian spirituality  »  Konstantina Bozak has created Mendeleev's periodic table by means of Croatian Glagolitic Script
Konstantina Bozak has created Mendeleev's periodic table by means of Croatian Glagolitic Script
By Darko Žubrinić | Published  07/13/2015 | Croatian spirituality | Unrated
A new way of representing Mendeleev's periodic table


Mendeleev's periodic table; Picture 1 / Slika 1 (higher resolution: [JPG])

Konstantina Božak, MSc, is professor of Biology and Chemistry at the School of Midwifery in Zagreb,
and the author of Mendeleev's table created by means of Croatian Glagolitic characters.
The Croatian Glagolitic font has been created by Mr. Nenad Hančić from Germany.

 
Kemija i glagoljica


Kakve veze imaju magistrica bioloških znanosti i srednjoškolska profesorica biologije i kemije s glagoljicom? Ima li ikakvih sličnosti između prirodnih znanosti i glagoljice? Vrijeme u kojem živimo istaknuto je materijalnim i hedonističkim pogledom na svijet. Prevladava sveopći konzumerizam i potrošnja, a propitkivanje vlastite duhovnosti za pojedine ljude predstavlja suviše tradicionalan i zastarjeli način razmišljanja. Ipak, istinski sretan čovjek čezne za smislom vlastitog života i teži putu prema ispunjenju.

Tko sam ja, tko je čovjek - podudara se s prvim slovom glagoljice “az”. To prvo slovo nosi znak križa i brojčanu vrijednost jedan što možemo povezivati s matematikom, ali i filozofijom i religijom. Kreni od samog sebe jednog jedinog, a onda se okreni prema svijetu. U biologiji se ističe kako je svako živo biće na svijetu jedinstveno ili individua. Jednojajčani blizanci međusobno se razlikuju, ne samo po genima (genotip) nego i osobnosti. Početkom neolitika (oko 8000 g.pr.Kr.) čovjek je kemijskim pretvorbama počeo proizvoditi tvari kojih nije bilo u prirodi: ispekao je glinene posude, talio metale iz ruda, obojio tkanine, proizveo staklo i još mnogo toga. Tumačenjem kemijskih pojava antičkom filozofijom prije 2500 godina kemija je dobila i duhovnu podlogu1. Od tada neprestanim traženjem uzroka svega postojećeg čovjek pronalazi sebe.

Što se tiče glagoljice za mene je presudna bila školska godina 2011/12. Tada je Škola za primalje pokrenula učenički projekt “Aleja glagoljaša”, te je surađivala s još dvije škole: Ženskom općom gimnazijom Družbe sestara milosrdnica iz Zagreba i Zdravstvenom školom iz Splita. U Školi za primalje voditeljice projekta bile smo profesorice Đurđa Arbutina i ja. Cilj projekta bio je upoznavanje s kulturnom i pismenom baštinom hrvatskoga pisma glagoljice u Istri od 11. do 15. stoljeća. Osim jednodnevne ekskurzije na Aleju glagoljaša (Roč – Hum) bili smo uključeni i u radionice glagoljice, dobrotom sveučilišnog profesora Darka Žubrinića u prostorima Ženske opće gimnazije. Projekt je bio predstavljen od 9. do 11. studenoga 2012. godine na Smotri “Dani E-medice” u Dugoj Uvali. Susret s glagoljicom nadasve me oduševio. Od tada glagoljica je postala sastavni dio mog svakodnevnog života u kojem stalno dolazim do novih spoznaja. Nadahnjuju me životne poruke koje ona prenosi, simbolička značenja svakog slova, brojčane vrijednosti, pomno osmišljene spojenice ili ligature, činjenica o postojanju jedanaest stoljeća glagoljičke pisane povijesti. Hrvatski narod posjeduje značajno kulturno bogatstvo kojim se može dičiti u svijetu.

Periodni sustav elemenata na glagoljici izradila sam 2013. god. motivirana navedenim razlozima (slika 1 gore). Tablica periodnog sustava elemenata za kemičare i civilizirani svijet predstavlja “svetinju”. Osmišljena je 1869. god. od strane ruskog kemičara i teologa Dmitrij Ivanovič Mendeljejeva, stoga njegovo lice krasi moju tablicu. Ideja mu je navodno došla u snu. Bio je vizionar koji je predvidio svojstva tada još neotkrivenih elemenata, te je ostavio za njih u tablici prazna mjesta. Kasnije su zaista otkriveni skandij, galij, germanij i drugi, a predviđena svojstva pokazala su se istinitima2. Ovdje pronalazim sličnost s Konstantinom Ćirilom Filozofom koji je osmislio glagoljicu 863. god. prije puta u Moravsku, u svojevrsnom mističnom, produhovljenom stanju3. Kao i glagoljica tablica periodnog sustava elemenata ima višedimenzionalan značaj. Osim pukog popisa elemenata iz nje možete iščitati brojna svojstva elemenata, koja se ponavljaju u skupini, a to ponavljanje svojstava nije slučajno (periodičnost). Ona sadrži i određene brojčane vrijednosti koje pomažu u kemijskom računu.

Vodoravnim čitanjem periodnog sustava (periode) možete dobiti uvid u građu atoma, odnosno koliko energetskih nivoa (ljuski) ima pojedini atom. Iznenađuje činjenica da je Mendeljejeva tablica stvorena 27 godina prije otkrića prve subatomske čestice elektrona. Današnji sustav označavanja simbola kemijskih elemenata osmislio je švedski kemičar Jöns Jakob Berzelius 1814. god. pomoću alfabeta, služeći se latinskim jezikom. Berzeliusov suvremenik, engleski znanstvenik John Dalton, koristio je simbole elemenata izgleda kružnice, ali taj se način kemijske simbolike nije održao1 (slika 2).


Slika 2

I u jednom obliku glagoljice pojavljuje se model kružnice (rozeta) kao simbol savršenstva3. Ljudski je život popraćen kružnicama, odnosno ciklusima izmjena dana i noći, godišnjih doba, hormonalnim, metaboličkim i drugim ciklusima, cjelinom od rođenja do smrti. Moj je život ispunjen znatiželjom, glagoljicom i kaligrafijom. Glagoljajte i živite sretno!

Autor: mr.sc. Konstantina Božak, prof.

1 Grdenić D.: Povijest kemije, Novi Liber, Školska knjiga, Zagreb, 2001.
2 Emsley J.: Vodič kroz elemente, Izvori, Zagreb, 2005.
3 Horvat J.: AZ, Naklada Ljevak, Zagreb, 2009.

Slika 1: Periodni sustav elemenata na glagoljici
Slika 2: Simboli kemijskih elemenata (J. Dalton)

Članak je objavljen u časopisu Bašćina 2014. godine, koji izdaje Društvo prijatelja glagoljice iz Zagreba.A detail of Mendeleev's periodic table, created by Konstantina Božak, Zagreb.

Formated for CROWN by Darko Žubrinić
Distributed by www.Croatia.org . This message is intended for Croatian Associations/Institutions and their Friends in Croatia and in the World. The opinions/articles expressed on this list do not reflect personal opinions of the moderator. If the reader of this message is not the intended recipient, please delete or destroy all copies of this communication and please, let us know!


How would you rate the quality of this article?

Verification:
Enter the security code shown below:
imgRegenerate Image


Add comment
Article Options
Croatian ConstellationPopular Articles
  1. Dr. Andrija Puharich: parapsychologist, medical researcher, and inventor
  2. (E) Croatian Book Club-Mike Celizic
  3. Europe 2007: Zagreb the Continent's new star
  4. (E) 100 Years Old Hotel Therapia reopens in Crikvenica
  5. Nenad Bach & Miro Gavran hosted by Branimir Bilic on Croatian TV 2010
No popular articles found.