CROWN - Croatian World Network - http://www.croatia.org/crown
Dr. Slaven Letica: If Streets Could Talk. Kad bi ulice imale dar govora.
http://www.croatia.org/crown/articles/9663/1/Dr-Slaven-Letica-If-Streets-Could-Talk-Kad-bi-ulice-imale-dar-govora.html
By Prof.Dr. Slaven Letica
Published on 11/29/2008
 

If Croatian streets and squares could talk, what a thrilling story they could tell about the meaning of all the name changes, and the dramatic, bloody, and tragic history that lies beneath. In my book, One Flew Over the Cuckoo’s Nest, I decided to "freeze history", at least for a brief moment. I gambled on posthumous recognition for my efforts, fully aware that any such appreciation in Croatia is always fleeting, and never long-lasting.

Historical Rhythm of Posthumous Glory. Povijesni ritam posmrtne slave. Part 1

1.Matija Gubec (362)
Image
2.Vladimir Nazor (306)
Image
3.Stjepan Radić (265)
Image
4.Josip Jelačić (211)
Image
5. Ljudevit Gaj (211)
Image
6.Ante Starčević (203)
Image
7.August Šenoa (182)
Image
8.Nikola Tesla (128)
Image
9.Tin Ujević (122)
Image
10.Alojzije Stepinac (119)
Image
11.Antun Gustav Matoš (117)
Image
12.Antun Mihanović (116)
Image
13.Ivan Goran Kovačić (112)
Image
14.Josip Juraj Strossmayer (110)
Image
15.Josip Kozarac (103)
Image
16.Petar Preradović (102)
Image
17.Franjo Tuđman (96)
Image
18.Ivan Gundulić (94)
Image
19.Ivan Mažuranić (89)
Image
20.Miroslav Krleža (78)
Image
21.Ruđer Bošković (75)
Image
22.Ivan Meštrović (65)
Image
23.Eugen Kvaternik (57)
Image
24.Marko Marulić (55)
Image
25.Silvije Strahimir Kranjčević (53)
Image
26.August Cesarec (51)
Image
27.Andrija Kačić Miošić (49)
Image
28.Andrija Hebrang (49)
Image
29.Vatroslav Lisinski (49)
Image
30.Matija Antun Relković (47)
Image
31 Petar Svačić (40)
Image
32 Ante Kovačić (42)
Image
33 Marin Držić(41)
Image
34 Nikola Šubić Zrinski (41)
Image
35 Mihovil Pavlek Miškina (40)
Image
36 Ivan Zajc (39)
Image
37 Ivo Lola Ribar (39)
Image
38. Dragutin Domjanić (37)
Image
39. Petar Zrinski (35)
Image
40.Dobriša Cesarić (34)
Image
41.Eugen Kumičić (32)
Image
42.Ivana Brlić Mažuranić (31)
Image
43.Antun Branko Šimić (31)
Image
44. Bruno Bušić (29)
Image
45.Bartol Kašić (29)
Image
46.Petar Zoranić (29)
Image
47. Frano Supilo (28)
Image
48.Stanko Vraz (27)
Image
49.Vlatko Maček (26)
Image
50.Vladimir Gortan (25)
Image
51. Marija Jurić Zagorka (25)
Image
52.Josip Broz Tito (25)
Image
53.Jakov Gotovac (25)
Image
54.Ivan Kukuljević Sakcinski (24)
Image
55.Fran Krsto Frankopan (23)
Image
56.Ljudevit Posavski (23)
Image
57.Vlaho Bukovac (23)
Image
58.Mato Lovrak (22)
Image
59.Šandor Petefi (22)
Image
60. Petar Hektorović (22)
Image
61.Slavko Kolar (22)
Image
62.Ksaver Šandor Đalski (22)
Image
63.Petar Berislavić (21)
Image
64.Juraj Matejev Dalmatinac (21)
Image
65.Gustav Krklec (21)
Image
66.Franjo Rački (20)
Image
67.Pavao Radić (20)
Image
68.Đuro Basariček (20)
Image
69.Milka Trnina (20)
Image
70.Josip Runjanin (20)
Image
71. Dora Pejačević (19)
Image
72.Mate Balota (19)
Image
73.Matko Laginja (19)
Image
74.Katarina Zrinski (19)
Image
75.Vjenceslav Novak (19)
Image
76.Rade Končar (19)
Image
77.Vinko Žganec (19)
Image
78.Ivo Andrić (18)
Image
79.Lavoslav Ružička (17)
Image
80.Mile Budak (17)
Image

 
Povijesni ritam posmrtne slave

Skeptičan odnos Hrvata prema "državi" i romantičan odnos prema "domovini"  posljedica su tragičnih iskustava hrvatskoga naroda s dvadesetim stoljećem.

Naime, u tom su stoljeću čak i oni ljudi koji su cijeli život proveli u istoj kući, selu ili gradu - živjeli u dva carstva i pet država, a sahranili su četiri diktatora, jednog vrhovnika i dvije - civilizacije.

Često su živjeli u istom stanu ili kući, a živjeli su u pet ili šest "različitih" ulica (ili trgova), jer je ista ulica ili trg toliko puta u XX. stoljeću mijenjala ime.


Historical Rhythm of Posthumous Glory

A skeptical attitude by Croatians toward "the state" and a romantic attitude toward "the homeland"  are the consequences of the Croatian
nation's tragic experiences with the twentieth century.

More precisely, even those individuals from the previous century who spent their entire lives in the exact same house, village, or city nevertheless lived through two empires and five nation-states, supported four dictators, one Emperor and two civilizations.

While they lived
in the same apartment or house, they lived on five or six "different" streets or squares. This is because the name of the same street or square was changed that many times in the course of one lifetime.


81.Nikola Tavelić (17)
Image
82.Antun Augustinčić (16)
Image
83.Janko Drašković (16)
Image
84.Franjo Barun Trenk (16)
Image
85.Dinko Šimunović (16)
Image
86.Mihovil Pavlinović (16)
Image
87.Slava Raškaj (15)
Image
88.Jure Kaštelan (15)
Image
89.Juraj Dobrila (15)
Image
90.Fran Galović (14)
Image
91.Branko Radičević (14)
Image
92.Viktor Car Emin (14)
Image
93.Gojko Šušak (14)
Image
94.Tvrtko Kotromanić (13)
Image
95.Miroslav Kraljević (13)
Image
96.Matija Vlačić Ilirik (13)
Image
97.Vladimir Vidrić (13)
Image
98.Ivan Rendić (13)
Image
99.Ivo Tijardović (13)
Image
100. Ferdo Livadić (12)
Image
101 Franc Prešern (12)
Image
102. Franjo Kuhač (12)
Image
103. Mirko Bogović (12)
Image

104.Otokar Keršovani (12)
105.Fran Bulić (12)
Image
106. Matija Petar Katančić (11)
Image
107.Marko Kovač (11)
108. Andrija Štampar (11)
Image
109. Grigor Vitez (11)
Image
110. Vatroslav Jagić (11)
Image
111.Vjekoslav Spinčić (11)
Image
112. Lovro Matačić (11)
Image
113. Jovan Jovanović Zmaj (11)
Image
114.Jozo Ivakić (10)
115. Ivan Matetić Ronjgov (10)
Image
116.Josip Pupačić (10)
Image
117. Junije Palmotić (10)
Image
118. Vanja Radauš (10)
Image
119.Ivan Trnski (10)
Image
120.Hanibal Lucić (10)
Image
121.Luka Botić (10)
Image
122.Josip Jović (10)
Image
123.Pavao Štoos (10)
Image
124.Lujo Marun (9)
Image
125.Đuro Sudeta (9)
Image
126.Juraj Križanić (9)
127.Matija Ivanić (9)
128.Leopold Bogdan Mandić (9)
Image
129.Krsto Hegedušić (9)
Image
130.Ljubo Babić (9)
Image
131.Tadija Smičiklas (9)
Image
132.Marin Getaldić (9)
Image
133.Josip Kraš (9)
Image
134.Pavao Ritter Vitezović (9)
Image
135.Božo Milanović (9)
Image
136.Ivo Vojnović (9)
Image
137.Joakim Rakovac (9)
Image

138.Josip Kosor (9)
139.Andrija Mohorovičić (9)
Image
140.Vjekoslav Klaić (9)
Image
141.Josip Račić (9)
Image
142.Drago Gervais (9)
Image
143.Zinka Kunc (9)
Image
144.Vuk Stefanović Karadžić (8)
Image
145.Filip Grabovac (8)
Image
146.Josip Slavenski (8)
Image
147.Boris Kidrič (8)
Image
148.Hrvoje Vukčić Hrvatinić (8)
Image
149.Oton Iveković (8)
Image
150.Tituš Brezovački (8)
151.Stjepan Konzul Istranin (8)
Image
152.Juraj Baraković (8)
Image
153.Ivan Cankar (8)
Image
154.Augustin Kažotić (8)
Image
155.Celestin Medović (8)
Image
156.Dimitrije Demeter (8)
Image
157.Pino Budicin (8)
Image
158.Marko Mesić (8)
Image
159.Mila Gojsalić (8)
Image
160.Ivan Kozarac (7)
ImageKad bi hrvatske ulice i trgovi imali dar govora, oni bi mogle kroz izmjene svojih naziva mogle također govoriti o toj uzbudljivoj, dramatičnoj, krvavoj i tragičnoj povijesti.

U mojoj knjizi Let iznad kukavičjeg gnijezda, odlučio sam, makar za trenutak, "zamrznuti povijest" i izračunati svojevrsnu "ranglistu posmrtne slave", svjestan da ta slava u Hrvata nikad nije trajna, nekmoli vječna.

Nadam se da će čitateljima CROWN-a biti zanimljivo promatrati fotografije, imena i prezimena ljudi kojima su se Hrvati odužili tako što su ih počastili nazivom ulice ili trga u svojim gradovima.

Čitatelju i njegovoj mašti ostavljam punu slobodu da razmišlja o tome je li ovaj naraštaj bio pravedan i mudar pri vračanju tog povijesnog duga. Je li se na pravi način odužio vukovarskim i drugim braniteljima, pjesnicima i piscima, umjetnicima, znanstvenicima, prosvjetiteljima, velikanima europskog i svjetskog duha, dobrotvorima, pravednicima, svecima i blaženima, sanjarima i mirotvorcima?

Ulice i trgovi, dakako, ne nose samo imena ljudi. Posvećeni su povijesnim događajima (uzvišenim i tragičnim), nazivima rijeka, vjetrova, strana svijeta, nazivima bitaka, ljudskih i političkih vrednota (slobode, republike, pravde, neovisnosti), svakodnevnog života (poslovnog, burzovnog), nazivima božjih stvorova (ptica, cvijeća, šuma, stabala), junaka bajki i mitova itd.


If Croatian streets and squares could talk, what a thrilling story they could tell about the meaning of all the name changes, and the dramatic, bloody, and tragic history that lies beneath.

In my book, One Flew Over the Cuckoo's Nest, I decided to "freeze history," at least for a brief moment. I gambled on posthumous recognition for my efforts, fully aware that any such appreciation in Croatia is always fleeting, and never long-lasting.

I hope that the readers of CROWN will be interested in the photographs and names of individuals whom Croatians decided to honor with the names of streets and squares in their towns.

I leave it up to readers and their imaginations to decide whether the choice of names was wise and just with regard to the debt that was due to history., Were various individuals honored properly? The defenders of Vukovar and other battles, poets and writers, artists, scholars, statesmen, the great men and women who represented the spirit of Europe and cosmopolitanism, the altruists, do-gooders, activists, saints, dreamers and peacemakers.

Of course, the names of streets and squares do not represent only individuals. They also honor historical events (lofty and tragic), rivers, winds, the various ends of the Earth, battles, human and political virtues (freedom, republicanism, justice, freedom), everyday life (workers, the captains of industry), God's creatures (birds, flowers, forests, fields), heroic epics and myths, etc.


Please, go to the next page below.


Historical Rhythm of Posthumous Glory. Povijesni ritam posmrtne slave. Part 2
161. Ivan Filipović (7)
Image
162. Grga Martić (7)
Image
163.Vjećeslav Holjevac (7)
Image
164.Vilim Korajac (7)
Image
165.Fran Kršinić (7)
Image
166.Đuro Đaković (7)
Image
167.Grga Novak (7)
Image
168.Luka Ibrišimović (7)
Image
169.Josip Šokčević (7)
Image
170.Nikola Jurišić (7)
Image
171.Ljudevit Vukotinović (7)
Image
172.Lajoš Košut (7)
Image
173.Nikola Zrinski (7)
Image
174.Radoslav Lopašić (6)
Image
175.Josip Lovretić (6)
Image
176.Franjo Šeper (6)
Image

177.Josip Badalić (6)
178.Antun Nemčić (6)
Image
179.Moša Pijade (6)
Image
180.Zlatko Baloković (6)
Image
181. Tomaš Garik Masaryk (6)
Image
182.Dražen Petrović (6)
Image
183.Franjo Ogulinac Seljo (6)
Image
184.Ante Topić Mimara ((6)
Image
185.Vjekoslav Karas (6)
Image
186. Blaž Jurišić (6)
Image
187. Josip Eugen Tomić (6)
Image
188. Emanuel Vidović (6)
Image
189. Faust Vrančić (6)
Image
190. Ljudevit Jonke (6)
Image
191. Rikard Katalinić Jeretov (6)
Image
192.Pavao Šubić (6)
Image
193.Aldo Negri (6) 194. Ferdo Rusan (6)
Image
195.Julijo Klović (6)
Image
196.Juraj Šižgorić (6)
Image
197.Oton Kučera (6)
Image
198. August Harambašić (6)
Image
199. Marko Orešković (6)
Image
200. Antun Mandić (6)
Image
201. Božidar Adžija (6)
Image
202. Antun Barac (6)
Image

203.Blaž Jurjev Trogiranin (60

204.Josip Bedeković (5)
205.Vladimir Bakarić (5)
Image
206. Janko Leskovar (5)
Image
207. Nikola Šop (5)
Image
208. Andrija Medulić (5)
Image
209. Antun Radić (5)
Image
210.Ivan Duknović (5)
Image
211.Ivo Kerdić (5)
Image
212.Ivo Dulčić (5)
Image
213. Ivan Ribar (5)
Image
214.Ivan Belostenec (5)
Image
215.Vlaho Paljetak (5)

216. Vladimir Becić (5)
Image
217. Ivan Lucić (5)
Image

218.Florijan Andrašec (5)
219. Katarina Kotromanić (5)
Image
220. Mak Dizdar (5)
Image
221. Tomo Matić (5)
Image


222.Ante Gabrić (5)
Image
223.Tomo Bakač (5)
Image
224.Fran Kurelac (5)
Image
225.Martin Puštek (5)
226.Đuro Salaj (5)
Image
227.Matija Mesić (5)
Image
228.Julijo Benešić (5) (Julije?)
Image
229.Miljenko Stančić (5)
Image

230.Vjekoslav Majer (5)
Image
231.Vjekoslav Babukić (5)
Image
232.Milutin Cihlar Nehajev (5)
Image
233.Franjo Horvat Kiš (5)
Image

234.Franjo Kuharić (5)
Image
235.Davorin Trstenjak (5)
Image
236.Petar Kružić (5)
237.Šime Ljubić (5)
Image


238.Giuseppina Martinuzzi (5)
Image
239.Giuseppe Garibaldi (5)
Image
240.Ivan Švear (5)

 
"Čitanje ulica i trgova" upravo zato može biti uzbudljivo i poticajno, pa pozivam svakog i sve čitatelje da se uključe u raspravu i da iznesu svoje mišljenje o tome kome bi trebalo oduzeti ulicu ili trg, a kome je darovati.

Dr. Slaven Letica Zagreb, Hrvatska
28. studenog 2008.


Reading Streets and Squares can be stimulating and moving for precisely these reasons. I call on every reader to decide for his or her self: Whose names should be removed from a street or a square? And who should be honored with the gift of having a street or square named for them?

Dr. Slaven Letica, Zagreb, Croatia
November 28, 2008


 
Već sama činjenica da je od tri uobičajena pojma "domovina", "očevina (otadžbina)" i "majčevina" u hrvatskom jeziku i narodu prihvaćen samo prvi pojam, koji etiologiju vuče iz "doma" (staništa), a ne iz biološkog podrijetla (oca ili majke), ukazuje na vezanost Hrvata za prostor, tradiciju i kulturu.


Note that of the three choices, "homeland," "fatherland," and "motherland," Croatians chose the first, homeland, to capture the particular form of their attachment through language. The etymology of "homeland" is from "one's native land" not from one's biological roots (father or mother), and this fact shows how closely Croatians feel themselves to be tied to their regions, traditions, and culture.


Most illustrations collected by Nenad Bach and Robert Malkovich
Additional ones supplied by Slaven Letica, Marko Puljić, Darko Žubrinić and Ratimir Mocnaj
If you have photos that are missing, please send it to letters@croatia.org

Formated for CROWN by Nenad N. Bach & prof.dr. Darko Žubrinić
Distributed by www.Croatia.org . This message is intended for Croatian Associations/Institutions and their Friends in Croatia and in the World. The opinions/articles expressed on this list do not reflect personal opinions of the moderator. If the reader of this message is not the intended recipient, please delete or destroy all copies of this communication and please, let us know!