Search


Advanced Search
Nenad Bach - Editor in Chief

Sponsored Ads
 »  Home  »  Croatian Language  »  Vladimir Bubrin & Vinko Grubisic: The Glory and Fame, Croatian Renaissance Reader, NY 2015
 »  Home  »  Science  »  Vladimir Bubrin & Vinko Grubisic: The Glory and Fame, Croatian Renaissance Reader, NY 2015
 »  Home  »  Poetry  »  Vladimir Bubrin & Vinko Grubisic: The Glory and Fame, Croatian Renaissance Reader, NY 2015
 »  Home  »  Education  »  Vladimir Bubrin & Vinko Grubisic: The Glory and Fame, Croatian Renaissance Reader, NY 2015
 »  Home  »  Culture And Arts  »  Vladimir Bubrin & Vinko Grubisic: The Glory and Fame, Croatian Renaissance Reader, NY 2015
Vladimir Bubrin & Vinko Grubisic: The Glory and Fame, Croatian Renaissance Reader, NY 2015
By Nenad N. Bach and Darko Žubrinić | Published  07/22/2015 | Croatian Language , Science , Poetry , Education , Culture And Arts | Unrated
Published by Croatian Academy of America, NY, USA


Important book published by the Croatian Academy of America, New York.

 
Summary. Vladimir Bubrin & Vinko Grubisic have prepared an important and extensive book dealing with Croatian Renaissance literature.  It has been published in 2015 by Croatian Academy of America, NY, USA. The book has 589 pages and provides the original Croatian texts from the Renaissance period (14-17th century), their translation into contemprary Croatian langague, as well as into English. Large portions of the book have already been published in the Journal of Croatian Studies, issued by the same Academy. Now, by publishing the book this valuable material has been made available for broad public - for students, experts, as well as to all those interested in Croatian literature. Professor Grubišić is employed at the University of Waterloo, Canda, while Professor Vladimir Bubrin works at the Univeristy of Toronoto, Canada, and is of Slovakian descent.
 
Contents

Foreword
John P. Kraljić, president of the Croatian Academy of America

Preface
Bratislav Lučin, Književni krug Split - Marulianum

Introduction: Croatian Renaissance Literature
Vladimir Bubrin & Vinko Grubišić

Poetry

 • Šiško Vlahović Menčetić 46
 • Džore Držić 54
 • Annymous 57
 • Marko Marulić 74
 • Mavro Vetranović 138
 • Petar Hektorović 154
 • Hanibal Lucić 176
 • Antun Sasin 188
 • Nikola Dimitrović 204
 • Mikša Pelegrinović 208
 • Dinko Ranjina 222
 • Dominko Zlatarić 230
 • Barne Karnarutić 242
 • Jruraj Baraković 246
Plays

 • Marko Marulić 286
 • Mavro Vetranović 296
 • Džore Držić 322
 • Hanibal Lucić 330
 • Nikola Nalješković 340
 • Marin Držić 360
 • Martin Benetović 430

Prose

 • Legenda Aurea 448
 • Pop Martinac 454
 • Marko Marulić 458
 • Petar Zoranić 462
 • Antun Dalmatin 482
 • Antun Vramec & Stipan Konzul Istranin 492
 • Ivan Pergošić 498
 • Faust Vrančić 504

Author Biographies 512

Vocabulary 518

Selected Bibliography 548

Acknowledgments 589 
Vinko Grubisic Ph.D.

Vinko Grubisic directed the Croatian Studies program at the University of Waterloo until his retirement in 2008. He was educated in comparative Slavic philology at the University of Zagreb and the University of Fribourg, and completed his doctorate at the University of Aix-en-Provence with a dissertation on La syntaxe de la langue de Marko Marulic.

His publications include: Robotov poljubac (Munich-Barcelona, 1974), O hrvatskom jeziku (Rome, 1975), Grafija hrvatske lapidarne cirilice (Munich-Barcelona, 1978), Ne zacuduju cudesa (Chicago, 1989), Croatian Grammar (Zagreb, 1995), Druzenje s tijelom (Mostar, 1995), Hrvatski jezik I, II (Zagreb, 1997-1999), Artaud (Zagreb, 2000).

Vladimir Bubrin Ph.D.

Vladimir Bubrin is a graduate of the University of Toronto where he received his PH.D degree in the Department of Slavic Languages and Literatures.  He has written articles and reviews that have appeared in many community papers.

Dr. Bubrin has taught Croatian in Toronto’s Croatian schools at the elementary and secondary levels. In addition to his long and varied career in public service working for the Ontario Ombudsman, the Ontario Ministry of Citizenship and Culture, and the Immigration and Refugee Board of Canada he is active as a translator of Croatian poetry and literature. He currently sits as a Justice of the Peace, Ontario Court of Justice.

Source crocanlibrary.ca
 
Vinko Grubisic (PhD Aix-en-Provence)
Phone: (519) 888-4567 ext. 33383

Is a professor in the Department of Germanic and Slavic Languages and Literatures at the University of Waterloo where he directed the Croatian Studies program. Retired in 2008. He was educated in comparative Slavic philology at the University of Zagreb and the University of Fribourg, and completed his doctorate at the University of Aix-en-Provence with a dissertation on La syntaxe de la langue de Marko Marulic.

Dr. Vinko Grubišic, Professor Emeritus, University of Waterloo

Professor Grubisic holds the Chair of Croatian Language and Literature at the University of Waterloo. An accomplished writer, he is also well known for his studies in applied linguistics, especially the teaching of Croatian. He supports the MA program in many capacities, and has co-taught a graduate course on language change and linguistic thought.Vinko Grubišić, društvo hrvatskih književnika Herceg Bosne
Ontario, Kanada

VINKO GRUBIŠIĆ je rođen 5. travnja 1943. u Posuškom Gradcu, općina Posušje. Pučku školu završio je u rodnom selu, osmogodišnju školu u Posušju, dva razreda kaslične gimnazije u sjemeništu u Zadru, a treći u sjemeništu u Dobrovniku. Maturirao je u realnoj gimnaziji na Širokom Brijegu 1962. i iste je godine upisao na Zagrebačkom sveučilištu slavistiku i latinski jezik. Nakon šest semestara studija bježi (doslovno) u Austriju (u izbjeglički logor), a odatle odlazi u Švicarsku gdje studira germanistiku, filozofiju, klasičnu filologiju i antropologiju. Diplomirao je iz slavistike i pedagogije, 1970. U vrijeme studija radio je različite poslove, a tokom šest godina radi u pedagoškom institutu „Foyer St Joseph“ u Courtepinu, kanton Fribourg. Doktorirao je u Aix-en-Provenceu 1974, nakon čega odlazi u Kanadu, gdje se bavio različitim poslovima, među ostalim bio jei sudski tumač, predavač francuskog i njemačkog, a zatim je zaposlen na vojnoj kanadskoj školi („Canadian Forces Language School“) u Ottawi. Od 1988. pa sve do umirovljenja (2008) predavao je na Sveušilištu Waterloo hrvatski jezik i književnost te povremeno rusku književnost. Godinu dana je proveo kao lektor hrvatskog na Macquarie University u Sydneyu, Australija.

Za svoj književni i kulturni rad Vinko Grubišić je dobio nagradu Hrvatske Revije za poeziju 1971., a 2003. Zlatnu medalju Kraljice Elizebeth II. (Queen Elizabeth II' Golden Jubilee Medail) za kulturni doprinos Kanadi. Skupa s Dr. Vladimirom Bubrinim, 2012. dobio je nagradu Društva hrvatskih književnika Davidias te iste godine nagradu Matice hrvatske Stolac Hrvatski stećak. God. 2013. dobio je nagradu na Sarajevskom sajmu knjiga za dvojezičnu antologiju Krilati pjev kao za najbolji prijevod godine.

Kao dugogodišnji predavač hrvatskoga jezika, uz sve studijske programe za hrvatski jezik, književnost i kulturu na sveučilištu, priredio je u okviru tog istog sveučilišta i Hrvatski jezik na internetu (Croatian Online) kao prvi jezik na svijetu na programu Angel.

Uz hrvatski, objavljivao je na francuskom, engleskom i španjolskom, a djela su mu prevođena na francuski, engleski i poljski jezik.

Član je uredničkog odbora časopisa Germanoslavica (koju uređuje University of Waterloo, Kanada) te uredničkog odbora časopisa Lahor. Skupa s Dr. Vladimirom Bubrinim urednik je časopisa Journal of Croatian Studies, koji objavljuje Hrvatska Akademija Amerike.
U vrijeme emigrantskih godina, tj. od 1965. pa do povratka u Hrvatsku 1990. bio je – kao i drugi emigrantski pisci - sustavno prešućivan.

Objavljena djela:

 1. Robotov poljubac (poezija), Hrvatska Revija, München – Barcelona, 1974.
 2. O hrvatskom jeziku (jezikoslovni eseji), Rim: ZIRAL, 1975.
 3. Grafija hrvatske lapidarne ćirilice (monograifja),Hrvatska Revija, München – Barcelona, 1978.
 4. Tri drame, Chicago, ZIRAL, 1981.
 5. Ne začuđuju čudesa (drama), Chicago, ZIRAL, 1982.
 6. Bitarion (poezija, skupa s crtežima Antona Cetina), Chicago, ZIRAL, 1987.
 7. Bibliography on the Croatian language, Sudbury, HIŠAK (= Hrvatske škole Amerike –Australije-Kanade), 1987.
 8. Gregorijanske šutnjje (poezija), Hrvatska Revija, München – Barcelona, 1989.
 9. Hrvatska književnost u egzilu (eseji),Hrvatska Revija, München – Barcelona, 1991.
 10. Druženje s tijelom (pjesme), Napredak, Mostar, 1995.
 11. Elementary Croatian I, Hrvatski informativni centar Zagreb, 1994. (2. Izdanje 2003).
 12. Izazovne teme iz starije hrvatske književnosti (eseji), Književni krug, Split, 2006.
 13. Volitve (eseji). Drustvo hrvatskih književnika, 2007.
 14. Elementary Croatian II, Hrvatski informativni centar Zagreb, 1996. . (2. Izdanje 2008).
 15. Croatian Grammar, Zagreb, Hrvatska sveučilišna naklada, 1996. (Drugo izdanje 2007).
 16. Artaud (monografija), Zagreb: Hrvatski centar ITI UNESCO, 2000.
 17. Stazama samih središta (poezija), Zagreb: Alfa, 2005.

Prevedene knjige:

S latinskoga:
 1. Plovidba svetog Brendana opata (Navigatio sancti Brendani abbatis), Zagreb: Čić, 2004.
 2. Latinska poezija srednjega vijeka (dvojezična antologija), Zagreb: Alfa, 2010.
 3. Jeronimove hagigrafije (skupa s Dr. Vesnom Stipčević Badurina), Zagreb: Kršćanska sadašnjost, 2008.

S francuskoga:
 1. Antonin Artaud, Kazalište i njegov dvojnik (Le Théâtre et son double) Zagreb: Hrvatski centar ITI UNESCO, 2000.
 2. Léon E. Halkin, Erazmo i kršćanski humanizam (Érasme et l'humanisme chrétien), Zagreb, 2005).
 3. Valéry Larbaud, Pod okriljem svetoga Jeronima zaštitnika prevoditelja (Sous l'invocation de Saint Jérôme, patron des traducteurs), Zagreb: Kršćanska sadašnjost, 2006.
 4. Pierre Riché, Kratki životopis svetoga Bernarda (Petite vie de saint Bernard), Zagreb: Kršćanska sadašnjost, 2006.

S engleskoga:
 1. Američko bulevarsko kazalište (American Street Guerilla Theatre), Zagreb: Naro naklada, 1997.

Na engleski:
 1. Stjepan Šešelj, Carnoval (Krnjeval) (skupa s Dr. Vladimirom Bubirnim) , Zageb: Hrvatska kulturna zaklada, 2007.

S raznih jezika: Krilati pjev (dvojezična antologija; prijevodi s grčkog, latinskog, provansalskog, engleskog, ruskog, sa srednjovisokonjemačkog, talijanskog i španjolskog) Zagreb: Topical, 2012.

Suatorstvo knjiga:

 • Hrvatski jezik 1 (skupa s fra Ljubom Krasićem), Sudbury: HIŠAK, 1979, Zagreb, Naprijed 1997. (S priručnikom za nastavnike).
 • Hrvatski jezik 2 (skupa s fra Ljubom Krasićem), Sudbury: HIŠAK, 198o, Zagreb: Alfa, 1999. (S priručnikom za nastavnike).
 • Croatian Literature in English (skupa s Katiom Grubišić), Zagreb: Školska knjiga, 2007.
 • Croatian Reader (dvojezična. Skupa s Anitom Mikulić Kovačević), Zagreb: Hrvatski informativni centar, 2002. Drugo izdanje, Chicago: HIŠAK, 2012.
 • Davno sanjani snovi (Dreams Dreamt Long Ago, Dvojezična panorama hrvatske poezije Bosne i Hercegovine, skupa sa Zdravkom Kordićem i Krešimirom Šegom. Na engl. Preveo Dr. Vladimir Bubrin, predgovor Dr. Ivo Šoljan),Denver, Colorado: Outskits Press, Inc., 2009.

Pripremljene antologije i knjige eseja:

 1. Lucijan Kordić, Plime neizmjerja (pjesme), Rime: IRAL, 1970.
 2. Bogdan Radica, Sredozemni povratak (eseji), München – Barcelona: Knjiđnica Hrvatske Revije, 1971.
 3. Pod nebom Bleiurga (izbor poezije o Bleiburgu, skupa s Krešimirom Šegom), Medjugorje, Naklada Brotnjo, 1998.

Objavljivao pjesničke i prozne radove te prijevode s njemačkog, francuskog, latinskog i engleskog u domaćim i stranim časopisima: Hrvatska Revija, Journal of Croatian Studies, Studia Croatica, Linguistics, Annali dell'Istituto Universitario orientale Sezione Slava, Onoma, Canadian Slavonic Papers, Vidik, Jezik, Kolo, Forum, Osvit, Književna Rijeka, Književna Smotra, Dubrovnik, Mogućnosti, Colloquia Maruliana, Marulić...

Source www.dhkhb.orgFormated for CROWN by Darko Žubrinić
Distributed by www.Croatia.org . This message is intended for Croatian Associations/Institutions and their Friends in Croatia and in the World. The opinions/articles expressed on this list do not reflect personal opinions of the moderator. If the reader of this message is not the intended recipient, please delete or destroy all copies of this communication and please, let us know!


How would you rate the quality of this article?

Verification:
Enter the security code shown below:
imgRegenerate Image


Add comment
Article Options
Croatian ConstellationPopular Articles
 1. Dr. Andrija Puharich: parapsychologist, medical researcher, and inventor
 2. (E) Croatian Book Club-Mike Celizic
 3. Europe 2007: Zagreb the Continent's new star
 4. (E) 100 Years Old Hotel Therapia reopens in Crikvenica
 5. Nenad Bach singing without his hat in 1978 in Croatia's capital Zagreb
No popular articles found.