HRVATI SVIJETA POKREĆU GOSPODARSKE I POLITIČKE PROGRAME U RH

Discuss local and global politics. Diskutirajte lokalnu i globalnu politiku

HRVATI SVIJETA POKREĆU GOSPODARSKE I POLITIČKE PROGRAME U RH

Postby Niko » Wed Aug 30, 2017 9:17 am

Zajednički na nivou Svijeta organizira se tim časnih ,moralnih Hrvata koji će ukloniti trnje sa puta i ove programe koje Vam dostavljamo realizirati. Program Nezavisnih Narodnih Zastupnika kako bi zajednički sa Vama, izabrali najkvalitetnije osobe, koje Hrvatski Narod ima u Hrvatskoj i u Svijetu, Nezavisni Narodne Zastupnike u Sabor republike Hrvatske .

Program, NEZAVISNIH NARODNIH ZASTUPNIKA

Uvod

Dosadašnjim partitokratskim sustavom izbor zastupnika u Sabor RH temelji se na listama (popisima) kandidata koje sastavljaju političke partije kao prijedlog za svoje zastupnike u Saboru, koje narod bira tajnim glasovanjem, a oni za svoj (ne)rad izravno odgovaraju svojoj političkoj partiji te time služe partiji, a ne narodu, koji misli da je izabrao za narodne, a ne partijske zastupnike. Dakle, danas u Republici Hrvatskoj ne postoje narodni zastupnici nego zastupnici političkih partija, odnosno izravni zastupnici predsjednika tih političkih partija, koji moraju izvršavati naloge tih predsjednika, a koje ti predsjednici političkih stranaka opozivaju i naređuju im kako će glasovati u Saboru.Nasuprot tome narodne zastupnike u Saboru RH treba predlagati i birati narod, oni trebaju dobivati instrukcije od naroda za postupanje u radu Sabora, a to znači da bi oni trebali izravno odgovarati narodu, koji ih može opozvati i na njihovo mjesto izabrati nove narodne zastupnike.
Dakle, sustavom direktne demokracije narod predlaže kandidate za izbor nezavisnih narodnih zastupnika u Sabor RH, narod ih bira tajnim glasovanjem, za svoj rad narodni zastupnici odgovaraju narodu, koji ih opoziva, ako ne izvršavaju volju naroda.

Temeljni cilj sustava direktne demokracije:

Temeljni cilj sustava DIREKTNA DEMOKRACIJA je da konačno Sabor RH, kao najviša zakonodavna vlast, postane istinski narodni Sabor u kojem će saborski zastupnici zastupati interese hrvatskog naroda kroz formiranje pravne države Hrvatske , koja će donositi odgovarajuće zakone po volji naroda, a koje će izvršna vlast morati provoditi pod pozornim praćenjem pravosudne vlasti, koju također formira narod sukladno Ustavu

- 2 -
i Zakonu, koje će donijeti i donositi narodni Sabor, kao istinska narodna vlastpa više neće biti u funkciji poznatih interesnih skupina koje su do sada Ustav i sve zakone donosili isključivo radi postizanja svojih osobnih i grupnih interesa, za koje je razvidno da su uvijek u suprotnosti sa narodnim interesima, a što ne treba posebno dokazivati, jer se to vidi svaki dan i na svakom mjestu.

Temeljni zadatak sustava direktne demokracije:

Zajedničkim snagama, svih, zdravih, časnih, moralnih, poštenih građana Republike Hrvatske, bez obzira u kojoj Udruzi, Stranki ili nekoj organizaciji pripadali osigurati Hrvatskom Narodu da na prvim parlamentarnim izborima mogu izabrati nezavisne narodne zastupnike u Sabor R.H., zastupnike koje će narod predlagati i izabrati kao najbolje osobe koje Hrvatski Narod ima. U proces predlaganja kandidata uključiti će se Udruge, Stranke i kreativni pojedinci iz Hrvatske i Svijeta, kako bi zajedničkim snagama predlagali najsposobnije moralne, časne i poštene osobe,koje se nisu ogriješile o narodne interese, koji će znati, moći i htjeti štititi nacionalne interese Hrvatskog Naroda i Države Hrvatske.

PROGRAM GOSPODARSKE OBNOVE REPUBLIKE HRVATSKE

1. Proglasiti će isključivi gospodarski pojas na Jadranu.

2. Uvesti monetarnu vlast po visokim međunarodnim standardima.

3. Osnovati Hrvatsku Svjetsku Banku.

4. Vratiti novac iznesen iz Hrvatske. (cca. 35 milijardi EUR-a) koliko je, prema
dosadašnjim informacijama, iznijeto iz Hrvatske od 1990. do 2010. godine.

5. Donijeti će se prava strategiju razvoja RH za narednih 30 godina, koja će potaknuti izravna ulaganja (FDI) kao i veliko korištenje bespovratnih sredstava iz EU fondova.

- 3 -
6. Avansirati proizvodnju i osigurati otkup svih proizvedenih poljoprivrednih proizvoda po posebnom programu ruralnog razvoja.

7. Avansirati proizvodnju mesa i prerađevina od mesa te osigurati otkup svih proizvedenih količina.

8. Raspisati će se međunarodni natječaj i pokrenuti proces realizacije gotovih programa gospodarske obnove Republike Hrvatske, koji su navedeni u slijedećem kratkom filmu- http://youtu.be/mJlZTMiYGp8
putem kojih se otvara 250.000, tisuća novih radnih mjesta.

9. Izgraditi će se nizinska, dvokolosiječna i elektrificirana željeznička pruga Rijeka – Zagreb – Botovo, pa će RH dobiti nove milijarde EUR-a od pozicijske rente.

10. Izgraditi će se matični kontejnerski terminal „Zagrebačko pristanište“, pa će promet tereta porasti najmanje za 1000% u odnosu na postojeće katastrofalno stanje .

11. Izgraditi će se veliko poslovno-logističko čvorište „Miklavlje“ pa će riječka luka moći transportirati više od 4,5 milijuna kontejnera (TEU) godišnje i tako povećati BDP za 4,2% godišnje.

12. Razviti će se “Međunarodni poslovni centar Karlovac”, koji će povezati EU sa najvećim tržištem na svijetu Bliski, Srednji i Daleki Istok sa 2/3 svih svjetskih potrošača.

13. Izgraditi će se mreža željezničkih pruga između lučkih terminala i logističkih čvorišta za unutarnji (interni) prijevoz kontejnera po strogom normativu matičnih brodova od 75 TEU/h

14. Izgraditi će se novi matični terminal „Omišalj“ na otoku Krku pa će Hrvatska postati najveće prometno-logističko središte EU.

15. Izgradnja novog željezničko-cestovnog mosta kopno – otok Krk.
16. Izgradnja novog ranžirnog kolodvora „Kraljevica“.

17. Izgradnja IMONODE željezničke pruge Rijeka – Koper – Trieste


- 4 -
18. Izgradnja plovnog kanala Dunav – Sava (Vukovar – Šamac) čime će se Hrvatska uključiti u najveću mrežu unutarnje plovidbe na svijetu.
19. Izgradnja konsolidacijskog strateškog čvorišta „Rugvica“ kod Zagreba – Karlovca.
20. Izgradit će se Međunarodni centar mladih na području grada Vrgorca, Makarske i grada u Bosni i Hercegovini Ljubuškom

POLITIČKI PROGRAM NEZAVISNIH NARODNIH ZASTUPNIKA

1. Urediti državne granice sa svim susjedima na kopnu i moru.

2.Preustroj RH-e

3. Smanjiti broj općina, odnosno jedinica lokalne samouprave na održivu razinu.

4. Majkama sa 3 i više djece, osigurati primanja u visini prosječna mjesečna primanja i sva prava iz radnog odnosa, kao da su zaposlene.

5. Za svu djecu država Hrvatska osigurava besplatni smještaj u vrtićima.

6. Svim učenicima i studentima država Hrvatska osigurava besplatno školovanje.

7. Uvesti sustav izravne demokracije, što znači da će narod izravno predlagati i birati svoje predstavnike u vlasti, s pravom opoziva čime se utvrdi njihovo odstupanje od usvojenog programa rada.

8. Ustavom i Zakonom o državnim dužnosnicima doživotno zabraniti rad u državnim službama i u pravnim osobama u državnom vlasništvu, kojima se dokaže krivnja bilo pronevjera ili uskraćivanje građanskih prava ili nekih drugih protu narodnih djelovanja.

9. Smanjiti broj Saborskih zastupnika umjesto sadašnjih 160 na 77.
- 5 -
10. U Ustav ugraditi odredbe o konkretnoj odgovornosti nositelja vlasti, od najniže funkcije do Predsjednika RH-e, s pravom opoziva i bez prava na zaštitni imunitet.
11. Donijet će se Zakon kojim se cijela Republike Hrvatske proglašava ekološki zaštićenim područjem.

12. Niti jedan Zakon neće moći ići u proceduru donošenja u Saboru RH dok struka ne izvrši analizu pozitivnih i negativnih učinka, koje će taj Zakon proizvesti.

13. Osigurati da Saborski zastupnici obavljaju svoju časnu dužnost i da primaju naknadu obračunatu po koeficijentom 9 prosječnih primanja u republici Hrvatskoj.

14. Prestanak financiranja političkih stranka iz državnog proračuna RH-e

15. Prestanak financiranja svih nadri institucija iz državnog proračuna RH-e., koje na bilo koji način svojim radom i djelovanjem nanose štetu RH ili na bilo koji način krnje njezin ugled kod međunarodne zajednice.

16. Uvesti obavezno glasovanje za predstavnike vlasti u RH-e.
17. Uvesti obavezno služenje vojnog roka od 3 ili 6 mjeseci.

18. Usvojiti Zakon da je za pokretanje referenduma potrebno prikupiti 50.000 potpisa čime je odluka o referendumu obvezujuća za Vladu i Sabor RH-e.

19. Za sve izbore u RH-e obvezno je postizanje minimalno 50% glasova plus 1 glas od broja upisanih birača plus 1 glas.

20. Organizirati plansku urbanizaciju RH-e po županijama i na razini RH-e.

21. Organizirati i osposobiti centre za razvoj RH-e po županijama, gradovima i općinama.

- 6 - -
22. Mladima osigurati kredite za izgradnju stanova i obiteljskih kuća sa 1% godišnjom kamatom, te im osigurati besplatno zemljište za izgradnju obiteljske kuće u općini i gradu gdje zatraže.

23. BRANITELJI po funkciji, a ne po izboru, sudjeluju u sustavu vlasti od Općine do Sabora RH-e.

24. MLADI po funkciji, a ne po izboru, sudjeluju u sustavu vlasti od Općine do Sabora RH-e.

25. UMIROVLJENICI po funkciji, a ne po izboru, sudjeluju u sustavu vlasti od Općine do Sabora RH-e.

26. Podnijeti će se kaznena prijava DORH-u i Međunarodnom Sudu za pravo mora u Hamburgu protiv onih državnih dužnosnika koji su zaključili ugovore o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika iz podmorja prije proglašavanja Isključivog gospodarskog pojasa, prema Međunarodnoj konvenciji o pravu mora iz 1982. godine, te istim institucijama podnijeti kaznene prijave i protiv odgovornih osoba u Vladi RH-e.

3. HITNE MJERE ZAŠTITE HRVATSKIH NACIONALNIH INTERESA

1. Obustaviti primjenu Zakona o privatizaciji dok se ne donese novi Zakon.
2. Obustaviti Zakon o koncesijama dok se ne donese novi Zakon.
3. Obustaviti primjenu Zakona o ovrhama dok se ne donese novi Zakon.

Kandidat za Sabor RH neće moći biti ako ne ispunjava između općih zakonskih još i slijedeće uvjete:

1. Da prihvaća gospodarske i političke programe Nezavisnih Narodnih Zastupnika.
2. Dok ne potpiše ugovor o pravima i obavezama Narodnog saborskog zastupnika.

O b r a z l o ž e nj e

-7 -
Hrvatski Svjetski Sabor u suradnji s hrvatskim znanstvenicima, stručnjacima raznih zanimanja i svim ostalim građanima dobre volje, udruženim u građanskoj inicijativi "NAŠA Hrvatska" organizira NEOVISNE NARODNE ZASTUPNIKE, koji će predstavljati i zastupati građane u Saboru R.H. Hrvatski Narod putem neovisnih narodnih lista na kojima će biti najkvalitetnije moralne osobe, koje Hrvatski Narod ima u Hrvatskoj i u Svijetu, koji znaju, mogu i hoće dati dio sebe za opće dobro naroda i Države Hrvatske. Na izbore se izlazi u svim izbornim jedinicama. Predstavljanjem i realizacijom Gospodarsko-političkog programa polazi se od činjenice da Republika Hrvatska, svojim Bogom danim resursima, može pružiti mnogo bolje uvjete za dostojanstven život svih njenih državljana. Nažalost sve dosadašnje političke stranke nisu iskoristile te resurse za OPĆE DOBRO SVIH žitelja RH nego najčešće za svoje osobne i partikularneinterese. Nezavisni Narodni Zastupnici biti će u službi Hrvatskog Naroda, oni trebaju služiti narodu, kako bi svima osigurali pristojan život i financijsku sigurnost za narednih 50 godina. Na listama nezavisnih Narodnih Zastupnika biti će osobe, koje znaju, mogu i hoće ŠTITI I ZAŠTITI HRVATSKE NACIONALNE INTERESE, koje će svojim zalaganjem i poštenim radom za opće dobro, osigurati dostojanstvenu i sretnu bližu i daljnju budućnost. Zajednički sa Dijasporom, pod nazivom Nezavisni narodni zastupnici, izlazi se na izbore u svih 11 izbornih jedinica. Sve predložene osobe na listama prihvatiti će navedene gospodarske i političke programe, te će svojim potpisom kod Javnog bilježnika potpisati svoju ostavku, koja će se moći aktivirati u momentu odstupanja saborskog zastupnika od navedenih gospodarskih i političkih programa.
NAPOMENA, uz dostavljeni Program funkcioniranja sustava Direktna demokracija
1. Tko će predmetni Program prihvatiti ?


- 8 -
Predmetni program će, u granicama svojih mogućnosti, prihvatiti časne i moralno čvrste osobe, koje svi vjetrovi i nevere nisu slomile nego su ostale uspravne upravo onako kako to stalno čine dostojanstveni pripadnici Hrvatskog Naroda ne dijeleći osobe po njihovoj nacionalnoj vjerskoj ili nekoj drugoj pripadnost. Tu su dostojanstveni ljudi koji dobro znaju da u Hrvatskoj nema Ustaša, nema Partizana, nema Četnika, …., ali postoje samo dobri i loši, pošteni i nepošteni, časni i nečasni, moralni i nemoralni ljudi. Časni i moralni ljudi iskreno i svojim djelima dokazuju da ne prihvaćaju nekakve druge podjele Hrvatskog Naroda, osim na ljude koji istinski prihvaćaju Hrvatsku kao svoju jedinu Domovinu, koji su za Hrvatsku spremni dati dio sebe, koji poštuju žrtve i patnje Hrvatskih domoljuba, koji su patili i ginuli za Hrvatsku, koji cijene dobra djela Pavelića, Tita, Tuđmana, Mesića, Josipovića, Kolinde Grabar Kitarović. To su domoljubi koji trezveno i argumentirano valoriziraju dobra i loša djela svakoga pojedinačno i svih hrvatskih predsjednika na temelju znanstveno utvrđenih činjenica, koje se temelje na materijalnim dokazima, koji predstavljaju znanstveno utvrđene istine o dobrim i lošim djelima spomenutih pojedinaca.
ISTINA ĆE NAS OSLOBODITI ( Isus)
Dosta nam je podjela i paušalnih etiketiranja. Svaki čovjek je vrijedan. Nijednog predsjednika Hrvatske Države ne treba se odreći. Koliko su dobri ili loši dokazuju njihova djela.
Sa ljubavlju, bez mržnje i vjerom da u svakom čovjeku ima dobrog mi danas tražimo svako dobro, koje ćemo pronaći i korisno uporabiti.
2. Tko neće prihvatiti ove Programe?
Predmetni Program neće prihvatiti pojedini pripadnici Hrvatskog Naroda, koji Hrvatski Narod dijeli na Ustaše, Partizane, Četnike i na druge podjele. Oni koji se najčešće busaju u prsa praveći
- 9 -
se velikim „Hrvatima“, dižući sebi spomenike na tuđim grobovima. Te osobe svojim egoizmom i mržnjom, prema svojim neistomišljenicima, čine veliko zlo sebi, Narodu i Državi Hrvatskoj. Ti pojedinci podcjenjuju sve gdje oni nisu, a posebno gdje nisu glavni i gdje postoji samo njihova pravda.
Za neke od tih pojedinaca Pavelić je Bog, a za druge Tito, za treće Tuđman, za četvrte Mesić, za pete Josipović, za šeste Kolinda Grabar Kitarović itd., a za neke od tih istih ne vrijedi niti jedna spomenuta osoba. Najčešće mijenjaju svoje ideale ovisno o vrsti društva u kojem se nalaze, postavljajući se kao tužitelji i studije, etiketirajući neistomišljenike bez ikakvih argumenata i bez znanstvenih spoznaja čime nanose neprocjenjivu štetu svim ljudima u našoj Hrvatskoj kao i društvu u cjelini. Osim njihove za njih druga istina ne postoji, što je neodrživo.
Split, 29. 08. 2017. godine.
Koordinator;
Mr.sc. Niko Šoljak
Niko
CROWN Addict
 
Posts: 148
Joined: Fri Feb 13, 2009 2:44 am

Return to Politics - Politika

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest

cron