CROWN - Croatian World Network - http://www.croatia.org/crown
(H) Veliki Tjedan - Vrbanj, Hvar, Hrvatska
http://www.croatia.org/crown/articles/7595/1/H-Veliki-Tjedan---Vrbanj-Hvar-Hrvatska.html
By Nenad N. Bach
Published on 03/23/2005
 

 

Veliki Tjedan - Vrbanj

 

 


 

1 :: Antifona
Revnost za dom tvoj izjeda me i ruženja onih koji tebe ruže padaju na mene

Psalam 68
Spasi me Bože: * jer dodoše vode sve do duše moje
Propadam u duboku glibu: * gdje nema dna
Tonem moru u dubine: * i oluja me potaplja
Potomstvo sluga njegovih imat ce ga: * koji ljube Ime njegovo prebivat ce u njemu

Antifona
Revnost za dom tvoj izjeda me, i ruženja onih koji tebe ruže padaju na mene
Odstupili natrag i zasramili se , koji mi zlo misle.

2 :: Pocinje plac Jeremije proroka
Alef. Kako sjedi osamljen grad pun puka: postade kao udovica gospodar naroda:
Glava zemalja potpade pod danak.
He Dušmani postaše glavari njegovi, neprijatelji se njegovi obogatiše, jer je Gospodin progovorio nad njim za mnoštva bezakonja njegova: djeca njegova povedena su u ropstvo pred licem mucitelja.
Jeruzolime, Jeruzolime, obrati se Gospodinu Bogu svojemu.

3 :: Iz razlaganja svetoga Augustina biskupa o psalmima
Usliši Bože, molitvu moju i ne prezri prošnju moju: pogledaj na me i usliši me.
Teško mucena , u nevolji postavljena rijeci su ovo.
Ne mislite, da su zli za ništa na ovom svijetu, i da Bog ništa dobra od njih ne izvodi. Svaki zao covjek ili zato živi, da se popravi, ili zato živi, da se po njemu dobar covjek vježba.

V Nesretnik ne obazre se na cijenu krvi i najposlije se zamkom objesi.

4 :: Iz poslanice prve bl. Pavla apostola Korincanima
A ovo naredujem : ne odobravajuci što se ne sastajete na korist, nego na štetu.
Prvo dakle, kad se sastajete u crkvi, cujem, da ima razdora medu vama, i dijelom vjerujem.
Eda li nemate kuca, da blagujete i pijete? Ili crkvu Božju prezirete, zasramljujete one, koji nemaju? Što da vam recem? Da vas pohvalim? Za ovo ne hvalim.

V Svi neprijatelji moji mišljahu zlo proti meni, govoreci: *
Dodite, stavimo drvo u kruh njegov, i istrjebimo ga iz zemlje živih.

5 :: Antifona za Blagoslovjen
A izdajnik dade im znak govoreci: Komu podam cijelov, onaj je, uhvatite ga.

Blagoslovljen
Blagoslovljen Gospodin Bog Izraelov, * jer pohodi, i otkupi puk svoj.
I podiže nam jakost spasenja * u domu Davida sluge svojega.
Da prosvjetli one koji sjede u tminama, i u sjeni smartnoj: * da upravi noge naše na put mira.

Antifona
A izdajnik dade im znak govoreci: komu podam cijelov onaj je uhvatite ga.

6 :: V Isukrst posta za nas poslušan sve do smrti, i to smrti na križu.

Psalam 50
Smiluj se meni, Bože,* po velikom milosr|u svome.
I po mnoštvu smilovanja svoga * zbriši zlocu moju
Tada ceš primati posvetilište pravde, prinose i žrtve: * tada ceš na žrtvenik svoj stavljati juncice.

Pomolimo se
Pogledaj, molimo Gospodine, na ovu obitelj tvoju, za koju Gospodin naš Isukrst nije se ustezao predati se u ruke zlotvora i podnjeti muku križa.

7 :: Ulazna
Mi treba da se hvalimo križem Gospodina našega Isusa Krista; u kojemu je spas, život i uskrsnuce naše, po kojemu smo spašeni i oslobodeni.

8 :: Slava Bogu na visini
Slava Bogu na visini, i na zemlji mir ljudima dobre volje
Hvalimo te, blagoslivljamo te

9 :: Pripjevni psalam
Što da uzvratim Gospodinu za sve što mi je ucino;
uzet cu cašu spasenja i zazvati ime Gospodnje.
Caša blagoslovna, zajedništvo je krvi kristove!

10 :: Štenje knjige blaženoga Pavla apostola Korincanima
Braco!
Kad se sastajete ujedno to više nije blagovanje Gospodnje vecere.Jer svaki uzme prije svoju veceru da blaguje i tako jedan blaguje a drugi je pijan.
Ali kad smo osudeni od Gospodina smo pokarani, da se s ovim svijetom ne osudimo.

11 :: Evandeoski pripjev
Zapovjed vam novu dajem, govori Gospodin: ljubite jedni druge, kao što sam ja ljubio vas.

Citanje svetog Evandelja po Ivanu
Bijaše pred blagdan Pashe.Znajuci da je došao njegov cas da prijede s ovog svijeta Ocu, Isus, jer je ljubio svoje, one u svijetu, do kraja ih je ljubio.
Ako dakle ja - Gospodin i Ucitelj - vama oprah noge, treba da i vi cinite kao što ja vama ucinih.

12 :: Antifone
Pošto Gospodin ustade od vecere, nalije vode u praonik i pocne ucenicima prati noge: taj im primjer ostavi.
Gospodine, zar ti da meni pereš noge? Odgovori mu Isus: Ako ti ne operem noge, neceš imati dijela sa mnom.

13 :: Svet, svet
Svet, Svet, Svet: Gospodin Bog Sabaot, puna su nebesa i zemlja tvoje slave, Hosana u visini. Blagoslovljen koji dolazi u ime gospodnje, Hosana u visini.

14 :: O jezici
O jezici, hvale dajte tajni tijela slavnoga,
I krv svetu opjevajte, cijenu roda ljudskoga
Koju Kralj u smrtnoj boli, da otkupi svijet proli.

Roditelju, rodenome, vijecna slava i radost,
Cast i slava budi k tome, i blagoslov i krepost;
Ista Duhu cast u svemu, od njih ishodecemu.Amen

15 :: Psalam 21
Bože, Bože moj, pogledaj na me: zašto si me zapustio?*
Daleko su od spasenja moga rijeci vapaja mojih.
Bože moj , vapim danju, a ti me ne slušaš:*
I nocu, ali mi nema pokoja.

Štrofa
O propeti mucni Isuse Nut pogledaj naše suze.

Štrofa
Ti nam Oce bi proslavljen Duhom Svetim uvik. Amen.

 

17 :: Štrofa
Tužna mati tad se uputi puten cinec plac preljuti

Pomiluj mene Bože
Pomiluj mene Bože, po velikom milosarju tvome
Ipo mnoštvu pomilovanja tvojih pomarsi zlocu moju

18 :: Štrofa
Ovo rece malo dahnu, prignu glavu ter izdahnu.

19 :: Citanje knjige proroka Izaije
Gle uspjet ce Sluga moj, uzvisit ce se, podignuti i uzdici veoma! Kao što se mnogi nad njim užasnuše.
Zato cu mu mnoštvo dati u baštinu, i s mogucnicima plijen ce dijeliti, jer sam se predao na smrt
i medu zlikovce bio ubrojen, a on grijehe mnogih ponese na sebi i zauze se za zlocince.

20 :: Citanje poslanice Hebrejima
Braco! Imamo velikog svecenika koji prodrije kroz nebesa - Isusa, Sina Božjega.
Zato se cvrsto držimo vjere.
I bi uslišan zbog svoje predanosti: premda je Sin, iz onoga što prepati, naviknu slušati i,
postigavši savršenstvo, posta svima koji ga slušaju zacetnik vjecnog spasenja.

21 :: Evandeoski pripjev
Krist postade poslušan do smrti, do smrti na križu. Zato ga Bog preuzvisi i darova mu ime
koje je nad svakim imenom.

Muka Gospodina našega Isukrsta po Ivanu
P: U ono vrijeme: izade Isus s ucenicima svojim preko potoka Cedrona, gdje bijaše vrt,
u koji ude on i ucenici njegovi
A Isus znajuci sve, što ce biti od njega, stupi naprijed i rece im
I: Koga tražite
P: Odgovoriše mu
Z: Isusa Nazaranina
P: A kad ovo rece, jedan od prisutnih momaka dade mu zaušnicu govoreci :
J: Tako li odgovaraš velikome sveceniku?
P: Vojnici dakle, kad ga propeše, uzeše haljine njegove (i naciniše cetiri dijela: svakome vojniku po dio)
i odjecu. A odjeca ne bijaše šivena, nego istkana sva od vrha do dna. Rekoše dakle medu sobom:
Z: Ne razdirimo je nego bacimo kocke za nju, cigova da bude.
P: Da se pismo ispuni koje govori: Razdjeliše medu sobom haljine moje, i za odjecu moju baciše kocke.
P: Uzeše dakle tijelo Isusovo, i obaviše ga platnom s mirisima, kao što je obicaj u Židova ukopavati.
A biješe na mjestu, gdje ga propeše vrt, i u vrtu grob novi, u koji još nitko ne biješe bio položen.
Ondje dakle radi petka židovskoga, jer bijaše blizu grob, položiše Isusa.

22 :: Otkrivanje križa
Evo drvo križa, na kome je visjelo spasenje svijeta.
Dodite poklonimo se.

23 :: Puce moj
Puce moj, što ja ucinih tebi? Ili u cemu ožalostih tebe odgovori meni.
Puce moj, ja tebe hranih manom kroz pustinju: a ti si mene bio zaušnicama i bicima.

24 :: Pocimje molitva Jeremije proroka
Spomeni se, Gospodine, što nas zadesi; pogledaj i vidi sramotu našu.
Nasljedstvo naše prešlo je tudincima; kuce naše inostrancima.
Koža naša spržena je kao pec od ljute gladi.
Žene u Sionu oskvrnuše, i djevice po gradovima Judinim
Jeruzolime, Jeruzolime, obrati se Gospodinu Bogu svojemu.

25 :: Štrofa
Svako hiti za nositi tilo Isusa sprovoditi

Barjaci krecu kraljevi
Barjaci krecu kraljevi, otajstvo križa blista se, na kojem život umrije
i smrcu život donese.
Zdrav, Križu, nado jedina u dane muke Gospodnje, umnoži milost dobrima, krivicu digni s griješnika.

26 :: Štrofa
Tila tvoga sveti zlamen svarh nas budi uvik. Amen

 http://www.eco-hvar.com 
a info mail je
zakrizen@eco-hvar.com 

 


(H) Veliki Tjedan - Vrbanj, Hvar, Hrvatska

Veliki Tjedan - Vrbanj

1 :: Antifona
Revnost za dom tvoj izjeda me i ruenja onih koji tebe rue padaju na mene

Psalam 68
Spasi me Boe: * jer dodoe vode sve do due moje
Propadam u duboku glibu: * gdje nema dna
Tonem moru u dubine: * i oluja me potaplja
Potomstvo sluga njegovih imat ce ga: * koji ljube Ime njegovo prebivat ce u njemu

Antifona
Revnost za dom tvoj izjeda me, i ruenja onih koji tebe rue padaju na mene
Odstupili natrag i zasramili se , koji mi zlo misle.

2 :: Pocinje plac Jeremije proroka
Alef. Kako sjedi osamljen grad pun puka: postade kao udovica gospodar naroda:
Glava zemalja potpade pod danak.
He Dumani postae glavari njegovi, neprijatelji se njegovi obogatie, jer je Gospodin progovorio nad njim za mnotva bezakonja njegova: djeca njegova povedena su u ropstvo pred licem mucitelja.
Jeruzolime, Jeruzolime, obrati se Gospodinu Bogu svojemu.

3 :: Iz razlaganja svetoga Augustina biskupa o psalmima
Uslii Boe, molitvu moju i ne prezri pronju moju: pogledaj na me i uslii me.
Teko mucena , u nevolji postavljena rijeci su ovo.
Ne mislite, da su zli za nita na ovom svijetu, i da Bog nita dobra od njih ne izvodi. Svaki zao covjek ili zato ivi, da se popravi, ili zato ivi, da se po njemu dobar covjek vjeba.

V Nesretnik ne obazre se na cijenu krvi i najposlije se zamkom objesi.

4 :: Iz poslanice prve bl. Pavla apostola Korincanima
A ovo naredujem : ne odobravajuci to se ne sastajete na korist, nego na tetu.
Prvo dakle, kad se sastajete u crkvi, cujem, da ima razdora medu vama, i dijelom vjerujem.
Eda li nemate kuca, da blagujete i pijete? Ili crkvu Boju prezirete, zasramljujete one, koji nemaju? to da vam recem? Da vas pohvalim? Za ovo ne hvalim.

V Svi neprijatelji moji miljahu zlo proti meni, govoreci: *
Dodite, stavimo drvo u kruh njegov, i istrjebimo ga iz zemlje ivih.

5 :: Antifona za Blagoslovjen
A izdajnik dade im znak govoreci: Komu podam cijelov, onaj je, uhvatite ga.

Blagoslovljen
Blagoslovljen Gospodin Bog Izraelov, * jer pohodi, i otkupi puk svoj.
I podie nam jakost spasenja * u domu Davida sluge svojega.
Da prosvjetli one koji sjede u tminama, i u sjeni smartnoj: * da upravi noge nae na put mira.

Antifona
A izdajnik dade im znak govoreci: komu podam cijelov onaj je uhvatite ga.

6 :: V Isukrst posta za nas posluan sve do smrti, i to smrti na kriu.

Psalam 50
Smiluj se meni, Boe,* po velikom milosr|u svome.
I po mnotvu smilovanja svoga * zbrii zlocu moju
Tada ce primati posvetilite pravde, prinose i rtve: * tada ce na rtvenik svoj stavljati juncice.

Pomolimo se
Pogledaj, molimo Gospodine, na ovu obitelj tvoju, za koju Gospodin na Isukrst nije se ustezao predati se u ruke zlotvora i podnjeti muku kria.

7 :: Ulazna
Mi treba da se hvalimo kriem Gospodina naega Isusa Krista; u kojemu je spas, ivot i uskrsnuce nae, po kojemu smo spaeni i oslobodeni.

8 :: Slava Bogu na visini
Slava Bogu na visini, i na zemlji mir ljudima dobre volje
Hvalimo te, blagoslivljamo te

9 :: Pripjevni psalam
to da uzvratim Gospodinu za sve to mi je ucino;
uzet cu cau spasenja i zazvati ime Gospodnje.
Caa blagoslovna, zajednitvo je krvi kristove!

10 :: tenje knjige blaenoga Pavla apostola Korincanima
Braco!
Kad se sastajete ujedno to vie nije blagovanje Gospodnje vecere.Jer svaki uzme prije svoju veceru da blaguje i tako jedan blaguje a drugi je pijan.
Ali kad smo osudeni od Gospodina smo pokarani, da se s ovim svijetom ne osudimo.

11 :: Evandeoski pripjev
Zapovjed vam novu dajem, govori Gospodin: ljubite jedni druge, kao to sam ja ljubio vas.

Citanje svetog Evandelja po Ivanu
Bijae pred blagdan Pashe.Znajuci da je doao njegov cas da prijede s ovog svijeta Ocu, Isus, jer je ljubio svoje, one u svijetu, do kraja ih je ljubio.
Ako dakle ja - Gospodin i Ucitelj - vama oprah noge, treba da i vi cinite kao to ja vama ucinih.

12 :: Antifone
Poto Gospodin ustade od vecere, nalije vode u praonik i pocne ucenicima prati noge: taj im primjer ostavi.
Gospodine, zar ti da meni pere noge? Odgovori mu Isus: Ako ti ne operem noge, nece imati dijela sa mnom.

13 :: Svet, svet
Svet, Svet, Svet: Gospodin Bog Sabaot, puna su nebesa i zemlja tvoje slave, Hosana u visini. Blagoslovljen koji dolazi u ime gospodnje, Hosana u visini.

14 :: O jezici
O jezici, hvale dajte tajni tijela slavnoga,
I krv svetu opjevajte, cijenu roda ljudskoga
Koju Kralj u smrtnoj boli, da otkupi svijet proli.

Roditelju, rodenome, vijecna slava i radost,
Cast i slava budi k tome, i blagoslov i krepost;
Ista Duhu cast u svemu, od njih ishodecemu.Amen

15 :: Psalam 21
Boe, Boe moj, pogledaj na me: zato si me zapustio?*
Daleko su od spasenja moga rijeci vapaja mojih.
Boe moj , vapim danju, a ti me ne slua:*
I nocu, ali mi nema pokoja.

trofa
O propeti mucni Isuse Nut pogledaj nae suze.

trofa
Ti nam Oce bi proslavljen Duhom Svetim uvik. Amen.

17 :: trofa
Tuna mati tad se uputi puten cinec plac preljuti

Pomiluj mene Boe
Pomiluj mene Boe, po velikom milosarju tvome
Ipo mnotvu pomilovanja tvojih pomarsi zlocu moju

18 :: trofa
Ovo rece malo dahnu, prignu glavu ter izdahnu.

19 :: Citanje knjige proroka Izaije
Gle uspjet ce Sluga moj, uzvisit ce se, podignuti i uzdici veoma! Kao to se mnogi nad njim uasnue.
Zato cu mu mnotvo dati u batinu, i s mogucnicima plijen ce dijeliti, jer sam se predao na smrt
i medu zlikovce bio ubrojen, a on grijehe mnogih ponese na sebi i zauze se za zlocince.

20 :: Citanje poslanice Hebrejima
Braco! Imamo velikog svecenika koji prodrije kroz nebesa - Isusa, Sina Bojega.
Zato se cvrsto drimo vjere.
I bi uslian zbog svoje predanosti: premda je Sin, iz onoga to prepati, naviknu sluati i,
postigavi savrenstvo, posta svima koji ga sluaju zacetnik vjecnog spasenja.

21 :: Evandeoski pripjev
Krist postade posluan do smrti, do smrti na kriu. Zato ga Bog preuzvisi i darova mu ime
koje je nad svakim imenom.

Muka Gospodina naega Isukrsta po Ivanu
P: U ono vrijeme: izade Isus s ucenicima svojim preko potoka Cedrona, gdje bijae vrt,
u koji ude on i ucenici njegovi
A Isus znajuci sve, to ce biti od njega, stupi naprijed i rece im
I: Koga traite
P: Odgovorie mu
Z: Isusa Nazaranina
P: A kad ovo rece, jedan od prisutnih momaka dade mu zaunicu govoreci :
J: Tako li odgovara velikome sveceniku?
P: Vojnici dakle, kad ga propee, uzee haljine njegove (i nacinie cetiri dijela: svakome vojniku po dio)
i odjecu. A odjeca ne bijae ivena, nego istkana sva od vrha do dna. Rekoe dakle medu sobom:
Z: Ne razdirimo je nego bacimo kocke za nju, cigova da bude.
P: Da se pismo ispuni koje govori: Razdjelie medu sobom haljine moje, i za odjecu moju bacie kocke.
P: Uzee dakle tijelo Isusovo, i obavie ga platnom s mirisima, kao to je obicaj u idova ukopavati.
A bijee na mjestu, gdje ga propee vrt, i u vrtu grob novi, u koji jo nitko ne bijee bio poloen.
Ondje dakle radi petka idovskoga, jer bijae blizu grob, poloie Isusa.

22 :: Otkrivanje kria
Evo drvo kria, na kome je visjelo spasenje svijeta.
Dodite poklonimo se.

23 :: Puce moj
Puce moj, to ja ucinih tebi? Ili u cemu oalostih tebe odgovori meni.
Puce moj, ja tebe hranih manom kroz pustinju: a ti si mene bio zaunicama i bicima.

24 :: Pocimje molitva Jeremije proroka
Spomeni se, Gospodine, to nas zadesi; pogledaj i vidi sramotu nau.
Nasljedstvo nae prelo je tudincima; kuce nae inostrancima.
Koa naa sprena je kao pec od ljute gladi.
ene u Sionu oskvrnue, i djevice po gradovima Judinim
Jeruzolime, Jeruzolime, obrati se Gospodinu Bogu svojemu.

25 :: trofa
Svako hiti za nositi tilo Isusa sprovoditi

Barjaci krecu kraljevi
Barjaci krecu kraljevi, otajstvo kria blista se, na kojem ivot umrije
i smrcu ivot donese.
Zdrav, Kriu, nado jedina u dane muke Gospodnje, umnoi milost dobrima, krivicu digni s grijenika.

26 :: trofa
Tila tvoga sveti zlamen svarh nas budi uvik. Amen

http://www.eco-hvar.com
a info mail je
zakrizen@eco-hvar.com