Search


Advanced Search
Nenad Bach - Editor in Chief

Sponsored Ads
 »  Home  »  People  »  (H) Darko Varga ,dipl. ing .el.
(H) Darko Varga ,dipl. ing .el.
By Nenad N. Bach | Published  04/17/2004 | People | Unrated
(H) Darko Varga ,dipl. ing .el.

 

Darko Varga

ŽIVOTOPIS

Roden sam u Osijeku 17.travnja 1956.godine, a odrastao u Bilju, Baranja, u blizini Biljskog i Kopackog rita. Baka i roditelji su me naucili prijateljskom odnosu prema prirodi, životinjama i biljkama u svom okolišu, a otac i stricevi upoznali su me sa svim tajnama ribolova u bogatim vodama poplavnog podrucja Dunava i Drave.

Osnovnu školu pohadao sam u Bilju, a više razrede svakodnevno putujuci u Dardu. Sudjelovao sam i pobjedivao na natjecanjima iz matematike, fizike i kemije. Pohadao sam i osnovnu glazbenu školu- odsjek klasicna gitara, te bio aktivan i u novinarskoj sekciji, igrao nogomet i košarku.

Srednju školu, gimnaziju, završio sam u Osijeku, u Tvrdi, koja je dala dva hrvatska nobelovca: Vatroslava Ružicku i Vladimira Preloga. Bio sam prvi na natjecanjima srednjih škola iz fizike.

Nakon gimnazije upisujem Elektrotehnicki fakultet u Zagrebu, gdje sam 1981.g. diplomirao na smjeru Elektroenergetika. Tijekom studija bio sam aktivan u radu KSET-a (Kluba studenata elektrotehnike), gdje sam organizirao glazbene slušaonice, nastupe mladih bandova, te bio disc-jockey. U to vrijeme pisao sam priloge i za studentsko glasilo "Naš list", te igrao nogomet za ekipu fakulteta u prvoj sveucilišnoj ligi. Nakon završetka studija iste godine zapošljavam se u "Elektroslavoniji" Osijek i radim na izgradnji elektroenergetskih objekata, kao voditelj izgradnje. Od 1990. g. sam rukovoditelj odjela Elektromontaža. U razdoblju od 1993. do 2000. g. obnašao sam dužnost direktora HEP- Prijenosno podrucje, Osijek. Od 2000.g do danas sam savjetnik direktora. Zadnji znacajniji posao, koji sam obavio u funkciji nadzornog inženjera, bio je nadzor nad obnovom visokonaponskih dalekovoda 110, 220 i 400 kV iz nedavno završenog programa obnove «Ernestinovo».

Osim hrvatskog, govorim engleski i madarski, a služim se i njemackim jezikom.

Oženjen sam i imam dvoje djece. Starija kci Dunja je ucenica Klasicne isusovacke gimnazije u Osijeku, a uz stipendiju Schwaben International, završava drugi gimnazije (10.razred) u Herrenbergu u Njemackoj. Clanica je zbora "Brevis" iz Osijeka, najboljeg djevojackog zbora u Hrvatskoj, a završila je i osnovnu glazbenu školu-smjer klavir. Bila je sudionica Medunarodnog kongresa mladih: II. European Youth Water Congress, održanog u Barcsu, Madarska 2001.godine. Sin Matija je ucenik cetvrtog razreda osnovne škole, i pobjednik je na opcinskom natjecanju iz matematike, a na županijskom natjecanju je bio osmi. Ocekujemo da ce biti pozvan i na regionalno natjecanje. Igra aktivno nogomet u "Elektri", gdje je i kapetan momcadi. U STD (Slavonsko tamburaško društvo) "Pajo Kolaric" uci svirati tamburu "brac". Supruga Željka radi u knjižarskom poduzecu "Libraria".

Hobiji

Kao dokazani prijatelj životinjskog svijeta bavim se uzgojem crvenih irskih setera. Sa svojim psima postigao sam europski znacajne rezultate, a moj uzgojni koncept (vracanje na Wendover tip irskog setera) je priznat. Imam registriranu uzgajacnicu od 1986. pod imenom REDHOT, pod brojem F.C.I 2536.

Veliki sam ljubitelj i poznavatelj glazbe, a slušam mnoge forme, pocev od jazza i bluesa, pa do rock glazbe, narocito one iz 70-ih godina prošlog stoljeca, a nije mi strana niti klasicna i etno glazba iz razlicitih dijelova svijeta.

Fotosafari, snimanje živog svijeta, tradicijske arhitekture, povijesnih znamenitosti Podunavlja, obicaja, a najviše Kopackog rita, takoder je moj hobi, ali i potreba za materijalom s kojim predstavljam naše lokalne vrijednosti svijetu. Skupljam stare povijesne knjige, a narocito "ludujem" za starim zemljovidima.

Volim putovati i otkrivati nove svjetove, te prikupljati tuda iskustva u zaštiti prirode, u održivom razvitku, te ona dobra i našem podneblju primjerena iskustva nastojim primijeniti u svom radu.


Volonterski rad

• Opcina Bilje

Kao prognanik iz Bilja, gdje smo živjeli prije Domovinskog rata, u Osijeku sam se aktiviro u radu tadašnje, jedine baranjske mjesne zajednice u progonstvu. Od 1991.- 1993. g. organiziram humanitarnu pomoc prognanicima, nabavljam krevete, hranu za djecu, organiziram zbrinjavanje prognane djece u Madarskoj, radim u nadzoru na izgradnji prognanickog naselja u Cepinu, i izradujem programe povratka i razvitka Baranje. Od 1992. g. bio sam clan Povjereništva Vlade za Baranju kao koordinator opskrbe energentima i clan Povjerenstva za povratak, obnovu i razvoj Baranje. Bio sam i nacelnik opcine Bilje u dva mandata. U prvom mandatu, od 1993.-1997.g. radio sam i dalje na humanitarnim poslovima, organizirao razne priredbe i okupljanja prognanika kako bih održao tenziju za njihovim povratkom, ali i zbog edukacije o vrijednostima podrucja te njihovom mudrom korištenju nakon povratka. U to vrijeme izradio sam više razvojnih programa za opcinu Bilje, a 1995. g. pokrenio i prekogranicnu suradnju sa susjednim jedinicama lokalne samouprave iz Madarske. Vec 1996. g. je tridesetak opcina i gradova iz Hrvatske i Madarske potpisalo sporazum u suradnji, a 1997. g. u selu Kopacevu je održana i Konferencija: "Dunav-Drava-biseri prirode", gdje su nam gosti bili predstavnici WWF-a, Euronatura i Ministarstva zaštite okoliša iz Madarske, kao i mnogi drugi koji donose odluke u vezi uredenja prostora. Na moju inicijativu, glavne teme su bile turizam i zaštita prirode i okoliša, te prekogranicna suradnja po tim pitanjima. Tijekom 1996. i 1997.g. aktivno sudjelujem u procesu mirne reintegracije Podunavlja u pravni sustav Republike Hrvatske.

U mandatu od 1997.- 2001. g. radim na obnovi infrastrukture u Opcini, u obnovi obiteljskih kuca, u formiranju lokalne samouprave i njezinih tijela, te aktivno promoviram prirodne i kulturne vrijednosti lokalnom stanovništvu, ali i u svijetu. U to vrijeme izradujem strategije razvitka, programe, te održavam i organiziram citav niz edukacijskih seminara (ekološka poljoprivreda, turisticki vodici, tecajevi engleskog), vodim predstavnike iz sela Opcine u Madarsku, u Nizozemsku i Austriju gdje mogu vidjeti primjere seoskog i ekološkog turizma...

• Ekološka družba "Prijatelji Kopackog rita"

Družbu sam pokrenuo 1996. godine, u progonstvu, i od tada do danas sam predsjednik Družbe. Družba broji stotinjak clanova medu kojima su sveucilišni profesori, ekonomisti, pravnici, biolozi, kao i ribari i ekolozi, a imala je citav niz aktivnosti i projekata. U 2001.g. doradili smo Statut i još bolje se organizirali.

• Turisticka zajednica Opcine Bilje

U 1998. g. sam inicirao osnutak TZ Opcine Bilje i bio njen prvi predsjednik.


Popis aktivnosti na promociji vrijednosti Podunavlja

• Filmovi

1995.g. – Bio sam scenarist, producent i režiser prvog hrvatskog video filma "I rode se vracaju…" koji je prikazan na festivalu dokumentarnog filma u Madarskoj, u organizaciji "Lakiteleki alapitvany". Film je dobio posebno priznanje.

1996.g. - S policijom organiziram dozvolu ulaska u Kopacki rit gdje, u suradnji s Marijom Romulicem, snimamo prvi video film o Kopackom ritu. Zašli smo i preko crte razdvajanja, iznad minskih polja, ali i napravili prvi hrvatski film o Kopackom ritu. Bio sam producent filma.

1997. g. - Uz propusnice UNTAES-a ulazimo u isti prostor i pravimo drugi video film.

1998. g. - Takoder u mojoj produkciji radimo i treci film koji, uz prirodne vrijednosti, prezentira etno i opcenito kulturnu baštinu Baranje.

1999.g. - Ekološka družba s Marijem Romulicem izradila je promotivni film za namicanje sredstava za razminiranje. Rezultat je donacija kanadske vlade od milijun dolara.


• Djecji festival

Organizirao sam, uz pomoc Vjekoslava i Jelene Buric, Osjeckih zumbica i Brevis-a, Prvi medunarodni djecji festival ekološke pjesme "Bilje 1998". Sudionici su djeca do 12 godina iz 6 država. Vlastitim sredstvima supruga i ja smo financirali izdavanje CD nosaca zvuka.

• Edukacija i ostalo

- Tijekom 2000. g. predlažem projekt Medunarodnog etno sajma "Dunav-Drava, zajednicka baština" koji je sufinancirao WWF International, a proveli predstavnici Družbe, Opcine, Turisticke zajednice. Ovaj projekt je bio veliko ohrabrenje lokalnom stanovništvu da je turizam moguc, te je ta aktivnost prekretnica u razvitku Opcine. Od tada je "niklo" 11 obiteljskih gospodarstava koja nude turisticke usluge, smještaj, jahanje...

- Web stranica www.bilje.hr je bila druga web stranica jedne opcine u Hrvatskoj (prva je opcine Matulji). Postavljena je 1997. g. u progonstvu, a 2000. je osvježena.

- Još 1996.g., u progonstvu, pokrenuo sam izradu turistickog prospekta opcine Bilje, gdje je Kopacki rit bio posebno istaknut.

- Pokrenuo sam 1997. g. i izdavanje lokalnog glasila "Štekavac" i dao mu ime po najznacajnijoj ptici Kopackog rita, orlu štekavcu.

- Tijekom 1996.,1997. i 1999.g. organizirao sam i slikarske kolonije s temom Kopacki rit.

- Objavljivao sam tekstove o Kopackom ritu i ustupao svoje fotografije sljedecim casopisima: "Hrvatski zemljopis", "Cro-turizam", "Oasis" (Italija), te fotografije za bibliografiju "Kopacki rit", grupe autora...

- Organizirao sam više izložbi, uvijek s prigodnim katalogom: "Spojimo list" (izložba eko-karikatura) i "Mine ubojita ostavština" autora Tomislava Dušanica; "Uskrs naš hrvatski" (izložba radova prognane baranjske djece, a nagradeni su posjetili Muzej za umjetnost i obrt u Zagrebu, te Hrvatski Sabor.

- Organizirao sam 1998.g. izradu vec zaboravljenog ribolovnog sredstva-«vejsze», koji još zna izraditi samo stari ribar Horvat iz Kopaceva.

- Organizirao sam, uz pomoc madarske ekološke udruge "Teampannon", posjet predstavnika opcine Ramsarskom podrucju, Tisza-to u Madarskoj.

- Angažirao sam uciteljicu foklora (1998.g.) za rad s djecom, te pomogao izdavanje knjige Jelke Mihaljev "Hrvatski baranjski vez".

- Organizirao sam 1995.g. (u progonstvu) te 2000.g. tecajeve rucnog rada za lokalno stanovništvo.

- Znacajna edukacijska aktivnost bila je izložba koja je organizirana 1995.g. u suradnji s državnim arhivom u Osijeku (prof. Sršan): "Opcina Bilje na starim katastarskim zemljovidima". Znacajan je i katalog za tu izložbu, u kojem je autor, dr. Stjepan Sršan, napisao i kratku povijest opcine Bilje, te je i taj materijal edukacijsko-promotivnog karaktera. Nakon te izložbe, Hrvatske vode su narucile 1998. g. slicnu izložbu i katalog "Kopacki rit na starim zemljovidima". Nakon toga je uprilicena i izložba "Baranja na starim zemljovidima".

- Pokrenuo sam, 1997.g., održavanje "Ribarskih dana" u Kopacevu, što je danas vec tradicija i uspješan poslovni turisticko-ugostiteljski dogadaj za lokalno stanovništvo.

- Godine 2001., u suradnji s Državnim arhivom iz Osijeka i Austrijskim veleposlanstvom (ataše za kulturu), organizirao sam izložbu "Pohodi Eugena Savojskog u Hrvatsku i Bosnu" koja se održala u dvorcu Eugena Savojskog u Bilju.

- Od 1995. do 2002. g. organizirao sam nastupe Opcine Bilje na raznim sajmovima: Agrozemlja u Bizovcu, u Viškovu (kod Rijeke), Zagrebu, Varaždinu, na kojima smo predstavljali naše ekološke i etnološke vrijednosti. Na prvim sajmovima u Bizovcu bilo je aktivno ukljuceno preko stotinu ljudi s podrucja Opcine Bilje.


• Prekogranicna suradnja

- S gradonacelnikom Beremenda (Madarska) inicirao sam osnutak Koordinacije pogranicnih opcina i gradova, a 1996.g. potpisan sporazum o suradnji.

- U Kopacevu je 1997.g. održana Prva medunarodna konferencija pogranicnih opcina i gradova:
"Dunav, Drava-biseri prirode", gdje su dogovarani projekti biciklistickih staza, vinskih putova koji ce se povezati u obje države, a pokrenuta je i inicijativa za otvaranjem novih granicnih prijelaza (otvoren je novi prijelaz Baranjsko Petrovo Selo - Beremend), te je dogovorena suradnja na zaštiti prirode i okoliša. Suradnja je pocela održavanjem "Delta kupa", malonogometnog turnira koji se održavao u Osijeku i u Beremendu, a sudionici su bile ekipe iz lokalnih samouprava, potpisnica sporazuma o suradnji.

- Od 1998.g. u svojstvu predstavnika Osjecko-baranjske županije sudjelujem na sastancima u sklopu prekogranicne suradnje dviju županija, i na sastancima prve hrvatske EU regije: Dunav-Drava-Sava. U Pecuhu sam održao predavanje pod nazivom "Održivi razvitak Opcine Bilje" na madarskom.

• Suradnja i inicijative

- U svom radu suradivao sam s predstavnicima mnogih udruga i institucija: World Wildlife Fund For Nature (WWF) International, WWF-Austrija, WWF-Švicarska, Euronatur-Njemacka, Teampannon-Madarska, ProNatura- Švicarska, REC-Hrvatska, s mnogim fakultetima i profesorima sa Sveucilišta u Osijeku.

- Sudjelovao sam, s dr. Jožefom Mikuškom, u izradi materijala za UNESCO, prijedloga za uvrštavanje Kopackog rita u popis Svjetske prirodne baštine.

- Sudjelovao sam u izradi Projekta Svjetske banke i GEF-a (Global Environmental Fund) za dobivanje kredita i donacije GEF-a. Smatram se najzaslužnijim za dobivanje donacije od 750.000 USD za Kopacki rit. Program je raden po mojim idejama i vizijama.

- Pokretac sam, inicijator osnutka Javne ustanove "Park prirode Kopacki rit" i bio sam prvi predsjednik Upravnog vijeca, te s ravnateljem dr. J. Mikuškom postavio temelje rada te državne ustanove.

• Znacajna medunarodna aktivnost

- 1997. g., u organizaciji ProNatura-Švicarska i Cause commune, posjetio sam Švicarsku. Jedini sam predstavnik ekoloških udruga iz Hrvatske koji je posjetio sjedište Ramsarske konvencije u Glandu, kao i sjedište IUCN-a i WWF-a. Svoj razvojni program i video film o Kopackom ritu predstavio sam u sjedištu Ramsara, WWF-a, ali i u Ministarstvu zaštite okoliša Švicarske u Bernu. Nakon toga krenula je medunarodna potpora mojim projektima.

- 1998. g., kao gost UNESCO-a, kao jedini predstavnik lokalne samouprave s podrucja koje obuhvaca Sjevernu Ameriku i sve europske države, ukljucujuci i države bivšeg SSSR-a, boravio sam u Finskoj na Trecem susretu koordinatora rezervata biosfere u organizaciji UNESCO-ve institucije EuroMaB (Man and Biosphere). Predstavio sam referat: "SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF BILJE MUNICIPALITY", objavljen u zborniku radova sa susreta pod nazivom "Protect The Nature And Live Of It" koji je izvucen iz mog slogana. Ovaj zbornik izdala je Finska akademija znanosti 1999. godine.

- 1999.g. predstavio sam svoj rad ”DEVELOPMENT BASIS OF SUSTAINABLE RURAL TOURISM OF THE MUNICIPALITY BILJE”, koji je objavljen u zborniku radova sa simpozija “ECONOMIC, CULTURAL AND SPIRITUAL HERITAGE IN NATIONAL, EUROPEAN AND GLOBAL TRANSITION”,održanog u Osijeku.

- 2000.g. predstavio sam svoj rad ”AN APPROACH TO THE STRATEGY OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT FOR THE BILJE MUNICIPALITY”, na Medunarodnom znanstvenom simpoziju u Varaždinu pod nazivom ”MARKET DEMOCRACY IN CROATIA, SITUATION AND PERSPECTIVES”, u organizaciji HAZU, koji je objavljen u zborniku radova Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti 2000. godine.

- Svoj rad ”AN APPROACH TO THE STRATEGY OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT FOR THE BILJE MUNICIPALITY”, predstavio sam (objavljen je u zborniku radova) na medunarodnoj konferenciji “GIS CROATIA 2000” održanoj u Zagrebu i Osijeku 2000.godine. Isti rad objavljen je u izdanju Hrvatskog instituta za lokalnu samoupravu u knjizi ”LOCAL SELFGOVERNMENT CROATIAN AND HOLLAND EXPERIENCES”, Osijek, 2001.godine.

- 2001. g. sam u Bukureštu (Rumunjska) na summit-u Dunavsko-karpatskih zemalja pod nazivom “GREEN LIGHT FOR EUROPE”- ENVIRONMENT AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN THE CARPHATIAN AND DANUBE REGION, kao jedini sudionik iz hrvatskog Podunavlja s projektom, predstavio svoj rad “SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF BILJE MUNICIPALITY THROUGH COOPERATION”.

- U Barcsu (Madarska) 2001.godine, na medunarodnom forumu za zaštitu europskih rijeka “EUROPEAN FORUM ON WATER AND TOURISM” predstavio sam svoj rad "MUNICIPALITY ON TWO EUROPEAN RIVERS”.
- 2002. godine, kao gost americkog State Department-a, u sklopu Visitors Program-a boravio sam 25 dana u SAD-u, u grupi ljudi sa cetiri kontinenta, kao jedini iz Europe. Upoznavao sam se s iskustvima u prekogranicnoj suradnji po pitanjima zaštite okoliša (Crossboarder Environmental Issues). Posjetio sam više federalnih ministarstava (Agencies), ministarstava saveznih država, susretao se s mnogim nevladinim udrugama koje rade na zaštiti i prekogranicnoj suradnji izmedu saveznih država i u suradnji s Kanadom i Meksikom.

- 2003.g. na medunarodnom simpoziju ETHNOGRAPHY OF PROTECTED AREAS: Endangered habitats - endangered cultures održanom na Pohorju u Sloveniji predstavio sam referat: "ETHNOGRAPHIC HERITAGE AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN BARANYA REGION, CROATIA". Trenutno još nije objavljen zbornik radova.

• Zanimanje svjetske javnosti za moj rad

-Interview u

On the Danube, a Nature Reserve Unites Old Foes
By MarliseSimons
23 October 1999 .
- Video film " Portreti znacajnih pojedinaca koji rade na zaštiti prirode". Video film financirao je WWF-International, a predviden je za emitiranje na Discovery Channel-u. Kroz razgovor i kadrove iz podrucja prikazan je moj rad na zaštiti Kopackog rita.

• Nagrade

- "Zelena povelja Osjecko-baranjske županije", za promociju vrijednosti Kopackog rita. (1996.g.)
- "Medalja Vukovar", odlicje predsjednika Republike za aktivno sudjelovanje u mirnoj
reintegraciji Podunavlja (1999.g.)
- "Državno priznanje" za posebni doprinos pojedinca u zaštiti prirode i okoliša (Vodice, 2001.g.)


U Osijeku, 17.travnja 2004.g.

E-mail:

darko.varga@os.htnet.hr 
darko.varga@hep.hr 

How would you rate the quality of this article?

Verification:
Enter the security code shown below:
imgRegenerate Image


Add comment
Related Articles
Comments


Article Options
Croatian ConstellationPopular Articles
  1. Dr. Andrija Puharich: parapsychologist, medical researcher, and inventor
  2. (E) Croatian Book Club-Mike Celizic
  3. Europe 2007: Zagreb the Continent's new star
  4. (E) 100 Years Old Hotel Therapia reopens in Crikvenica
  5. Nenad Bach & Miro Gavran hosted by Branimir Bilic on Croatian TV 2010
No popular articles found.