Search


Advanced Search
Nenad Bach - Editor in Chief

Sponsored Ads
 »  Home  »  Music  »  Dr Jelka Vince Croatian scientist singing a Christmas song in Zagreb
 »  Home  »  People  »  Dr Jelka Vince Croatian scientist singing a Christmas song in Zagreb
 »  Home  »  Entertainment  »  Dr Jelka Vince Croatian scientist singing a Christmas song in Zagreb
 »  Home  »  Education  »  Dr Jelka Vince Croatian scientist singing a Christmas song in Zagreb
 »  Home  »  Culture And Arts  »  Dr Jelka Vince Croatian scientist singing a Christmas song in Zagreb
Dr Jelka Vince Croatian scientist singing a Christmas song in Zagreb
By Prof.Dr. Darko Zubrinic | Published  01/6/2012 | Music , People , Entertainment , Education , Culture And Arts | Unrated
Mother, ethnologist, guitarist, singer, mountaineer, friend, ...


Dr Jelka Vince singing in the church of St. Jerome Kvirin in Zagreb, Christmas Concert 27 December 2011Dr Jelka Vince siginging What Child is This
[MP3]
Dr Jelka Vince pored božićne jelke. Dr Jelka Vince by a Christmas tree (božićna jelka).
Concert in the church of St. Jerome 19 December 2011.

Dr Jelka Vince on the right, on the islands of Kornati National Park in Croatia


Dr Jelka Vince


Publikacije:
   
Objavila jednu monoautorsku knjigu (2014.)

Zajedno s kourednicom urednica jedne knjige/zbornika (2011.).

Objavila 36 znanstvenih radova - 25 izvornih znanstvenih radova (od toga jedan u kooautorstvu), 5 prethodnih priopćenja, 6 stručnih radova te veći broj prikaza. - http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=129536

Projekti:

   
Bila suradnicom na projektima MZOŠ-a: "Monotematska arealna istraživanja hrvatske pučke kulture"; "Uništena tradicijska kultura zapadne Slavonije"; "Triplex Confinium - hrvatska višegraničja u euromediteranskom kontekstu"; "Prethistorijska i srednjovjekovna naselja na sjevernom Jadranu"; "Kulturni i jezični kontekst kao odrednice za stvaranje identiteta".Godina zaposlenja u institutu Pilar:
   
2007.
Naziv do sada najvišeg akademskog stupnja:
   
Doktorica humanističkih znanosti

Godina stjecanja najvišeg akademskog stupnja:
   
2000. Prije toga 1985. na temelju magisterija znanosti postala magistar znanosti
Ustanova:
   
Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju

Mjesto stjecanja najvišeg akademskog stupnja:
   
Zagreb, Hrvatska

Područje znanstvenog rada:
   
Nacionalna i opća etnologija, kulturna antropologija

Znanstveni interesi:
   
Društvena i duhovna tradicijska kultura; Slavenska mitologija; Tradicijske/predajne kulture jadranskog Sredozemlja; Antropologija žene – žena u tradicijskoj kulturi; Povijest hrvatske etnološke misli u europskome kontekstu; Hrvati u Italiji -Talijani u HrvatskojSudjelovanje na znanstvenim i stručnim skupovima:
   

Sudjelovala s izlaganjem na 30 međunarodnih i 14 domaćih znanstvenih skupova.
SUDJELOVANJE( S REFERATOM) NA MEĐUNARODNIM KONFERENCIJAMA (30):

30. Vince Pallua, J. Hrvatska i slovenska etnologija i kulturna antropologija: iskustva, dodiri, prožimanja. Međunarodni znanstveni skup povodom 90. obljetnice Odsjeka za etnologiju i kulturnu antropologiju i 80. rođendana prof. dr. Vitomira Belaja. Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 8. studenoga 2017. (Referat: Prelaze li mitska bića granicu između Slovenije i Hrvatske? Kulturni krajolik u kontekstu prekograničnih etnoloških pojava)

29. Vince Pallua, J. 11th Annual Conference - The International Association for Comparative Mythology - Creatures of the Night: Mythologies of the Otherworld and Its Denizens, University of Edinburgh, Edinburgh, Ujedninjeno kraljevstvo, 8.–11. lipnja 2017. (Referat: The Proto-Slavic Pre-Christian Ritual Scenario of a Međimurje Wedding as an Imitation of the Divine Wedding)

28. Vince Pallua, J. 13th SIEF/SociĂŠtĂŠ Internationale d’Ethnologie et de Folklore Conference,"Ways of Dwelling: Crisis - Craft - Creativity", uz kopanelisticu Ingrid Slavec Gradišnik voditeljica panela "Sacred Space and Place and their Symbolic Adoption", GĂśttingen, Njemačka, 26.–30. ožujka 2017. (Referat: Mental Mapping of Sacred Space and Place)

27. Vince Pallua, J. MIC/Mediterranean International Conference "Mediterranean Islands – Images, Challenges, Perspectives", Institut Pilar i Vern, 21.–24 rujna 2016., Vis, otok Vis (Referat: The Croatian islands Vis and Cres as paradigms of Mediterranean island studies)

26. Vince Pallua, J. "Sacralization of Landscape and Sacred Places/Sakralizacija prostora i sveta mjesta". 3. međunarodni znanstveni skup srednjovjekovne arheologije Instituta za arheologiju, Zagreb, 2.–3. lipnja 2016., Zagreb. (Referat: "Old baba Vukoša" – a new figurative representation of the mythical baba)

25. Vince Pallua, J. "Seeking Harbor in our Histories: Lights in the Darkness". Skup je organizirala udruga "The Association for the Study of Women and Mythology" (ASWM), izlaganje u okviru sekcije "Women's Wisdom and Sacred Rites of Water", Boston, Massachusetts, 2–3. travnja 2016. (Referat održan uz pomoć skype-a: The Slavic Baba as an Aquatic Goddess)

24. Vince Pallua, J. I Lulić Štorić J. 12th Congress of SIEF/SociĂŠtĂŠ Internationale d’Ethnologie et de Folklore “Utopias, Realities, Heritages: Ethnographies for the 21st Century“ – svjetski skup međunarodne središnje udruge etnologa, antropologa i folklorista, Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 21.–24. lipnja 2015. (Referat "Threads of life: the folk costume of 19th and 20th century Northern Dalmatia as an identity marker of men and women and an indicator of their relationship" u sklopu simpozija "Gendered realities: Old issues, new heritage" održan 24. lipnja 2015.)

23. Vince Pallua J. i Dobrovšak, Lj. 13. hrvatsko-slovenske etnološke paralele: Srednjoeuropsko povezivanje etnologa i kulturnih antropologa kao izazov današnjemu vremenu, Znanstveno-stručni skup Hrvatskog etnološkog društva i Slovenskog etnološkog društva, Dolenjske toplice, Kulutrni I kongresni centar, 9.–11. studenog 2014. (Referat: Treba li nam Srednja Europa?)

22. International conference Rust, Regeneration and Romance: Iron and Steel Landscapes, Ironbridge, Ujedinjeno kraljevstvo, 10.–14. srpnja 2013. (zajedničko izlaganje s Lidijom Bajuk, doktorandicom iz Instituta za etnologiju i folkloristiku u Zagrebu). (Referat: Against the corrosion of romantic memory: A regenerative stroll through Croatian landscapes and cultures of the iron age).

21. Međunarodni znanstveni interdisciplinarni simpozij „Hrvatska folklorna i etnografska baština u svjetlu dubrovačke, svjetske i turističke sadašnjosti“, Dubrovnik, 12.–13. prosinca 2011. (Referat: Dubrovčanin Marin Držić na putu prema etnologiji)

20. Guculski fenomen: živjeti i stvarati umjetnost. XIX. međunarodni guculski festival. Centr gromads'kih iniciativ, Kosiv, Ukrajina, 27. kolovoza 2011. (Referat: Neke predodžbe plodnosti od Karpata do Hrvatske i natrag)

19. The Mediterranean of the Myths, the Myths of the Mediterranean, 2nd International Conference of Mediterranean Worlds, Istanbul Sehir University, Istanbul, Turska, 3.–6. lipnja, 2010. (Referat: The Myths of Matriarchy and Patriarchy – the Key for Understanding the Sworn Virgins Phenomenon?)

18. Annales Pilar 2010., međunarodna konferencija „Ljudska prava žena“ – Razvoj na međunarodnoj i nacionalnoj razini 30 godina nakon usvajanja UN-ove Konvencije o uklanjanju svih oblika diskriminacije žena (jedna od četiri organizatorice skupa), Zagreb, 26.– 28. svibnja 2010. (Referat: Androcentričnost obrazovanja i znanosti – „nevidljive“ žene u povijesti (he-story)

17. SIEF (SociĂŠtĂŠ Internationale d'Ethnologie et de Folklore), 16th Conference of the SIEF's International Ethnocartography Network, Ethnographic Atlases – Regions, Borders, Interferences, Department of Ethnology and Cultural Anthropology, University of SzĂŠged, Segedin, Mađarska, 12–14. rujna 2009. (Referat: Some Methodological and Theoretical Insights into the Jigsaw Puzzle of Ethnocartography)

16. Az grišni diak Branko pridivkom Fučić, Međunarodni znanstveni skup o životu i djelu akademika Branka Fučića (1920.-1999.), Malinska – Dubašnica (otok Krk), 30. siječnja – 1. veljače 2009. (Referat: Bio sam terenac, pješak, istraživač starina – Etnološka sastavnica Fučićevih istraživanja)

15. Marin Držić i naše doba, međunarodni skup središnje proslave 500. godišnjice rođenja Marina Držića, Dubrovnik i Siena, 2.–7. rujna 2008. (Referat: U vilinsko-pastirskom kolu Arcadiae Slavicae – Držić na putu prema etnologiji)

14. Experiencing Diversity and Mutuality, 10th Biennial Conference of the European Association of Social Anthropologists (EASA), sekcija „Memory and Transmission of Culture“, međunarodni skup, Ljubljana, Slovenija, 27.–30. kolovoza 2008. (Referat: The Art of Memory in Mediterranean Croatia)

13. “Women and Peace” – UWE godišnja skupština i Colloquium, den Hague, Nizozemska, 26.–30. listopada 2006. (Referat: War experience of women in peace building – CAUW/Croatian Association of University Women example)

12. 9. vzporednice med slovensko in hrvaško etnologijo/9. hrvatsko-slovenske etnološke paralele. Mesto in trg na meji/Grad i trg na granici. Organizator Slovensko etnološko društvo, suorganizator Hrvatsko etnološko društvo i Kozjanski park, Kozjansko, Sloevenija, 25.–26. svibnja 2006. (Referat: "Kad sam ja bio mlad uopće hrvatski nisam znao" – Talijani zapadne Slavonije i problemi identiteta)

11. Names, National Identity, Nationalism, International onomastic symposium, Sveučilište u Zadru, Zadar, 10.–12. srpnja 2003. (Referat: Moliški Hrvati „z one bane mora“)

10. Masculinities in the Balkans (jedna od tri organizatorice skupa), SSEES/School of Slavonic and East European Studies – UCL/University College London, London, Ujedinjeno kraljevstvo, 7. do 9. lipnja 2002. (Referat: „But no, I never regret the decision. I've not had a bad life as a man!“ Sworn Virgins of the Balkans)

9. 27th Triennial Conference IFUW – International Federation of University Women - "Globalization: Connections through Education" – Engendering the past, engendering the future, Ottawa, Kanada, 10.– 17. kolovoza 2001. (Poster: Engendering the Past for the Future)

8. 4th International Conference of the Mediterranean Women´s Forum – "Women and the City: From Periphery to the Centre", Sveučilište u Zagrebu (MSHS - Međunarodno središte hrvatskih sveučilišta – ICCU - International Centre of Croatian Universities, Centre of Croatian Universities and Centre for Mediterranean Studies Dubrovnik, UNESCO, Dubrovnik, 30. lipnja–3. srpnja 2001. (Referat: Monolithic babas – symbols of memory at the entrance to the town)

7. Women in History – History without Women, Interuniverzitetski (IUC) centar Dubrovnik, Dubrovnik 10.–12. svibnja 2001. (Referat: Virdžina – a Vowed Woman)

6. Eco-history of the Triplex Confinium (c. 1500-1800) – Third International Project Conference, Zadar, 3.–6. svibnja 2000. (Referat: Ekohistorija morlačkog načina života druge polovice 18. i prve polovice 19. stoljeća na temelju arhivskih istraživanja dalmatinskih izvora pisanih talijanskim jezikom)

5. Las mujeres construyen el MediterrĂĄneo del siglo XXI (CIM-MED), Valencia, Španjolska, 8.–10. ožujka 1999.(Referat: Women of the Eastern Coast of the Adriatic Sea)

4. Hrvatska etnologija u europskom kontekstu (organizirao Odsjek za etnologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu povodom stote obljetnice rođenja M. Gavazzija), Zagreb, 28. –29. rujna 1995. (Referat: Povijest i legenda u kamenu – poljubiti babu)

3. Interkongres ICAES-a/International Congress of Anthropological and Ethnological Sciences, Cortona i Firenze, Italija, travanj, 1995. (Referat: Introducing the Second Wife – A Matrimonial Aid in Cases of a Childless Marriage)

2. XI. međunarodni kongres slavista (MedzinĂĄrodny zjazd slavistov), Bratislava, Slovačka, 31. kolovoza –9. rujna 1993. (Referat: Tracing Croatian Oases in the Region of Irpinia in Southern Italy)

1. ICAES - International Congress of Anthropological and Ethnological Sciences, Zagreb, kolovoz, 1988. (Referat: Cultural Identity of the 19th Century Dalmatia as seen by Petar Nižetić (Pietro Nisiteo)

SUDJELOVANJE (S REFERATOM) NA DOMAĆIM SKUPOVIMA (14):

14. „Ljubo Stipišić Delmata (1938.–2011.) – Obrisi stvaralaštva i identiteta“, Znanstveni skup, Sveučilište u Zadru, Umjetnička akademija u Splitu, Festival dalmatinskih klapa u Omišu, Gradska knjižnica Zadar, Zadar, 10. listopada 2014. (Referat: Baštinska anima Dalmacije – prilog malog naroda vlastitomu identitetu i obogaćivanju Europe)

13. "Na bregima, med vodami – na tragu mitske, povijesne i duhovne baštine Gornjeg Međimurja", 6. stručno-znanstveni skup u Štrigovi, Državni arhiv za Međimurje, Štrigova, 28.–29. rujna 2012. (Referat: Slaviček se ženi 'z bukovoga grada)

12. Tradicije i tendencije hrvatske etnologije: etnologija kao angažirana i etična znanost, Etika u etnologiji/kulturnoj antropologiji, okrugli stol u sklopu znanstvenog skupa u povodu 50. obljetnice HEDa, Zagreb, 4.–5. lipnja 2009. (Referat: Etika u etnologiji/kulturnoj antropologiji)

11. Presenza della CommunitĂ  italiana nella capitale Croata: composizione, origini e flussi migratoriÂť, Zagreb, 12. prosinca 2007. (Referat: Talijani zapadne Slavonije u Zagrebu)

10. Kultura i transformacije: otočke perspektive, godišnji skup HED-a, Komiža, 14.–17. rujna 2006. (Referat: Apsyrtides – od Argonauta do europske antropologije)

9. "Hrvatska etnologija i mogućnosti njezine primjene – stanje struke i smjernice razvoja", godišnji skup HED-a, Zagreb, 8.–9. lipnja 2000. (Referat: Etnologija, znanost, društvo)

8. Godišnji skup HED-a (o 10. obljetnici smrti B. Bratanića), Zagreb, 12. lipnja 1997. (kratak prilog o životu i djelu B. Bratanića)

7. Hrvatski tragovi diljem Italije, Okrugli stol (Miroslav Bertoša, Valentin Putanec, Jelka Vince Pallua, Lovorka Čoralić) u sklopu "Tjedna moliških Hrvata", Hrvatska Matica iseljenika, Zagreb, 21. lipnja 1996. (Referat: Doprinos utvrđivanju tragova Hrvata u južnoj Italiji)

6. Hrvatska na razmeđu prosvjetiteljstva i romantizma – mentalitet, ideologije i protomodernizacija, Zavod za hrvatsku povijest Odsjeka za povijest Filozofskog fakulteta u Zagrebu, Zagreb, 1996. (Referat: Prosvjetiteljski stereotipi o ženama u ideologiji morlakizma)

5. Splitski polihistor Julije Bajamonti (Povodom 250. obljetnice rođenja – u sklopu Knjige Mediterana 15, Književni krug Split, Split, 30. listopada 1994. (Referat: Julije Bajamonti – etnograf, etnolog?)

4. Život i djelo Antuna i Stjepana Radića (povodom 120. obljetnice smrti S. Radića i 125 obljetnice rođenja A. Radića), HAZU, Zagreb, Trebarjevo, Sisak, 4.–6. listopada 1993. (Referat: Kultura srca, kultura uma. Radićevo shvaćanje i definicije kulture)

3. Istraživanje pučke pobožnosti, Filozofski fakultet u Zagrebu, Zagreb, lipanj, 1991. (Referat: Veliki petak u Vrbniku na Krku)

2. Bartol Kašić, Život i djelo, Zadar i Pag, travanj 1991. (Referat: Autobiografija Bartola Kašića – još jedan isusovački doprinos etnologiji)

1. Interakcije kultura, Split, 6.–8. prosinca 1990. (Referat: Tragom vlaških elemenata kod Morlaka srednjedalmatinskog zaleđa)
Članstvo u znanstvenim udrugama:
   

Članica tri međunarodne udruge i dvije domaće udruge.
Nastavna djelatnost:
   

Na Odsjeku za etnologiju i kulturnu antropologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu tijekom 20 godina predavala pet kolegija na dodiplomskom i diplomskom studiju.

Od 2002. do 2004. godine predavala "Uvod u kulturnu antropologiju" u okviru jadransko-jonskog projekta UniAdrion Virtual University, Antropologia Culturale, Scienze di Educazione, Sveučilište u Bolonji.

2009. i 2012. predavala na doktorskm studiju Odsjeka za etnologiju i kulturnu antropologiju, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu (kolegij "Jadransko-dinarske odrednice hrvatskog kulturnog identiteta")
Nagrade i priznanja u području znanosti:
   
2001. godine dodijeljena joj je "Chevening Scholarship" (za jednu akademsku godinu , rujan 2001.–srpanj 2002.) za "Teacher-fellowship" na UCL-u/University College London – SSEES/School of Slavonic and East European Studies, London, Velika Britanija.

Izvor www.pilar.hrDr Jelka Vince, ethnologist and anthropologist, and Dr Jasna Vince, linguist, expert in Croatian Glagolitic Script, two sisters and scientists, and both very fine singers. Photo taken in England 2006. Their father is late professor Zlatko Vince, distinguished Croatian linguist (author of important book "Putovima hrvatskoga književnog jezika"), while their mother Dr Vlasta Vince Ribarić is distinguished Croatian phisician.


Formated for CROWN by prof.dr. Darko Žubrinić
Distributed by www.Croatia.org . This message is intended for Croatian Associations/Institutions and their Friends in Croatia and in the World. The opinions/articles expressed on this list do not reflect personal opinions of the moderator. If the reader of this message is not the intended recipient, please delete or destroy all copies of this communication and please, let us know!

How would you rate the quality of this article?

Verification:
Enter the security code shown below:
imgRegenerate Image


Add comment
Article Options
Croatian ConstellationPopular Articles
  1. Dr. Andrija Puharich: parapsychologist, medical researcher, and inventor
  2. (E) Croatian Book Club-Mike Celizic
  3. Europe 2007: Zagreb the Continent's new star
  4. (E) 100 Years Old Hotel Therapia reopens in Crikvenica
  5. Nenad Bach & Miro Gavran hosted by Branimir Bilic on Croatian TV 2010
No popular articles found.