Search


Advanced Search
Nenad Bach - Editor in Chief

Sponsored Ads
 »  Home  »  Business  »  (E) U Washingtonu odrzan panel o mogucnostima ulaganja u Hrvatsku
(E) U Washingtonu odrzan panel o mogucnostima ulaganja u Hrvatsku
By Nenad N. Bach | Published  05/20/2004 | Business | Unrated
(E) U Washingtonu odrzan panel o mogucnostima ulaganja u Hrvatsku


 

Veleposlanstvo Republike Hrvatske u Sjedinjenim Ameri kim Državama
Embassy of the Republic of Croatia to the United States of America
2343 Massachusetts Avenue, N.W., Washington D.C. 20008
Press office, Phone: (202) 986 9476 Fax.: (202) 588 8938
E-mail: press@croatiaemb.org
www.croatiaemb.org

 

PRESS RELEASE 05/04

U Washingtonu održan panel o mogunostima ulaganja u Hrvatsku
 

Washington DC, 20. svibnja, 2004 – Panel o mogunostima ulaganja u Republiku Hrvatsku, naslovljen “Ulaganje u Hrvatsku: Mogunosti rasta“, održan je u etvrtak, 20. svibnja u Washingtonu. Panel, održan u konferencijskom centru Georgetown sveu ilišta organizirala je udruga amerikanaca hrvatskog porijekla “Hrvatska kua“. Cilj panela bio je u informiranju potencijalnih ameri kih ulaga a o izazovima i investicijskim mogunostima za strane ulagae u Hrvatsku, uklju ujui i pregled politi kih i gospodarskih uvjeta, fiskalne politike te o ekivane pravosudne reforme. Osim toga, organizatori panela nastojali su ameri kim kompanijama predstaviti specifi ne industrijske grane i mogunosti ulaganja, kao i otvoriti dijalog izmeu potencijalnih ameri kih investitora i predstavnika hrvatskog privatnog i javnog sektora.
U ime hrvatske Vlade, okupljene na panelu pozdravio je David Sopta, Pomonik ministra vanjskih poslova za meunarodnu gospodarsku suradnju. Panelisti su bili dr. Ante Babi, državni tajnik Središnjeg državnog ureda za razvojnu strategiju Hrvatske; Dunja Konjevod, direktorica Sektora za meunarodne odnose Hrvatske gospodarske komore; Wade Channell, Predsjednik Ameri ke gospodarske komore u Hrvatskoj; Zdravko Mari, asistent na Ekonomskom Institutu u Zagrebu; Victor Dodig, izvršni direktor za globalno upravljanje sredstvima UBS banke iz Toronta te Milan Racic, osniva i izvršni direktor konzultantske tvrtke Load Factor Consulting Group iz Washingtona. U ime organizatora, “Hrvatske kue“, skup su pozdravili dr. Danica Ramljak te dr. Neven Mates. Panele su moderirali Vladimir Hrka iz Svjetske banke te Dr. Damon Revelas, iz Ameri kog koledža menadžmenta i tehnologije u Dubrovniku.
Pomonik ministra vanjskih poslova David Sopta, pozdravio je okupljene u ime hrvatske Vlade. Govorei o približavanju Republike Hrvatske Europskoj Uniji, David Sopta rekao je kako nedavno dobiveni pozitivni avis prema mišljenju Vlade predstavlja jasan signal svim potencijalnim investitorima u Hrvatsku. “Nova hrvatska Vlada posebnu pozornost posveuje razvoju gospodarstva te osobito ja anju gospodarske diplomacije, na emu u Ministarstvu vanjskih poslova intenzivno radimo“, rekao je David Sopta, pozvavši stotinjak okupljenih da razmotre Hrvatsku kao poslovnog partnera. Dr. Ante Babi, državni tajnik Središnjeg državnog ureda za razvojnu strategiju Hrvatske, u svojem je izlaganju prikazao klju ne hrvatske makroekonomske pokazatelje. Govorei o gospodarskim granama s izvoznim potencijalom, a koje Vlada planira unaprijediti, istaknuo je poljoprivredu, prehrambenu industriju, tekstilnu, drvopreraiva ku i metalnopreraiva ku industriju te brodogradnju. Osim toga, rekao je dr. Babi, Vlada e nastojati razviti i druge industrijske grane poput automobilske, kozmeti ke, biotehnološke te elektroindustrije. “Cilj Vladinih mjera je udvostru iti izvoz u sljedee etiri godine te do 2007. poveati BDP na 10.000 dolara po glavi stanovnika“, rekao je dr. Babi. Govorei o potezima Vlade koji bi trebali podržati izvoznike te olakšati pristup Hrvatskoj investitorima, dr. Babi istaknuo je osnivanje agencija ExportCroatia i InvestCroatia, koje se planira do konca 2004. godine. Panel su sponzorirale kompanije Steve Bubalo Construction Co. i Load Factor Group, udruge ameri kih Hrvata Croatian American Association, National Federation of Croatian Americans i AMAC-National Capital Group te Veleposlanstvo Republike Hrvatske u SAD.

###


Za dodatne informacije, molimo kontaktirajte:
Alan Vojvodi, Veleposlanstvo Republike Hrvatske u SAD., (202) 986 9476,press@croatiaemb.org

 

How would you rate the quality of this article?

Verification:
Enter the security code shown below:
imgRegenerate Image


Add comment
Comments


Article Options
Croatian ConstellationPopular Articles
  1. Dr. Andrija Puharich: parapsychologist, medical researcher, and inventor
  2. (E) Croatian Book Club-Mike Celizic
  3. Europe 2007: Zagreb the Continent's new star
  4. (E) 100 Years Old Hotel Therapia reopens in Crikvenica
  5. Nenad Bach & Miro Gavran hosted by Branimir Bilic on Croatian TV 2010
No popular articles found.