CROWN - Croatian World Network - http://www.croatia.org/crown
Survey for scientific Diaspora and its linkage to home country
http://www.croatia.org/crown/articles/10543/1/Survey-for-scientific-Diaspora-and-its-linkage-to-home-country.html
By Marko Puljić
Published on 04/2/2014
 

We would like to kindly ask you to participate in a survey concerning the Scientific Diaspora and its linkage to their home country. The survey is conducted in the framework of the EU-funded project “WeB-InUnion” (Bringing South East Europe closer to Innovation Union: An example of EURAXESS Regional Collaboration). The project’s overall aim is to facilitate the realization of the Innovation Union (IU), a key policy of the EU for 2014-2020 period, in South East Europe countries. One of the 34 Commitments of the IU is that of retaining the highly skilled human capital while attracting more from third countries in order to cover the high EU demands for researchers.

Bringing Croatia closer to Innovation Union
Dear Sir/Madam,  

We would like to kindly ask you to participate in a survey concerning the Scientific Diaspora and its linkage to their home country. The survey is conducted in the framework of the EU-funded project “WeB-InUnion” (Bringing South East Europe closer to Innovation Union: An example of EURAXESS Regional Collaboration). The project’s overall aim is to facilitate the realization of the Innovation Union (IU), a key policy of the EU for 2014-2020 period, in South East European countries. One of the 34 Commitments of the IU is that of retaining the highly skilled human capital while attracting more from third countries (Commitment #30) in order to cover the high EU demands for researchers.

The questionnaire is divided in 3 main sections:
1) Section 1 investigates the reasons that lead researchers migrate (“push” factors) and to another country to continue with their career (“pull” factors).
2) Section 2 explores the possibility of repatriation
3) Section 3 investigates possible methods of collaboration with home country’s scientific community.  

We would like to point out how important your input is since it will allow us to gather primary data that, hopefully, given to national stakeholders, will play a role in the formulation of national policies regarding the Scientific Diaspora. To complete the survey, please follow the link below. The questionnaire consists mainly of closed-ended questions which will help you complete the survey in 5-7 minutes.

Link

Since we strive for reliable and accurate outcomes, we would be grateful if you could help us by forwarding the questionnaire to compatriots of yours who follow a research career (regardless the level of experience) away from their home country.

We will keep in touch with you as to inform you about the key outcomes of the survey.  

Needless to say, your answers will be completely confidential.  

Thank you in advance for your participation in this important project. If you want to learn more about the project you can visit our website at: www.webinunion.eu

If you have any questions about the survey or experience technical difficulties accessing or submitting it please contact us at: webinunion@gmail.com.  

 Sincerely,
The WeB-InUnion team

Poštovani/a,  

ovim putem želimo Vas zamoliti da sudjelujete u istraživanju koje se tiče hrvatske znanstvene zajednice u inozemstvu te njezine povezanosti s Republikom Hrvatskom.
Istraživanje se provodi u okviru projekta kojeg financira Europska unija pod nazivom “WeB-InUnion” (Bringing South East Europe closer to Innovation Union: An example of EURAXESS Regional Collaboration). Cilj projekta je pomoći provođenje “Unije inovacija”, ključnog političkog dokumenta Europske unije za razdoblje od 2014. do 2020. godine, u zemljama jugoistočne Europe. Jedan od 34 cilja iz dokumenta “Unija inovacija”  je i zadržavanje visokokvalificiranog ljudskog kapitala u Europi uz istovremeno privlačenje istraživača iz trećih zemalja (Cilj br. 30) kako bi se u tom smislu zadovoljilo visoke europske potrebe.

 
Upitnik se sastoji od tri glavna dijela:
1) Prvi dio odnosi se na razloge koji su naveli istraživače da zaposlenje potraže u drugoj državi (tzv. “push” faktori) kao i one koji su ih naveli na preseljenje u određenu državu (tzv. “pull” faktori).
2) Drugi dio odnosi se na mogućnost povratka u matičnu državu.
3) Treći dio odnosi se na moguće načine suradnje sa znanstvenom zajednicom u matičnoj državi.  

Željeli bismo istaknuti koliko nam je važan Vaš doprinos u ovom istraživanju budući da ćemo na taj način prikupiti osnovne podatke koji će se već ove godine podastrijeti nacionalnim vlastima i koji će, nadamo se, utjecati na oblikovanje nacionalne politike prema znanstvenoj zajednici u inozemstvu. Upitnik možete pronaći na sljedećoj poveznici niže. Sastoji se većinom od pitanja s ponuđenim odgovorima tako da nije potrebno više od 5 do 7 minuta za ispunjavanje.

Poveznica  

S obzirom da nam je cilj iz dobivenih podataka izvući što točnije i preciznije zaključke, cijenili bismo Vašu pomoć  u vidu pozivanja drugih istraživača sunarodnjaka koji su također trenutno u inozemstvu (bez obzira na istraživačko iskustvo ili titulu).

Svakako ćemo Vas obavijestiti o rezultatima istraživanja.  

Vaši odgovori su naravno potpuno povjerljivi.  

Unaprijed zahvaljujemo na sudjelovanju u ovom važnom projektu! Za više informacija posjetite službenu mrežnu stranicu projekta: www.webinunion.eu

Ako imate pitanje koje se odnosi na upitnik ili tehničke poteškoće pri ispunjavanju ili predaji upitnika, molimo Vas da nas kontaktirate putem sljedeće e-mail adrese: webinunion@gmail.com.  

Lijep pozdrav,
Tim WeB-InUnion projekta

Formatted for CROWN by   Marko Puljic
Distributed by
www.Croatia.org This message is intended for Croatian Associations / Institutions and their Friends in Croatia and in the World. The opinions / articles expressed on this list do not reflect personal opinions of the moderator. If the reader of this message is not the intended recipient, please delete or destroy all copies of this communication and please, let us know! Or simply...enjoy and spread the word and good vibrations.