Search


Advanced Search
Nenad Bach - Editor in Chief

Sponsored Ads
 »  Home  »  History  »  Four centuries of Croatians in Vienna
 »  Home  »  Events  »  Four centuries of Croatians in Vienna
 »  Home  »  Education  »  Four centuries of Croatians in Vienna
Four centuries of Croatians in Vienna
By Prof.Dr. Darko Zubrinic | Published  04/6/2011 | History , Events , Education | Unrated
Značajna izložba od 7. travnja 2011. u 19 sati, Matica hrvatska, Zagreb, do 12. travnja

 
Pozivamo Vas na otvaranje izložbe

400 godina Hrvata u Beču

četvrtak, 7. travnja 2011. u 19 sati

Galerija Matice hrvatske
Zagreb, Ulica Matice hrvatske 2

Autori izložbe:
dr. Josip Seršić i g. Mijo Jurić

Suradnici:
Gabriela Novak-Karall i Petar Tyran

Sudjeluju:
dr. Jan Kickert
veleposlanik Republike Austrije u Hrvatskoj

Zorislav Lukić
glavni tajnik Matice hrvatske

Tamburaski sastav Od srca do srca, Markuševec

Voditelj:
Mirko Cvjetko

Izložba ostaje otvorena do 12. travnja 2011.


 
Hrvatski centar u Beču priredio je od 20. do 22. studenoga 2009. znanstveni simpozij s temom 400 godina Hrvata u Beču. Namjera je bila ukazati na višestoljetnu povijest doseljavanja Hrvata u Beč, te podsjetiti da su Hrvati već prije četiristo godina (1609) imali svoje Hrvatsko Selo (Crabatendoerfel/Krowotendoerfel) na području nekadašnjeg bečkog predgrađa Spittelberga (Spitaljbrega).

Naime, iz 1609. potječe prvi prikaz Hrvatskoga Sela, bakrorez Vogelschau, čiji je autor Jakob Hoefnagel iz Antwerpena (1575-1630), dvorski slikar cara Rudolfa II. Ta ptičja perspektiva Beča zasigurno je najpoznatiji i najegzaktniji prikaz toga grada u ranom novovjekovlju.

Simpozij je bio popraćen i izložbom o Hrvatskom Selu, razorenom u drugoj turskoj opsadi Beča 1683., i bečkim Hrvatima, koji su svoj gradišćanskohrvatski govor sačuvali do današnjih dana.Hrvatske postrojbe u Beču tijekom prve Turske opsade Beča 1529.Krabaten

 
Izložbene ploče

Ploča 1

Plakat prikazuje prvi dolazak Hrvata u Beč 1529., a 1609. nastaje Hrvatsko Selo.

Ploča 2 A

Logotip izložbe i simpozija.

I. Hrvatski banderij 1529.

II. Grb Spittelberga (Krowotendörfel) – prema pečatu Građanskog hospitala (Bürgerspital).

Ploča 2 B

I. Logotip.

II. Citat o Hrvatskom Selu prije 400 godina i potvrda od strane austrijskih vrhovnih dužnosnika.

III. Gemma Augustea iz 9. godine, kao zajednički simbol bečke i hrvatske Panonije – uključujući i Zagreb. Anticipacija zajedničkog povijesnog prostora.

IV. Tema kralja Matije Korvina i njegovih Hrvata u Beču. Jedna od njegovih bitki za Beč bila je također na području nedaleko od Hrvatskog

Sela (slika prikazuje povratak Beča pod carsku vlast).

V. Austrijska ikona: sveta Hemma Krška (Heilige Hemma von Gurk). Radi se zapravo o Beatrici Frankopan, Korvinovoj (posthumnoj) snahi. Njezin otac Krsto Frankopan bio je s Matijom Korvinom u Beču.

VI.

Ploča 3

I. Klovićeva minijatura Beča pod opsadom.

II. Bitka s Turcima u Hrvatskoj.

III. Zajedničko vjenčanje nasljednika ugarskohrvatske i habsburške dinastije 1515. Hrvatska opet ulazi u interesnu sferu bečkog dvora.

IV. Rotenturm / Crveni toranj sa zidovima nalik hrvatskom grbu, kombinacija crvenih i bijelih kvadrata bila je tada česta pojava u građevinarstvu

Ploča 4

I. Mohačka bitka 1526., hrvatski banderiji kao i u Beču 1529

II. Detalji s kule grbova (Wappenturm) cara Maksimilijana u Innsbrucku

III. Kula grbova

IV. Detalji s kule grbova (Wappenturm) cara Maksimilijana u Innsbrucku

V. Detalj Meldemannove kružne vedute s hrvatskim banderijem.

Ploča 4A

Meldemannova veduta Beča (nastala 1530) s prikazom Prve turske opsade Beča 1529. i s hrvatskim banderijem.

Ploča 5

I. Meldemannov tekst (A) uz vedutu (ploča 4A)

II. Kronika prve turske opsade Beča. Sadrži i citat o tadašnjem dovođenju Hrvata (vjerojatno potječu s Moravskog polja / Marchfeld).

III. Citati.

IV. Druga kronika opsade.

V. Kronika Petera Sterna iz Ljubljane (von Labach).

Ploča 6

I.+III. Hrvati na Moravskom polju (Marchfeld-Kroaten), tj. njihova naselja: Hrvatski Ogrun (Krabatisch Wagram, danas: Wagram an der Donau).

II. Vischerova veduta Beča koji je bio učitelj Pavla Rittera Vitezovića.

IV. Suttingerov plan Beča s prikazom kuće Adama Zrinskog (Zrinjskoga Postajna, Propugnaculum Zrinianum, 1683).

Ploča 7

I. General (Hrvata) Isolani – imao je dvore u podnožju Hrvatskog Sela: Krawattendörfela (!). U njegovo vrijeme čete Hrvata nosile su rupce oko vrata (kravate).

II. Isječak opsadnog plana iz 1683. s prikazom Hrvatskog Sela

III. Tekst o generalu Isolanu iz Historisches Lexikon Wien.

IV. Kronika druge opsade Beča s prikazom Hrvatskog Sela. Na slici se vide ograde i kolibe majura (Meierhof).

Ploča 8

I. Rođendanska kart(uš)a Hrvatskoga Sela MDCIX (1609) s posvetom Matiji II., kralju Dalmacije, Hrvatske, Slavonije.

II. Hrvatsko Selo

III. Detalj Hoefnagelova bakroreza.

Ploče 8A i 8B

Ploča 9

I. Leopold Karlo Kolonić Kolegradski, jedan od glavnih branitelja Beča, 1683.

II. Plan obrane Beča (autori: Anguissola i Camucio) iz 1683. Prvo spominjanje naziva Hrvatskog Sela uopće.


III. Časnički patent (za čin pukovnika) Frana (Dživova) Gundulića Gondole.

IV. Isječak opsadnog plana s (porušenim) Hrvatskim Selom.

V. Kalendarska slika 1684. s položajima u Hrvatskom Selu (lijevo).

Ploča 10

I. Knjiga o bečkim predgrađima

II. Citat o Hrvatskom Selu.

III. Bakrorez s prikazom predgrađa među
kojima je i Spitaljbreg, prije Hrvatsko Selo.

IV. Natpis na trojstvenom stupu (pilj) u Hrvatskom Selu, spominje se i oslobađanje hrvatskih zemalja.

Ploča 11

I. Veliki Huberov plan Beča.

II. Hrvat s platnom (pokućarac).

III. Hrvatica s lukom (piljarica).

IV. Tekst o Spittelbergu.

Ploča 12

I. Posvetni list nadbiskupu Sigismundu Kolonicu Kolegradskom (nećak Lava Karla) kao predlist opsežne zbirke bečkih veduta.

II. Župna crkva svetoga Ulrika u podnožju Hrvatskog Sela.
 
III. Carske staje (danas Museumsquartier) na području Hrvatskog Sela.

IV. Palača Ugarske garde u podnožju Hrvatskog Sela – u njoj su služili i hrvatski plemići (o tome je pisao J. E. Tomić u romanu Pretorijanac), primjerice I. Kukuljević Sakcinski.

Ploča 13

Carske staje i Hrvatsko Selo iza njih – prema predlošku graditelja Fischera von Erlacha (njegovi originalni crteži su u Grafičkoj zbirci NSK-a u Zagrebu). Palača na Freyungu s kućom Zrinskih (lijevo od

palače). Tu je kao dvanaestogodišnji dječak 1529. stanovao Nikola Zrinski Sigetski. Sudjelovao je tada u obrani Beča, za što ga je car Karlo V. odlikovao.

Ploča 14

I. Spittelberg – pored današnje Zakladne vojarne (Stiftkaserne).

II. Češka kancelarija. Tu se nekada nalazila i Hrvatska dvorska kancelarija, a prije toga Hrvatski dvorski dikasterij.

III. Trg na kojem je bio Hrvatski bečki kolegij.

IV. U kući desno od crkve Ruđer Josip Bošković je živio i djelovao neko vrijeme pa je njemu u čast postavljena spomen-ploča.

Ploča 15

I. Drugo Hrvatsko Selo

II. Palača Koburg na mjestu Hrvatskog Sela.

III. Predio hrvatskog sela na planu iz 18. stoljeća.

IV. Drugo Hrvatsko Selo

Ploča 16

I. Hrvatski tabor pred Bečom 1848.

II. Hrvatski vojnici 1848. u bitci kod vrata od Burga

III. U hrvatskim selima 8., 9., 10. i 15. gradskog kotara pretežno su živjeli tzv. Slovaci-Hrvati.

IV.

Ploča 17

Stanovništvo Beča (govornici gradišćanskohrvatskog) prema popisu stanovništva iz 2001.

Ploča 18

Statistika o starosnoj strukturi stanovništva Beča (govornici gradišćanskohrvatskog) prema popisu stanovništva iz 2001.

Ploča 19

Stupanj obrazovanja stanovništva Beča (govornici gradišćanskohrvatskog) prema popisu stanovništva iz 2001.

Ploča 20

Nastava hrvatskoga jezika u bečkim školama.

Ploča 21

Veduta Beča iz vremena prve turske opsade Beča 1529.

Ploča 22

Anguisola-Camuccio. Plan druge turske opsade Beča 1683.

Ploča 23

Suttingerov plan s turskim baterijama i rovovima (u pozadini Propugnaculum Zrinianum).G. Mijo Jurić, suradnig dr. Josipa Seršića u pripremi izložbe, pored hrvatskog grba na Pestsäule (1693)
 u ul. Am Graben u središtu Beča. Fotografirao D.Ž.

Formated for CROWN by prof.dr. Darko Žubrinić
Distributed by www.Croatia.org . This message is intended for Croatian Associations/Institutions and their Friends in Croatia and in the World. The opinions/articles expressed on this list do not reflect personal opinions of the moderator. If the reader of this message is not the intended recipient, please delete or destroy all copies of this communication and please, let us know!


How would you rate the quality of this article?

Verification:
Enter the security code shown below:
imgRegenerate Image


Add comment
Article Options
Croatian ConstellationPopular Articles
  1. Dr. Andrija Puharich: parapsychologist, medical researcher, and inventor
  2. (E) Croatian Book Club-Mike Celizic
  3. Europe 2007: Zagreb the Continent's new star
  4. (E) 100 Years Old Hotel Therapia reopens in Crikvenica
  5. Nenad Bach & Miro Gavran hosted by Branimir Bilic on Croatian TV 2010
No popular articles found.