Search


Advanced Search
Nenad Bach - Editor in Chief

Sponsored Ads
 »  Home  »  People  »  Frano Maroevic 1908-1939 expert in maritime law and publicist from the island of Hvar in Croatia
 »  Home  »  Education  »  Frano Maroevic 1908-1939 expert in maritime law and publicist from the island of Hvar in Croatia
Frano Maroevic 1908-1939 expert in maritime law and publicist from the island of Hvar in Croatia
By Nenad N. Bach and Darko Žubrinić | Published  09/5/2020 | People , Education | Unrated
Maritimne sfere Frane V. Maroevića (Maritime Spheres of Frano V. Maroević), Zagreb-Split 2020


Frano Maroević (1908-1939), PhD in maritime law, Croatian publicist


Frano V. Maroević

Frano V. Maroević (1908-1939), died very young at the age of 31 in the native city of Stari Grad on the island of Hvar near the city of Split. Born in a family of mariners and shipbuilders, he was an established expert in maritime law, which he had studied at the University of Zagreb, where he also earned his PhD. He was also very interested in literature, mountaineering, sea travelling, about which he published numerous articles. He was an active member of the Jadran (i.e., Adriatic) society, as well as of the Society of The Friends of England and America. In 1928 he established (in cooperation with Zvonko Krstić) a journal Savremeni vidici (Modern Views), published in Split. He died out of a sudden illness.


Steamship Hrvatska, i.e., Croatia, 1904
(from R.F. Barbalic, I. Marendic: Onput, kad smo partili, MH Rijeka, 2004, with permission of Mr. Darko Dekovic)


Hrvojka Mihanović-Salopek and Jeniđe Maroević-Kulaga published a luxorous, richly illustrated monograph entitled Maritimne sfere Frane V. Maroevića (Maritime Spheres of Frano V. Maroević), Zagreb-Split 2020, on 428 pp. This very interesting book is yet another proof of a surprisingly rich maritime tradition of Croatia. Among fascinating novels, we can single out his description of a ship taken by a dangerous twistor (Razbojnici zaljeva Bukindro / Bandits of the Butrinto Bay, in Albania near Greece, pp. 175-186). A special emphasis in the book is placed on the efforts of Frano V. Maroević to improve the social status of Croatian mariners. It is a great pity that he passed away so young.

Among relatives of Frano V. Maroević, we mention Ivo Maroević and Tonko Maroević.


Dragi prijatelji i posjetitelji,

sa zadovoljstvom vas pozivamo na promociju knjige Maritimne sfere Frana V. Maroevića u srijedu, 9. rujna u 20.30h u Muzeju Staroga Grada (vrt palače Biankini).

Knjigu će predstaviti dr. sc. Hrvojka Mihanović-Salopek i dr. sc. Jenide Maroević-Kulaga.

Dr. Frano (Vinkov) Maroević (1908.-1939.) za sobom je ostavio bogat publicistički, književni rad te stručni doprinos pomorskom pravu. S obzirom na njegov doprinos našem pomorstvu uvršten je i u Pomorsku enciklopediju, a pojedini autori reći će za njega da je jedan od “najtalentiranijih mladih ljudi i stručnjaka našeg javnog života u razdoblju prije Drugog svjetsko rata” (dr. Zdravko Mužinić). Rođen je 4. listopada 1908. u Starome Gradu, a potječe iz poznate brodovlasničke i pomorske obitelji koja je održavala trgovačke veze s mnogim sredozemnim zemljama. Završivši osnovnu školu, polazi klasičnu gimnaziju te studira pravo u Zagrebu. Kao mladi student objavljuje prve članke s pomorskom problematikom. Za vrijeme studija i poslije poduzima duža putovanja (Engleska, Carigrad i sl.). Po završetku studija radi u nekadašnjoj Direkciji pomorskog saobraćaja, a poslije preuzima mjesto tajnika Radničke komore. Doktorirao je i specijalizirao pomorsko pravo u Engleskoj želeći se posvetiti području brodskih havarija. Međutim nenadana smrt prekida taj perspektivni mladi život. Umro je 6. ožujka 1939. godine.

Još za vrijeme studija počeo se baviti raznim pomorskim pitanjima, o čemu je i mnogo pisao. Proučavao je pomorsko tržište, položaj naše trgovačke mornarice, posebno malih brodova. Bio je jedan od inicijatora Udruženja brodovlasnika motornih brodova i njegov tajnik. Zanimao ga je i socijalni položaj pomoraca te se zalagao za izgradnju pomorskih domova, zakonsko normiranje starosnog i invalidskog osiguranja pomoraca, kao i uvjeta rada. Najveće zanimanje iskazao je za pomorsko-pravnu problematiku vezanu uz pitanje havarija. Njegovu upoznavanju pomorskih problema mnogo je pridonijela i specijalizacija u Engleskoj. Da je bio cijenjen, dokazuje i to što je bio delegiran za Međunarodnu tripartitnu tehničku konferenciju u Ženevi 1935. O tome je pisao u tadašnjim dnevnicima i časopisima (Jadranski Lloyd, Novo doba, Hrvatski glasnik, Hrvatski pomorac, Jadranski dnevnik, Jadranska straža i dr.), u nekim zagrebačkim listovima (Jugoslavenski Lloyd) te u beogradskim dnevnicima (Vreme, Život i rad, Socijalni arhiv i dr.). Prisutan je u tadašnjem splitskom kulturnom i javnom životu kao aktivni član niza splitskih društava (Jadranska straža), sudionik književnih večeri i predavanja, a 1928. pokreće tjednik Suvremeni vidici (zajedno sa Z. Krstićem).

Bio je ujedno produktivan te nadareni pomorski pisac. U novelama, putopisima, pjesmama, izražena je njegova erudicija i svestrani interes za mnoga područja od povijesti, arheologije, umjetnosti, botanike koje sve povezuje njegova ljubav i fascinacija morem i pomorskim životom. Još u školskim klupama piše i objavljuje u dnevniku Novo doba, reviji Jadranska straža i dr. Jedan dio pripovjedačkog materijala nalazio je u pričama svog oca i djeda, koji su bili kapetani škunera, a dio i u vlastitim doživljajima na moru.

U svojem kratkom, ali vrlo plodnom životu, ostavio je Frano V. Maroević bogati doprinos hrvatskoj pomorskoj kulturnoj baštini koji se ovom knjigom predstavlja široj publici.

Pozivamo vas svih u Muzej i veselimo se vašem dolasku!
How would you rate the quality of this article?

Verification:
Enter the security code shown below:
imgRegenerate Image


Add comment
Related Links
Comments


Article Options
Croatian ConstellationPopular Articles
  1. Dr. Andrija Puharich: parapsychologist, medical researcher, and inventor
  2. (E) Croatian Book Club-Mike Celizic
  3. Europe 2007: Zagreb the Continent's new star
  4. (E) 100 Years Old Hotel Therapia reopens in Crikvenica
  5. Nenad Bach & Miro Gavran hosted by Branimir Bilic on Croatian TV 2010
No popular articles found.