Search


Advanced Search
Nenad Bach - Editor in Chief

Sponsored Ads
 »  Home  »  Culture And Arts  »  (E) SUPPORT BREAKTHROUGH - Croatian Music on US Radios
(E) SUPPORT BREAKTHROUGH - Croatian Music on US Radios
By Nenad N. Bach | Published  12/24/2002 | Culture And Arts | Unrated
(E) SUPPORT BREAKTHROUGH - Croatian Music on US Radios
New Page 1

 

CroatianMusic on US radios

Dear All,

It took us four years, a lot of financing and even more time and passion to make such a breakthrough. "Za Krizem" (Following the cross), sung by Church Choirs from St. Stephen's and The Holly Spirit Churches(Stari Grad & Vrbanj, Hvar - Croatia) isbeing played on NPR and Classical Radio Stations here in the USA. The link that I am sending to you is thePlaylist and most of the people just heard it on the radio and were amazed by the quality and beauty of Croatian singing andCroatian-American production.

http://www.allclassical.org/playlists.php?selected_date=2002-11-17  Click on the link read the Playlist and choose "request" and askthem to play Singers from Croatia. The show "Millennium of Music"told me that in the history of the show they didn't have such an enthusiasticresponse.

 I am professional musician and nomatter how good you are these are rear moments.

PLEASE SUPPORT ! Call your localClassic Radio Station  or NPR and ask them to play "Following TheCross" CD.

Nenad Bach

Following The Cross  CD Order

                                               Lenten folk singing from the Island of Hvar                                             
                                


    The people of South Croatia, on the Island of Hvar, have aspecific way of singing  that is over 600 years old and has its roots inthe distant past.
   
        Their singing of Puce moj, ("MyPeople") can be classified as the best example of the national musicaltradition along the Croatian Adriatic Coast. The songs are interpreted in aprocession held during the Holy Week, starting at midnight on Holy Thursday andcontinuing into Good Friday. This dates back to Gregorian chants, and MiddleEastern Spiritual Hymns.

        Most of the singers are from the townof Stari Grad ("Old Town") which was established on the location ofthe ancient city of Faros, in 386 B.C.

        The inhabitants of six villages fromthe island begin a traditional procession called "Follow the Cross". Aspecial honor belongs to the "Cross Carrier" who carries the cross barefoot through the night and is not allowed to put it down even for a moment.

        For the first time in history theirsongs have been  recorded. Nenad Bach (producer) and John Holbrook(engineer) recorded their performance on the DVD universal format (88.2 khz / 24bit). They captured ancient with modern technology and have preserved it in amost pure way. Victor Zimet who is making a film about Nenad Bach, documentedthe whole experience.

        
LENTENFOLK SINGING FROM THE ISLAND OF HVAR

In its rich and diverse cultural history, the island of Hvar carries the best ofwhat is an integral part of Mediterranean cultural heritage and tradition. Thebeginning of its culture extended back to the times of the ancient Illyrians,Greeks, Romans and, to that of the Croatian era.
This invaluable wealth obtained its expression in many artistic forms, such asarchitecture, literature, painting, and music. Music, as a form of nationalexpression, has a special place. The following program is characteristic of aspecific type of music performed during the Easter Lenten Period. This type of"Lenten Folk Singing" from the island of Hvar is part of a unique formof religious musical expression.
This specific way of singing, which is over 600 years old, has its roots in thedistant past. It is traditionally tied to Lent and Holy Week, dating back toGregorian chants, and Middle Eastern Spiritual Hymns. The interpretation of thepeople from the Village of Vrbanj, gives us a unique musical phenomena. Thesongs are interpreted in a procession held during the Holy Week, starting atmidnight on Holy Thursday and continuing into Good Friday. The inhabitants of six villages from the island begin a traditional procession called "Followthe Cross", during which a famous song  "Gospin pla|", knownin the musical world as "Stabat Mater Dolorosa", is performed.
The procession is a form of repentance due to the people's rebellion in 1510A.D. against the nobility of the city of Hvar. The local people instituted thisprocession of repentance before each Easter. That ritual, in its originalarchaic form, has continued unchanged to this day.
Most of the singers are from the town of Stari Grad, which was established onthe location of the ancient city of Faros, in 385 B.C. Their singing of "Pu|emoj", (My People) can be classified as the best example of the nationalmusical tradition along the Croatian Adriatic Coast. The performance is imaginedas an oratory performed in church with certain scenic movements according to thepure oratorical style of musical presentation.
The procession "Following the Cross", in its original form andauthentic environment in the towns and villages of the island of Hvar, wasexclusively organized by the local religious congregation called"Brotherhood". It is very interesting that the clergy does notparticipate, but only the common people. A special honor belongs to the"Cross Carrier" who carries the cross barefoot through the night andis not allowed to put it down even for a moment. The  program also offersthe audience parts of "Muka" (The Passion), "Pla| JeremijeProroka" (The Lamentation of the Prophet Jeremiah), and traditionally endswith "Te Deum". By presenting this rich cultural religiousinheritance, only a small portion of the musical tradition from the island ofHvar will be shown. This heritage is one of the major contributions of theisland of Hvar and Croatia, and there are none like it in the world.  
                                   Magdalena Lupi


PUČKO KORIZMENO PJEVANJE OTOKA HVARA


U svojoj bogatoj i raznolikoj kulturnoj povijesti otok Hvar je nositelj ponajboljeg mediteranskog kulturnog naslijedja i tradicije. Počeci njegove kulture sežu u davna vremena od starih Ilira, Grka i Rimljana do Hrvata.
To veliko bogastvo dobilo je svoj izraz u svim oblicima umjetnosti: glazbi, arhitekturi, književnosti, slikarstvu, medju kojima glazba kao jedan od oblika pučkog izričaja zauzima posebno mjesto. Program koji Vam predstavljamo upravo je jedan od svojstvenih i izvornih glazbenih izričaja, jer pučko korizmeno pjevanje na Hvaru ima jedinstvene posebnosti. Izvori na osnovu kojih možemo zaključivati postojanje tog specifičnog načina pjevanja imaju svoje duboke korijene u davnoj prošlosti. To pjevanje je tradicioinalno vezano uz Korizmu i Veliki tjedan, a staro je preko šest stotina godina. Ono potječe iz Gregorijanskog korala, Istočnih melizama (Judeja), a u interpretaciji pučkih pjevača iz sela Vrbanj izuzetan je glazbeni pučki fenomen. Napjevi pučkih pjevača izvode se u jedinstvenoj procesiji koja se održava tijekom Velikog tjedna, točnije u noći od Velikog Četvrtka na Veliki petak. Stanovništvo šest otočkih mjesta tada kreće u cjelonoćnu procesiju, zvanu "Za križem", tijekom koje se izvodi pjevanje "Gospin plač", koje je u svjetskoj glazbenoj kulturi poznato pod nazivom "Stabat Mater Dolorosa". Te procesije su pokajničkog karaktera, a nastale su u vezi s pučkom pobunom protiv plemstva 1510. godine u gradu Hvaru, nakon koje su ih pučani iz pokajničkih pobuda počeli održavati uoči svakog Uskrsa. Taj obredni kontinuitet u svom izvornome arhaičnom obliku održao se nepromjenjen do danas.
Najveći dio pjevača je iz mjesta Stari Grad (koji je nastao na tlu antičkog grada Farosa 385-te godine prije Krista). Njihovo pjevanje "Puče moj" može se reći da je jedan od najboljih uzoraka pučke glazbene tradicije na cijeloj hrvatskoj obali. Izvodjenje je zamišljeno na način kako se izvode oratoriji u crkvama ali sa specifičnim scenskim pokretom što ga izuzima iz Čistog oratorijskog načina prezentiranja glazbe. U svom izvornom obliku, naime, i autentičnoj sredini, mjestima i selima na otoku Hvaru, procesija "Za križem" bila je isključivo organizirana od vjerskih kongregacija, tzv. bratovština. Zanimljivo je i to što u njima ne sudjeluje svećenstvo, već isključivo puk. Posebna Čast pripada "križonoši", koji bosonog cijelu noć nosi križ, ne dopuštajući niti jedan tren da ga spusti na tlo. Ovaj program nudi publici i neke dijelove iz "Muka" (pasijon) i iz "Plač Jeremije Proroka", a završava tradicionalnim " Te Deum" - "Tebe Boga hvalimo". Predstavljajući ovu kulturnu crkvenu baštinu nastojali smo Vam dočarati barem dio bogate hvarske pučke glazbene tradicije, koja je vjekovima bila jedna od najbitnijih kulturno-religioznih značajki Hvara i Hrvatske uopće. 

                                   Magdalena Lupi

Izvodjači: Zbor crkve Singers of St Steven’s church
Sv. Stjepana, Stari Grad (Faros) Stari Grad (Faros): 


I Tenor (First Tenor)
Stjepan Franetović (SF)
Toni Tadić (TT)
II Tenor (Second Tenor)
Mario Radoslavić (MR)
Ivica Petrić (IP)
Petar Bogdanić (PB)
Zvonimir Franetović (ZF)
Tedi Sanseović (TS)
Bariton (Baritone)
Josip Dujmović (JD)
Ivan Vranjican (IV)
I Bas (First Bass)
Mate Franetović (MF)
Frano {karpa (F{)
II Bas (Second Bass)
Ante Stančić (AS)
Luka Bogdanić (LB)

Pučki pjevači crkve Secular Singers from the Church of the
Sv.Duha, Vrbanj: Holly Spirit, Vrbanj:

Jakov Stipetić (JS)
Miljan Matković (MM)
Andro Matković (AM)

Inlay card

1. Slava čast i hvala ti 1:57

2. Čitanje poslanice Sv. Pavla 
apostola Filipljanima 2:04 

3. Prosti moj Bože 3:59

4. Muka gospodina našega 
Isusa Krista 7:45

5. Smiluj se meni Bože 2:33

6. Plač Jeremije proroka 3:12 

7. Gospodine smiluj se 2:21

8. Čitanje knjige proroka 
Ezekijela 2:21

9. Zazivi 1:43

10. Čitanje Knjige postanka 1:22

11. Usta moja 2:57

12. Evo drvo križa 2:20 

13. Križu virni 3:06

14. Gospin plač 7:20

15. O propeti - puče moj 7:02

16. Aleluja, Aleluja, Aleluja 2:23

17. Tebe Boga hvalimo 1:24

Ukupno vrijeme: 55:49

1.    Glory, honor and praise

2.   A reading from the letter of
      St.Paul to the Philipians

3.   Forgive, 0 God
   
4.   The Passion of our Lord
      Jesus Christ

5.   Have mercy on me, O God
   
6.   Lamentation of the Prophet Jeremiah
7.   O, Lord, have mercy

8.   A reading from the book of
      the Prophet  Ezekiel

9.   Invocations

10. A reading from the book of Genesis
   
11. Pangua Lingua

12. Veneration of the Cross

13. True Cross

14.  Lamentations of the Virgin Mary
      
15.  0, My  People

16.  Alleluia, Alleluia, Alleluia

17.  Te Deum

Total playing time:           55:49

Produced by Nenad Bach
Executive Producer Vedran Deletis
Recording Engineer  John Holbrook

How would you rate the quality of this article?

Verification:
Enter the security code shown below:
imgRegenerate Image


Add comment
Comments


Article Options
Croatian ConstellationPopular Articles
  1. Dr. Andrija Puharich: parapsychologist, medical researcher, and inventor
  2. (E) Croatian Book Club-Mike Celizic
  3. Europe 2007: Zagreb the Continent's new star
  4. (E) 100 Years Old Hotel Therapia reopens in Crikvenica
  5. Nenad Bach & Miro Gavran hosted by Branimir Bilic on Croatian TV 2010
No popular articles found.