CROWN - Croatian World Network - http://www.croatia.org/crown
Michael Coren interviewed Judith Reisman who visited Croatia in support of Karolina Vidovic-Kristo
http://www.croatia.org/crown/articles/10404/1/Michael-Coren-interviewed-Judith-Reisman-who-visited-Croatia-in-support-of-Karolina-Vidovic-Kristo.html
By Prof.Dr. Darko Zubrinic
Published on 05/7/2013
 
Sun News Networks' Michael Coren interviews Judith Reisman on The Arena. They discuss the recent visit of Judith Reisman and Tim Tate to Croatia in support of Karolina Vidović-Krišto, a respected and successful journalist and tv host, who got suspended after reviewing Tim Tate's documentary on her public television show. On the photo Judith Reisman and Karolina Vidović-Krišto. We also provide a related article by Mons. Nikola Radić, island of Krk, and a lecture by Dr. Ivan Poljaković from the University of Zadar, both in Croatian.

Karolina Vidović-Krišto got suspended after reviewing Tim Tate's documentary on her public television show


Judith Reisman and Karolina Vidović-Krišto in Croatia's capital Zagreb in 2013.


Sun News Networks' Michael Coren interviews Judith Reisman on The Arena. They discuss the recent visit of Judith Reisman and Tim Tate to Croatia in support of Karolina Vidović-Krišto, a respected and successful journalist and tv host, who got suspended after reviewing Tim Tate's documentary on her public television show.


 
Što je u pozadini zdravstvenog odgoja koji se nameće u školi?
Idemo li prema "gender"-društvu?

Glas koncila, 16. prosinca 2012.

Spolni odgoj ima ključnu ulogu. Osnovnoškolsku djecu već se potiče na rana spolna iskustva, školski ih programi pretvaraju u prave stručnjake za kontracepciju. Štoviše, u Njemačkoj se npr. pod okriljem Ministarstva obitelji u milijunskim nakladama raspačava "savjetnik" rodite­ljima za odgoj male djece. Tu će oni naći i upu­te za "seksualni odgoj djeteta od 1. do 3. godine života".

Vrlo je vjerojatno da se mnogi čitatelji još nisu sreli sa riječju "gender". No, to ni za dlaku ne umanjuje aktualnost ove teme, koju pak počinju osjećati tek oni koji se u konkretnom životu počinju s njom susretati. Gender je engleska riječ koja doslovno znači "rod", a kod nas je "službeno" prevedena izrazom "rodni identitet". No, što sve iza te riječi stoji, pokušat ću ukratko objasniti u ovom članku.

Nekoliko vijesti iz Europe i svijeta

Američka agencija CNA javlja u studenom 2007. godine kako je u Sacramentu (Kalifornija) u jednoj srednjoj školi uveden "gender-switch- day", tj. dan kada dječaci imaju doći u školu odjeveni u ženska, a djevojke u muška odijela. Budući da su se roditelji pobunili, "gender- switch-day" je kao takav ukinut, ali škola u svom programu u istom pravcu potiče i odgaja i dalje svoje učenike/učenice.

Agencija WorldNetDaily javlja 13. listopada 2007. da po kalifornijskom zakonu SB777 u državnim školama treba izbaciti iz upotrebe riječi "mama" i "tata" i isto tako "suprug" i "supruga", a dječacima i djevojčicama je sada dopušteno da mogu koristiti ženske odnosno muške WC-e kako ih je volja, dečkima se ne smije zabranjivati da idu u ženski, niti djevojkama da idu u muški WC. Nekoliko mjeseci poslije (1. veljače 2008) ista agencija javlja da je Engleska najavila sličnu inicijativu glede "tata i mama".

Neupućenom čitatelju ti slučajevi mogu izgledati kao neki čudni ekscesi, no to uopće nije tako. Ovih nekoliko nasumce izabranih primjera navedeno je da možete osjetiti da se "iza brda nešto valja". I doista se "valja", i to uglavnom bez znanja javnosti. A da je to istina, možda ste jedan dokaz i vi sami koji ovo čitate jer još ni čuli niste za riječ "gender".

Gender-ideologija

Moram se ispričati čitatelju što sam jednostavno prisiljen upotrebljavati stanovitu englesku terminologiju u ovom članku. Cijela Europa je :prisiljena" činiti tako, jer se drukčije i ne da.

U svijetu se odvija prava kulturna revolucija koju promiču mnogi politički, vladajući, i drugi utjecajni krugovi koji korak po korak zaposjedaju sve društvene institucije s ciljem da promijene srž strukture ljudskog društva. Riječ je o tome da čovjek samoga sebe treba drukčije shvaćati, razumjeti i - dakako - doživljavati. U pozadini stoji jedna nova ideologija, gender-ideologija, koja si već tamo od 1970-ih godina probija put želeći ovladati općim javnim mnijenjem.

Da bi se shvatila bit ove kulturne revolucije, treba najprije razumjeti nekoliko riječi - izraza koji se na tom području stalno vrte i s kojima se ljudi susreću, a da ih često ni ne razumiju.

Osnovna riječ "gender" je engleski gramatički pojam kojim se označuje "rod" neke imenice (muškoga, ženskoga ili srednjega "roda"). No, ovdje ta riječ nije više gramatički pojam, nego je oznaka za čovjekov "rod". Ljudi se rađaju biološki određeni spolom, ženskoga su ili muškoga spola. Tim biološkim određenjem čovjek je prirodno određen ili kao muškarac ili kao žena, drugim riječima: spol mu određuje i rod; ono što je po spolu, to je i po rodu. Tako u prirodi.

No nije tako u "gender-parspektivi" (perspektiva roda). Na IV. svjetskom kongresu žena u Pekingu 1995. izrađena je "platforma djelovanja" u koju je službeno uveden pojam gender-perspektive. Gender perspektiva dokida to preklapanje spola i roda. Spol i rod treba odvojiti, jer je taj spoj, tvrde oni, društveni konstrukt. To su za njih dvije potpuno različite stvari pa biološke razlike ne bi više imale nikakvu ulogu ni u određivanju nečijeg "roda", kao ni njegove :spolne orijentacije". Drugim riječima, kada se dijete rodi ono ima samo biološki određen spol, ali nema nikakvog roda, ono je 'bez-rodno'. Tek kasnije će ono izabrati svoj rod (a može ga i ne izabrati, odnosno biti "bez roda") jer odabir roda i spolne orijentacije spada u područje osobne slobode svakoga ljudskog bića. Muškarci i žene kao muški i ženski rod u dosadašnjem smislu prestaju postojati. Sada svatko od njih (muško i žensko) mogu postojati u najmanje tri gender-verzije: heteroseksualnoj, homoseksualnoj i biseksualnoj... No tome ovdje nije kraj; već sada gendera ima mnogo više: trans, querr, animal, pedo, tris, incesty..., a mogu se po želji i umnožavati. Oni trebaju biti društveno priznati i svi ravnopravni u svemu. Zato ih treba "legalizirati". Zasada ih obično legaliziraju 5-6. Budući da ne postoji nikakva objektivna norma koje bi se zakonodavna tijela trebala držati nego to ovisi isključivo od njihove odluke, pitanje je samo vremena kada će se bilo koji gender legalizirati.

Gender mainstreaming

Spomenuta Gender-perspektiva prema Pekinškoj deklaraciji treba postati "mainstream" društvenog života i tako dobivamo još jednu, možda i najčešće upotrebljavanu riječ "gender mainstreaming". Mainstream je "glavna struja" (mišljenja), "uvriježeno mišljenje" u društvu. Ovim se izrazom kao naslovom najpotpunije pokriva sve što se na tom području misli i događa. Pekinška deklaracija to jednom sržnom rečenicom objašnjava: "Vlade i druga utjecajna tijela trebaju promicati aktivnu i jasnu politiku da gender-perspektiva postane uvriježeno, vodeće mišljenje (mainstreaming) u čitavoj politici i svim njihovim programima."


Juraj Mužina, Mons. Nikola Radić i Darko Žubrinić u crkvici sv. Andrija u Dubašnici na otoku Krku 2013.

Pekinška "akcijska platforma" nije prema međunarodnim zakonima mogla biti više nego "preporuka" svim zemljama, no nju su već 1995. usvojili Ujedinjeni narodi i prihvatili kao "obveznu" platformu svoga djelovanja (to je i bio cilj!). Idućih 10 godina nju je potpisala i konkretnim političkim mjerama provela 191 zemlja. Program sada vode Ujedinjeni narodi. Kofi Annan je 16. studenoga 2006, govoreći o reformi UN-a, predstavio "gender-equality" (jednakost svih "gendera") kao središnji cilj kojemu UN trebaju težiti stavljajući to u centar svih aktivnosti država članica, te isto tako kod programiranja budžeta za razvoj. To "neuvijeno" znači da države koje ne bi prihvatile i provodile tu ideologiju neće dobiti novaca od financijskih institucija koje su ovisne o UN-u. Već 1996. godine UN je u tome slijedila Europska Unija.

Temeljne misli gender-ideologije dolaze iz marksističke utopije o besklasnom društvu. Engels je pisao da je podjarmljivanje žene u braku početak i prauzor svih podjarmljivanja i iskorištavanja u ljudskom društvu. Drugim riječima: prva se klasna podjela, i prema tome prva nepravda uopće, bazira na spolu. Da bi se žena oslobodila podčinjenosti i bila "jednaka", nije dovoljno muškarce lišiti njihovih "privilegija", nego se čovjek kao takav mora osloboditi "klase spola", tj. ljudsko se društvo treba osloboditi podijeljenosti na muškarce i žene. Sve se razlike, koliko je god moguće, trebaju ukloniti. Gender-ideologija preuzela je marksističku formulu da biti različit znači biti nejednak, a nejednakost je nepravda. (Zanimljivo je uočiti kako su pojedine ideologije u prošlosti pokušavale stvoriti novi svijet i novoga čovjeka gradeći svoju viziju na sukobima u ljudskom društvu: marksizam je kao polugu imao klasnu borbu, nacizam sukob rasa, a sada genderizam uvodi sukob roda/ova.)

Utjecajna gender-feministica S. M. Okin tvrdi da pravedno društvo ne može prihvatiti nikakve muške ni ženske uloge; za nju "spolne razlike ne trebaju imati većeg značenja od različite boje očiju". Taj se cilj ne može drukčije postignuti nego da se spolne razlike između muškaraca i žena što više zamute, da bi se na kraju čovjekova dvospolnost potpuno obezvrijedila i isključila. Tome, međutim, stoje na putu sva biološka istraživanja koja nedvosmisleno govore da su muškarac i žena "po prirodi" različiti, ne samo po anatomiji nego u cijelom svom biću.

Zato gender-perspektiva ne polazi od spola kao temeljne datosti, nego na centralno mjesto stavlja pojam "roda" (gender). Rodu pak mijenja značenje u smislu da je on samo društveno konstruirana "uloga" koja je radikalno odvojena od bilo kakve tjelesne ili biološke osobine. S "takvim" se rodom onda može činiti i ono što je sa spolom nemoguće. Rod postaje po želji promjenjiv. Ta je fluidnost - promjenjivost roda (rodnog identiteta, gendera) - reći će K. Bornstein - "sposobnost da čovjek može slobodno i svjesno za sebe izabirati određeni 'gender' ili neograničen broj 'gendera' za neko određeno vrijeme, mijenjajući ga koliko hoće. Fluidnost 'gendera' ne pozna ni granice ni pravila" (K. Bornstein, Gender-Outlaw: On Men, Women and the Rest of Us, NY 1994, p. 52).

Pojam "jednakosti" u ovoj se ideologiji drukčije shvaća. To ne znači više da muškarci i žene imaju jednake šanse i jednaka prava, nego da su na svim područjima (radnim, profesionalnim, društvenim...) jednako zastupljeni, po formuli 50 : 50. Zato se žene trebaju što prije nakon poroda vratiti na posao s punim radnim vremenom, dok za djecu treba sve više brigu preuzimati država. (Zato treba graditi što više jaslica i vrtića.)

Glavna zapreka ostvarenju ove zamišljene "statističke jednakosti" svakako je materinstvo, jer zatrudnjeti i dojiti može samo žena. Da bi se ipak žena mogla što više izjednačiti s muškarcem, gender-ideolozi vide rješenje u poticanju na abortus. Tako će se žena u svakom trenutku moći osloboditi tereta materinstva.

Osobine kojima su muškarci, odnosno žene, više ili posebno obdareni, treba smatrati "spolnim stereotipima" kojih se treba sramiti. Europska Unija je 2007. u svojim zakonima već predvidjela mjere za borbu protiv "spolnih stereotipa". Primjera sličnih ovome kojima se gender-ideologija ukorjenjuje i konkretizira ima u europskom zakonodavstvu već jako mnogo.

Homofobija

Stvorena je i nova riječ kojom se obilježavaju oni koji se ne slažu s gender-ideologijom. To je "homofobija". EU-parlament je 2006. usvojio "Rezoluciju o homofobiji u Europi". U toj je rezoluciji homofobija stavljena na istu razinu sa rasizmom, ksenofobijom i antisemitizmom. U t. 1. spomenute "odluke" traži se da se povede kampanja protiv homofobije na svim poljima: u školama, medijima, u zakonodavstvu... Homofobi bi bili oni koji diskriminiraju homo-, bi-, trans- i ine seksualce (rezolucija se ne brine o eventualnoj diskriminaciji ovih drugih). Zato sve države moraju donijeti antidiskriminacijske zakone koji će sve gendere štititi od diskriminacije, odnosno na koje će se oni moći pozivati kada se osjete diskriminirani. Svako protivljenje aktivnoj homoseksualizaciji društva time je kriminalizirano.

Na većini sveučilišta u zapadnim zemljama poučava se o "gender-teoriji" i "gender-pokretu". Gender-agenti su prisutni u svim vladinim ustanovama. Velik dio sredstava EU-a i članica odlazi na projekte vezane uz stvaranje "gender-društva".

No prava se bitka vodi - upozoravaju dobri poznavatelji ove kulturne revolucije - oko budućeg naraštaja. U tom vidu spolni odgoj ima ključnu ulogu. Osnovnoškolsku djecu već se potiče na rana spolna iskustva, školski ih programi pretvaraju u prave stručnjake za kontracepciju. Štoviše, u Njemačkoj se npr. pod okriljem Ministarstva obitelji u milijunskim nakladama raspačava "savjetnik" roditeljima za odgoj male djece. Tu će oni naći i upute za "seksualni odgoj djeteta od 1. do 3. godine života".

Antidiskriminacijski zakoni

Pogledate li antidiskriminacijske zakone u raznim zemljama koje su ih donijele (uključivši Hrvatsku), nećete se možda ni o što spotaknuti. Ta tko ne bi bio protiv diskriminacije ljudi?! No to je diskriminacija kako je vi shvaćate, u zakonu vam nigdje ne piše kako se ona tamo shvaća. To je zato što njima i nije cilj rješavati problematiku diskriminacije koja je najčešće već regulirana drugim zakonima, nego stvoriti uvjete da se mogu na temelju ovoga donositi drugi zakoni kojima će se stvarati "gender-društvo".

Stavite li primjere navedene na početku ovog članka u kontekst rečenoga, bit će vam jasno o čemu se radi. Spominjanje mame i tate je diskriminirajući postupak prema usvojenoj djeci iz homobrakova koja, dakako, nemaju mame "i" tate, pa bi se mogla osjećati "diskriminiranima". Zato su te riječi u školi zabranjene. "Diskriminacija" je poluga koja se može povući pri svakom neslaganju s gender-ideologijom. Da bi djeca lakše shvatila kako ne moraju biti ono što jesu, tj. muško ili žensko, pomaže im se preodijevanjem u odijela/haljine suprotnog spola ("gender-switch-day") itd.

Na stranici web www.europe4christ.net u lipnju 2008. možete pročitati: "U Europi se promijenilo ispunjavanje formulara. Otkrivamo kako se od nas više ne traži staviti kvačicu uz muški ili ženski spol, već odabrati koji smo 'gender'..."

U ovom (pre)kratkom članku za tako ogromnu i važnu problematiku nisam htio ništa komentirati nego samo iznijeti pred vaše oči neke elementarne činjenice koje nisu nikakva tajna, ali koje su širokoj javnosti najčešće potpuno nepoznate. Slikovito je jedna novinarka primijetila da je gender mainstreaming kao podmornica: nitko ne zna točno što ona hoće, ni kamo se kreće, ni kada će njezini ciljevi postati svima jasni. Mnogočemu ovdje komentari i nisu potrebni; svatko tko zna misliti, vidi... U Hrvatskoj je ta podmornica sad sad izronila u školama; skoro će - ako već nije? - i u vrtićima.

Jedan komentar ipak dugujem svakom čitatelju i ne smijem ga i ne želim prešutjeti, a to je, da je gender-ideologija potpuno nespojiva s kršćanskom antropologijom, kršćanskim svjetonazorom, jednom riječi, s kršćanskom vjerom, na isti način kao što je s kršćanstvom nespojiv rasizam u svim svojim izdanjima: rasnom, klasnom, antisemitskom (antisemitizam je zapravo samo jedan vid rasizma!) i bilo kojem drugom. Sa stajališta obezvređivanja čovjeka u njegovu Bogom danom dostojanstvu i vrijednosti, gender-ideologija nije ništa bolja od rasizma.

Čini se da u Europi, barem u državama gdje narod još ima pravo glasa (referendumi), ljudi počinju uviđati "kamo vozi ta podmornica"...

Izvor www.glas-koncila.hrTim Tate, britanski istraživački novinar, filmski redatelj i dugogodišnji borac protiv pedofilije, razotkriva kao pedofile bliske suradnike Aleksandra Štulhofera - Thea Sandforta, Verna Bullougha i Erwina Haeberlea!

 
Intervju: dr. Mile Bogović

Intervju za Večernji list, 2. siječnja 2013.

1. Poštovani gospodine biskupe, kao da smo nakon 1945. kad se radi o svjetonazorskim sukobima između vjernika i ateista. O čemu se radi?

- Mnogima je ovih dana doista došla na pamet 1945. godina kada su komunisti došli na vlast. Nije se tada pitalo tko ima pravo, nego tko ima vlast, tko je pobijedio. Razvijao se kult vlasti i vlastodržaca. Vlašću se tada moglo opravdati svaki čin pobjednika. Taj neugodni zadah i danas je u zraku. Još je „praotac“ komunista Marx pisao da su drugi povijest tumačili, a komunisti je trebaju mijenjati. Kad ne ide evolucijom, onda svim revolucionarnim sredstvima. Sliku Hrvatske treba – po njima – mijenjati. Ima u njoj previše katolika i mnoge skupine i ideologije žarko žele da se to mijenja, tj da se broj smanji. Nakon zadnjeg popisa stanovništva neki su radosno konstatirali da nas ima na popisu manje za 200.000. Nisu željeli usporediti opći demografski pad. Ako katolika ima najviše, najviše ih i umire. Svakako je i ovdje na djelu tendencija da naš narod bude manje katolički odnosno vjernički. Ustvari ovo je bitka oko uspostave tzv. novoga svjetskog poretka. Želi se imati jednu vladu, jednu vojsku, jednu banku. Izgubivši Jugoslaviju naši komunisti lako na to pristaju. Domoljubno odbacuju, prihvaćaju internacionalno na taj način da oni plivaju i da im je materijalno dobro. To im je vrhovni smisao življenja, jer ne priznaju onostranost.

2. Zašto je tema spolnog odgoja bila uzrok tolikog razdora između Crkve i civilnih vlasti?

-Kardinal Bozanić je to jasno rekao: „Politička vlast koja, zanemarujući temelje antropološke istine, pokušava riješiti društvene probleme, neophodno će dovesti do razaranja čovjeka i nesreće za Hrvatsku.“ Nije to tek njegovo mišljenje. Tu rečenicu je trebalo u ovim prilikama reći, a bolje da ju je izrekao on jer je njegov glas čujniji od drugih ljudi iz Crkve u nas. To je mišljenje u skladu sa stalnim naukom Crkve, a i sadašnji papa ga je u više navrata izrijekom formulirao. Bitno je (antropološki ispravno) za svako ljudsko biće da je muško i(li) žensko i upravo stoga ljudski rod može opstojati. To znači da je također od bitne važnosti kako se muško i žensko u svom „suživotu“ međusobno odnose. Poremećaji u odnosima mogu biti pogubni. Crkva smatra da se sadašnjim prijedlogom zdravstvenog odgoja u četvrtom „modulu“ unose neki štetni elementi. Smatramo također da Crkva ne samo da ima pravo, nego je i dužna na to upozoriti. Stoga je na to upozoravala u svim političkim sustavima i nastavit će i ubuduće. Druga je stvar u kojoj je mjeri civilna vlast želi saslušati i uvažiti mišljenje Crkve. Jedno nam već treba biti jasno: kada je država nametala jedno ideologijsko poimanje čovjeka, kada je to provodila u odgoju djece, onda je ljudsko dostojanstvo stradavalo.

3. Vi biskupi tražili ste više puta susret s ministrom Jovanovićem i niste dobili odgovora?

- Na prošlom zasjedanju HBK nisam bio jer sam pred više od godine dana bio dogovorio posjet katolicima Hrvatima u Argentini. Ali, poznato Vam je da su biskupi u priopćenju izrazili čuđenje,  nezadovoljstvo i zabrinutost zbog nespremnosti ministra znanosti, obrazovanja i sporta za susret i razgovor s predstavnicima Hrvatske biskupske konferencije i Nacionalnog katehetskog ureda o pitanjima koji se odnose na vjeronauk u školi i druge stvari. Posebice što se tiče teme četvrtog modula zdravstvenoga odgoja.
Ne treba nas čuditi ta zabrinutost biskupa i ostalih aktivnih vjernika što tome prpisuju veću važnost nego nekim drugim pitanjima. Za život čovjeka i društva najpresudniji je odgoj. Isus nije smatrao potrebnim poučavati ljude u nekom znanju: gospodarstvu, umjetnosti, filozofiji, prirodoslovlju i sl. Sve tri godine svojega javnog djelovanja on je posvetio odgoju one najbliže skupine koje je nazvao apostolima. Najvažnije je ljude naučiti kako se odnositi međusobno i prema Bogu. Odgajati znači ugrađivati u ljude određeni sustav vrijednosti (vrijednosni sustav) po kojemu će se oni postavljati prema drugim ljudima i događajima. Ne smije se izjednačiti informacija i odgoj. Odgoj ne trpi nasilje i pritisak. I u odnosima među spolovima isti čin može se okvalificirati kao izraz međusobne ljubavi, a i kao silovanje. Razlika je u ovom drugom slučaju što jedna strana to ne prihvaća. Nasilje trpi ni uzgoj biljki i životinja, a kamo li odgoj ljudi. To znači da i u slučaju uvođenja ovog tipa zdravstvenog (spolnog) odgoja treba izbjeći svako nametanje, svako nasilje nad narodom. Vjernička strana zaslužuje da dobije prihvatljivu alternativu. I ništa više!

4. Kako komentirate ministrovu izjavu da je kardinal Bozanić Hrvatima ukrao Božić ove godine. Ide li to jednog ministra?

- Teško je znati kakav pojam Ministar ima o Božiću. Zacijelo to nije onaj koji imaju Bozanić i drugi kršćani. Naš Božić izražavaju i naše božićne pjesme u kojim, među ostalim, pjevamo: „S neba siđe dolje radu grješnika, rodi se u štali radi čovjeka!“, zatim: „On za nas trpi čim se rodi!“ To znači da nas Novorođeni zove da se i mi usmjerimo na dobro čovjeka, pa makar morali za to i trpjeti. Ni traga kulta vlasti! Takav nam Božić ne može nitko uzeti. Ni biskup, ni ministar. Da je Ministar primio delegaciju HBK i Katehetskog ureda kako su tražili, te da je o spomenutom zdravstvenom odgoju prethodila javna i demokratska rasprava, zacijelo ne bi ni Kardinal morao posegnuti za vremenom u kojemu je u središtu božićno otajstvo. Koristio se mogućnostima koje su mu još preostale.

5. Što Crkva konkretno želi?

- Javnu raspravu o tome žele li naši roditelji takav zdravstveni odgoj kakav se preporučuje. Nitko iz Crkve ne osporava korisnost zdravstvenog odgoja. Osporavaju se samo neke točke u tzv. četvrtom modulu. Nedavno je na RTV Karolina Vidović Krišto dobro obrazložila u čemu je problem i kako se treba čuvati Kinseyeva naslijeđa. Iz određenih centara moći odmah je suknula kaznena prijetnja. Nije se nakon tih prijetnji oglasilo Društvo novinara! Ali se oglasio narod na društvenim mrežama. Skupina potpore Karolini na Facebooku trenutno broji preko 20.000 članova. A pokrenuta je tek prije nekoliko dana. S druge strane nemoralno je u medijima povlačiti pismo nekog nepotpisanog vjeroučitelja. On se stidi svojih biskupa, a  ne stidi se tražiti mandat da predaje ono što Crkva naučava da bi radio drugo. Kada se koriste takvi argumenti, onda je po srijedi nasilje ili prijevara. Kakav je argument da su nastavnici zdravstvenog odgoja toliko pametni da neće učenicima prenositi stavove koje im je Ministarstvo preporučilo određenu literaturu? Crkva očekuje argumentirane odgovore na postavljena pitanja, bez diskreditiranja i ponižavanja; želi zaštititi narod od pogubnih metoda koje zdravstveni odgoj u nekim svojim točkama donosi a smatramo da su u sukobu s ustavno zajamčenim pravima. da se uvažavaju argumenti a ne da se ide na diskvalifikacije. Postoji jedan drugi program zdravstvenog odgoja (Grozdov), koji je sastavljen uz tijesnu konsultaciju s roditeljima i spremni smo čuti obrazloženo mišljenje o njemu. Na Crkvi je da pouči kršćanske roditelje kako ona gleda na taj problem.

6. Mislite li da ovim uvođenjem spolnog odgoja u škole država priprema teren za legalizaciju istospolnih zajednica u Hrvatskoj?

- Teško je otkriti s kojim se namjerama uvodi zdravstveni odgoj u škole. No, reakcije odgovornih iz ministarstva, na čelu s ministrom Jovanovićem, koji nisu spremni suočiti se s drugačijim argumentima, kao i ponuđena literatura u četvrtom modulu daju naslutiti i takve intencije zakonodavca. A one se uklapaju u ideologiju seksualnosti koja je poznata pod nazivom 'rodne ili gender ideologije'. Tom se, naime, ideologijom rastače obitelj kao temelj društva, a stvaraju se preduvjeti za ozakonjenje homoseksualnih brakova. U tom vidu dao bih Vam za pravo kako uvođenjem spolnog odgoja u škole država priprema teren za legalizaciju istospolnih zajednica u Hrvatskoj. Ali, da se i ne priprema daljnji korak, već je ovaj toliko opasan da je trebalo reagirati.
Crkva i dalje uči da je potrebno odgajati djecu za stid i čednost. Da ne zagospodari nagon i preraste u razuzdanost, potrebno ga je oplemenjivati ljubavlju a ne samo znanjem kako se očuvati od začeća i bolesti. Opasno je u pitanjima spolnosti dopustiti da se vrše pokusi nad djecom, poput onih Kinseyevih, i opterećivati ih problematičnom rodnom ideologijom.

7. Ne prihvaćajući te "moderne tekovine" optužuje vas se da ste srednjovjekovna institucija i za spaljivanje vještica?

- Crkva je starija i od srednjega vijeka. Ima svoju dugu povijest i preživjet će još mnoge „napredne“ vlade i njihove ministre. Bilo bi i njima korisno, na mjesto bahatog mahanja da je njima sve jasno i da sve znaju, koristiti se iskustvom institucije koja 2000 godina nije u toj stvari o kojoj govorimo mijenjala mišljenje. Crkva je spremna pred svakim formulirati svoje stavove, a to sada i čini, a nije valjda previše očekivati od jedne vlade da izloži na kojim temeljima i kojim pravom ona nameće nešto suprotno od onoga što je ukorijenjeno u našoj prošlosti i kulturi, što i danas preko 90% građana (po službenom popisu!) ove zemlje želi.

8. Odnosno, s druge strane, kaže se da ste se pobunili protiv spolnog odgoja, a šutjeli ste kad se zemlja pljačkala i niste prigovarali HDZ-u i Sanaderu?

- To je obična floskula. Ne slažem se s time jer ti koji to govore, najvjerojatnije nisu ni pogledali, a kamoli pročitali, brojne poruke Komisije Iustitia et Pax koja je trajno pratila devijantna događanja u društvu. Nije se plašila oglasiti se, te javno i otvoreno reći o čemu se radi. Zato bih preporučio tim kritičarima, neka najprije to pogledaju, pa onda govore. Duga je lista kada je Crkva intervenirala i upozoravala. No, tu treba istaknuti da nije jednako važno pitanje gospodarstva i pitanje u kojemu je riječ o razaranju čovjeka i nesreći za Hrvatsku, o krivoj antropologiji, kako reče kardinal Bozanić. Tu razliku, doduše, ne mora tako dobro razumjeti jedan ministar, ali odgovorni za odgoj naše mladeži morali bi to shvatiti. Ružno je bilo slušati nedavno preko tv ekrana da nam ravnatelj agencije za odgoj i obrazovanje opravdava izostanak javne rasprave time što se ona ne provodi ni kod matematike ili kemije. Kada se u odgojno-obrazovnom sustavu izgubi ta „mala“ razlika između pojedinih predmeta, onda ustvari nestaje odgoj (formacija) a ostaje samo informacija.

9. Kako će sve ovo završiti: ministarstvo neće odustati od spolnog odgoja, što će Crkva i biskupi sad poduzeti?

- Crkva svakako ne mijenja svoja temeljna stajališta i onda kada službena vlast ta stajališta odbacuje. Ona nema pravnih instrumenata da društvu ta stajališta nametne. Može samo preporučivati državnoj vlasti da ozakoni samo ono što je moralno prihvatljivo i za narod korisno. Nad ljudima se ne smije vršiti pokuse: probajmo ovako, pa probajmo onako. Druga vlast može stvar postaviti drukčije. Istina je da se šteta time neće popraviti, ali nas loše iskustvo može otrijezniti, a Crkvu potaknuti da još jasnije formulira svoje stavove i bolje ih proširi među kršćanski narod. Stavovi se bruse u nevoljama. Ja se ipak nadam da će vlast shvatiti da se u odgoju norme ne nameću silom ni onda kada su ispravne, a kamo li kada su kontroverzne. Da zaključim riječima kardinala Bozanića u novogodišnjoj propovijedi: „Važno je, dakle, njegovati i razvijati suradnju između obitelji i škole kako ne bi došlo do sukoba između odgojnog prava obitelji i odgojne zadaće škole.“ Vjerujem da će i sadašnja Vlada prepoznati u tim riječima okvir za miroljubivo i pravedno rješenje sukoba koji je nastao. Sadašnji resorni ministar nije se pokazao dijaloški potkovan, ali vjerujem da će i Vlada uočiti da se u području odgoja bez te kvalitete ne može ići naprijed.A photo from Buenos Aires, Argentina, taken a few months before cardinal Bergoglio was proclaimed the Pope. On the photo, left to right, Fr. Josip Bebić, Cardinal Jorge Maria Bergoglio, Bishop Dr. Mile Bogović, and Fr. Berislav Ostojić, personal confessor of Cardinal Bergoglio. Photo by IKA.

Doc.dr. Ivan Poljaković, istaknuti djelatnik Sveučilišta u Zadru, održao je dne 20. ožujka 2013. izvrsno predavanje
na redovitoj mjesečnoj Tribini Hrvatskog katoličkog društva prosvjetnih djelatnika (HKDPD) u ZagebuVažno je znati ovo:

EUROPA OD NAS NE TRAŽI VIŠE NEGO ŠTO SMO JOJ DALI: ZAKON O SPRJEČAVANJU DISKRIMINACIJE!

IZ TOGA ZAKONA NE PROISTJEČE PRAVO HOMOSEKSUALACA NA BRAK.

KADA ONI DOBIJU TO PRAVO, ONDA TRAŽE USVAJANJE DJECE, A TO TRAŽI UKIDANJE POJMOVA "OTAC" I "MAJKA". TO SE SVE DOGODILO U ŠPANJOLSKOJ I FRANCUSKOJ.

TO SE SVE DOGODILO U FRANCUSKOJ I ŠPANJOLSKOJ POD SOCIJALISTIČKIM VLADAMA. ONE SU IZBJEGLE REFERENDUM I NAMETNULE ISTOSPOLNI BRAK.

FRANCUSKI PREDSJEDNIK HOLLANDE JE TO UČINIO. ALI - PRIJE TOGA - ON JE SPRIJEČIO DA U EUROPSKI USTAV UĐE KRŠĆANSKA TADICIJA EUROPE.

ZAŠTO TO SOCIJALISTI RADE? NE, ONI NISU "NAPREDNIJI I MODERNIJI" OD DRUGIH, NEGO SLIJEDE ENGELSOVU IDEJU DA OBITELJ TREBA RAZORITI JER JE U NJOJ ŽENA U PODREĐENOM POLOŽAJU.

ZATO U SVAKIM IZBORIMA, POČAM OD DRUGOGA KRUGA U SPLITU, SVE KANDIDATE, A NAPOSE ONE KOJI PODRŽAVAJU PARADE ISTOSPOLNIH LJUBAVNIKA, TREBA PITATI "DAKLE VI PODRŽAVATE DA SE UKINU POJMOVI OTAC I MAJKA?" AKO KAŽU "NE", LAŽU (VIDI GORE ŠPANJOLSKU I FRANCUSKU), A AKO KAŽU "DA", ONDA ĆE PREMA TOME LJUDI GLASOVATI.

OVO NIJE ŠALA, NIMALO: S PRAVOM NA BRAK ISTOSPOLNI LJUBAVNICI DOBIVAJU PRAVO NA USVAJANJE DJECE (VEĆ POSTOJE "FARME" ŽENA KOJE ZA NOVAC ZA NJIH RAĐAJU DJECU PUTEM UMJETNE OPLODNJE - INDIJA, UKRAJINA), A ZBOG "NEDISKRIMINACIJE" U RODNOM SE LISTU POJMOVI "MAJKA" I "OTAC" ZAMJENJUJU RIJEČIMA "RODITELJ 1" I "RODITELJ 2".

BUDUĆI DA SE TA (STRAŠNA) PROMJENA ODNOSI NA JAVNE DOKUMENTE, TO ZNAČI DA ĆE SE TAKO, NA PRIMJER, MORATI PISATI NA OSMRTNICAMA, SVJEDODŽBAMA, GROBOVIMA, ITD.

VEĆINA LJUDI, NAPOSE MLADIH, ALI NI ISKRENIH LJEVIČARA, NE SHVAĆA O ČEMU SE OVDJE ZAPRAVO RADI!!!

NE ZABORAVITE DA SU - POD SOCIJALISTIČKIM VLADAMA - ŠPANJOLSKA I FRANCUSKA VEĆ UKINULE POJMOVE "MAJKA" I OTAC".

ŽELITE LI VI TO?

ŽELE LI TO VAŠA MAJKA I OTAC?

ŽELE LI TO VAŠI PRIJATELJI? (UKLJUČIVŠI I ATEISTE I AGNOSTIKE.)

ŽELI LI TO VESNA PUSIĆ? (PITAJTE JE.)

ŽELI LI TO ZORAN MILANOVIĆ (PITAJTE GA.)

ŽELI LI TO IVO BALDASAR? (PITAJTE GA, BIO JE U PARADI ISTOSPOLNIH LJUBAVNIKA, 2012.)

Matko Marušić
 

Formated for CROWN by Darko Žubrinić
Distributed by www.Croatia.org . This message is intended for Croatian Associations/Institutions and their Friends in Croatia and in the World. The opinions/articles expressed on this list do not reflect personal opinions of the moderator. If the reader of this message is not the intended recipient, please delete or destroy all copies of this communication and please, let us know!