Search


Advanced Search
Nenad Bach - Editor in Chief

Sponsored Ads
 »  Home  »  Business  »  (H) Proradio je ONE STOP SHOP
(H) Proradio je ONE STOP SHOP
By Nenad N. Bach | Published  07/6/2005 | Business | Unrated
(H) Proradio je ONE STOP SHOP

 

Proradio je ONE STOP SHOP - Servis www.HITRO.HR


Zakljuckom Vlade RH od 15 listopada 2004.g. pokrenute su aktivnosti na projektu pod imenom 'One - stop - shop'. Zamisao je bila da se u vrijeme naprednih komunikacijskih tehnologija omoguci pruzanje usluga svim gradjanima uz najmanje troskove, u najkracem vremenu i na jednom mjestu. One stop shop (sve na jednom mjestu) zamisljen je kao jedan informaticki punkt gdje bi svi mi kao korisnici usluga drzavne uprave mogli zadovoljiti svoje potrebe, bez poznavanja nadleznosti i organizacijske strukture pojedinih tijela drzavne uprave. Lijepo zvuci, samo da jos i uspjesno proradi. Pa zasto bi svi morali lutati od mjesta do mjesta jer ne znamo nadleznosti ili zbog toga sto neki tamo sluzbenik ocekuje nasu protuslugu. Ideja i program vrijedan pohvale i paznje, praksa treba tek pokazati opravdanost ocekivanja.
Sve bi sada obavili na jednom mjestu koristeci kanale koje imamo na raspolaganju - osobni kontakt na salteru, telefonski razgovor, elektronicku postu, internet servis.
Program One stop shop ce se realizirati kroz niz manjih projekata za pojedina podrucja usluga. Na salterima FINE (Financijska agencija) otvorile bi se One stop shop poslovnice koje bi bile prvi korak u uspostavljanju drzavne uprave kao servisa gradjana. Za prvu uslugu odabrano je osnivanje trgovackog drustva s ogranicenom odgovornoscu. Zasto?
Znate i sami koliko koraka i koliko mjesta ste morali obici da bi registrirali trgovacko drustvo, obrt, zadrugu....Analize su pokazale da danas proces otvaranja trgovackog drustva ima niz od 9 koraka, devet institucija morate obici. A neke od njih nisu uvijek u vasem mjestu stanovanja.
Uslugama One stop shopa postizemo sljedece:
- obilazak poduzetnika sveo se na najmanju mjeru (obilazak FINE i javnog biljeznika).
- rjesenje o upisu u sudski registar mora se dobiti u roku od 15 dana i upis se objavljuje samo u Narodnim novinama, a ne u jos jednim dnevnim novinama, kao do sada.
- brze se izdaje rjesenje o razvrstavanju po NKD.
- u Financijskoj agenciji (FINA) izvojeni su posebni salteri Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje i Hrvatskog zavoda za zdrastveno osiguranje.
- omogucilo se da poduzetnici u svakom trenutku imaju informaciju gdje se nalazi njihov zahtjev i u kojoj fazi je obrade.
Zakonom o dopunama Zakona o Financijskoj agenciji (N.N. 42/05) definiran je djelokrug rada FINE i tako su stvoreni osnovni zakonski preduvjeti za realizaciju ovog projekta. Usvojen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sudskom registru (N.N. 54/05) koji je omogucio da konacno ideja one stop shop zazivi.
1. HITRO.HR Servis * (izvor:www.hitro.hr)
Servis pod nazivom HITRO.HR je jedan od usluga gradjanima projekta One stop shop, koji je pokrenut 11. svibnja 2005.g. Prvi salter ovog servisa otvoren je u Zagrebu u zgradi Financijske agencije (Fina) ulica Grada Vukovara 70, te u Splitu, Mazuranicevo setaliste 24b. Slijedi otvaranje takvog saltera u Osijeku, Rijeci i tako u svim vecim gradovima Hrvatske. Cilj je da se putem ovog servisa, do kraja 2007.g., omoguci obavljanje najveceg broja administrativnih usluga i osobnih usluga.
HITRO. HR (besplatni info telefon 0800 0080) je servis za gradjane i poduzetnike koji im treba omoguciti brzi i jednostavniji pristup informacijama, te olaksati obavljanje upravnih i administrativnih postupaka. Prva u nizu usluga je osnivanje drustva s ogranicenom odgovornosti i otvaranje obrta. Na jednom mjestu dobijate informacije i obavljate sve potrebne radnje za osnivanje drustva i otvaranje obrta.
FINA, kao vodeca servisna institucija u financijskom sektoru, odredjena je od strane Vlade RH kao nositelj ovog projekta. Mreza HITRO.HR biti ce postavljena u svim vecim poslovnicama FINE.
1.1. Kako osnovati trgovacko drustvo?
Ako osnivanje trgovackog drustva (d.o.o.) radite putem HITRO.HR servisa sada je potrebno samo 4 koraka:
- prvi korak, FINA
* Dolazite na salter HITRO.HR u FINI i pocinjete proces osnivanja trgovackog drustva. Drustvu prvo morate dati ime i zato ce zapolenici FINE prvo provjeriti u bazi podataka postoji li vec drustvo s takvim ili slicnim imenom. Da bi bili sigurni da ce ime drustva proci pripremite i vise alternativnih imena, ako vas prvi prijedlog ne prodje. Kod odabira imena mozete se koristiti internetskom stranicom Ministarstva pravosudja http://sudreg.pravosudje.hr
* Sve potrebne informacije o potrebnoj dokumentaciji, te obrascima i uplatnicama dobit cete na HITRO.HR salteru. Potrebnu dokumentaciju mozete ponovo vidjeti u ovoj knjizi u poglavlju VI. tocka 3.1.3.3. Na internet stranicama ovog servisa imate prikazane sve potrebne obrasce i uplatnice, te popis banaka u RH.
- drugi korak, javni biljeznik
* Prijavu za upis u sudski registar (PO) i neke njezine priloge potrebno je ovjeriti kod javnog biljeznika. Kod javnog biljeznika ovjerite:
Prijavu za upis u sudski registar (obrazac PO)
Osnivacki akt - drustveni ugovor (moraju ga potpisati svi osnivaci) ili izjavu o osnivanju drustva (ako drustvo osniva samo jedna osoba)
Izjavu clanova ovlastenih za zastupanje drustva da prihvacaju postavljanje
Odluku o imenovanju clanova uprave
Potpis direktora ili potpise clanova uprave
Potpise clanova nadzornog odbora (ako drustvo ima nadzorni odbor)
Odluku o imenovanju prokurista drustva (ako drustvo ima prokurista)
Odluku o odredjivanju adrese drustva
* Kod javnog biljeznika ponestite osobnu iskaznicu ili putovnicu (obvezna za strance). Svi osnivaci i druge osobe ciji se potpisi ovjeravaju moraju biti prisutni.
- treci korak, FINA
* Prijavu za upis u sudski registar sa svim potrebnim prilozima predat cete na salteru HITRO:HR u FINI. Prilikom podnosenja zahtjeva za upisa morate predati sljedecu dokumentaciju:
Obrazac prijave za upis u sudski registar (PO)
Osnivacki akt - drustveni ugovor ili izjavu o osnivanju drustva
Odluku o imenovanju clanova uprave
Popis clanova osnivaca drustva
Popis clanova ovlastenih za zastupanje drustva
Izjave clanova ovlastenih za zastupanje drustva da prihvacaju postavljanje
Potpis direktora ili potpisi clanova uprave
Popis clanova nadzornog odbora (ako drustvo ima nadzorni odbor)
Potpisi clanova nadzornog odbora (ako drustvo ima nadzorni odbor)
Odluka o imenovanju prokurista dustva (ako drustvo ima prokurista - osoba koja dobiva punomoc da sklapa poslove za drugoga)
Potpis prokurista (ako drustvo ima prokurista)
Odluka o odredjivanju adrese drustva
Obrazlozenje imena (tvrtke - poduzeca) ako se radi o stranom imenu
Potvrda o uplati osnivackog pologa
Dokaz o placenoj sudskoj pristojbi za prijavu i donosenje prvostupanjskog rjesenja o upisu i dokaz o placenom predujmu (placanje unaprijed) za troskove objavljivanja upisa u sudski registar u Narodnim novinama
* Po upisu u sudski registar rjesenje ce vam dostaviti trgovacki sud
* Nakon upisa u sudski registar potrebno je izraditi pecat
- cetvrti korak, FINA
* Po donosenju Obavijesti o razvrstavanju poslovnog subjekta po Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti Drzavnog zavoda za statistiku istu cete dobiti na salteru HITRO.HR u FINI.
* Nakon dobivanja Obavijesti o razvrstavanju mozete na salteru HITRO.HR ili u banci otvoriti racun (na salteru HITRO.HR mozete otvoriti racun u onoj banci za koju FINA obavlja poslove otvaranja racuna ili posreduje u obavljanju tih poslova). Za otvaranje racuna potrebno je ponijeti:
Rjesenje o upisu u sudski registar (priloziti presliku - kopiju, izvornik - original dati na uvid)
Obavijest o razvrstavanju Drzavnog zavoda za statistiku (priloziti presliku - kopiju, izvornik - original dati na uvid)
Pecat
Osobnu iskaznicu
* Prijavu o pocetku poslovanja obveznika placanja doprinosa (Tiskanica M-11P) i Prijavu o pocetku osiguranja (Tiskanica M-1P) mozete predati na salteru Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje u FINI, u roku od 15 dana od dana pocetka poslovanja.
Uz prijavu M-11P na uvid je potrebno dati sljedecu dokumentaciju:
Rjesenje o upisu u sudski registar (i za podruznicu, ako drustvo ima podruznicu)
Obavijest o razvrstavanju Drzavnog zavoda za statistiku
Potpisni karton kojim ovlascujete osobe da mogu vrsiti placanje u banci
Pecat
Uz prijavu M-1P na uvid je potrebno dati sljedecu dokumentaciju:
Ugovor o radu
Radnu knjizicu
Osobnu iskaznicu
Radnu dozvolu (ako je radnik strani drzavljanin)
Rjesenje o upisu u sudski registar
Obavijest o razvrstavanju Drzavnog zavoda za statistiku
Prijavu Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje (kopija obrazaca M-11P i M-1P)
Dokaza o prebivalistu (uvjerenje MUP-a ili osobna iskaznica)
Ugovor o radu
* Prijavu o obvezniku uplate doprinosa (Tiskanica 1), Prijavu na osnovno zdrastveno osiguranje za osiguranu osobu (Tiskanica 2) i Prijavu na osnovno zdrastveno osiguranje clana obitelji (Tiskanica 3) mozete predati na salteru Hrvatskog zavoda za zdrastveno osiguranje u FINI, u roku od 15 dana od dana pocetka poslovanja.
* Nakon upisa u sudski registar i registar Drzavnog zavoda za statistiku potrebno je izvrsiti prijavu drustva u poreznoj upravi, nadleznoj prema sjedistu drustva, radi upisa u registar obveznika poreza na dobiti i PDV-a (na uvid se daje rjesenje o upisu u sudski registar, Obavijest o razvrstavanju te potpisni karton)
 

U sljedecem tekstu prikazat cu vam kako otvoriti obrt?

Vlado Mihajlovic, dipl.oec.

 

How would you rate the quality of this article?

Verification:
Enter the security code shown below:
imgRegenerate Image


Add comment
Comments
  • Comment #1 (Posted by Dajana )

    It's very interested
     
Submit Comment


Article Options
Croatian ConstellationPopular Articles
  1. Dr. Andrija Puharich: parapsychologist, medical researcher, and inventor
  2. (E) Croatian Book Club-Mike Celizic
  3. Europe 2007: Zagreb the Continent's new star
  4. (E) 100 Years Old Hotel Therapia reopens in Crikvenica
  5. Nenad Bach singing without his hat in 1978 in Croatia's capital Zagreb
No popular articles found.