CROWN - Croatian World Network - http://www.croatia.org/crown
Public call for an open statement of interest Small and Medium Business Entrepreneurs
http://www.croatia.org/crown/articles/11021/1/Public-call-for-an-open-statement-of-interest-Small-and-Medium-Business-Entrepreneurs.html
By Marko Puljić
Published on 10/5/2017
 

The Croatian Ministry of Tourism has issued a public call for an open statement to identify the interests and needs of small and medium - sized enterprises to invest in projects raising quality and additional offers of accommodation facilities from "Hotels", who could be co-financed with EU Structural Funds. Interested parties have until October 18th, 2017 to contact the Ministry of Tourism. Read more in Croatian.

Ministry of Tourism seeks to guage interest of investors


JAVNI POZIV
za otvoreni iskaz interesa malih i srednjih poduzetnika za ulaganja u tematski definirane Hotele

(pregled spremnosti projekata iz turizma)

 1. Predmet javnog poziva
  je identifikacija interesa i potreba malih i srednjih poduzetnika za ulaganjem u projekte podizanja kvalitete i dodatne ponude smještajnih objekata iz skupine "Hoteli"€œ, koji bi mogli biti sufinancirani iz Strukturnih fondova EU, Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014 .-2020., kroz Prioritetnu os 3 "€žPoslovna konkurentnost"€œ. Javnim pozivom će se kroz iskaz interesa nositelja navedenih turističkih projekata formirati baza (projekata) i identificirati njihov stupanj spremnosti za provedbu i moguće apliciranje za sredstva iz Strukturnih fondova.

 2. Iskaz interesa namijenjen je projektima koji uključuju
  izgradnju novog hotela ili rekonstrukciju/obnovu postojećeg objekta u Hotel ili podizanje kvalitete postojećeg hotela, koji će nakon završetka investicije biti smještajni objekt iz skupine "Hoteli", moguće vrste: Hotel 4 ili 5*, Aparthotel 4 ili 5*, Turističko naselje 4 ili 5*, Hotel baština i Difuzni hotel, uz uvjet obveznih dodatnih sadržaja kojima će Hotel moći dobiti neku od propisanih slijedećih oznaka posebnog standarda: Health & fitness, Wellness, Bike, Ski, Business, Meetings, Congress, Family, Small&friendly, Senior citizens, Za osobe sa invaliditetom, ili vrstu Lječilišnog hotela (sukladno Pravilniku o razvrstavanju, kategorizaciji i posebnim standardima ugostiteljskih objekata iz skupine hoteli (NN 56/16) i/ili dobiti propisanu oznaku kvalite te za hotel - "KVALITETA Quality" (sukladno Pravilniku za dodjelu oznake kvalitete ugostiteljskog objekta vrste Hotel (NN 9/16).

 3. Prijavitelj projekta može biti
  mikro, malo ili srednje poduzeće sukladno definiciji malih i srednjih poduzeća na način utvrđen u Prilogu I. Definicija malih i srednjih poduzeć a Uredbe Komisije (EU) 651/2014

 4. Vlasništvo
  Predlagatelj može koristiti nekretninu na temelju prava vlasništva ili drugog stvarnog prava ili na temelju obvezno - pravnog odnosa pod uvjetom da odgovarajućim ispravama dokaže svoje pravo korištenja nekretnine.

 5. Podaci koji se ovim Javnim pozivom od potencijalnih prijavitelja traže su:
  Ispunjen obrazac upitnika (TP - SFEU/17) koji se nalazi na Internet stranici Ministarstva turizma (www.mint.hr/javni pozivi) koji sadrži osnovne podatke o predlagatelju / nositelju projekta i osnovne podatke o planiranom projektu, te o tehničkoj spremnosti/zrelosti projekta.

 6. Javni poziv otvoren je do 18. listopada 2017. godine, a iskaz interesa se podnosi na propisanom obrascu (TP - SFEU/17) koji je dostupan na stranicama Ministarstva turizma (www.mint.hr/javni pozivi). Dodatne informacije isključivo elektroničkom poštom na projekti.msp@mint.hr

KLASA: 337-01/17-01/6
URBROJ: 529-04-17-1
Zagreb, 3. listopada 2017.

Formatted for CROWN by Marko Puljic
Distributed by
www.Croatia.org This message is intended for Croatian Associations / Institutions and their Friends in Croatia and in the World. The opinions / articles expressed on this list do not reflect personal opinions of the moderator. If the reader of this message is not the intended recipient, please delete or destroy all copies of this communication and please, let us know! Or simply...enjoy and spread the word and good vibrations.