Search


Advanced Search
Nenad Bach - Editor in Chief

Sponsored Ads
 »  Home  »  Business  »  (H) Poslovni Forum - Sto se sve u Hrvatskoj proizvodi?
(H) Poslovni Forum - Sto se sve u Hrvatskoj proizvodi?
By Nenad N. Bach | Published  06/22/2005 | Business | Unrated
(H) Poslovni Forum - Sto se sve u Hrvatskoj proizvodi?

 

Sto se sve u Republici Hrvatskoj proizvodi ?

 

POSLOVNI FORUM d.o.o.
za informatiku i poslovne usluge
P.P. 180 51001 Rijeka
info@poslovniforum.hr
www.poslovniforum.hr 

KATALOG HRVATSKIH PROIZVODA

Prikaz sadasnjeg stanja

Zvuči gotovo nevjerojatno da nitko ne zna, niti je do sada mogao saznati, sto se sve u Republici Hrvatskoj proizvodi,
koje sve proizvode hrvatska poduzeća i obrtnici mogu ponuditi domaćem i stranom trzistu.

Jedino sto je moguće saznati, to je koja su trgovačka drustva i obrtnici registrirana u Republici Hrvatskoj, te eventualno
koji su od njih registrirani za proizvodne djelatnosti.
Tako u Registru trgovačkog suda mozemo pretrazivati trgovačka drustva i to samo prema kriteriju naziva ili matičnog
broja, dok u Registru koji vodi Hrvatska gospodarska komora moguće je pretrazivati prema nazivu tvrtke, vrsti
djelatnosti, zupaniji i jos nekoliko općih kriterija. Registar sličnog sadrzaja vodi se i pri Hrvatskoj obrtničkoj komori.

No, sto u tim registrima mozemo naći?
Samo osnovne podatke o nazivu poduzeća, matičnom broju, adresi sjedista, registriranoj djelatnosti i tko su članovi
uprave, ali nije moguće vidjeti cjelokupnu ponudu ili potraznju pojedinoga trgovačkog drustva, s detaljnim opisom svih
proizvoda koji se proizvode, deklaracijama, karakteristikama proizvoda, fotografijama, podacima o kapacitetima
proizvodnje, slobodnim kapacitetima i drugim podacima o svim proizvodima, a upravo su to podaci koji su potrebni
tvrtkama koje se bave veleprodajom ili maloprodajom, uvoznicima, izvoznicima, domaćim ili stranim poslovnim
partnerima zainteresiranim za ulaganja, trgovačkim komorama i krajnjim kupcima.

Primjerice, ukoliko zelite kupiti novo osobno računalo, da li Vam je najbitniji podatak, matični broj proizvođača ili
prodavača računala i ime i prezime člana uprave drustva (podaci koje su Vam na raspolaganju sada u postojećim
registrima) ili zelite katalog u kojemu ćete vidjeti sve karateristike tog računala, podatke o procesoru, matičnoj ploči,
rezoluciji, memoriji, detaljan opis i fotografije…

Nadalje, ukoliko ste proizvođač proizvoda, tada ste ipak samo jedan, prema podacima iz naprijed navedenih registara,
od preko 26000 trgovačkih drustava i obrtnika kojima je prema Nacionalnoj klasifikacija djelatnosti osnovna djelatnost
jedna od proizvodnih djelatnosti.

S druge strane, za trgovinu na veliko i trgovinu na malo (NKD 50, 51, 52) u Republici Hrvatskoj registrirano je preko
65.000 trgovačkih drustava i obrtnika.
Nije za očekivati da će prosječan hrvatski trgovac koji zeli prosiriti asortiman svoje ponude, prvo otići u Registar
trgovačkog suda, potom napraviti ispis svih proizvođača, a posto u istim registrima ne postoje niti brojevi telefona i
telefaxa, uzeti telefonski imenik Republike Hrvatske, pronalaziti brojeve i potom proslijediti upite na nekoliko tisuća
adresa proizvođača.

Naravno da neće, već će uzeti u prodaju proizvode samo od onih za koje zna, a to su proizvodi nekoliko desetina
najvećih tvrtki, i često proizvodi iz uvoza. Srednji i mali hrvatski proizvođači ne mogu si priustiti skupu televizijsku ili
radijsku reklamu, pa čak niti adekvatnu reklamu u tiskanim izdanjima, već uglavnom idu prema oglasnicima gdje
objavljuju oglase od jedene rečenice tipa «Tvrtka XY nudi sirok asortiman svojih proizvoda, informacije na telefon…».
Koga uopće moze zainteresirati takav oglas?


Tvrtka koja posluje ili zeli poslovati u Hrvatskoj, mora izvoziti da bi opstala.
Ova puno puta ponovljena konstatacija o nuznosti izvoza jos uvijek nije postala sastavnim dijelom gospodarske svijesti
koja implicira dvije temeljne činjenice:
-da je hrvatsko trziste malo i nedovoljno za bilo kakav ozbiljan razvoj, te
-da se unutarnje trziste u uvjetima globalizacije sve vise izjednačuje s inozemnim jer se na njemu susrećemo s onom
istom konkurencijom koju imamo i pri izlasku na izvozna trzista.
Jedno od osnovnih pitanja koje se ovdje pojavljuje je i da li su hrvatski proizvodi kvalietno predstavljeni u svijetu.

Svakim danom smo sve blizi Europskoj uniji, sklopljeni su ugovori o slobodnoj trgovini sa brojnim zemljama. Sve veći je
broj inozemnih tvrtki koje su spremene ulagati na području Hrvatske u proizvodnju ili kupovati hrvatske proizvode, zbog
primjerice, nizih troskova proizvodnje, no problem je u tome, sto potencijalni trgovci ili investitori zapravo ne znaju, niti
mogu saznati sto se sve u Hrvatskoj proizvodi jer do sada nije postojao katalog svih hrvatskih proizvoda sa detaljnim
opisom proizvoda i proizvodnih pogona i kapaciteta.

Također nam je zelja napraviti i katalog svih tvrtki hrvatskih iseljenika u USA i Kanadi, sa pregledom svih njihovih
proizvoda.


Formiranje KATALOGA HRVATSKIH PROIZVODA
(Isto vrijedi i za katalog američkih i kanadskih proizvoda)

Poslovni forum uvidom u Registar trgovačkog suda, bazu podataka Hrvatske gospodarske komore i Hrvatske obrtničke
komore, podatke EAN-CROATIA i vlastitim istrazivanjem na terenu, sastavio je popis svih trgovačkih drustava i
obrtnika koji su registrirani za slijedeće proizvodne djelatnosti, sto smo ih naveli nize u nastavku.
U Hrvatskoj raspolazemo sa svim podacima o tvrtkama, a za Američe i kanadske tvrtke potrebna nam je pomoć osoba
iz iseljenistva.

U KATALOG HRVATSKIH PROIZVODA upisivat će se isključivo proizvodi, a ne usluge.
Moze se također u narednom projektu formirati i katalog svih usluga, kao zasebni katalog.

Potrebno je definirati, sto je proizvod.

U smislu Zakona o normizaciji proizvodi su sirovine, poluproizvodi, dijelovi, sklopovi, gotovi industrijski i obrtnički
proizvodi, poljoprivredni i prehrambeni proizvodi, bezalkoholna i alkoholna pića, pridodane tvari, začini, sjeme i sadni
materijal poljoprivrednoga i sum. bilja, objekti, postrojenja, uređaji, oprema i sl.
Proizvod je bilo koji predmet koji je projektiran, proizveden ili na koji drugi način dobiven, neovisno o
stupnju njegove preradbe, a namijenjen je stavljanju na trziste.
Proizvođač je svaka fizička ili pravna osoba koja je odgovorna za projektiranje i proizvodnju nekog
proizvoda ili njegovo predstavljanje ili koja mijenja, temeljito preinačuje ili prerađuje proizvod radi
njegova stavljanja na trziste ili stavljanja u uporabu.

U KATALOG HRVATSKIH PROIZVODA ne upisuju se usluge, već samo proizvodi.
Usluge su radnje koje obavljaju pravne i fizičke osobe u okviru usluznih djelatnosti.

Zasebnim proizvodom smatraju se i varijacije proizvoda; npr. boja, okus, miris, različite veličine
pakiranja, kvaliteta, deklarirani promijenjeni sadrzaj i sl., prema pravilima za dodjeljivanje crtičnog koda.

U KATALOGU HRVATSKIH PROIZVODA predstavljaju se slijedeći podaci:
-osnovni podaci o poslovnom subjektu (naziv tvrtke, matični broj, sjediste, djelatnosti, članovi uprave i drugi osnovni
podaci iz sudskog registra / obrtničkog registra…)
-opis proizvodnog pogona, kapaciteta, ciljnog trzista, poslovnih i proizvodnih mogućnosti…
-detaljan opis svakog zasebnog proizvoda sa podacima u tekstu i fotografijama
(ukoliko je moguće proizvod prikazati fotografijom, fotografija je obvezni element opisa)
-ostali podaci (crtična oznaka, podaci o jamstvenom roku, servisima i sl.)

S obzirom da postoji i određeni spektar proizvoda, naročito kod obrtnika, koji se proizvode po narudzbi, te takvi
proizvodi nisu identični, u tom slučaju neće biti predstavljani zasebni proizvodi u smislu naprijed navedenih definicija, već
će se prikazati proizvodna linija, sa sto točnijim određenjem mogućeg raspona varijacija, te uz nekoliko primjera tipičnih
proizvoda unutar jedne proizvodne linije.

Projekt sastavljanja KATALOGA HRVATSKIH PROIZVODA, pored svoje marketinske uloge za same proizvođače,
moze posluziti i kao osnova za sagledavanje stvarne hrvatske proizvodnje u određenom povijesnom razdoblju
(statistička i znanstvena analiza).

Broj poslovnih subjekata registriranih za proizvodne djelatnosti, kao osnovna djelatnost, prema naprijed navedenim
registrima, kreće se oko 26000. Koliki broj od njih stvarno proizvodi proizvode, nema točnih podataka, a ovom
prilikom i to bi se utvrdilo.

S obzirom da se svaki zasebni proizvod predstavlja, i to sa detaljnim opisom i fotografijama, KATALOG ne moze biti u
tiskanom izdanju, već isključivo na CD-u i na Internetu , sto ima i svoje prednosti.

Zasto ne moze biti u tiskanom izdanju?
Zato sto se svaki proiuzvod detaljno predstavlja, i sa tekstom i sa fotografijama. To bi u tiskanom klasičnom izdanju
bilo; jedan proizvod = jedna stranica.
Ako imamo i samo 10.000 proizvođača, a svaki ima prosječno po 100 proizvoda, to je već
1.000.000 (milijun) proizvoda, dakle zamislite knjigu od jedan milijun stranica.

No međuti, isto se moze smjestiti na DVD ili CD, ili na Internet bez ikakvih problema.

KATALOG bi bio zaseba programska aplikacija, te na taj način bilo bi omogućeno efektivno razvrstavanje i
pretrazivanje poslovnih subjekata ili proizvoda po većem broju različitih uvjeta.

Nakon zavrsetaka CD izdanja, isti KATALOG objavit će se i kao zasebna baza podataka na web stranicama, javno i
besplatno dostupna.

Troskovi upisa u KATALOG su troskovi u iznosu koji je potreban za upis svakog pojedinog proizvoda, prijevod na
engleski jezik, obradu fotografija, organiziranje telefonske podrske, dostavu prvog pisma sa općom obavijesti i
upitnikom, dostavu CD-a sa detaljnim uputama i sl.

Predbiljezbe i narudzbe za primjerke KATALOGA prikupljat će se putem Web stranica i oglasa u tisku.
Ukoliko će biti interes za CD KATALOGOM veći, nego sto je moguće iz ostvarenih prihoda besplatno distribuirati
CD KATALOG (koverta, postanska marka, CD medij, cijena umnazanja), CD KATALOG će se distribuirati
zainteresiranima uz pokriće samo troskova izrade (umnazanja) CD KATALOGA i neizbjeznih postanskih troskova.
Kako bi CD KATALOG, ili web verzija istog kataloga bila prepoznata i prihvaćena od korisnika, nuzna je besplana
distribucija i dostupnost.

Poslovni forum je autor projekta. Poslovni forum preuzima na sebe tehnički dio realizacije ukupnog projekta,
raspolazemo znanjem i tehnologijom, te u nazad dvije godine pripremamo baze podataka, obrasce za prikupljanje
podataka, sisteme za unos podataka, razvili smo design, infrastrukturu za web objavu (serveri, hosting i sl).

Proveli smo pilot istrazivanje i imamo rezlutate istrazivanja zainteresiranosti tvrtki.
Interes je izuzetno velik, no specifićno za Hrvatsku je tromost samih proizvođača u dostavljanju podataka o
proizvodima, jer nisu sigurni da nekoga u inozemstvu zapravo interesiraju njihovi proizvodi.
Stoga će prethodno biti potrebno formirati bazu podataka sa potraznjom američkih i kanadskih tvrtki, a prema
proizvodima iz Hrvatske. Jedan od glavnih odgovora hrvatskih proizvođača je bio; ako nekoga u inozemstvu interesira
sto imamo tada ćemo se upisati.

Razvili smo vise modela realizacije projekta, o čemu mozemo razgovarati ukoliko prepoznate vrijednost i mogućnosti
ovakvog projekta.

Pregled djelatnosti, odnosno vrste proizvođača ćiji proizvodi bi bili obuhvaćeni
KATALOGOM HRVATSKIH PROIZVODA


01 POLJOPRIVREDA, LOV I USLUGE POVEZANE S NJIMA
01.1 Uzgoj usjeva, vrtnoga i ukrasnoga bilja
01.11 Uzgoj zitarica i drugih usjeva i nasada
01.12 Uzgoj povrća, cvijeća, ukrasnoga bilja i sadnoga materijala
01.12.1 Uzgoj povrća, cvijeća, ukrasnoga bilja i sadnoga materijala, osim skupljanja sumskih gljiva
01.13 Uzgoj voća, oraha i sl., usjeva za pripremanje napitaka i začina
01.13.1 Vinogradarstvo
01.13.2 Uzgoj voća, oraha i sl., usjeva za pripremanje napitaka i začina, osim vinogradarstva
01.2 Uzgoj stoke, peradi i ostalih zivotinja
01.21 Uzgoj goveda, proizvodnja mlijeka
01.21.1 Uzgoj goveda za proizvodnju mesa
01.21.2 Uzgoj goveda za mlijeko i priplod
01.22 Uzgoj ovaca, koza, konja, magaraca, mula i mazgi
01.22.1 Uzgoj ovaca i koza
01.22.2 Uzgoj konja, magaraca, mula i mazgi
01.23 Uzgoj svinja
01.24 Uzgoj peradi
01.25 Uzgoj ostalih zivotinja
01.3 Uzgoj usjeva i uzgoj stoke, peradi i ostalih zivotinja (mjesovita proizvodnja)

02 SUMARSTVO, SJEČA DRVA I USLUGE POVEZANE S NJIMA
02.01 Sumarstvo i sječa drva

05 RIBARSTVO, MRJESTILISTA I RIBNJACI; USLUGE U RIBARSTVU
05.01 Ribarstvo
05.01.1 Oceanski i morski ribolov
05.01.2 Slatkovodni ribolov
05.02 Mrjestilista i ribnjaci
05.02.1 Morska mrjestilista i ribnjaci
05.02.2 Slatkovodna mrjestilista i ribnjaci

10 VAĐENJE UGLJENA I LIGNITA; VAĐENJE TRESETA
10.1 Vađenje i briketiranje kamenoga ugljena
10.2 Vađenje i briketiranje lignita i mrkoga ugljena
10.3 Vađenje i briketiranje treseta

11 VAĐENJE SIROVE NAFTE I ZEMNOGA PLINA
11.1 Vađenje sirove nafte i zemnoga plina

12 VAĐENJE URANOVIH I TORIJEVIH RUDA

13 VAĐENJE METALNIH RUDA
13.1 Vađenje zeljeznih ruda
13.2 Vađenje ruda obojenih metala, osim uranovih i torijevih ruda

14 VAĐENJE OSTALIH RUDA I KAMENA
14.1 Vađenje kamena
14.11 Vađenje kamena za gradnju
14.12 Vađenje vapnenca, gipsa (sadre) i krede
14.13 Vađenje skriljevaca
14.2 Vađenje sljunka, pijeska i gline
14.21 Vađenje sljunka i pijeska
14.22 Vađenje gline i kaolina
14.3 Vađenje minerala za kemijsku proizvodnju i prirodnih mineralnih gnojiva
14.4 Proizvodnja soli
14.5 Vađenje ostalih ruda i kamena

15 PROIZVODNJA HRANE I PIĆA
15.1 Proizvodnja, prerada i konzerviranje mesa i mesnih proizvoda
15.11 Proizvodnja, obrada i konzerviranje mesa
15.12 Proizvodnja, obrada i konzerviranje mesa peradi
15.13 Proizvodnja proizvoda od mesa i mesa peradi
15.2 Prerada i konzerviranje riba i ribljih proizvoda
15.3 Prerada i konzerviranje voća i povrća
15.31 Prerada i konzerviranje krumpira
15.32 Proizvodnja sokova od voća i povrća
15.33 Prerada i konzerviranje voća i povrća
15.33.1 Proizvodnja kiseloga kupusa
15.33.2 Ostala prerada i konzerviranje voća i povrća
15.4 Proizvodnja biljnih i zivotinjskih ulja i masti
15.41 Proizvodnja sirovih ulja i masti
15.42 Proizvodnja rafiniranih ulja i masti
15.43 Proizvodnja margarina i sličnih jestivih masnoća
15.5 Proizvodnja mliječnih proizvoda
15.51 Prerada mlijeka i proizvodnja sira
15.52 Proizvodnja sladoleda
15.6 Proizvodnja mlinarskih proizvoda, skroba i skrobnih proizvoda
15.61 Proizvodnja mlinarskih proizvoda
15.62 Proizvodnja skroba i skrobnih proizvoda
15.7 Proizvodnja hrane za zivotinje
15.71 Proizvodnja stočne hrane
15.72 Proizvodnja hrane za kućne ljubimce
15.8 Proizvodnja ostalih prehrambenih proizvoda
15.81 Proizvodnja kruha, peciva, svjeze tjestenine i kolača
15.82 Proizvodnja dvopeka i keksa; proizvodnja trajnoga peciva i kolača
15.83 Proizvodnja sećera
15.84 Proizvodnja kakaa; proizvodnja čokolade i bombona
15.85 Proizvodnja makarona, njoka i sl. suhe tjestenine
15.86 Prerada čaja i kave
15.87 Proizvodnja začina i dodataka jelima
15.88 Proizvodnja homogenizirane gotove i dijetetske hrane
15.89 Proizvodnja ostalih prehrambenih proizvoda
15.9 Proizvodnja pića
15.91 Proizvodnja destiliranih alkoholnih pića
15.92 Proizvodnja etilnoga alkohola iz fermentiranih materijala
15.93 Proizvodnja vina
15.94 Proizvodnja jabukovače i ostalih voćnih vina
15.95 Proizvodnja ostalih nedestiliranih fermentiranih pića
15.96 Proizvodnja piva
15.97 Proizvodnja slada
15.98 Proizvodnja mineralne vode i osvjezavajućih napitaka
15.98.1 Proizvodnja mineralne vode
15.98.2 Proizvodnja osvjezavajućih napitaka

16 PROIZVODNJA DUHANSKIH PROIZVODA
16.00.1 Proizvodnja fermentiranoga duhana
16.00.2 Proizvodnja ostalih duhanskih proizvoda

17 PROIZVODNJA TEKSTILA
17.1 Priprema i predenje tekstilnih vlakana
17.11 Priprema i predenje vlakana pamučnoga tipa
17.12 Priprema i predenje grebenih vlakana vunenoga tipa
17.13 Priprema i predenje česljanih vlakana vunenoga tipa
17.14 Priprema i predenje vlakana lanenoga tipa
17.15 Priprema i predenje svile, uključujući otpadnu svilu…
17.16 Proizvodnja konca za sivanje
17.17 Priprema i predenje ostalih tekstilnih vlakana
17.2 Proizvodnja tkanina
17.21 Proizvodnja tkanina od pređe pamučnoga tipa
17.22 Proizvodnja tkanina od grebenane pređe vunenoga tipa
17.23 Proizvodnja tkanina od česljane pređe vunenoga tipa
17.24 Proizvodnja tkanina od pređe svilenoga tipa
17.25 Proizvodnja tkanina od ostale pređe
17.3 Dovrsavanje tekstila
17.4 Proizvodnja gotovih tekstilnih proizvoda, osim odjeće
17.40.1 Proizvodnja gotovih tekstilnih proizvoda za kućanstvo
17.40.2 Proizvodnja ostalih gotovih tekstilnih proizvoda, osim odjeće
17.5 Proizvodnja ostalih tekstilnih proizvoda
17.51 Proizvodnja sagova i prostirača za pod
17.52 Proizvodnja uzadi, konopaca, upletnoga konca i mreza
17.53 Proizvodnja netkanoga tekstila i proizvoda od netkanoga tekstila, osim odjeće
17.54 Proizvodnja ostalih tekstilnih proizvoda
17.54.1 Proizvodnja pozamanterije
17.54.2 Proizvodnja nespomenutih tekstilnih proizvoda
17.6 Proizvodnja pletenih i kukičanih tkanina
17.7 Proizvodnja pletenih i kukičanih proizvoda
17.71 Proizvodnja pletenih i kukičanih čarapa
17.72 Proizvodnja pletenih i kukičanih pulovera, jakni i sličnih proizvoda

18 PROIZVODNJA ODJEĆE; DORADA I BOJENJE KRZNA
18.1 Proizvodnja kozne odjeće
18.2 Proizvodnja ostale odjeće i pribora za odjeću
18.21 Proizvodnja radnih odijela
18.22 Proizvodnja ostale vanjske odjeće
18.22.1 Proizvodnja ostale vanjske odjeće, osim po mjeri
18.22.2 Proizvodnja ostale vanjske odjeće, po mjeri
18.23 Proizvodnja rublja
18.24 Proizvodnja ostale odjeće i pribora za odjeću
18.24.1 Proizvodnja odjeće za dojenčad i malu djecu, te sportske odjeće
18.24.2 Proizvodnja pribora za odjeću
18.3 Dorada i bojenje krzna; proizvodnja proizvoda od krzna

19 STAVLJENJE I OBRADA KOzE; PROIZVODNJA KOVČEGA I TORBI, RUČNIH TORBICA,
SEDLARSKIH I REMENARSKIH PROIZVODA I OBUĆE
19.1 Stavljenje i obrada koze
19.2 Proizvodnja kovčega i torbi, ručnih torbica, sedlarskih i remenarskih proizvoda
19.3 Proizvodnja obuće
19.30.1 Serijska proizvodnja obuće
19.30.2 Proizvodnja obuće po narudzbi i u vrlo malim serijama

20 PRERADA DRVA, PROIZVODNJA PROIZVODA OD DRVA I PLUTA, OSIM NAMJESTAJA;
PROIZVODNJA PREDMETA OD SLAME I PLETARSKIH MATERIJALA
20.1 Proizvodnja piljene građe; impregnacija drva
20.10.1 Proizvodnja piljene građe; osim nesastavljenoga materijala za podove; impregnacija drva
20.10.2 Proizvodnja nesastavljenoga materijala za podove
20.2 Proizvodnja furnira; proizvodnja sperploča, panel-ploča, ploča iverica i drugih panela i ploča
20.3 Proizvodnja građevinske stolarije i elemenata
20.4 Proizvodnja ambalaze od drva
20.5 Proizvodnja ostalih proizvoda od drva; proizvodnja predmeta od pluta, slame i pletarskih materijala
20.51 Proizvodnja ostalih proizvoda od drva
20.52 Proizvodnja predmeta od pluta, slame i pletarskih materijala
21 PROIZVODNJA CELULOZE, PAPIRA I PROIZVODA OD PAPIRA
21.1 Proizvodnja celuloze, papira i kartona
21.11 Proizvodnja celuloze
21.12 Proizvodnja papira i kartona
21.2 Proizvodnja proizvoda od papira i kartona
21.21 Proizvodnja valovitoga papira i kartona, te ambalaze od papira i kartona
21.22 Proizvodnja proizvoda od papira za kućanstvo, higijenske i toaletne potrebe
21.23 Proizvodnja uredskog materijala od papira
21.24 Proizvodnja zidnih tapeta
21.25 Proizvodnja ostalih proizvoda od papira i kartona

22 IZDAVAČKA I TISKARSKA DJELATNOST, TE UMNOzAVANJE SNIMLJENIH ZAPISA
22.1 Izdavačka djelatnost
22.11 Izdavanje knjiga
22.12 Izdavanje novina
22.13 Izdavanje časopisa i periodičnih publikacija
22.14 Izdavanje zvučnih zapisa
22.15 Ostala izdavačka djelatnost
22.2 Tiskarska djelatnost i usluge povezane s tiskanjem
22.21 Tiskanje novina
22.22 Tiskanje
22.23 Knjigoveski i zavrsni radovi
22.24 Priprema i izrada tiskarske forme
22.3 Umnozavanje snimljenih zapisa
22.31 Umnozavanje zvučnih zapisa
22.32 Umnozavanje videozapisa
22.33 Umnozavanje računalnih zapisa

23 PROIZVODNJA KOKSA, NAFTNIH DERIVATA I NUKLEARNOGA GORIVA
23.1 Proizvodnja proizvoda koksnih peći
23.2 Proizvodnja naftnih derivata
23.3 Proizvodnja nuklearnoga goriva

24 PROIZVODNJA KEMIKALIJA I KEMIJSKIH PROIZVODA
24.1 Proizvodnja osnovnih kemikalija
24.11 Proizvodnja industrijskih plinova
24.12 Proizvodnja koloranata i pigmenata
24.13 Proizvodnja ostalih anorganskih osnovnih kemikalija
24.14 Proizvodnja ostalih organskih osnovnih kemikalija
24.15 Proizvodnja kemijskih mineralnih gnojiva i dusičnih spojeva
24.16 Proizvodnja plastičnih masa, u primarnim oblicima
24.17 Proizvodnja sintetičnog kaučuka, u primarnim oblicima
24.2 Proizvodnja pesticida i drugih agrokemijskih proizvoda
24.3 Proizvodnja boja, lakova i sličnih premaza, grafičkih boja i kitova
24.4 Proizvodnja farmaceutskih proizvoda, kemijskih i biljnih proizvoda za medicinske svrhe
24.41 Proizvodnja osnovnih farmaceutskih sirovina
24.42 Proizvodnja farmaceutskih pripravaka
24.5 Proizvodnja sapuna, sredstava za čisćenje i poliranje, parfema i toaletno-kozmetičkih prep.
24.51 Proizvodnja sapuna i deterdzenata, sredstava za čisćenje i poliranje
24.52 Proizvodnja parfema i toaletno-kozmetičkih preparata
24.6 Proizvodnja ostalih kemijskih proizvoda
24.61 Proizvodnja eksploziva
24.62 Proizvodnja ljepila i zelatine
24.63 Proizvodnja eteričnih ulja
24.64 Proizvodnja kemijskih materijala za uporabu u fotografiji
24.65 Proizvodnja gotovih nesnimljenih medija
24.66 Proizvodnja ostalih kemijskih proizvoda
24.7 Proizvodnja umjetnih i sintetičnih vlakana

25 PROIZVODNJA PROIZVODA OD GUME I PLASTIKE
25.1 Proizvodnja proizvoda od gume
25.11 Proizvodnja vanjskih i unutrasnjih guma za vozila
25.12 Protektiranje vanjskih guma
25.13 Proizvodnja ostalih proizvoda od gume
25.2 Proizvodnja proizvoda od plastike
25.21 Proizvodnja ploča, listova, cijevi i profila od plastike
25.22 Proizvodnja ambalaze od plastike
25.23 Proizvodnja proizvoda od plastike za građevinarstvo
25.24 Proizvodnja ostalih proizvoda od plastike

26 PROIZVODNJA OSTALIH NEMETALNIH MINERALNIH PROIZVODA
26.1 Proizvodnja stakla i proizvoda od stakla
26.11 Proizvodnja ravnoga stakla
26.12 Oblikovanje i obrada ravnoga stakla
26.13 Proizvodnja supljega stakla
26.14 Proizvodnja staklenih vlakana
26.15 Proizvodnja i obrada ostaloga stakla, uključujući i tehničku robu od stakla
26.2 Proizvodnja nevatrostalnih i vatrost. keramičkih proizvoda, osim za uporabu u građevinarstvu
26.21 Proizvodnja keramičkih proizvoda za kućanstvo i ukrasnih predmeta
26.22 Proizvodnja sanitarne keramike za ugradnju
26.23 Proizvodnja keramičkih izolatora i izolacijskoga pribora
26.24 Proizvodnja ostalih tehničkih proizvoda od keramike
26.25 Proizvodnja ostalih keramičkih proizvoda
26.26 Proizvodnja vatrostalnih keramičkih proizvoda
26.3 Proizvodnja keramičkih pločica i ploča
26.4 Proizvodnja opeke, crijepa i proizvoda od pečene gline za građevinarstvo
26.5 Proizvodnja cementa, vapna i gipsa (sadre)
26.51 Proizvodnja cementa
26.52 Proizvodnja vapna
26.53 Proizvodnja gipsa (sadre)
26.6 Proizvodnja proizvoda od betona, gipsa (sadre) i umjetnoga kamena
26.61 Proizvodnja proizvoda od betona za građevinarstvo
26.62 Proizvodnja proizvoda od gipsa (sadre) za građevinarstvo
26.63 Proizvodnja gotove betonske smjese
26.64 Proizvodnja zbuke
26.65 Proizvodnja fibro-cementa
26.66 Proizvodnja ostalih proizvoda od betona, gipsa (sadre) i umjetnoga kamena
26.7 Rezanje, oblikovanje i obrada kamena
26.8 Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda
26.81 Proizvodnja brusnih proizvoda
26.82 Proizvodnja ostalih nemetalnih proizvoda

27 PROIZVODNJA METALA
27.1 Proizvodnja sirovoga zeljeza, čelika i ferolegura prema Europskoj udruzi za ugljen i čelik
27.2 Proizvodnja cijevi
27.21 Proizvodnja lijevanih cijevi od zeljeza
27.22 Proizvodnja cijevi od čelika
27.3 Ostala primarna prerada zeljeza, čelika i proizvodnja ferolegura izvan ECSC
27.31 Hladno vučenje
27.32 Hladno valjanje uskih vrpca
27.33 Hladno oblikovanje profila
27.34 Vučenje zica
27.35 Ostala primarna prerada zeljeza i čelika; proizvodnja ferolegura izvan ECSC
27.4 Proizvodnja plemenitih i obojenih metala
27.41 Proizvodnja plemenitih metala
27.42 Proizvodnja aluminija
27.43 Proizvodnja olova, cinka, kositra
27.44 Proizvodnja bakra
27.45 Proizvodnja ostalih obojenih metala
27.5 Lijevanje metala
27.51 Lijevanje zeljeza
27.52 Lijevanje čelika
27.53 Lijevanje lakih metala
27.54 Lijevanje ostalih obojenih metala
27.54.1 Lijevanje ostalih obojenih metala, osim lijevanja unikata i sl.
27.54.2 Lijevanje unikata i sl., od ostalih obojenih metala

28 PROIZVODNJA PROIZVODA OD METALA, OSIM STROJEVA I OPREME
28.1 Proizvodnja metalnih konstrukcija
28.11 Proizvodnja metalnih konstrukcija i njihovih dijelova
28.12 Proizvodnja građevinske stolarije od metala
28.2 Proizvodnja cisterni, rezervoara i sl. posuda od metala, radijatora i kotlova za centralno grijanje
28.21 Proizvodnja cisterni, rezervoara i sl. posuda od metala
28.22 Proizvodnja radijatora i kotlova za centralno grijanje
28.3 Proizvodnja parnih kotlova, osim kotlova za centralno grijanje toplom vodom
28.4 Kovanje, presanje, stancanje i valjanje metala; metalurgija praha
28.5 Obrada i prevlačenje metala; opći mehanički radovi
28.51 Obrada i prevlačenje metala
28.52 Opći mehanički radovi
28.6 Proizvodnja sječiva, alata, brava i okova
28.61 Proizvodnja sječiva
28.62 Proizvodnja alata
28.63 Proizvodnja brava i okova
28.7 Proizvodnja ostalih proizvoda od metala
28.71 Proizvodnja bačava i sličnih posuda od čelika
28.72 Proizvodnja ambalaze od lakih metala
28.73 Proizvodnja proizvoda od zice
28.74 Proizvodnja zakovica, vijčane robe, lanaca i opruga
28.75 Proizvodnja ostalih proizvoda od metala
28.75.1 Proizvodnja ostalih proizvoda od metala za kućanstvo
28.75.2 Proizvodnja ostalih proizvoda od metala, osim za kućanstvo

29 PROIZVODNJA STROJEVA I UREĐAJA
29.1 Proizodnja strojeva za pr. i koristenje meh. energije, osim motora za zrakoplove i m. vozila
29.11 Proizvodnja motora i turbina, osim motora za zrakoplove i motorna vozila
29.12 Proizvodnja crpki i kompresora
29.13 Proizvodnja slavina i ventila
29.14 Proizvodnja lezajeva, prijenosnika, te prijenosnih i pogonskih elemenata
29.2 Proizvodnja ostalih strojeva za opće namjene
29.21 Proizvodnja industrijskih peći i plamenika
29.22 Proizvodnja uređaja za dizanje i prenosenje
29.23 Proizvodnja rashladne i ventilacijske opreme, osim za kućanstvo
29.24 Proizvodnja ostalih strojeva za opće namjene
29.3 Proizvodnja strojeva za poljoprivredu i sumarstvo
29.31 Proizvodnja traktora za poljoprivredu
29.32 Proizvodnja ostalih strojeva za poljoprivredu i sumarstvo
29.4 Proizvodnja alatnih strojeva
29.5 Proizvodnja ostalih strojeva za posebne namjene
29.51 Proizvodnja strojeva za metalurgiju
29.52 Proizvodnja strojeva za rudnike, kamenolome i građevinarstvo
29.53 Proizvodnja strojeva za industriju hrane, pića i duhana
29.54 Proizvodnja strojeva za industriju tekstila, odjeće i koze
29.55 Proizvodnja strojeva za industriju papira i kartona
29.56 Proizvodnja ostalih strojeva za posebne namjene
29.6 Proizvodnja oruzja i streljiva
29.7 Proizvodnja aparata za kućanstvo
29.71 Proizvodnja električnih aparata za kućanstvo
29.72 Proizvodnja neelektričnih aparata za kućanstvo

30 PROIZVODNJA UREDSKIH STROJEVA I RAČUNALA
30.0 Proizvodnja uredskih strojeva i računala
30.01 Proizvodnja uredskih strojeva
30.02 Proizvodnja računala i druge opreme za obradu podataka

31 PROIZVODNJA ELEKTRIČNIH STROJEVA I APARATA
31.1 Proizvodnja elektromotora, generatora i transformatora
31.2 Proizvodnja opreme za distribuciju i kontrolu električne energije
31.3 Proizvodnja izolirane zice i kabela
31.4 Proizvodnja akumulatora, primarnih stanica i primarnih baterija
31.5 Proizvodnja zarulja i električnih svjetiljaka
31.6 Proizvodnja ostale električne opreme
31.61 Proizvodnja električne opreme za motore i vozila
31.62 Proizvodnja ostale električne opreme

32 PROIZVODNJA RADIOTELEVIZIJSKIH I KOMUNIKACIJSKIH APARATA I OPREME
32.1 Proizvodnja elektroničkih cijevi i drugih elektroničkih komponenata
32.2 Proizvodnja televizijskih odasiljača i radioodasiljača te aparata za zičanu telefoniju i telegrafiju
32.3 Proizvodnja TV i radio prijamnika, aparata za snimanje i reprod. zvuka i slike te prateće opreme

33 PROIZVODNJA MEDICINSKIH, PRECIZNIH I OPTIČKIH INSTRUMENATA TE SATOVA
33.1 Proizvodnja medicinske i kirurske opreme te ortopedskih pomagala
33.2 Proizvodnja instrumenata i aparata za mjerenje, kontrolu, ispitivanje, za navigacijske i dr. namjene
33.3 Proizvodnja opreme za kontrolu industrijskih procesa
33.4 Proizvodnja optičkih instrumenata i fotografske opreme
33.5 Proizvodnja satova

34 PROIZVODNJA MOTORNIH VOZILA, PRIKOLICA I POLUPRIKOLICA
34.1 Proizvodnja motornih vozila
34.2 Proizvodnja karoserija za motorna vozila; proizvodnja prikolica i poluprikolica
34.3 Proizvodnja dijelova i pribora za motorna vozila i njihove motore

35 PROIZVODNJA OSTALIH PRIJEVOZNIH SREDSTAVA
35.1 Gradnja i popravak brodova i čamaca
35.11 Gradnja i popravak brodova
35.11.1 Brodogradnja
35.11.2 Popravci i preinake brodova
35.12 Gradnja i popravak čamaca za razonodu i sportskih čamaca
35.2 Proizvodnja i popravak zeljezničkih i drugih tračničkih vozila
35.20.1 Proizvodnja zeljezničkih i drugih lokomotiva i tračničkih vozila
35.20.2 Popravak zeljezničkih i drugih lokomotiva i tračničkih vozila
35.3 Proizvodnja i popravak zrakoplova i svemirskih letjelica
35.4 Proizvodnja motocikla i bicikla
35.41 Proizvodnja motocikla
35.42 Proizvodnja bicikla
35.43 Proizvodnja invalidskih kolica
35.5 Proizvodnja ostalih vozila

36 PROIZVODNJA NAMJESTAJA, OSTALA PRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA
36.1 Proizvodnja namjestaja
36.11 Proizvodnja stolica i sjedala
36.12 Proizvodnja ostaloga namjestaja za poslovne i prodajne prostore
36.13 Proizvodnja ostaloga kuhinjskog namjestaja
36.14 Proizvodnja ostaloga namjestaja
36.15 Proizvodnja madraca
36.2 Proizvodnja nakita i srodnih proizvoda
36.21 Proizvodnja novca i medalja
36.22 Proizvodnja nakita i srodnih proizvoda
36.3 Proizvodnja glazbenih instrumenata
36.4 Proizvodnja sportske opreme
36.5 Proizvodnja igara i igračaka
36.6 Raznovrsna prerađivačka industrija
36.61 Proizvodnja imitacije nakita (bizuterije)
36.62 Proizvodnja metla i četaka
36.63 Ostala raznovrsna proizvodnja

37 RECIKLAZA
37.1 Reciklaza metalnih ostataka i otpadaka
37.2 Reciklaza nemetalnih ostataka i otpadaka

40 OPSKRBA ELEKTRIČNOM ENERGIJOM, PLINOM, PAROM I TOPLOM VODOM
40.1 Proizvodnja i distribucija električne energije
40.2 Proizvodnja plina, distribucija plinovitih goriva distribucijskom mrezom
40.3 Opskrba parom i toplom vodom

41 SKUPLJANJE, PROČISĆAVANJE I DISTRIBUCIJA VODE
41.0 Skupljanje, pročisćavanje i distribucija vode

45 GRAĐEVINARSTVO
45.2 Izgradnja kompletnih građevinskih objekata ili njihovih dijelova
45.21 Podizanje zgrada (visokogradnja) i izgradnja objekata niskogradnje
45.21.1 Podizanje zgrada (visokogradnja)
45.21.2 Izgradnja objekata niskogradnje
45.22 Podizanje i pokrivanje krovnih konstrukcija
45.23 Izgradnja autocesta i drugih prometnica, uzletista u zračnim lukama i sportskih objekata
45.24 Izgradnja hidrograđevinskih objekata

Pored naprijed navedenih pretezito proizvodnih djelatnosti, popisom će biti obuhvaćene i djelatnosti
72 RAČUNALNE I SRODNE DJELATNOSTI
72.3 Obrada podataka
72.4 Izrada i upravljanje bazama podataka; ukoliko u okviru istih nastaju konkretni proizvodi, primjerice; multimedijalne prezentacije i sl.

 

How would you rate the quality of this article?

Verification:
Enter the security code shown below:
imgRegenerate Image


Add comment
Comments
 • Comment #1 (Posted by antonio)

  Nevjerovatno je koliko se toga proizovdi, a koliko je lutanja potrebnmo da bi se do¹lo do nekog proizvoðaèa, trgovine, institucije koje obavljaju neku djelatnost...mislim da bi ovo bio odgovor na smanjenje lutanja poduzetnika u poèetnim fazama kretanja proizvodnje jer bi puno lak¹e bilo proizvoditi kad bi se znalo kome prodati i gdje ne¹to ¹to je potrebno kupiti i sve to naèi na jednome mjestu...to bi bilo predivno...
   
 • Comment #2 (Posted by MIRKO)

  ideja je odlièna

   
 • Comment #3 (Posted by Web stranica HRVATSKI PROIZVODI)

  Web stranicu o hrvatskim proizvodima i tvrtkama mo¾ete vidjeti na web stranicama
  http://www.hrproizvod.biz.hr
  Pozdrav iz Zagreba
   
Submit Comment


Article Options
Croatian ConstellationPopular Articles
 1. Dr. Andrija Puharich: parapsychologist, medical researcher, and inventor
 2. (E) Croatian Book Club-Mike Celizic
 3. Europe 2007: Zagreb the Continent's new star
 4. (E) 100 Years Old Hotel Therapia reopens in Crikvenica
 5. Nenad Bach singing without his hat in 1978 in Croatia's capital Zagreb
No popular articles found.