CROWN - Croatian World Network - http://www.croatia.org/crown
Porez na inozemne mirovine?
http://www.croatia.org/crown/articles/10262/1/Porez-na-inozemne-mirovine.html
By Marko Puljić
Published on 05/22/2012
 
U ime Hrvatskog svjetskog kongresa, mjerodavnim institucijama u Hrvatskoj, pismom se obratio Josip Ante Sovulj, tajnik HSK-a za odnose s hrvatskim državnim ustanovama, a na temu nejasnoća oko poreza na inozemne mirovine. Pismo donosimo u cijelosti.

Pismo HSK-a na temu nejasnoća oko poreza na inozemne mirovine

CROATIAN WORLD CONGRESS – HRVATSKI SVJETSKI KONGRES
NGO in Special Consultative Status with the Economic and Social Council of the United Nations

Josip Ante Sovulj, tajnik za odnose s hrvatskim državnim ustanovama
P.O. Box 9046 Grand Station, Long Island City, NY 11103
Tel./Fax: 212-674-6346; E-Mail: jsovulj@gmail.com


New York, 10. svibnja 2012.


Predsjednik Republike Hrvatske, dr. Ivo Josipović
Predsjednik Hrvatskog sabora, gospodin Boris Šprem
Potpredsjednici Hrvatskog sabora, gg. Josip Leko, Nenad Stazić, Milorad Batinić, Jadranka Kosor, Vladimir Šeks
Predsjednik Vlade Republike Hrvatske, gospodin Zoran Milanović
Ministar financija u Vladi Republike Hrvatske, gospodin Slavko Linić
Odbor za zakonodavstvo Hrvatskog sabora, gospođa Ingrid Antičević Marinović, predsjednica
Odbor za Hrvate izvan Republike Hrvatske Hrvatskog sabora, dr. Ivan Šuker, predsjednik
Predsjednici Klubova zastupnika Hrvatskog sabora, gg. Igor Dragovan, Jadranka Kosor, Silvano Hrelja, Dragutin Lesar, Dinko Burić, Damir Kajin
Hrvatska stranka prava dr. Ante Starčević, gospođa Ruža Tomašić, predsjednica
Hrvatska seljačka stranka, gospodin Branko Hrg, predsjednik

Na znanje, hrvatskoj domovinskoj i izvandomovinskoj javnosti

Poštovane dame i gospodo: 

U ime Hrvatskog svjetsko kongresa i Hrvata diljem svijeta, obraćam se s molbom za pomoć u okolnostima izazvanim nedorečenošću čl. 38 Općeg poreznog zakona i nedavnom promjenom poreznog zakona kojom se od 1. ožujka o.g. oporezuju inozemne mirovine. Novonastale okolnosti dovode mnoge hrvatske građane koji trajno žive u inozemstvu, te mnoge povratnike u Hrvatsku s inozemnim mirovinama u neodrživ položaj. Ako se nejasnoće i kontradikcije ne razriješe, mnogi će hrvatski građani koji trajno žive u inozemstvu biti primorani odreći se hrvatskog državljanstva i rasprodati imovinu u Hrvatskoj, a umirovljenici s inozemnim mirovinama vraćati u dijasporu.

Slobodan san navesti konkretne primjedbe:

  1. Prema članu 38. Općeg poreznog zakona rezidentnost se za svrhu oporezivanja uspostavlja posjedovanjem stana u Hrvatskoj (tj. uvjet šestomjesečne rezidentnosti NE vrijedi za one koji imaju nekretnine u RH; Član 38. Općeg poreznog zakona). Ta u svijetu nečuvena odredba stavlja izvandomovinske Hrvate u položaj koji je apsurdan i suprotan interesu i namjeri RH kodificiranima u Zakonu o odnosu RH prema Hrvatima izvan RH. Primjerice, prema slovu čl. 38., hrvatski ili neki drugi državljan u inozemstvu nasljeđivanjem ili kupnjom nekretnine u Hrvatskoj odmah postaje obveznik hrvatskog poreza na dohodak.
  2. Činjenica da je Republika Hrvatska zaključila ugovore o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja različitog sadržaja s raznim zemljama, ili da takvog ugovora s nekim zemljama uopće nema (npr. sa Sjedinjenim Državama), stavlja hrvatske rezidente primatelje stranih mirovina u bitno nejednak položaj, koji je vjerojatno i ustavno neodrživ. Primjerice, primatelji njemačkih mirovina nisu oporezovani u Hrvatskoj, već samo u Njemačkoj s manjim ukupnim  opterećenjem (jer se rubna porezna stopa u Njemačkoj primjenjuje od mnogo višeg iznosa) nego npr. primatelji stranih mirovina koje se oporezuju u Hrvatskoj.
  3. Relevantne provedbene upute Ministarstva financija dovode primatelje stranih mirovina u neodržive okolnosti. Navodim slučaj hrvatskog sveučilišnog profesora i istaknutog znanstvenika koji je nedavno odustao od dugo planiranog povratka iz Sjedinjenih Država. On bi prema pravilima na snazi od 1. ožujka o.g. u državnu riznicu morao mjesečno uplaćivati puni iznos poreza (uz zagrebački prirez porezno je opterćenje 40 posto njegovih primanja) premda su ta primanja već u Sjedinjenim Državama pri isplati automatski umanjena za američki porez ukupnog opterećenja od 15 posto. To znači da do povrata američkog poreza iz hrvatske državne riznice mora tu riznicu beskamatno kreditirati i do tada raspolagati samo s preostalih 45 posto sredstava. Budući da mu ta srestva ne bi dostajala da ispuni svoje potrebe i obveze posjeta obitelji u Sjedinjenim Državama, navedena je osoba odustala od povratka.
  4. Oslobođenje inozemnih mirovina od oporezivanja bilo je u skladu s člancima 62. i 64. nedavno noveliranoga Zakona o odnosu RH s Hrvatima izvan RH. Izrečeni cilj tog zakona jest poticanje  korištenja hrvatskog iseljeničkog  potencijala na gospodarskom, profesionalnom, znastvenom i drugim poljima, ali i povratka iseljenika i njihova potomstva. Taj povratak ima izravne povoljne učinke na hrvatsku privredu investiranjem i trošenjem mirovina i ušteđevina u Hrvatskoj. Kako RH misli privući povratak iseljenika i njihov potencijal (kako taj zakon izrijekom navodi) ako ih oporezuje više nego u bilo kojoj zapadnoj zemlji, jer najviša hrvatska porezna stopa počinje pri mnogo nižem ukupnom prihodu?
  5. Izvandomovinska Hrvatska očekuje od hrvatskog zakonodavca da uzme u obzir specifične okolnosti svoje dijaspore.  Nužno je uzeti u obzir različitosti socijalnih ustroja zemalja iz kojih se Hrvati vraćaju, često nakon cijelog radnog vijeka provedenog u inozemstvu. Primjerice, umirovljeni povratnici iz Sjedinjenih Država u drugoj su poziciji u odnosu na korisnike mirovina drugih zapadnih zemalja. Naime, u većini zapadnih zemalja školovanje i zdrastvena zaštita se alimentiraju, većim ili manjim dijelom, iz javnih srestava, dok u Sjedinjenim Državama najvećim se dijelom ti troškovi namiruju iz vlastitih srestava. Prema tome, povratnici iz Sjedinjenh Država plaćanjem hrvatskih poreza moraju alimentirati socijalni sustav od kojega nisu imali i najčešće neće imati nikakve koristi.
  6. Konačno, moralno je upitno oporezivati mirovine stečene u ekonomskom ili političkom izgnanstvu; naprotiv, Hrvatska bi morala svojim povratnicima omogućiti razmjerno bezbrižnu starost u domovini kao najmanje što može pružiti da se popravi naneseno im zlo tijekom 20. stoljeća.

Molimo da svojim autoritetom utječete na donošenje zakonskih odluka u skladu s dugoročnim životnim interesima izvandomovinske i domovinske Hrvatske.

Za Hrvatski svjetski kongres,

Josip Ante Sovulj,
tajnik za odnose s hrvatskim državnim ustanovama

Formatted for CROWN by  Marko Puljić
Distributed by
www.Croatia.org This message is intended for Croatian Associations / Institutions and their Friends in Croatia and in the World. The opinions / articles expressed on this list do not reflect personal opinions of the moderator. If the reader of this message is not the intended recipient, please delete or destroy all copies of this communication and please, let us know! Or simply...enjoy and spread the word and good vibrations.