Search


Advanced Search
Nenad Bach - Editor in Chief

Sponsored Ads
 »  Home  »  Politics  »  (H) Upucen poziv za povlacenje potpisa sa Daytona
(H) Upucen poziv za povlacenje potpisa sa Daytona
By Nenad N. Bach | Published  03/19/2006 | Politics | Unrated
(H) Upucen poziv za povlacenje potpisa sa Daytona

 

CHICAGO-Sa skupa hrvatske i bošnjačke zajednice u Americi
Upućen poziv za povlačenje potpisa saDaytona

Na prvoj zajedničkoj skupštini održanoj poslije 1992. godine,predstavnici hrvatske i bošnjačke dijaspore u Americi i Kanadi zauzeli su stavda je Daytonski ustav neadekvatan za moderno europsko uređenje BiH, te daga treba ukinuti i zamijeniti novim


Piše Rudi Tomić

U hotelu Crowne Plaza, Chicago održana je 4. ožujka zajedničkaSkupštinapredstavnika hrvatske i bošnjačke zajednice u Americi i Kanadi, nakojem su bilinazočni čelnici gotovo svih vjerskih i društvenihorganizacija. OrganizatoriSkupa bili su Bećir Tanović, predsjednik bošnjačkogameričkog koordinacionogodbora i dr. Ante Čuvalo, predsjednik Saveza Hrvata BiH u Americi iKanadi.

Na prvoj zajedničkoj skupštini poslije 1992. godine, predstavnicihrvatske ibošnjačke dijaspore u Americi i Kanadi zauzeli su stav da jeDaytonski ustavneadekvatan za moderno europsko uređenje BiH, te da ga treba ukinuti izamijeniti novim. Čuli su se i zahtjevi za ukidanje entiteta jer onipredstavljaju glavnu kočnicu za preustroj ove zemlje i njenokonačno prerastanjeu funkcionalnu europsku državu.

Skup su na početku pozdravili vjerski dostojanstvenici Fra MarkoPuljić,kustos Hrvatske franjevačke kustodije za SAD i Kanadu, te dr.Senad ef. Agić,imam Islamskog centra za Chicago i okolicu, s prikladnim uvodnimriječima odanašnjoj situaciji u Bosni i Hercegovini, gdje se tamošnjim narodimaponovonameće Daytonski koncept demokracije. Pročitane sučestitke i podrške političkihi vjerskih predstavnika iz domovine i dijaspore. Iako pozvani,dužnosnici StateDepartmenta nisu se pojavili na konferenciji. Na skupu je pročitano pismo asistenticepomoćnice državnog tajnika.Ipak, organizatori konferencije pozvani su u američko Državnotajništvo narazgovore o ustavnim promjenama u BiH. Također je važno naglasitida je na ovomSkupu bila otvorena mogućnost i predstavnicima trećeg entiteta- Srbima, da ioni uzmu učešće na sastanku, ali se nisu odazvali pozivu. No,organizatori sunaglasili kako im je ostavljena otvorena mogućnost za sudjelovanjena budućimsastancima sličnih sadržaja.

Tijekom održavanja skupa razvila se živa i zanimljiva diskusija, gdje susudionici uskladili nacionalna i vjerska stajališta, uz potpuno poštivanjeposebnosti svakog naroda. Da je tome tako najbolje potvrđuječinjenica da sudelegati jednoglasno usvojili obe Rezolucije, koje su bile predstavljeneSkupu.

Uz neke tehničke ili gramatičke ispravke, postignuta jesuglasnost, te su ta dva,najznačajnija dokumenta, usvojena i potpisana. U sljedećihtjedan dana,organizatori planiraju poslati pročišćeni
tekst konsenzusom usvojenih dviju rezolucija na adresu StateDepartmenta, ali iu sjedište UN-a i Europskoj uniji. U rezolucijama se traži ukidanjeDaytonskogustava i entitetske podjele BiH na tri
dijela, uključujući Brčko distrikt. Rezolucija ćetakođer biti uručena ipredstavnicima međunarodnih institucija i ustanova, koje su na bilokoji načinvezane uz sudbinu naroda koji žive u Bosni i Hercegovini.

S pouzdanjem je očekivati da će ove Rezolucije rasvijetlitineka pitanja koja sudugo bila potiskivana, s nakanom kako bi se zadržao sadašnji oblikvladavine uzneke manje nužne izmjene. Međutim, svi oni koji budu zaduženi zaoblikovanjemoderne i demokratski uređene države Bosne i Hercegovine, nećemoći zaobićiiznesene činjenice, koje su naglašene u ovim dokumentima i koje suizrazslobodne volje predstavnika dvaju naroda u dijaspori, kao što su biliizraženi ureferendumu 1. ožujka 1992. godine.

U Chicagu je dogovoreno, između ostaloga, da će predstavniciBošnjaka i Hrvatautemeljiti jedno koordinacijsko tijelo, kao savjetodavnu udrugu, koja bivodilaračuna da se među ovdašnjim zajednicama promiče idejameđusobnog prihvaćanja isuradnje, što bi imalo stanoviti utjecaj i na dužnosnike u BiH. Potrebnoje,nakon toliko godina rata i nedaća, da se politika usmjeri premabudućnosti, a neustrajno potenciranje prošlosti, koja je imala tragične posljediceza sve narodena tim prostorima, rečeno je.

Na ovoj konferenciji u Chicagu je sudjelovao i bivši ministar vanjskihposlovaBiH i njen prvi veleposlanik u UN-u Muhamed Šaćirbej, koji je tomprilikomizjavio da želi povući svoj potpis sa Daytonskog mirovnog sporazumajer gaposlije toliko godina počinje osjećati kao moralno ipolitičko breme: “Pozivam iostale potpisnike iz BiH, Harisa Silajdžića, Ivu Komšića, MiruLazovića, tepotpisnike iz Hrvatske, Srbije i ostalih zemalja koji su stavili svojepotpisena Daytonski sporazum, da razmisle o tome”, poručio jeŠaćirbej.

Sudionici Skupa:
Bošnjačke udruge: Bosnian-American Cultural Association, SDAChicago USA forB&H, Bosnian American Information Center, I.A.B.N.A., IslamicCultural Center ofGreater Chicago, ICC Women’s Group, BACA Women’s Group, Congress ofBosniaks ofNorth America, Bosnian Islamic Cultural Center.

Hrvatske udruge: Alliance of Croats of Bosnia and Herzegovina, CroatianFranciscan Custody in USA and Canada, Croatian Fraternal Union of America,Croatian Catholic Union of USA, Croatian Academy of America CroatianAmericanAssociation, National Federation of Croatian Americans, Association forCroatianStudies, Croatian Cultural Association „Napredak“.

How would you rate the quality of this article?

Verification:
Enter the security code shown below:
imgRegenerate Image


Add comment
Comments


Article Options
Croatian ConstellationPopular Articles
  1. (E) 100 Years Old Hotel Therapia reopens in Crikvenica
  2. Dr. Andrija Puharich: parapsychologist, medical researcher, and inventor
  3. Europe 2007: Zagreb the Continent's new star
  4. Violi Calvert: Nenad Bach in China to be interviewed by China Radio International
  5. Potres u Zagrebu - Earthquake in Zagreb, Croatia 28 listopad 2006 u 16:15 3.7 on a Richter
No popular articles found.