Search


Advanced Search
Nenad Bach - Editor in Chief

Sponsored Ads
 »  Home  »  Education  »  (E) ETNO GLAZBENA RADIONICA
(E) ETNO GLAZBENA RADIONICA
By Nenad N. Bach | Published  01/24/2004 | Education | Unrated
(E) ETNO GLAZBENA RADIONICA

 

                WORLD MUSIC:

ETNO GLAZBENA RADIONICA

GLAZBA SJEVEROZAPADNE HRVATSKE - MEĐIMURJE

Nositelj projekta: Hrvatska matica iseljenika,www.matis.hr

Suorganizatori : Institut za etnologiju i folkloristiku,www.maief.ief.hr

                           Hrvatski glazbeni centar,www.hgc.hr

Voditelj projekta: Melita Matijevic, e-mail:melita@matis.hr

Mjesto održavanja: Cakovec

Vrijeme održavanja: od 11. – 19. srpnja 2004. godine

Ocekivani broj polaznika: 20

Cilj radionice jepredstaviti tradicijske glazbe sjeverozapadne Hrvatske

(Medimurje) i istražiti mogucnosti primjene u kontekstu hrvatske etno glazbe.

Ovim  projektom želimo pridonijeti cuvanju i razvijanju kulturne tradicije u                        hrvatskim zajednicama diljem svijeta i predstaviti ovaj, za etno glazbu, inspirativni dio hrvatske kulturne baštine glazbenicima širom svijeta.

 

Tradicija se najbolje cuva njenim življenjem i neprestanim njegovanjem, stoga su nastojanja onih da posebnosti glazbe Medimurja ucine dijelom popularne suvremene kulture hvale vrijedna.

    Posebnost medimurske glazbe su jednoglasni napjevi s naglašenom emocionalnošcu

    melodije koja izvire iz molskog tonaliteta uz pratnju osebujnih glazbala poput

    tambure, citre i cimbala. Ta raznolikost, ljepota i bogatstvo zvuka vezani uz iskonske

    vrijednosti, prirodu i tradiciju a prilagodeni modernom vremenu, vrijednosti su koje

    cine ovu umjetnost održivom.  

                     Rad glazbene radionice odvijat ce se u tri dijela:

I.   teoretski dio - tematska predavanja  (teme po izboru iz                  etnomuzikologije Hrvatske):

-        pregled hrvatske tradicijske glazbe po regijama;

-        prikupljanje, zapisivanje i izdavanje tradicijskih napjeva (od 19. stoljeca do danas);

-        veza izmedu world music i tradicijske glazbe;

-        hrvatska glazbena etno scena;

-        tradicijske glazbe Medimurja;

-        podjela tradicijskih medimurskih pjesama prema formi i sadržaju;

-        hrvatska tradicijska glazbala.

                       II.  prakticni dio - moderne percepcije tradicijskoga:                      

                  A

-        izvodenje medimurskih pjesama (ucenje napjeva i stihova,                                                

      osmišljavanje i uvježbavanje glazbene pratnje);

-        primjena glazbala u izvodenju  tradicijske glazbe;

-        primjena tradicijskih glazbala u izvodenju etno glazbe;

                                                      B

-        susreti s glazbenicima;

-        susreti s KUD-ovima;

-        posjet puhackom orkestru;

-        posjet radionici glazbala Vladimira Proskurnjaka.

                                         

III.   izvannastavne aktivnosti:

-        vecernje projekcije dokumentarnih filmova (tematski vezanih uz sadržaje radionica);

-        obilazak znamenitosti medimurskog kraja (posjet Muzeju Medimurja Cakovec);

-        jednodnevni izlet sa strucnim vodstvom u Zagreb (razgled  grada, posjet Muzeju grada Zagreba i Etnografskom muzeju).

Pozivamo sve ljubitelje etno glazbe da dodu u našu radionicu koju ce voditi vodeci hrvatski etnomuzikolozi i glazbenici (Lidija Bajuk, Stjepan Veckovic…).

Dobro došao svaki glas i svaki instrument!

Za sve dodatne obavijesti javite se na adresu:

Hrvatska matica iseljenika

Melita Matijevic

Trg Stjepana Radica 3

10000 Zagreb, Croatia

tel.++385 1/6115 116, faks ++385 1/6111 522

e-mail:melita@matis.hr

WORLD MUSIC: ETNO GLAZBENA RADIONICA

 2004

WORLD MUSIC: ETHNO-MUSIC WORKSHOP

WORLD MUSIC: TALLER DE MUSICA ETNICA

11. - 19. srpnja /July 11-19 / 11 - 19 de julio

PRISTUPNICA -  APPLICATION - FICHA DE INSCRIPCION

 

Ime i prezime/First & last name

Nombre y apellido__________________________________________________________

 

Adresa/Address

Direccion_________________________________________________________

 

__________________________________________________________________

 

Tel. & Fax._____________________________      

E- mail:___________________________

 

Datum rodenja/Date of Birth / Fecha de nacimiento

 

____________________________________

 

Muško/Male Masc.   *               Žensko /Female Fem *

 

Mjesto rodenja/Place of birth / Lugar de nacimiento

 

___________________________________

 

Država rodenja/Country of birth /Pais de nacimiento 

 

____________________________________

 

Obrazovanje: navedite ime škole/studij/glavni predmet studija

Education/School/major course / Educacion: nombre de la escuela y titulo obtenido

 

____________________________________________________________________

 

Sadašnje zanimanje/Current occupation / Ocupacion actual  

____________________________________________________________________

 

Bavite li se glazbom?/profesionalno/amaterski

Do You go in for music?

Practicá Usted música?/Profesionalmente o como aficionado?

_____________________________________________________________________

 

Svirate li neki instrument?/Koji?

Do You play any instrument?/Professionally or amateurishly?

Toca Usted algún instrumento? Cuál?

_____________________________________________________________________

 

Adresa za kontakt / Contact's address/Nombre de los padres y direccion

 

_____________________________________________________________________

 

  • Broj zdravstvenog osiguranja za inozemstvo/Health security no. for foreign countries (Croatia) / Numero de seguro social para el exterior (Croacia)

 

_________________________________________

  • U privitku depozit/bank. cek od ……. € za Etno radionicu. / Deposit bank - check for the Ethno Workshop / Se adjunta deposito en cheque para Taller de musica etnica
  • Yes/si *      No/no *

Pristupnice i popratni dokumenti moraju stici na adresu Hrvatske matice iseljenika najkasnije do 15. lipnja 2004. 

Completed forms and documents must be returned no later than June 15, 2004 to CHF/Hrvatska matica iseljenika in Zagreb.

La ficha de inscripcion completa junto con toda la documentacion debera ser entregada antes del 15 de junio de 2004, en cheque a nombre de Hrvatska matica iseljenika en Zagreb.

 

How would you rate the quality of this article?

Verification:
Enter the security code shown below:
imgRegenerate Image


Add comment
Comments


Article Options
Croatian ConstellationPopular Articles
  1. Dr. Andrija Puharich: parapsychologist, medical researcher, and inventor
  2. (E) Croatian Book Club-Mike Celizic
  3. Europe 2007: Zagreb the Continent's new star
  4. (E) 100 Years Old Hotel Therapia reopens in Crikvenica
  5. Nenad Bach & Miro Gavran hosted by Branimir Bilic on Croatian TV 2010
No popular articles found.