Search


Advanced Search
Nenad Bach - Editor in Chief

Sponsored Ads
 »  Home  »  Human Rights  »  Academician Josip Pecaric reading a letter to the United Nations Security Council
 »  Home  »  Friends In Action  »  Academician Josip Pecaric reading a letter to the United Nations Security Council
 »  Home  »  Education  »  Academician Josip Pecaric reading a letter to the United Nations Security Council
Academician Josip Pecaric reading a letter to the United Nations Security Council
By Prof.Dr. Darko Zubrinic | Published  10/9/2011 | Human Rights , Friends In Action , Education | Unrated
Petition for the UN Security Council signed by 2200 persons, part 1

 
prof. dr. sc. Andrea Aglić Aljinović
prof. dr. sc. Miroslav Akmadža, povjesničar
dr.sc. Maja Andrić, prof. mat. i inf.
dr. sc. Mato Artuković
prof. dr. sc. Vanda Babić, Zadar
prof. dr. sc. Ivan Bakran, Zagreb
doc. dr. sc. Senka Banić, Sveučilište u Splitu
dr. sc. Josipa Barić, Split
dr. sc. Osor Barišić, znanstvenik, Zagreb
prof. dr. sc. Danko Basch
dr. sc. Zlatko Begonja, Zadar
dr.sc. Mirko Belak, geolog
dr. sc. Ivana Benzon, profesorica engleskog i njemačkog jezika
prof. dr. sc. Mihovil Biočić, KBC Split, Medicinski  fakultet Sveučilišta u Splitu
akad. kipar Kruno Bošnjak, redoviti professor, Zagreb
prof. dr. sc. Marijan Bošnjak
dr. sc. Srećko Botrić, docent 
prof. dr. sc. Velimir Božikov, Zagreb
prof.dr. sc. Zdravka Božikov, Split
Sergio Brantes Glavic, Médico, Profesor Asistente de Medicina, Santiago, Chile
dr. sc. Morana Brkljačić Žagrović, dr.med.
dr. sc. Milko Brković, znanstveni savjetnik - trajno zvanje, redovni prof. dr. sc., naslovno zvanje
dr. sc. Miljenko Buljac
prof. dr. sc. Gojko Buljat, Zagreb
dr. sc.  Ivica Čatić, KBF Đakovo
prof. dr. sc. Marin Čikeš, Sveučilište u Zagrebu, Rudarsko-geološko-naftni fakultet
dr. sc. Ambroz Čivljak, predavač i znanstveni suradnik
doc. dr. sc. Alojzije Čondić, KBF Split
prof. dr. sc. don Josip Čorić
Filip Čulo, dr. med., sveuč. profesor, Osijek
prof. dr. sc. Vera Čuljak  
prof. Ante Čuvalo, Ph. D. 
prof. dr. Vladimir Ćepulić, Zagreb
prof. dr. sc. Šimun Šito Ćorić, Nacionalni koordinatora Hrvatskih kat.misija u Švicarskoj
prof. dr. sc. Krešimir Ćosić, general pukovnik (u mirovini)
prof. dr. sc. Alojz Ćubelić, svećenik
prof.dr.sc. Borislav Dadić, filozof
prof. dr.sc. Vlado Dadić
prof. dr.dr.h.c. Nikola Debelić
prof. dr. Josip Delić, umirovljeni professor KB fakulteta Sveučilišta u Splitu
dr. sc. Vladimir Delić, sveuč. prof., Zagreb
dr. sc. Đuro Deželić, sveuč. profesor i veleposlanik u m.
prof. dr. sc. Goran Dodig
prof. dr. sc. Slavica Dodig, Zagreb
prof. dr. sc. Sergio Dokoza, Zadar
admiral Davor Domazet Lošo 
profesor Esteban M. Domic M., Ingeniero Diplomado y Profesor Universidad de Chile, Santiago de Chile
dr. sc. Žarko Domljan, prvi predsjednik Hrvatskog državnog sabora
dr. sc. Pero Draganić, dr.med
prof. dr. sc. Zvonko Dragčević
prof. don Ilija Drmić, Vinica, Aržano
prof. dr. sc. Andrej Dujella
Asaf  Duraković, profesor, dr. med., USA.
prof.dr.sc. Boris Dželalija
prof. dr. sc. Neven Elezović, redoviti profesor FER, Zagreb
docent dr. sc. Srečko Favro
prof. dr. sc. Jasenka Gajdoš Kljusurić 
prof. dr. sc. Krešimir Galešić,  Zagreb
prof. dr. sc. Danica Galešić Ljubanović, patolog, Zagreb
Domagoj Galinović, dipl. ing. elektronike, docent državnog sveučilišta u Buenos  Airesu u mirovini, Argentina
Ante Glibota, redoviti član, de lšAcadémie Européenne des Arts, des Sciences et des Lettres, Paris
dr. sc. Martinia Ira Glogar, doc.
prof. dr. sc. Željko Grabarević
prof. dr. sc. Ana Marija Grancarić
doc. dr. sc. Mario Grčević
prof. dr. sc. Damir Grgičević, dr. med.
prof. dr. Vinko Grubišić, professor emeritus , Sveučilište Waterlooi, Germanski i slavenski studiji (Germanic and Slavic Studies), Kanada
dr. sc. Željko Hanjš
dr. sc. Branko Hanžek, viši znanstveni suradnik
prof. dr. sc. Andrija Hebrang, saborski zastupnik, Zagreb
prof. dr. sc. Dubravko Horvat
dr.sc. Katarinu Horvat, znanstvena savjetnica u Institutu za povijest umjetnosti, Zagreb
prof. dr. sc. Stjepan Hranjec, redoviti sveučilištni profesor
dr. Zdeslav Hrepic, Assistant Professor, Department of Earth and Space Sciences, Columbus State University
prof.dr. Nada Hulina, sveuč. prof. u mirovini
dr. sc. Ivan Ilić, sveč. prof. (emeritus), bivši veleposlanik, Zagreb
prof. dr. sc. Zlata Ivanovi Herceg, dr. med., Zagreb
dr. sc. Božidar Ivanković, predavač matematike
dr. sc. Slavica Ivelić, prof.mat. i inf.
doc. dr. sc. Hicela Ivon, Split
dr. sc. Borka Jadrijević, izv.prof. 
dr. sc. Julije Jakšetić, viši predavač
dr. sc. Domagoj Jamičić, geolog, znanstveni savjetnik
dr. sc. Zvonimir Janović,umirovljeni sveučilišni professor
dr. sc. Dubravko Jelić, znan. sur., Galapagos istraživački centar, Zagreb
dr. Milan Jelić, dipl. ekonomist, R. Argentina
prof. dr. Branko Jeren, Sveučilište u Zagrebu, redoviti professor
prof. dr. sc. Damir Ježek
doc.dr.sc. Marko Jukić, dr. med.
prof. dr. sc. Vlado Jukić, ravnatelj Klinike za psihijatrijuVrapče
fra Karlo Jurišić, dr.sc., prof emeritus, Makarska
dr. sc. Držislav Kalafatić, liječnik-ginekolog, 'bolnica u Petrovoj'
dr. sc. Dalma Kalogjera, klinički psiholog, istraživač i autor
prof. dr. sc. Damir Kalpić
prof. dr. sc. Duško Kardum, Zagreb
prof. dr. sc. Ivan Karlić
dr. sc. Marija Kaštelan-Macan, prof. emeritus, Fakultet kemijskoga inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu 
dr. sc. Ivan Katavić, redovni profesor  u trajnom zvanju
dr. sc. Drago Katović, redoviti profesor
dr. Vladimir Katović, professor of Chemistry, Wright State University, Dayton, OH USA
dr. sc. Boris Kavur, dipl. ing. rud.
prof. dr. sc. Marijan Kirin, Zagreb
Oscar Kitashima, profesor,docente, Provincia de Buenos Aires, Argentina
prof. dr. sc. Milica Klaričić Bakula
Branko Kornfeind,  župnik,  Pandrof,   Austrija
dr. sc. Ivan Kordić, redoviti professor
prof. dr. sc. Srećko Kovač, Institut za filozofiju, Zagreb
sveuč. prof. Kuzma Kovačić, akademski kipar
prof. dr. Slavko Kovačić, umirovljeni professor KB fakulteta Sveučilišta u Splitu
prof. dr. sc. Zdenko Kovačić
dr. sc. Jadranka Kraljević,viša asistentica
general-bojnik Marinko Krešić, predsjednik udruge Hrvatski generalski zbor
prof. dr. sc. Šimun Križanac
prof. dr. sc. Mario Krnić
dr. sc. Nikša Krstulović, Institute of Physics, Zagreb 
dr. sc. Ana Kunštek
prof. dr. sc. Želimir Kurtanjek
prof. dr. sc. Stipe Kutleša, znanstveni savjetnik, Zagreb
prof. dr. sc. Slobodan Lang
dr. sc. Ante Lauc, sveuč.profesor u mirovini
dr. sc. Inga Lisac, sveuč. nastavnik u mirovini  (docent)
dr. sci. Srećko Listeš, Split, viši savjetnik AZOO
dr. sci. Davorin Lovrić, fizičar
prof. dr. Maja Lukac-Stier, Doctora en Filosofía, Profesora universitaria e investigadora, Buenos Aires, Argentina
prof. dr. sc. Branimir Lukšić
dr. sc. Mislav Elvis Lukšić, Zadar
dr. sc. Aleksandar Lutkić,  umirovljeni profesor u trajnom zvanju
prof. dr. sc. Mate Ljubičić
 prof. dr. sc. Ivan Malčić
dr. sc. Ljubo Marangunić, sveuč.profesor u mirovini
prof. dr. sc. Jozo Marević
dr. sc. Davor Marijan, povjesničar
dr. sc. Ivica Martinjak, Zagreb
prof. dr. Mate Matas, Zagreb, sveučilišni profesor
dr. sc. Ante Mateljan, red. prof., KBF Split
dr.sc. Josip Matjan, die
prof. dr. sc. Marko Matić, PMF Split 
dr. sc. Anita Matković, docent
dr. sc. Zvonimir Medvedović, ministar prve Vlade RH, Zagreb
dr. sc. Miroslav Međimorec, redatelj, hrvatski branitelj, diplomat
Enes Midžić, redoviti profesor
prof. dr. sc. Vine Mihaljević, znanstveni savjetnik, Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Zagreb
dr. sc. Stijepo Mijović Kočan, književnik
dr. sc. Mario Mikolić, veleposlanik u m.
prof. dr. Davor Miličić, dekan Medicinskog fakulteta
prof. dr. Zlatko Miliša
dr. sc. fra Dusan Moro, teolog, docent KBF-Split 
dr. sc. Smiljana Narančić Kovač, Zagreb
predsjednik Hrvatskog kulturnog društva NAPREDAK Mostar Prof. dr. fra Andrija Nikić, dipl. knjižničar i archivist (i u ime 1219 napretkovaca iz Mostara)
prof. dr. sc. Milan Nosić
prof. dr. Dubravka Oraić Tolić
dr. sc. Tado Oršolić, znanstveni suradnik u Zavodu za povijesne znanosti HAZU u Zadru i docent na Filozofskom fakultetu u Mostaru
dr. sc. Vlado Pandžić, redoviti profesor Filozofskog fakulteta, Zagreb
dr. ing. Marijan M. Papich, Vancouver, Canada 
dr. sc. Đurđica Parac-Osterman redoviti profesor u trajnom zvanju 
prof. dr. sc. Mladen Parlov, KBF, Split 
prof. dr. Snježana Paušek-Baždar, znanstveni savjetnik u trajnom zvanju, upraviteljica Odsjeka za povijest prirodnih i matematičkih znanosti HAZU
dr. sc. Davor Pavelić, redoviti profesor
dr.sc. Dubravka Pavišić Strache, docent u mir.
dr. sc. Ivan Pavković, Zagreb
prof. dr. sc. Davor Pavuna
dr. sc. Marija Pehar
dr. sc. Ivan Perić, red. prof. 
prof. dr. sc. Nedjeljko Perić
doc. dr. sc. Ante Periša
prof. dr. Tomislav Petković, fizičar i filozof
prof. dr. sc. Mladen Petravić, PhD (ANU, Canberra), FAIP, Odjel za fiziku, Sveučilište u Rijeci
prof. dr. sc. Ivan Petrović
prof. dr. sc. Ivica Picek
dr.sc. Biserka Pigac, Varaždin
prof. dr. sc. Valdi Pisac Pešutić, Split
prof. dr. sc. Franjo Plavšić, toksikolog i hrvatski književnik
dr.sc. Dora Pokaz
prof. dr. sc. Tanja Pušić
dr. sc. Marija Raguz, viši asistent na Medicinskom fakultetu u Splitu
Esteban Angel Ramljak, Profesor full time de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, En Tandil, provincia de Buenos Aires, Argentina
dr. sc. Stjepan Razum, povjesničar i archivist
prof. dr. Adalbert Rebić, profesor Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveuličilišta u Zagrebu
prim. dr. sc. Darko Richter, dr. med.
prof. dr. sc. Mladen Rogina
mr. sci. Željko Sačić, general bojnik
Javier Gustavo Santich, Contador Público Nacional y Profesor de Ciencias Económicas, Profesor Académico y Economista, Ciudad de Rosario, República Argentina
prof. dr. sc. Dora Sečić
Haris Mirka Seitz, Prof .Dr. Investigador CONICET, Buenos Aires, Argentina
prof. dr. sc. Sven Seiwert, Zagreb
prof . dr. sc. Predrag Sikirić, Zagreb
profesor Arturo Calderon Simunovic, Universidad Austral, Puerto Montt, Chile
Marina Skrobica Ph. D., dizajner
dr. sc. Ana Smontara, znanstvena savjetnica, Koprivnica
dr. sc. Ivo Soljačić prof. emeritus
prof. dr. Tomislav Sunić, spisatelj
prof. dr. sc. Denis K. Sunko
docent Goran Pavel Šantek, prof. etnologije i filozofije
dr. sc. Zvonimir Šeparović, profesor emeritus, član Europske akademije znanosti i umjetnosti, predsjednik Hrvatskog žrtvoslovnog društva
dr.sc.  Anđelko Šimić, bivši veleposlanik, direktor Visoke škole za turizam i ugostiteljstvo u Kuala Lumpuru, Malezija
dr sc Tatjana Šimurina, dr med., anesteziolog, Zadar
dr. sc. i književnik Igor Šipić, Split
prof. dr. ing.  Marija Šiško Kuliš, Split
doc. dr. sc. Dražen Švagelj, Vinkovci
prof. dr. sc. Zdravko Tomac
prof. dr. sc. Miroslav Tuđman
dr. sc. Kosta Urumović, red. prof.
prof. dr. sc. Mirko Valentić, znanstvenik emeritus
dr. sc. Hrvoje Valpotić, dr. med. vet.
Silvia Adriana Varela, Profesora en Letras, Instituto Fátima y Santísima Trinidad, Instituto Nuestra Sra. del Líbano
prof. dr. sc. Sanja Varošanec
prof. dr. sc. Đurđica Vasilj
dr. sc. Mislav Vedriš, dipl. inž. Šumarstva
dr. Mile Vidović, umirovljeni professor Nadbiskupijske klasične gimnazije Split
doc.dr.sc. Mirela Vlastelica, dr. med., Split, Hrvatska
prof. dr.  Petar Vrankić, prof. Bogoslovnog fakulteta, Minchen
prof. dr. sc. Dario Vretenar
prof. dr. sc. Zlatko Vrljičak, dipl. inž.
dr. sc. Petar Vučić, Zagreb
prof. dr. sc. Ante Vukasović, umirovljeni sveučilišni professor, Zagreb
prof. dr. sc. Marija Vukelić-Shutoska,  Skopje, Republic of  Macedonia
doc. dr. sc. Tihomir Vukelja
dr. Vida Vukoja, lingvist
dr. Milan Vuković, umirovljeni sudac Ustavnog Suda RH i bivši predsjednik Vrhovnog Suda RH
Milan Zoretić, dipl. ing. elektronike, sveučilišni professor, Argentina
prof. dr. sc. Jure Zovko
doc. dr. sc. Marija Žagar, Zagreb
prof. dr. sc. Dražen Živić, znanstveni savjetnik, Vukovar
prof. dr. Tomislav Živković, dr. fizike.
prof. dr. sc. Darko Žubrinić
dr. Ante Žuvela, dipl. iuris., Buenos Aires, Argentina
prof. dr. sc. Zdravko Žvorc, dr. vet. med.
Duško Abramović, Toronto, Canada
Dražen Adam dipl. ing.
mr. sc. Goranka Adam dipl. ing.
Boris Adašević, dr. med., Vitez, BiH
Damir Agičić, dr.vet.med, Slavonski Brod
Zvonimir Ajduk, Split
Ester Ale, odontologa, Argentina
Ivana Alebić, odgajatelj
Božo Alilović, Georgetown
Branko Alilović, Georgetown
Iva Alilović, Georgetown
Karolina Alilović, Georgetown
Žarko Alilović, Georgetown
Marica Alošinac, službenik, Bistrinci
Anica Andabak, Peru
Luis Fernando Andabak, Peru
Marijan Andabak, Peru
Mario  Andabak, Peru
Marija Katarina Ambrose, previously known as Marija Ambrozic
Wolly Vlatko Ambrose, previously known as Vlatko Ambrozic
Katica Amidžić Peročević, Zagreb
Grgo Tomislav Antičić, dipl. oec, književnik 
Mate Antunović, mag. katehetike i mag. Teologije
Boro Arambašić, dipl. pravnik, Vukovar
Gorana Aras-Gazić, prof.mat. i inf.
Ivan Arbanas, prom. tehn., Zadar
Nataša Armanda
Stjepan Asić, dip. dizajner, predsjednik Australsko-hrvatskog kongresa
Ivan Aščić, sportski trener, umirovljeni satnik 5. GBR, Đakovo
Jasminka Aščić, kuharica, Đakovo
Marko Aščić, dipl.ing.el., Zagreb 
don Miljenko Babaić, katolički svećenik, dipl. teolog. ratni vojni kapelan
 prof. Patricia Babarovic, Directora del  Centro de Estudios  Paraná, Buenos Aires, Argentina
Drago Babić, umirovljenik, Sv. Juraj
Ivan Babić, književnik
Ivana Babić, gimnazijska prof. hrvatskoga jezika i knjiž., Zagreb
Marica Babić, umirovljenica, Zagreb
Marija Babić, pravnik
Stefo Babić, geometar
Tomislav Babić, ekonomist, Zagreb
Zdenka Babić, političar
Željko Babić, dipl. inž. kem. tehn., umirovljenik
Ankica Babin, prof., Kaštel Stari
Ante Babin, dipl. ing. brodogradnje, Kaštel Stari
Neda Bacelj, Makarska
dipl. ing. Nenad N. Bach, skladatelj, New York, USA
mr. sc. Zlatko Bacinger, utemeljitelj Zrinske garde Čakovec i Bratovštine Petra Zrinskog - Časni stol Čakovec
Joso Bačelić, vozač, Zagreb
Marija Bačić, ugostitelj, Velika Gorica
Stipe Bačić, kuhar, Velika Gorica
Šime Bačić, ekonomist, Velika Gorica
Marqués de Bradomin, Canay, Island
Miljenko Bađun, hrvatski branitelj - dragovoljac
Ilija Bagarić, dr. med., spec. patolog
Drago Bajić, Milton
Hrvoje Bakić, profesor filozofije i religijske culture
Ivan Bakran
Ivan Balić, economist
Hrvoje Banović, tehničar cestovnog prometa, Zagreb
Tomislav Banozić
Željka Banozić 
Ivka Baotić, umirovljenica, Vinkovci
Mandica Baotić Blažanović, prof., Vinkovci
Vice Baraban, Schweiz
Frano Baras, viši sveučilišni predavač u mirovini, pisac
Milenko Barbir
Krešo Barić, dipl. ing. računarstva, Split
Perica Barić, prof., ravnateljica gimnazije
Krešimir Barković, muzejski radnik, Paris, Francuska
Sévda Barković
Ile Barišić, dipl. oecc.
Mislav Barišić, dipl. ing. građ.
Nataša Barišić, struč. spec. inž. građ., Zagreb
Mate Barun, programer, Zaprešić
Petar Barun, dipl. ing, Zagreb
Đurđica Bastjančić, prof.
Iva Bastjančić, stud.
Ivan Bastjančić, dipl. ing.
Hasan Bašić, strojobravar
Anđa Batinić, Mississauga
Ivana Batinić, Mississauga
Mathew Batinić, Mississauga
Mate Batinić, Georgetown
Nikola Batinić, Mississauga
Ružica Batinić, Georgetown
Dinko Batur, umirovljeni bojnik Hrvatske vojske, HRVI Domovinskog rata
Ante Bašić, pravnik, Split
Đivo Bašić, Dubrovnik
Milan Bašić, nastavnik u mirovini
Nikola Bašić,  viša stručna sprema, economist
Stanko Bašić, strojarski tehničar u mirovini 
Ana-Marija Bašnec, Zagreb
Marica Baternik, umirovljenica, Brisbane, Australija
Pero Baternik, umirovljenik, Brisbane, Australija
Mile Batinović, Banja
Nives Batinović, Banja
Tonka Batinović, umirovljenica, Banja
Ivo Bavčević, arh., Zadar
Dragutin Bauman, ing. kem. član Predsjedništva Hrvatskog žrtvoslovnog društva 
Ana Beban, učiteljica matematike i fizike
Velka Bebek, Toronto
Ilija Begić, Oakville
s. Mila Begić
Mate Bekavac, geodetski tehničar
Tatjana Bekić, dr.med., Zagreb
Ante Belas, Trogir
Carlos José Bellofatto, Buenos Aires, Argentina
Darko Belović, kap., Rijeka
Hrvoje Belušić, prof. kineziologije, Zagreb
Ivan Beljan, umirov. brigadir HV, dipl.ing.
Tomislav Benčik, strojarski tehničar, Pula
Tea Benzon, prof. engleskog jezika, Split
Zdenka Benzon, liječnik u mirovini
Tomislav Beram, predsjednik Hrvatskog međudruštvenog odbora za zajedničku suradnju, Sydney, Australia
Dobrila Berković-Magdalenić, prof.
s. Vinka Bešlić, Školska sestra franjevka, Zagreb
Nada Beuc, prof., Makarska
Petar Bezjak, economist 
mr. Nikola Bićanić, profesor phil., Zagreb
Andrija Bilać, ekonomista, Široki Brijeg
Mihovil Bilać, student, Široki Brijeg
Branimir Bilić, umirovljenik, Zagreb
Franc Bilić, prof.
Ivanka Bilić, umirovljenica, Zagreb
Stanislav Bilić, strojarski tehničar iz Krškoga, R. Slovenija
Vlatko Bilić, dipl. ing.
Tomislav Marijan Bilosnić, književnik
Marijana Biloš, trgovac, Split
Vladimir Biondić
Veselka Birkić, Zadar
Margareta Bišćan, profesor matematike u mirovini, Zagreb
Miljenko Bitunjac
Gašpar Bjelopera, prof., Dubrovnik
dr. Anto Blažanović, Vinkovci
Ana Blažeković, dipl. inž. biotehn., Zagreb
Goran Ante Blažeković, oec. informatičar u miru, Zagreb
Zdenka Blažeković, dipl. inž. hidrolog u miru, Zagreb
Zdenko Blažeković, dipl. inž. agr. - krajobrazni arhitekt, Zagreb
Ozana Blažeković Babić, dipl. inž. graf. tehn. i dizajna, Zagreb
Franjo Antun Blažević, poduzetnik 
Nikola Blažević, dipl. ing., Zagreb
Vide Blažević, tehnički direktor, Dubrovnik
Ana Bloom, Ruislip, Middx, UK
Ingeborg Boenel, empleada, Buenos Aires, Argentina
Dražen Bogdan, dipl. ekonomist-poduzetnik, Osijek
Ljerka Bogner, prevoditelj, Zagreb
José Mateo Bogut, médico cirujano; Río Cuarto, Argetina.
Emilija Bojčić, Brampton
Franjo Bojčić, Brampton
Lucija Bojčić, Brampton
Maria Bojčić, Brampton
Mira Bojčić, Brampton
Nikola Bojčić, Brampton
Sandra Bojčić, dipl. oec., Split
Žarko Bojčić, Brampton
Tomislav Bolanča, dipl.oec, Zadar
Anica Bolčić, BA RSW, Makarska
Branimir Bolčić, Makarska
Rosa A. Bondulich Franicevich, Estadístico Matemático - Presidente Centro Croata de Santa Fe, Santa Fe - Argentina
Silvia Bonić Zoretić, dipl. kem., Argentina
Anđelko Boras, Brampton
Antonija Boras, Brampton
Mate Boras, Georgetown
Spomenka Boras, Georgetown
S. Boras, Norval
Vanda Boras Podravac, BA (Soc.Sc.), Canberra University
Damir Borovčak, dipl. ing., publicist, Zagreb
Ignacije Borovic, P. Eng., geolog, Kanada
Slavica Bors, ugostitelj, Brisbane, Australija
Branka Bosić, Mississauga
Kamilo Bosić, Mississauga
Domagoj-Alain Bošković, ing. prometa, Rogotin
Ilija Bošković, Brod Moravice
 Ljiljana Bošković, Brod Moravice
Nikolina Bošković, Rogotin
Ante Bošnjak
Blaženka Bošnjak, dipl. iur., Zagreb
Davorka Bošnjak
Mariofil Bošnjak, Woodbridge
Višnja Bošnjak
Zdravko Bošnjak, dipl.ing.
Kemal Bošnjak Bukvić, dipl. politolog
Josip Botteri Dini, akad. slikar
Lovre Botica, prof., ravnatelj Srednje škole Petra Šegedina, predsjednik Ogranka Korčula Matice hrvatske
Damir Božić umirovljeni bojnik HV, Slavonski Brod
Mijo Božić, Toronto
Anđa Božinović Mađor
Branko Božinović Mađor
Zrinka Božinović Mađor
Stipe Božinović-Mađor, prof., ravnatelj OŠ, Kaštel Lukšić
Marija Bradarić
Ivan Bradvica, dipl. ing. građ., pjesnik
Ivan Bradić, dipl. politolog, predsjednik Zajednice Hrvata Makedonije, Skopje
mr. sc. Tomislav Bradić
Franka Brajnović, studentica, bacc. komunikologije
Branko Bralić, Stobreč
Mate Bratinić, Mississauga
Ante Brčić, novinar, Zagreb
Ante Brčić, Toronto
Don Tomislav Brečić, župnik, Nova sela (Omiš)
Blaženka Brekalo, prof. filozofije i religijske culture
Danijel Brekalo
Danijela Brekalo
Dragica Brekalo
Ivan Brekalo
Klaudia Brekalo
Mario Brekalo 
Mirko Brekalo
Sandra Brekalo
Tomislav Brekalo
Stjepan Brezić, Oakville
Branka Brkić
Jozo Brkić, Brampton
Žarko Brkić, odvjetnik, Zagreb
Joso Brkljačić
Kristijan Brkljačić, Kaštel Stari
Nada Brkljačić
Lucija Brodarić, umirovljenica, Karlovac
Adriana Bronzovich, English teacher, Ushuaia, Argentina
Daniel Bronzovich MMO, Ushuaia, Argentina
Silvia Bronzovich,Tec. Administracion, Ushuaia, Argentina
Tomo Bronzovich-jubilado-Ushuaia- Argentina
Janko Bucar, dipl. pravnik i književnik
Anton Bučan , univ.bacc.oecc.
Irma Bućan Maretić, dr.med. spec.op. med.
Harrison Budak
Mario Budak
Nancy Budak
Mateo Budanović, student, Zadar
Branko Budić, dipl. ing. elektrotehnike, Zagreb
Antun Budimir, Podstrana
Siniša Budimlić, elektromehaničar
Leonardo Budimlić Majnarić, akademski slikar, član HDLU-a
Carlos Budrovic, Contador, Santiago de Chile
Jorge Budrovich P., Ediitor Diario Electronico, Periodista, La Serena, Región de Coquimbo, Chile
dipl. ing. K Buhatko, Toronto
Ivan Bukovac, odvjetnik, Županja
Višnja Buković, umirovljenik
Rade Buinac, ing. elektrotehnike, Zaprešić
mr. sc. Barbara Bulat, urednica
Dražena Bule, mr. dipl.oec., Zagreb
Gordan Bule, poduzetnik, Zagreb
Iva Bule, studentica, Zagreb
Jelena Bule , studentica, Zagreb
Anđelko Buljac, domar
Andrija Buljan
Anka Buljac
Mara Buljac, nastavnica
Sanka Buljac, nastavnica
Zorka Buljac, nastavnica
Ana Buljan
Dino Buljan, trgovac, Split
Dražan Buljan
Mate Buljubašić
Rade Buljubašić
Ivan Bukovac, Županja
Marija  Bukovšćak , Hamilton, Kanada
Danijel Buntak, prof.
prof. Jadranka Burazin
kap. Jozo Burazin
Ivan Burić, Oakville
mr. sc. Krešimir Bušić, nezaposleni povjesničar, Vukovar
Hrvoje Caha, Zagreb
Joško Caktaš, Zaprešić
Amadea Caktaš-Herceg, studentica, Zaprešić
Vesna Caktaš Herceg, Zaprešić
Norma Beatriz Cajal, empleada, comodoro rivadavia – Chubut, Argentina
Simon Camber, Oakville
Ljiljana Canjuga, dipl. soc. r., umirovljena časnica HV
Frano Capeta Mondońedo, Ingeniero de Sistemas, Empresario, Ciudad de Lima, Peru
Jakov Capeta Catipovic, Comerciante, Jubilado, Lima, Peru
Fabián Cedero, Burzaco, Argentina
Vedran Cesarec, liječnik, Prigorje brdovečko
Vladimir Petar Cettolo, dipl. inž. elekrot. u mirovini, Buenos  Aires, Argentina
Guillermo Chiaramonte, Bs. As. Argentina
William Christensen, businessman, Buenos Aires,  Argentina
Juraj Cigler, dipl. inž. Građ,.Čakovec
Anđelka Cikojević, Georgetown
Branko Cikojević, Toronto
Slava Cikojević, Toronto
Darko Cindrić, Čakovec
Marijan Cindrić
Danica Cirjak, radnik, domačica, Dickson 2602. A.C.T. Australia 
Sime Cirjak, pisac, pjesnik. penzioner, Dickson 2602. A.C.T. Australia
Ivo Cović, Pforzheim, Deutschland
Katy Crljen, Keillor, Vic. Australia
Sinun Crljen Keillor, Vic. Australia
Stipe Crnčević, umirovljeni djelatni poručnik Hrvatske vojske, dragovoljac Domovinskog rata, Metkovića
Manda Crnić, umirovljenica, Brisbane, Australija
Živko Crnić, umirovljenik, Brisbane, Australija
Juraj Crnković, student prava
Ferdo  Crnogorac, ugostitelj u Makarskoj
Jakov Crnogorac, inž. strojarstva, Slavonski Brod
Mila s. Bernardina Crnogorac, vjeroučiteljica, pjesnikinja i književnica
Ana Crnjac
Sanja Crnjac
Tomislav Culjaga – Sisak
Marko Curać, novinar
Marija Cvelbar, dipl.ing.
Maritza Cveljo, teacher and translator, Burnaby, B.C  Canada
Davor Cvitanić
Fanika Cvitanić
prof. Veronica Daniela Cvitkovic, profesorica Engleskog Jezika, Sisco Sistem, Buenos Aires, Argentina
Irena Cvitković
ing. Krešimir Cvitković, grafičar
Ljubica Cvitković
Sunny Cvitković Anderson
Alejandro Luis Czar, Magister, Consultor en Comercio Exterior, Buenos Aires, Argentina
don Marijan Ivan Čagalj, umirovljeni župnik, Split
Branimir Čakić
Ante Čarapina, dipl. oec 
Draga Čavka, nastavnica
Joško Čelan, novinar i publicist, Split
Ankica Čenić, diplomirani ekonomist, sudski vještak za financije i računovodstvo, stečajni upravitelj, konzultant hrvatske mreže konzultanata
Ankica Čenić-Dadić
Marta Čerina, ekonomski tehničar, Zagreb
Velo Čerkez, gospodarstvenik
Tomislav Čiček , dipl. ing. el., Kaštel  Stari
mr. sc. Vlasta Čizmić
Mirko Čondić, pukovnik HV u m.
Željka Marija Čorak, Burnaby , BC Canada
Davorka Čović, dipl. iur.
Helanda Čović, Omiš
Jadranka Čudina
Božica Čuić, prof. biologije i kemije
Geard Čujić, referent marketinga, München
Marina Čujić, prodavačica, München
Kruno Čukjak, Mississauga
Branka Čuljak, Mississauga
Ivanka  Čuljak, prof.
Srećko Čuljak, dipl.oec.
Tihomir Čuljak, dipl. eoc. 
Jadranka Čuljak-Duvnjak, odvjetnica
mr. sc. Marijan Čuralo, dr. stomat.
Filip Čuvalo, Etobicoke
prof. Ikica Čuvalo
Janja Čuvalo, Etobicoke
Jure Čuvalo, Mississauga
Marko Ćavar, umirovljenik
Mate Ćavar, pjesnik i publicist, Zagreb
Ružica Ćavar, dr. stom. i dr. med., Zagreb
Ružica Ćavar, oec, Tomislavgrad
Emil Čić, član Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Dijaspori
Zeljko Ćorić, umirovljenik
Anto Ćosić, oec, Slavonski Brod
Petar Ćosić, Hrvatski svjetski kongres u Njemačkoj
don Marko Ćubelić, umirovljeni ravnatelj Caritasa SMN, Split
Anamarija Ćulap, učenica
Marija Ćulap Imhof, medicinska sestra, dipl. prof. povijesti i geografije
Josip Ćurčija, Oakville
Marija Ćurčija, Oakville
 Anto Ćurić, dipl. ing. el.
Anto Ćurić, dr. stom.
Jakov Ćurić, dipl. oecc, Zagreb
Mate Ćurić, časnik HV, Slavonski Brod
Mijo Ćurić, publicist
Sanja Ćurić, dipl. oec.
Janira Ćurin, writer, Buenos Aires
Katica Ćurković, oec., Zagreb
Kristina Ćurković, studentica teologije, Split
Neven Ćurković
Antonija Ćutić, glumica, Zagreb
Ante Ćutić , dipl. ing. Buenos Aires
Krešimir Ćuže
Marija Dadić, nastavnica
Ana Dajak, stručni suradnik, Zagreb
Krešimir Dajak, stručni suradnik, Zagreb
Christian Damianich, Buenos Aires
mr. sc. Andrea Dasović Buljević, dr. med., Zagreb
Ivanka Debenjak Magas, dr. med. internist u mirovini, Pariz, Francuska
Aleksandar Debenjak, dipl. ing. šumarstva u mirovini, Pariz, Francuska
Griselda Elsa Dedovic, jubilada, Buenos Aires, Argentina
Sanja Delač Petrović, Vukovar
Josip Delaš
Dragica Deletis
Mladen Deletis
don Ivan Delić, Omiš
Josip Delić, vozač, Split
Josipa Delić, ekonomist, Split
Milena Delić, trgovac, Split
Tomislav Delić, listonoša, Split
Andrija Depolo, Korčula
Inga Depolo Bučan , dr. dent. med.
Zlata Derossi, professor
Josip Deškin, dipl. ing.
Ivana Desulovich, monitora Eckerd Peru, Piura, Peru
Sime Deur, Săo Paulo, Brazil
Gustavo Diaz, Bs. As. Argentina
Davor Dijanović, novinar, publicist
Radojka Divić, nastavnica, Makarska
Valter Dobra, Žirje
Renata Dobrić, knjižničar, Kaštela
Ana Dobrina, student
Stella Dobrina
Tonka Marija Dobrinić Visković, Makarska
Drago Dodig, Brampton
Marica Dodig, Brampton
dr Ivanka Dodig-Bravić, liječnik obiteljke medicine, Trilj
Jelena Dodig Markota
Marina Dojčić Horvat, Zagreb
Dragi Ante Doljanin, povratnik iz Australije, električar, sad radi u Sydneyu
Blaženka Doljanin
Ivan Doljanin
Ljuba Doljanin
Marija Doljanin
Mila Doljanin
Nevenka Doljanin
Vedran Doljanin
Ivana Domakus, ekonomist, München
Mirko Domakus, ekonomist, München
Ivana Domazet, referent
Gonzalo Domic, Periodista e Ingeniero MBA en Finanzas, Santiago, Chile
Ivo Dominis, Zadar
Ankica Domitrović, građevinski tehničar, Ogulin
Ivica Domitrović, autoprijevoznik, Ogulin
Ivan Domitrović, student, Zagreb
Josipa Domitrović, dipl. ing., Zagreb
Dubravka Dorbola Ceković, Sisak
Miroslav Dorešić
Mile Došen, Mississauga
Vesna M.  Došen,  Hamilton, Kanada
Zvonimir  R.  Došen  -  Hamilton, Kanada
prof. Ms. Felipe Epprecht Douverny, pravnik, Săo Paulo, Brasil
Franjo Dragaš, teolog i pisac 
Ana Dragičević, novinarka Slobodne Dalmacije - dopisništvo Makarska
Nevenka Dragićević, Mississauga
Vlado Draženović, umirovljenik, Brisbane, Australija
Vojka Draženović, umirovljenica, Brisbane, Australija
Emilija Dražić, Voditelj prodaje i koordinator izdanja na rotaciji, Slobodna Dalmacija d.d.
Ante Drmić, kemijski tehničar
Anka Drnasin, dipl.oec. 
Antun Drndelić, novinar, dipl. ius. u mirovini
P. Daniel Antonio Dropulich, Sacerdote Católico, Buenos Aires, Argentina
prof. Tomislav Držić,  dipl. novinar
Kristina Dugan, računovođa, Zagreb
Ivana Dugandžić Grković, dipl.iur.
prof. Malkica Dugec, hrvatska pjesnikinja
mr. sc. Danijel Dugonjić, dr.vet.med., Zagreb
prim. dr. Josip Dujella, spec. patolog
Branko Dukić,  dr. med., Zadar
Mario Dukić, diploimirani ekonomist, Split
fra Tomislav Dukić
Viktor Dukić, elektrotehničar, Košute-Trilj
Marija Dundic
Drago Duvnjak, dipl. ing. građ. Osijek
Hrvoje Duvnjak, strojarski tehničar, Zagreb
Krešimir Duvnjak, dipl. ing. apsolvent filoz. i relig. kulture, Zagreb
Marko Duvnjak, prof., ravnatelj Gimnazije, , Sinj
Mirela Duvnjak, viša kustosica
Davorin Dužević, dipl.oecc., Makarska
Ivica Dužević, oecc., Makarska
Ivo Dužević, dr.med., psihijatar – psihoterapeut, Makarska – Split
Božidar Dvojković, zubni tehničar
dr. dent. med. Dragutin Dvojković
Vlatko Dvojković, ing. elektrotehnike i zubni liječnik
Dr. Tomislav Djurasovic
Ivan Dzal, jubilado, Buenos Aires, Argentina
Stjepan Džal, umirovljenik, Bahía Blanca, Argentina
Ante Džanko
Ferdo Džeba, Acton
Terezija Džeba, Acton
Marija Đapić, odgajatelj
Marija Đonlić, Split
Nikola Đuretić, književnik
Bosiljla Egredžija, Mississauga
Drago Egredžija, Mississauga
Igor Erceg
Snježana Erceg, umna naučnica, procesni soziolog, filozof, Hannover, Njemačka 
Zvonko Erceg
fra Vlado Ereš
George Erić, Mississauga
Janja Erić, Mississauga
Branko Ezgeta
Daniela Falkoni-Mjehović, prof. tal. i španj. jezika, Dubrovnik
Katica Fatović, Wasaga Beach
Marcel Fatović, Wasaga Beach
Mario Fatović, Erin
Dario Feldšar, drž. službenik, Slavonski Brod
Mario Ferenc, fotograf, Osijek
Ivan Filipović, pomorac
Mirna Filipović-Koscec, dipl. ing. kemije u mirovini
Zoran Filko, keramičar
Damir  Findrik,  dipl. economist
Jasna Finka 
Davor Fintić 
Esteban Fiolic, electricista, Buenos Aires, Argentina
Hilda Marija Foley, California, USA
Marlene Franasovic
dr. Sanda Franic, psihijatar, Oslo University Hospital
Ante Francetić , Stoney Creek, Kanada
Štefanija Francetić, Stoney Creek, Kanada
Lic. Tomás Frkovic, dipl. lic. , educador, Argentina
Magister Tomislav Frkovic, direktor Katoličke Škole u Buenos Airesu, Argentina
Anita Fuentes Eldan, abogada, Rancagua, Chile
Mladen Funtek
dr. Rajko Fureš
Antonia Gabela
Ružica Gabriel, Zagreb
Marica Gagro, Georgetown
Mile Gagro, Georgetown
Aldo Gaikowski Hijo, mecanico,  Buenos Aires,  Argentina
dr. med. Anđelka Gajšak Špančić
s. Anđelka Galić, Školska sestra franjevka, Zagreb
Boro Galić
Dragan Galić
Dragan Galić, Široki Brijeg
Gordana Galić, dragovoljac HVO, domaćica, Split
Iva Galić, student
Ivan Galić
Ivan Galić, dipl. ing. građ., Mostar, Bosna i  Hercegovina
Ivan Galić, službenik, Zadar
Josip Galić 
fra Klement Galić, Tomislavgrad
Marija Galić
Marija Galić, student
Marijan Galić
Marinko Galić 
Mira Galić
Mirjana Galić
Mladen Galić, dragovoljac DR "90", umirovljeni HRVI, Split
Ruža Galić, Mississauga
Slavko Galić
Tadija Galić
Tomislav Galić, Mississauga
Vesna Galić
Zdenka Galić, službenik, Split
Zoran Galić, odvjetnik
Željko Galić, Split
Branko Galinec, dipl.inž., Ivanec
Dean Ganza, ing. elektrotehnike, Zagreb
Andrija Gašpar, Toronto
Jure Gašpar, Toronto
Max Gašpar, Toronto
Milan Gašpar, Toronto
Dunja Gaupp, Verkaufsmanager, Švicarska
Osvin Gaupp, dipl. ing., Švicarska 
Petar Gelo, urednik i voditelj Hrvatskog radio programa Melbourne
Karolina Gelsomino
Sr. Marcos G. Geres, Sistemas, Buenos Aires, Argentina
Aldo Alberto Gikowski,  jubilado,  Buenos Aires,  Argentina
Nediljko Gilić, Trilj
Ante Gilja, umirovljeni brigadir HV, Vinkovci
Boženka Glamuzina, Rogotin
Božidar Glamuzina, Rogotin
Anđelo Glavan
Danica Glavaš
Vlado Glavaš
Ante Glavina, Makarska
Goran Glavina, Georgetown
Mladenka Glavina    , Makarska
Ivan Glibić, dip. ing., Zagreb
Ivan Glibota, puk. HV u mir. Makarska
Robert Gložinić, Zagreb
Tomo Gložinić, sudac Vrhovnog suda RH u mirovini
Marija Gojmerac, dipl. oec., Zagreb
Zdravko Gojmerac, Zagreb
Tomislav Golić, student
Darko Gorenec
Jaime Gospodnetic, Tecnico en explosivos mineros, Calama, Chile
Dánitza Gospodnetic Escribano, dvojezični administrativna tajnica, Bogotá, Colombia
Ado Grah, umirovljenik, Buenos Aires, Argentina
Alejandro Grah, Ingeniero Electrónico, Buenos Aires, Argentina
Fernando  Grah, ingeniero, Buenos Aires, Argentina
Maximiliano Grah,  Técnico  Informático, Buenos Aires, Argentina
Vitomir Grozaj, vojni umirovljenik, časnik hrvatske vojske
Sanja Grabarević, dr. dent. med., Zagreb
Frano Grbavac, poduzetnik, Zagreb
Ivan Grbac, radio program Bar Croata, Rosario, Argentina
Ivan Slobodan Grbavac, A.C.T. Fitter, Australia
Josip Grbavac, student, Zagreb
Ljubica Grbavac, A.C.T. Fitter, Australia
Ljubo Grbavac, Forest 2428.N.S.W. Australia
Mate Grbavac, student, Zagreb
Milan Grbavac,  Makarska
Silvije  Grbavac
Dario Grbec, kapelnik, Zagreb
Miroslav Grbeša
Nenad Grbeša
o. Viktor Grbeša, ocd
Anton Grbin, Mississauga
Vera Grbin, Mississauga
Enio Grdović, Zadar
Barbara Gregurić, umirovljenica, Brisbane, Australija
Stanko Gregurić, umirovljenik, Brisbane, Australija
Ana-Marija Grgas, prof. njemačkog
Josip Grgić
Marko Grgić, Osijek
Renata Grgić
Stjepan Grgić, Toronto, Canada
Josip Grmača, član predsjedn. Autoht. Hrvatske stranke prava
Pava Grmoja, profesor engleskoga i francuskoga jezika
Nikola Grmoja, profesor povijesti i sociologije
Damir Grošinić, Sveti Ivan Zelina
Miroslav Grubelic, urban planner, Caracas, Venezuela
Vladimir Grubešić, poduzetnik, Zagreb
Ivan Grubić, ekonomist, Zadar
Nado Grubić, dipl. iur., Zadar
Mr. sc. Marko Grubišić, predsjednik  “Hrvatskog društva polititičkih osuđenika”, Podruži. Zagreb  
Ljubica Guberac
Slavko Guberac
Ana Gudelj, prof.mat. i inf.
Antonija Gudelj, mr., akad. grafičar-slikar, Slavonski Brod 
Lea Gudelj,  Makarska
Regina Gudelj, Zmijavci, Imotski
dr. Ljilja Gulić, liječnik-psihijatar, Zagreb
Maria Rosa Habunek,  ama de casa,  Buenos Aires, Argentina
ing. Dragica Hadrović, tajnica Hrvatsko talijanske Udruge Rim, umirovljenica
Miroslav Hamš, poduzetnik, Zagreb
Gordana Hanžić
Esteban Mirko Hasenay, elektrotehničar, Buenos Aires, Argentina
mr. sci. Dragan Hazler, Slunj i CH-Basel
Bernardica Heček, student
Ljubica Heček, tekstilna radnica
Vladimir Heček, učitelj razredne nastave
mr.sc. dr. Renata Heinzl, Zagreb
Danica Henić, kućanica, Zadar
Nada Herceg, Brampton
Vince Hergovich, gradonačelnik Plajgor/Ólmod, Mađarska
Nicolás Juan Herencic, Licenciado en Ciencias de la Información y Opinión, San Isidro, Argentina
Petar Hinić, predsjednika Hrvatske kulturne zajednice, Stuttgart
Hrvoje Hitrec, književnik
Ljiljana Hodak, Sesvete
Martina Hodak, Sesvete
Mateja Hodak, Sesvete
Stjepan  Hodak, Sesvete 
Anđela Hodžić, professor 
Elamer Hodžić, student
Bernarda Holjevac, dipl. iur., Zagreb
Sr. Ernesto P. Horvat, martillero publico nacional, Cordoba, Argentina
Stjepan Horvat , Hamilton
Timea Anna Horvath, novinarka, Mađarska
Franjo Horvatić, dipl. oec.
Anđa Hrkać, Oakville
Branko Hrkač, samostalni likovni umjetnik
Dra Barbara Hrzina, abogada, Buenos Aires, Argentina
Kristina Hublin, studentica
Sanjin Hublin
Stella Maris Hubmayer, Ama de casa, Buenos Aires, Argentina
Ana Marija Hunjadi, oecc., Zagreb
Vanessa Hunjadi, student, Zagreb
Vlatka Husnjak
Marija Hutinski, Varaždin
dr. Mladen Ibler
Anđela Ivančić, Acton,Onatario, Canada
Ante Ivančić, Acton,Onatario, Canada
Ines Ivančić, Acton,Onatario, Canada
Mia Ivančić, Acton,Onatario, Canada
Josip Ivančić, Acton,Onatario, Canada
Stipan Ivančić, Acton,Onatario, Canada
Vlade Ivančić, Acton,Onatario, Canada
Dragica Ivančić Vukadin, slobodni umjetnik
Kristina Ivanković
Paul Ivanković, Mississauga
Ivica Ivanušec, Đakovo
Ivana Ivanušec, studentica, Đakovo
Stjepan Ivanušec, med. tehničar, Đakovo
Terezija Ivanušec, domaćica, Đakovo
Patrik Ivanusić, B. Sc., München, Njemačka 
Josip Ivka
Jozo Ivkovic, Hrvatska danas - radio sat, Argentina
Drina Jackanić, Melbourne, Australia
Nada Jačmenica, dr. med.
Anka Jadrijević, prof. fizike
Mariana Jajcević, Ama de Casa, Argentina
Šime Jakelić, inženjer elektrotehnike, Zagreb
Ivan Jaklin, dipl. ing. geot., Varaždin
Ilija Jakobović, poljoprivrednik-umirovljenik, Đakovo
Ruža Jakobović, domaćica, Đakovo
Tomislav Jakobović, viši medicinski tehničar, Đakovo
Verica Jakobović, ekonomski tehničar, Đakovo
Tereza Jakšić,  Waterdown, Kanada
Walter Jakšić,Waterdown, Kanada
Oljeg Jamnicky
Ivan Janacek
Zoran Janacek, prof.
Verica Janacek, dipl. ing.
Dražen Janeš, umirovljeni dočasnik HV-a
Miroslava Janković
Dragan Januš, tapetar
Stella Jasprica, Rosario, Argentina
Damir Javoran, aviomehaničar, Zagreb
Vjekoslav Jazbec, liječnik
Branko Jazić
Jurana Jelačić, dr. vet. med.
Ivica Jelić, ugostitelj
Neven Jenjić
Marko Jerčinović, diplomirani inženjer fizike, Zagreb
Marinka Jerić, med. sestra, Zadar
Ante Jerkan
Dragica Jerkan
Mirjana Jerkan
Mladen Jerkan
Krešimir Jerković, dipl. inž., Buenos Aires, Argentina
Božidar Jerkunica, umirovljenik 
Joško Jež, umirovljenik
Ana Jokić, Mississauga
Stipe Jolić, diplomirani teolog, vjeroučitelj
Petar Josipović, samozaposlen
Dubravko Jošić, dipl. inž. fizike, Slavonski Brod
Ana Jović, dipl. ing. građ., Umag
Josip Jović, kolumnist i publicist
Kristina Jozic, student
Zvonimir Jozic
Jelena Jozipović, studentica
Marija Jugović, Ngunnawal, Australia
Damir Juka, Mostar
Dario Juka, Mostar
Darko Juka, književnik i novinar, Mostar
Marinka Juka, Mostar
Marko Juka,  Mostar
Ana Jukić, prof. hrvatskog jezika i književnosti, Vukovar
Branimir Jukić, prof., Split
Drago Jukić, prof., Split
Miro Jukić
Sanja Jukić, dipl. oec., Zagreb
Slavko Jukić
Stanko Jukić, dipl. iur., Split
Ankica Jurak dipl. ekonomist
Mato Jurakici, bravar
Francisco Jurcic, Hrvatska danas - radio sat, Argentina
Jorge Jurcic, Hrvatska danas - radio sat, Argentina
Milan Jurčić, Georgetown
Ante Juričev-Sudac, dipl. ing.
Josip Juričev-Sudac, student
Josipa Juričev-Sudac, dipl. ing.
Lucija Juričev-Sudac, student
Luka Juričev-Sudac, mag. ing.
Ankica Jurić, upr. pravnik
Davor Jurica, poduzetnik iz Pule
Irena Jurica, poduzetnik
Marija Jurica, umirovljenik
Petar Jurica, umirovljenik 
Mirjana Juričić, Zürich, Schweiz
Radoslav Jurić, ST.Albans, Vic. Australia
Mario Jurin dr.med. internist
Ivan Cristian Jurišić, de Berazategui, Provincia de Buenos Aires, República Argentina
Juan Pedro Jurišić, de Berazategui, Provincia de Buenos Aires, República Argentina
Robert Jurišić
Darinko Jurković
Zlatar Jurković
Zlatko Jurković
Andelko Jurun
Hrvoje pl. Kačić-Alesić, visoki samostalni komercijalist, Zagreb
Zaviša Kačić-Alesić, profesor povijesti i indologije, Marija Gorica
Davor Kaić
Damir Kalafatić, Omiš, dipl.ing.kem., u mirovini
Marija Kalafatić, Omiš, dipl.ing.kem., u mirovini
Mladen Kaldana, diplomirani povjesničar
Martin Kamber, Toronto
Ante Kanaet
Domagoj Kanis, kuhar, elektrotehničar, Sarvaš
Kata Kanis,VKV kuharica, Sarvaš
Ante Kapitanović
Edo Karaban, mag. med. biochemie, Trogir
Marijan Karabin, prof., hrvatski književnik
Mile Karakaš, Toronto
Marija Kasalo, Oakville
profesor Kazimir Katalinić, političar, autor nekoliko političkih knjiga, Argentina
Ivan Katić,  industrijalac, Mentor, U.S.A.
Slavko Katić,  industrijalac,  Mentor, U.S.A.
Snježana Kaurinović, voditelj maloprodaje
Ankica Kekez
Katija Kekez, nastavnica
Marija Kekez
Smilja Kekez
Luka Kelava
Nada Kelava,  med.s.
Ante Kelić
Dana Kelić
Hrvoje Kelić
Ivana Kelić
Katarina Kelić
Marija Kelić
Mirko Kelić
Ruža Kelić
Marko Kežić, Heidelberg, Njemačka
mr. art. Eva Kirchmayer Bilić, Muzička akademija Sveučilišta u Zagrebu
Federico Kisic, ingeniero, Buenos Aires, Argentina
Branko Klanac, umirovljenik, Zadar
Ivan Klarić, umirovljenik
Tonći Klarić, B. Sc., Guarantee Inspector
Tereza Klier, službenica u uredu za mirovine, Njemačka
Stjepan Klinčić, dipl. ek., Zaprešić
Nikola Knez, Corpus Christi, Texas
Đuro Knezičić, umirovljenik
Gordana Knezović
Jure Knezović
Kristina Knezović
Mate Knezović, odvjetnik
Anđelka Knežević
Zdravko Kodžoman
mr. sc. Bože Kokan, Split
Pavao Kokanović, Toronto
Ružica Kokanović, Etobicoke
Josip Kokić
Josip Kokić, dipl. inž. naftn. rud.
Alojzije Kokorić, ing., Tribunj
Frane Kolak, Zagreb
Nada Kolak, doctor, Sydney, Australija
Maria Kolakovic, licenciada en publicidad, Buenos Aires, Argentina
Siniša Kolarić, Novi Zagreb
Vilim Kolarić, dr.med.  subspec, pulmolog, Ivanec
Anđelka Kolić
Barbara Kolić, Hamilton
Darko Kolić, član uredništva  Društvenih obavijesti glasilo Hr. kulturne zajednice Švicarska
Ivica Kolić
Marica Kolić, referent, Drežnik Grad
Nikola Kolić, poljodjelac, Drežnik Grad
Stjepan Kolić, Hamilton
Ivanka Koller-Štefančić, Zagreb
Karlo Kolonić, dipl. oecc., Zagreb
Marija Komar
Anastazija Komljenović, prof. hrvatskog jezika i komparativne književnosti, Velika Gorica
Nikša Koncani, dipl.ing., Vodice, Srima
Ivan Kondža, Tučepi
Joško Kontić
Damir Ivan Konjevod, mag. inf.
Mijo Kopacevic, CNC-mechaniker
Držislav Korade, dipl. ing. prometa
Krešimir Korade, dipl. teolog
Miroslav Korman, umirovljenik
Ivka Korunda, umirovljenik
Nikola Korunda, umirovljenik
Zdenko Korunda, dr. med., Florida
Sanja Korunda Papes, aps. FFZG
Srecko Kos, dragovoljac Domovinskog rata, Zagreb
Josip Kosović, prof. Split
Anita Kostelac, Contadora Pública (U.B.A)  Capital Federal, Pcia, De Buenos Aires,Argentina
Jasna Kostelac de Anda, abogada, Buenos Aires, Argentina
Vesna Kostanjevečki
Ivan Kostrenčić , Australia
Ljudevit Kotnik, dipl. ing.
Nada Kotromanović,  med.s
Alen Kovač, student
Ante Kovač, dipl. ing. Geodezije
Danijel Kovač,  Audio Visual Services, Infrastructure Services, The Australian National University, Australia
Dominik Kovač, Network Engineer, Canberra , Australia
Marija Kovač, Offenbach
Mathew Jake Kovač, Mississauga
Stjepan Kovač, prevoditelj, Zagreb
Ana Kovačević Pilepić, mag. ing. aedif, Viškovo
Mate Kovačević, novinar i publicist
Mato Kovačević, poštar
Kata Kovačević, umirovljenica, Brisbane, Australija
Slavko Kovačić
Cindy Kozina, Acton
Stanislav (Sam) Kozina, Acton
Kata Kozulj, umirovljenica, Brisbane, Australija
Andjelina Krakan, Švicarska
Barbara Krakan, Švicarska
Filip Krakan, Švicarska
Milica Krakan, Švicarska
Domagoj Kralj, dipl. ing.
Željko Kralj,  Stuttgart   -  Monteur
Jadranka Kraljević
Nikola Kraljević, Weston
 Zdenko Kraljik, umirovljeni časnik H.V.
Vjekoslav Kranjčec, student, Krapina
Jandre Kranjčević, Toronto
Marija Kranjčević, Toronto
Zlatko Krascić, Zlatar-Bistrica
Juan Mateo Kravic, escritor, Buenos Aires, Argentina
Ante Krišto informatičar, prof.
Ante Krišto, Mississauga, Kanada
Krešimir Krivdić, prof. filozofije i religijske kulture, dipl. kateheta, ravnatelj OŠ
Jasna Krizmanić-Zaharov, viša med. sestra u mirovini, Đakovo
Ivan Križan, Toronto
Ana Križanac, umirovljenica, Vođinci – Vinkovci
Branko Križanac, vozač, Zagreb
Fran Križanac, student, Sesvete
Ilija Križanac dipl. kriminalist, Sesvete
Ivan Križanac, student, Sesvete
Ivan Križanac, umirovljenik, Vođinci – Vinkovci
Ivka Križanac, carinska službenica, Vinkovci
Jakov Križanac, dipl. ing., Sesvete
Marija Križanac, prof., Sesvete
 puk. Mato Križanac, Novi Zagreb
fra Mijo Križanac, redovnik, Mostar, BiH
Nikola Križanac, dipl. oecc., Vinkovci
Rozimila Križanac, časna sestra, Međugorje, BiH
Vesna Križanac, umirovljenica, Sesvete
Branka Križanić, dipl. ing., Karlovac
Mladen Križanić, dipl. ing., Karlovac
Božidar Krstulović , dr.med.,  spec. anesteziolog, Rijeka
Željka Kršinić Medić, Split
Daniel Kruhek, ing. brodogradnje, Zagreb
Marija  Kruhek, prof. engleskog i ruskog
Monika Kruhek, magistar financija, Zagreb
Sandra Kruhek, student
Stjepan Kruhek, prof. filozofije i njemačkog
dr. Petar Kružić, stomatolog, Stuttgart 
Marijan Krznarić, Oakville
Irena Kuharić, mr. phrm.
Zvonimir Kuharić, dipl. ing. strojarstva
Ivan Kujundžić, Mississauga
don Vjenceslav Kujundžić, svećenik, Split
fr. Ante Kukavica, redovnik - svećenik u mirovini
Maja Kukić, prof.
Ante Kunek
Alma Almira Kunst, dipl.polit., Zagreb
ing. José Eduardo Kunstek P, Ganadero; Santa Cruz de la Sierra Bolivia
Ana Kurevija, odgojiteljica, Zagreb
Ante Kurevija, umirovljenik, Zagreb
Stana Kurevija, umirovljenica, Zagreb
Joško Kurobasa
Sergio Kurte, Químico Universidad Católica de Chile, Gerente Servicios Internet Ltda, Santiago, Chile
dr. Roberto Kukurelo Neyra, Cirujano Dentista, Lima, Perú
Jaquelina Kuscich, economist, Buenos Aires, Argentina
Miroslav Kušek, dipl. iur., Zagreb
Žaklina Kutija, prof., Zadar
Mandica Kutle, poslovne funkcije, Služba računovodstva
s. M. Aurelina Kutleša
Marija Kutleša, Georgetown
Mijo Kutleša, Georgetown
Branka Kuzman, Rogotin
Marinko Kuzman, Rogotin
Boris Kuzmanovic, umirovljenik, Greendale, Wisconsin, USA
Goran Kvesić, Mississauga
Luca Kvesić, Mississauga
Rajko Kvesić, Mississauga
Selena Kvesić, Mississauga
Tanja Kvesić, Mississauga
Marvin Labas, Mississauga
Nada  Lah, umirovljenica, Zagreb
Fridrik  Lah, umirovljenik, Zagreb
Želimir Lah, dipl. povjesničar, Zagreb
Krešimir Landeka, student
Marko Landeka, profesor, Vinkovci
Nada Landeka
Marijana Lapaine, prof., Zagreb
Ilija Lasić, skladištar, Velika Gorica
Krešimir Lasić, trgovac
Slavica Lasić, umirovljenik, Velika Gorica
Kaja Latinčić, Mississauga
Ivan Lauc, Brampton
Sjenka Lauc, Brampton
Zora Lauc, Brampton
Milan Lažeta, dipl.ing. rudarstva
Nevenka Lažeta
Silvija Lažeta, dipl. iur., Zagreb
Marko Lebić, Zürich, Svicarska
Jerko Lebo, dipl.inž.građ.
Jozef Lehrmajer, umirovljenik, München
Allen Leko, Mississauga
Blago Leko, umirovljenik, Zagreb
Christopher Leko, Mississauga
Daniel Leko, Mississauga
Denny Leko, Mississauga
Helen Leko, pomoćni administrator, Zagreb
Iva Leko, text.tehničar
Jadranka Leko, Mississauga
Marko Leko, veterinarski tehničar 
Mile Leko, site manager, Sunnybank, Australia
Mladen Leko, Accountant, Bachelor of Business, Ngunnawal, Australia
Paulina Leko, Accountant, Bachelor of Business, Ngunnawal, Australia
Vladimir Leko, Mississauga
Zvonimir Leko, Mississauga
Miroslav Lelas, Split
Marito Mihovil Letica
mr. sci. Šime Letina, publicist, Washington, DC
Gabriel Lettinich, electricista, Buenos Aires, Argentina
Ante Martin Leto, dipl. oec., Zaprešić
Nenad Lihtar, BScEE, Managing director
Markus Lima, Brampton
Melisa Lima, Brampton
Miguel Lima, Brampton
Nason Lima, Brampton
Petar Liović
Jelena Lipnjak, studentica, Bern, Švicarska
Sanja Lipnjak, Zagreb, profesorica njemačkog jezika i povijesti umjetnost
prof. Ive Livljanić, veleposlanik u miru
Ana Lodomerski, umirovljenik
Ankica Lojkić, soc. radnik, Daruvar
Mladen Lojkić, publicist, Daruvar
Božo Lončar, dr. med. dent.
Daniela Lončar, prof. eng. Jezika
Jelena Lončar
Ljubica Lončar, Makarska
Franjo Lončarević, dr. med.
Đurđica Lopac, Senj
Fabian Lovoković, J.P. Editor, author, publisher, Sydney, Australia
Neda Lovričević, dipl. ing. mat.
Kazimir Lovrić, dipl. ing. drvne tehnologije, dopisnik Večernjeg lista za Švicarsku
Niko Lozančić, Toronto
Anita Lozo, Split
Ante Tonči Lozo, Split
Marija Lozo, domačica, Slavonski Brod
Angie Luburic, novinar, Brisbane
Ankica Luburić, Oakville
Mile Luburić, Oakville
Ivan Lucić, mesar
Danijel Lucić, Hrvatski svjetski kongres u Njemačkoj
Franjo Lučić, prof. njemačkog jezika, Zagreb
Franjo Lučić, Mississauga
Ivan Lučić, Dolac Donji
Ivica Luetić, novinar, Split
Tomislav Lukačević, dipl. ing. elektrotehnike, Zaprešić
Željko Lukašević, dipl. ing., Zadar
Andja Lukenda
Dalibor Lukenda, poduzetnik, Osijek
Darko Lukenda
Filip Lukenda
Ivan Lukenda, soboslikar & ličilac (Njemačka)
Jozo Lukenda, umirovljenik (Njemačka)
Krunoslav Lukenda, diplomirani ekonomist (Njemačka)
Ivo Lukić, telog
Ksenija Lukić, dipl. ekonomistica, Osijek
Rade Lukić, predsjednik Hrvatskogi svjetskog kongresa u Austriji
mr. sig. Ivan Lulić
Vladimir Lušić, bivši novinar/urednik australske državne/javne televizije SBS i dobitnik nagrade „Zlatni sudački čekić“ za „izvrsnost u istraživačkom TV novinarstvu“)
Ivica Ljubanović, autoprijevoznik, Hrvatski Leskovac
Matija Ljubanović, geodetski tehničar, Hrvatski Leskovac
Mato Ljubanović, cestar, Tounj
Ružica Ljubanović, ekonomski tehničar, Tounj
Ružica Ljubanović, čistačica, Hrvatski Leskovac
Blaženka Ljubović
Damir Ljubičić, ing. telekomunikacija , Zagreb
Mate Ljubičić, dipl. oec
Mladen Ljubičić
Marcelo Juan Ljubich, Ciudad de Río Cuarto, Argentina
Ante Ljubić
Rade Ljubić
Zoran Ljubić, prof., Split
Ana Ljulj, professor, Windsor Ontario Canada
Jakov Ljuj, umirovljenik, Windsor Ontario Canada
Matija Maček, ekonomist, Velika Gorica
Ivana Madunić, oec, Tomislavgrad
mr. prof. Ivanka Madunic-Kuzmanovic, Greendale, WI SAD
Melita Mađer, dipl.oec., Zagreb
Berislav Mađor, ex nogometaš i nog. sudac
Blanka Mađor,  učiteljica
Gordana Mađor, studentica geodezije
Marija Mađor
Mirjana Mađor, studentica sociologije i kroatistike
Mirko Mađor
Snježana Mađor
Dražena Mađor Božinović
Jozo Mađor Božinović
Nikica Mađor Božinović
Mira Magaš
Marko Magdalenić, prof., predavač na KBF-u
Blažena Magdić, umirovljenica
Ivan Magdić, umirovljeni časnik HV-a
Nikola Mahin, elektrotehničar
Douglas Majetic, engineer, Caracas, Venezuela
Diana Majhen
Hrvoje Majhen, dipl.ing.
Goran Majić, Munchen
Mirjana Majić, učiteljica u mirovini, narodna pjesnikinja za hrvatsku istinu
Mirjana Majnarić,računovođa u mirovini
Marijan Majstorović, novinar, publicist i izdavač
Saša Makovec, dipl. ing. elektrotehnike
mr. sc. Bogdan Malešević, književnik, urednik časopisa Zlatno pero i biblioteke Dvaju Srdaca
Tanja Malkoč, trener odbojke,Marija Magdalena, Donja Pušća
Maša Malovan
Mijo Maljković, inovator
Radica Maljković, text. tehničar
Ivanka Mamić
Petar  Mamić, profesor
Ankica Mandarić, dipl. ekon., vojni umirovljenik, sa činom satnika Mostar
Živko Mandić, urednik, Budimpešta
Maja Maras, student, Split
Bogumil Marčeta, umirovljenik, Split
Mirjana Marelić, prof, Korčula
Josipa Maretić
Joško Maretić 
Marijana Maretić
Ivan Margit, dipl. ing. el.
Andrija Marich,  industrijalac, Cleveland, U.S.A.
Bozo Marić, München, Njemačka
Branko Marić, Oakville
Darinko Marić, Mississauga
Marko Marić, dipl. inž. strojarstva, Njemačka
Mijo Marić, predsjednik Hrvatskog svjetskog kongresa u Njemačkoj
Mila Marić, Mississauga
Miljenko Marić, profesor filozofije i sociologije, Trilj
dr. Radoslav Marić, M. D.,  (retired), ACOG, FLEX, ECFMG, LMCC, Founder and CEO of AMCRO ENTERPRISES, Inc., ANSONIA, CT, USA
Željka Marić, Slavonski Brod
mr. sci. Ivan Marijanović
Ljubica Marinčić, Mississauga
Mila Marinčić, Oakville
Miroslav Marinčić, Oakville
Dijana Marinić, Zadar
Marin Marinić, Zadar
Santiago Marinkovic, empresario, Buenos Aires, Argentina
mr. sci. Nedjeljko Marinov, Primošten, ravnatelj OŠ
Vladimir Marinovic, romanopisac, Cartagena de Indias, Colombia
Dragica Marjanović, tekstilna radnica u mirovini, Pula
Ljuba Marjanović, Brampton
Pejo Marjanović, Brampton
Vjekoslav Marjanović, iur. u mirovini, Pula
Slobodan Markić, P. Eng., Toronto
ing. Ivica Markota  – hrv. Časnik
Boze Markovic, dipl. ing., Buenos Aires, Argentina
Judit Marković
Josip  Ivan Markovinovic´ Ramos, maestrista en administracion/ funcionario public, Lima, Peru
Ivo Markulin, kap. d. pl., Preko
Manda Markulin, učiteljica
Darko Markvart, MEng Aeronautical Eng, London, UK
Zrinka Marović
Carlos Marsilio, San Antonio de Padua, Argentina
Catalina Marsilio, San Antonio de Padua, Argentina
Claudio Marsilio, San Antonio de Padua, Argentina
Josip Maršić
Ankica Martek rođ.Ćuk, umirovljenica, Zagreb
Tomislav Martek, strojarski tehničar IV –stupnja, Zagreb
Anita Martinac, dipl.iur, Mostar
s. Borislava Ana Martinović, Školska sestra franjevka, Zagreb.
Marica Martinović, umirovljenica, Zagreb
Ružica Martinović-Vlahović, dr. med., specijalist psihijatar, OB Slavonski Brod
Marko Marunica
Ante Marušić, dr. med.
Frano Marušić, dipl. ing. elektrotehnike
Iva Marušić, student
mr. sc. Koraljka Marušić, dr. med.
Stipe Marušić, ing. telekomunikacija, Split
mr. sc. Zvonko Marušić, dr. stom. spec. ortodont, Zabok
Ana Maslać, referent, Velika Gorica
Andrijana Maslać, diplomirani novinar, Velika Gorica
dr. Branka Maslać, spec. pedijatar, Zagreb
Cvjetko Maslać, ugostitelj, Zagreb
Đurđica Maslać, cvjećarica, Zagreb
Đuro Maslać, student, Zagreb
Filip Maslać, student,Velika Gorica
Gordana Maslać, kućanica, Velika Gorica
Ivan Maslać, ugostitelj, Velika Gorica
Ivana Maslać, student, Velika Gorica
Jakov Maslać, poduzetnik, Zagreb
Lucijan Maslać, stručni suradnik, Velika Gorica
Luka Maslać, diplomirani pravnik, Velika Gorica
Mato Maslać, ugostitelj, Velika Gorica
Marija Maslać, kuharica, Velika Gorica
Marinko Maslać, ugostitelj, Zagreb
Marijana Maslać, trgovac, Zagreb
Marko Maslać, student Zagreb
Marko Maslać, student Zagreb
Mirjana Maslać profesor, Zagreb
Mirko Maslać, ugostitelj, Velika Gorica
Miško Maslać,  umirovljenik, Gates Mills, Ohio, USA
Mato Maslać, student,Velika Gorica
Nedjeljko Maslać, referent, Zagreb
Pero Maslać, ugostitelj, Velika Gorica
Senka Maslać, referent, Velika Gorica
Tomislav Maslać, dipl. ing., Zagreb
Vide Maslać, poduzetnik, ZagrebIvo Matanović, inž., predsjednik Zdruga udruga Hrvatskih političkih uznika RH iz inozemstva, predsjednik Udruge Hrvatskih pravoslavnih vjernika
Ivo Mašina, umirovljenik, Mentor,  U.S.A.
Marin Mataga, student Građevinskog fakulteta, Zagreb
Dubravka Matanić, dipl. oecc., Zagreb
Anela Matanović, ekonomski tehničar
Josip Matanović, mehaničar
Mara Matanović, umirovljenica
Marko Matanović, umirovljenik
Ante Matas
Nenad Matas
Ivan Matarić, prof.
Ivan Matas
Kata Matas
Vlade Matas, prof., viši savjetnik AZOO, Split
Jure Matasić, Mississauga
Tatjana Matasić, Mississauga
Marijan Matek, prof., službenik, Zadar
Stanko Matesić, umirovljenik, Brisbane, Australija
Vesna Matešić, nastavnik, Zadar
Karla Matić, student, Zagreb
Marijana Matić, dipl. oecc., Zagreb
Marko Matić, pravnik i književnik
Miro Matić, Mississauga
Ružica Matić, Mississauga
Slavica Matić, profesor hrvatskog jezika i književnosti, Osijek
Marija Matić-Tomšić , Mississauga
Zdenka Matijaš, Zagreb
Branko Matijević, d.i.g., Mostar, Bosna i  Hercegovina
Nives Matijević, Split
Jelena Matisić, umirovljenica, Brisbane, Australija
Ivan Matković
Margarita Matković, diplomirana uciteljica
Mile Matković, vatrogasac
Stjepan Matković
Marij Matulina, sociolog u mirovini, Zadar
Milena Matuško, dipl oecc., Zagreb
Mira Matuško, odvjetnica, Zagreb
Mirko Matuško, odvjetnik, Zagreb
dipl. inž. Miljana Mazar, Zagreb
dipl.b inž. Stjepan Mazar, Zagreb
Duje Mazić, inženjer pomorstva
Željka Medak, službenik, Zagreb
Fra Ante Medi
Jadranko Medić, industrijalac Cleveland, U.S.A.
don Pavao Medić, umirovljeni župnik, Split
Ivan Medved, Brampton
Marija Medved, Brampton
mr.sc. Lujo Medvidović, književnik i odvjetnik 
Vjeko Medvidović ing. građ., Zadar
Ružica Mesić, dipl. economist
Zoran Meter, nastavnik
Frano Midenjak, dipl. ing. kemijske tehnologije
pukovnik Mirko Mihalinac. Garešnica, gl. polic. Insp. u mirovini
David Mihaljević, Brampton
Jadranka Mihaljević, dipl. iur., Samobor
Zoran Mihaljević, Makarska
Vedrana Mihanović, prof., učiteljica hrvatskog jezika
Vlasta Mihavec, dipl.oec., NGO ISTINA
Sr. Boris Petar Mihovilovic Ayala, administrador de Empresas, experto Logistica Antartica, Punta Arenas, Chile
Ivan Mijatović, Brampton
Marija Mijatović, Brampton
Sr. Mario Mikin, Ingeniero, Santiago, Chile
Lic. Castrogiovanni Micolaucih Piero Raúl, Maquinista Naval de Primera-Oficial de la Marina Mercante Argentina, San Pedro, Argentina
Ivor Mikolčević, prof. povijesti, Slavonski Brod
Cika Mikolčić, profesor (engleskog i njemačkog) u miroviniPlease, go to the next page below.


Comments
  • Comment #1 (Posted by Nives Milardovic)

    Dieser Artikel ist hervorragend und sehr interresant.
     
Submit Comment


Article Options
Croatian ConstellationPopular Articles
  1. Dr. Andrija Puharich: parapsychologist, medical researcher, and inventor
  2. (E) Croatian Book Club-Mike Celizic
  3. Europe 2007: Zagreb the Continent's new star
  4. (E) 100 Years Old Hotel Therapia reopens in Crikvenica
  5. Nenad Bach & Miro Gavran hosted by Branimir Bilic on Croatian TV 2010
No popular articles found.