CROWN - Croatian World Network - http://www.croatia.org/crown
Croatians in America - photo collection by Vladimir Novak, part 3
http://www.croatia.org/crown/articles/9611/1/Croatians-in-America---photo-collection-by-Vladimir-Novak-part-3.html
By Prof.Dr. Darko Zubrinic
Published on 08/27/2008
 
Mr. Vladimir Novak brings us a new series of exceptionally interesting photos related to life and work of Croatians in America, collected over several decades in the USA. As in previous two presentations,  much of this material is presented for the first time, exclusively for the readers of CROWN. On the left Marin Plestina, a famous wrestler.

Croatian Energy, page 1

Vladimir Novak at the Mimara Gallery in Zagreb, where the exhibition of his photographs Croatians in America was organized in 2001.


Woodcarving by Luka Biondić, photography by Vladimir Novak

 
Ovaj Hrvatski nacionalni grb s trobojnom zastavom  dizajnirao je proslavljeni
hrvatsko-kanadski umjetnik Anton Cetin. Proizvodio se od 1970. godine u Los Angelesu, a prihvaćen je u iseljeništvu diljem svijeta.


This Croatian national coat of arms with the red-white-blue flag was designed by well-known
Croatian-Canadian artist Anton Cetin. From 1970's it was produced in Los Angeles and was adopted by Croatians all over the world.Photography by Vladimir Novak

 
Prozor s objenim staklom iznad glavnog ulaza u Hrvatsku katoličku crkvu u Los Angelesu u Kaliforniji. Posvećena 9. studenog 1975.

Sveti Nikola Tavelić, prvi hrvatski svetac,  rođen je u Šibeniku u Hrvatskoj. Umro je
mučeničkom smrću u Jeruzalemu 14. studenog 1391. Kanonizirao ga je Papa Pavao VI. dne 21. lipnja 1970. u nazočnosti dvadeset tisuća hrvatskih hodočasnika.

Izvornu sliku svetog Nikole Tavelića izradila je hrvatska umjetnica Marija Miletić.


 
Stained glass window above the main entrance of St. Anthony's Croatian Catholic Church in Los Angles, California. Dedicated November 9th, 1975.

Saint Nikola Tavelić, the first Croatian Saint, was born in Šibenik, Croatia. He suffered a martyr's death in Jerusalem on November 14th, 1391. He was canonized by Pope Paul VI on June 21st, 1970, in the presence of over twenty thousand Croatian pilgrims.

The original painting of Saint Nikola Tavelić was made by a Croatian artist, Marija Miletić.
 
Znameniti hrvatski hrvač Marin Pleština stigao je u Sjedinjene Države u dobi od 17 godina 1905. iz Klisa pored Splita. Pridružio se Hrvatskom Sokolu u Chicagu i započeo s profesionalnim hrvanjem godine 1909. Hrvao je diljem Sjedinjenih Država pobijedivši poljskog hrvača Markovića pred 15000 gledatelja u Coloradu. Godine 1919. Pleštinin nadstojnik ponudio je cijenu od 25000 dolara svakome tko bi ga mogao pobijediti, ali se takav nije pojavio.

 
Famous Croatian wrestler Marin Pleština arrived in the United States at the age of 17 in 1905 from Klis near Split. He joined the Croatian Sokol (Falcon) organization in Chicago and started to wrestle professionaly in 1909. He wrestled all over the Unite States defeating the Polish wrestler Markovic before a crowd of 15,000 in Colorado. In 1919 Pleština's manager offered a prize of $25,000 to anyone who could beat him, but there were no takers. 
Jedna od mnogih ilustracija u američkom tisku s početka XX. stoljeća koja prikazuje vrhunske hrvače u Sjedinjenim Državama koji čine sve da zaobiđu susret s hrvatskim hrvačem Marinom Pleštinom.

U to je vrijeme ozbiljno hrvanje bilo omiljen sport među etničkim grupama kao i domaćim Amerikancima. Hrvači su smatrani simbolima snage.

 
One of the many illustration in the American press from the beginning of the 20th century depicting top wrestlers in the United States doing their best to avoid meeting Croatian wrestler Marin Pleština.

At that time serious wrestling was popular sport with ethnic populations and with native Americans as well. Wrestlers were seen as symbols of power.
 
The New Orleans Slavonic tug-of-war tim iz 1892. je vjerojatno prva hrvatska atletska organizacija u Sjedinjenim Državama. Oni
jačaju mišiće vukući automobile i mreže i izvlačeći školjke iz delte Mississipija.

Sladali su norveške, njemačke, francuske, irske i američke timove na turnirima koji su se održavali u Washington Artillery Hallu u New Orleansu.

 
The New Orleans Slavonic tug-of-war team in 1892, probably the first Croatian atheltic organization in the United States. They built their muscles through activities such as pulling cars and nets and tonging oysters in the Mississipi Delta.

They overpowered Norwegian, German, French, Irish, Spanish, and American teams in tournaments held in the Washington Artillery Hall in New Orleans.
 
Bejzbol tim Hrvatskog atletskog kluba u Los Angelesu na Mornaričkom stadionu u San Pedru u Kaliforniji 1932. Najvažniji članovi i igrači su bili dr. Paul Arnerić, P. Franković, Matt Kapetanić, John Badovinac, Edo Pusić, Tom Guić, Matt Stanković, Marin Kristović, Nick Vusić i Matt Pendo.


The Los Angeles Croatian Atheltic Club baseball team at Navy Field in San Pedro, California in 1932. Players of the Club were Dr. Paul Arnerić, P. Franković, Matt Kapetanić, John Badovinac, Edo Pusich, Tom Guich, Matt Stankovich, Marin Kristovich, Nick Vusich, and Matt Pendo.

  
Hlad Manufacturing Company u Chicagu, početkom godine 1918. Rođen 1888. u Hrvatskom Zagorju (sjeverna Hrvatska), Ivan Hlad je izučio izradu instrumenata najprije u Zagrebu, a zatim u Grazu u Austriji. Godine 1912. emigrirao je u Chicago. Do 1917. uštedio je dovoljno novca da pokrene vlastitu tvornicu. Hlad je također organizirao i jednu tamburašku grupu u kojoj je bio voditelj, svirajući za piknike, svadbe itd.

Godine 1933. Hlad je na Svjetskom Sajmu u Chicagu izlagao komplet bogato ukrašenih instrumenata koje još uvijek rabi grupa Serenaders of Hammond u Indiani.

Tijekom života svirao je u više grupa i orkestara nego ikoji drugi pojedinac u Americi. Ivan Hlad je otišao u mirovinu 1967. i odselio u Phoenix, ali njegova obitelj ga nije slijedila.


The Hlad Manufacturing Company in Chicago, early 1918. Born in 1888 in the Hrvatsko Zagorje (North of Croatia), Ivan Hlad learned the instrument making trade first in Zagreb and then later in Graz, Austria. He migrated to Chicago in 1912. By 1917 he saved up enough money to start his own factory. Hlad also organized a tamburitza group and served as its leader playing for picnics, weddings etc.

In the year 1933 Hlad had on display at the World's Fair in Chicago a set of elaborately decorated farkas instruments which are still in use bz the Star Serenaders of Hammond, Indiana.

During his lifetime, he has served more groups and orchestras than ony other single individual in America. Ivan Hlad retired in 1967 and moved to Phoenix, but his family didn't give by.


 
Louis Hlad godine 1985. u njegovu Music Store u W. Chermak Road u Berwinu, Illinois.


Louis Hlad in 1985 in his Balkan Music Store on W. Chermak Road in Berwin, Illinois.

 

Please, go to the next page below.


Croatian Energy, page 2


 
George Mikan, najslavniji košarkaš prve polovice dvadesetog stoljeća, prima počasnu medalju Helms atletske zaklade od Williama Schroedera prigodom izbora u Kuću slavnih košarkaša. Njegovi predci dolaze iz Vivodine pokraj Zagreba.


 
George Mikan, the greatest basketball player of the first half of the twentieth century, receiving the Helms Athletic Foundation Medallion from William Schroeder in honor of his election to the Basketball Hall of Fame.  Mikan's ancestors came from Vivodina near Zagreb.
 
Dr. Michael (Mike) Pekarović, sin hrvatskih ueljenika (njegov otac Niola bio je dalmatinski ribara), student prava na Gonzaga
sveučilištu u Spokane, bio je vrlo uspješan bejzbol i ragbi igrač i trener tijekom više od
trideset godina, kazališni i filmski glumac, učitelj i odličan govornik. Na slici s bliskim prijateljem poznatim glumcem Hollywooda Bing Crosbyjem. Mike je umro 1965. u dobi od 65 godina.

 
Dr. Michael (Mike) Pecarovich (left) the son of Croatian immigrants (his father Nikola was
a Dalmatian mariner), was student of law at the University of Gonzaga in Spokane, very succesful football and baseball layer and coach for more than thirty years, inspirational leader,  stage and motion picture actor, educator and dynamic speaker. On the picture with his very close friend Hollywood actor-singer Bing Crosby (on right). Mike died in 1965 at the age of 65.

 
Fritzie (Ferdinand) Zivic, svjetski prvak u velter kategoriji (1940-1941), rođen je u Pittsburghu 1913. Njegov otac Josip Živić došao je u Ameriku iz Bosiljeva iz Hrvatske godine 1899. i ondje je oženio mladu Slovenku Mary Kepele. Imali su šestero djece, od toga petero sinova, od kojih su četvorica bili uspješni boksači.

Fritzie je ovdje prikazan na naslovnoj stranici magazina Ring siječnja 1941.

U 230 borbi Živić je pobijedio 155 puta, od toga 80 knockoutom. Izgubio je svega u 65 borbi. Prvak svijeta postao je 4. listopada 1940., u Madison Square Gardenu u New Yorku pobjedivši "nepobjedivog" Henry Armstronga.

Povukao se 1949. u dobi od 36 godina. Godine 1972. izabran je u športsku Kuću slavnih boksača, a umro je 1984. u 71 godini. Sugar Ray Robinson je u povodu njegove smrti rekao da je o boksu naučio više tijekom deset rundi sa Živićem, nego u svim ostalim borbama zajedno.

 
Fritze Zivic, welterweight champion of the world (1940-1941) was born in Pittsburgh in 1913. His father Josip Zivic came to the United States from Bosiljevo, Croatia, in 1899, and married a Slovene girl Mary Kepele in Pittsburgh. They had six children including five boys, four of whom were successful boxers.

Fritze was featured on the cover of the Ring magazine in January 1941.

He had 230 professional fights, winning 155 fights, 80 by KO's. He lost 65 fights. He became champion of the world on October 4th 1940 in Madison Square Garden in New York, defeating "invincible" Henry Armstrong.

Fritze retired in 1949 at the age of 36. In 1972 Zivic was elected to the Boxing Hall of Fame, and in 1984 he died at the age of 71. Sugar Ray Robinson, in a tribute, said that he learned more about boxing in ten rounds with Zivic than in all his other fights put together.
 
Drugi Hrvatski nacionalni kongres koji je organizirao Domobran u Chicagu 30. studenog 1935. (Prvi kongres održan je u Akronu u Ohiu godine 1934.). The Chicago Tribue izvijestio je o tome pod naslovom Hrvati traže slobodu.

Pet stotina članova Hrvatskog nacionalnog kongresa prihvatilo je proglas koji traži
korake da se pomogne Hrvatima u oslobađanju od Jugoslavije. Proglas je ustvrdio da je Hrvatsku državu osigurao predsjednik Woodrow Wilson mirovnim ugovorom iz 1918. govoreći o pravu na samoodređenje, ali smicalicama srpskoga kralja Aleksandra je prisiljena da
bude u tzv. Jugoslaviji.

 
The Second Croatian National Congress organized by the Domobran in Chicago on
November 30, 1935 (the First Congress was held in Akron, Ohio in 1934). The Chicago Tribune covered it under the headline Croatians Seek Freedom.

Five hundred members of the Croatian National Congress approved a manifesto asking that
steps be taken to assist Croatians in getting independence from Yugoslavia. The manifesto asserted that the State of Croatia was guaranted by President Woodrow Wilson in the peace treaty of 1918 speaking about the right to determine its own destiny, but by false representation of the Serbian King Alexander, forced into the so-called state of Yugoslavia.

 
Franjo Mršić bio je izvjestitelj za Glas Hrvatske u programu iz Chicaga tijekom više od 13 godina. Poduprt od Domobrana program je
krenuo u eter godine 1960., izvjšćujući o političkim novostima, kao i kulturnim i
sportskim događajima.

 
Franjo Mršić was a broadaster for the Voice of Croatia program in Chicago for more than 13 years. Sponsored by the Domobran the program went on the air in 1960, broadcasting political news as well as covering cultural and sports events.


 
Hrvatska žena, Ogranak 1 u Chicagu osnovan je 27. siječnja 1929. Ostalih 18 ogranaka osnovano je diljem Sjedinjenih Država podupirući crkve, škole, karitativne i kulturne programe, kao i američku vojsku tijekom Drugoga svjetskog rata. Među
utemeljiteljima su Agate Đurak, Klara Škvorc, Vilma Strunjak, Barbara Balija, Rozalija (Kovačević) Kirin, Rozalija (Sedar) Vuksanović, Frances Frkonja, Mary Karačić, Borislav Absac, Ruža Cesar i Magdalena Guldenpfeng.

 
Hrvatska Žena (Croatian Woman), Branch 1 of Chicago founded on January 27, 1929. Another 18 branches were founded throughout the United
States supporting churches, schools, charities and cultural programs as well as the American military during World War II. Among the founders were Agate Đurak, Klara Škvorc, Vilma Strunjak, Barbara Balija, Rozalija (Kovačević) Kirin, Rozalija (Sedar) Vuksanović, Frances Frkonja, Mary Karačić, Borislav Absac, Ruža Cesar and Magdalena Guldenpfeng.

 
Naslovnica hrvatskog dvomjesečnika Hrvatica
osnovanog u Chicagu u 1977. Pokretačke snage u osnivanju bile su Nada Hintermajer. Editi i podupiratelji bili su Zlata Ivezić, Danica Glavaš, Ljiljana Zakarija, Lucija Jukić, Ikica Rosandić-Čuvalo, Mercedes Škegro, Zdravka Bušić, Ivanka Kuzmanović, Marijana Jelača, Vinka Pović, Lilian Simons, Marija Sopta, Olga Ladika-Dizdar i druge.

 
The cover of the Croatian bimonthly magazine Hrvatica (Croatian Woman) founded in Chicago in 1977. The moving force in its founding was Nada Hintermajer. Editors and contributors were Zlata Ivezić, Danica Glavaš, Ljiljana Zakarija, Lucija Jukić, Ikica Rosandić-Čuvalo, Mercedes Škegro, Zdravka Bušić, Ivanka Kuzmanović, Marijana Jelača, Vinka Pović, Lilian Simons, Marija Sopta, Olga Ladika-Dizdar and others.


 
Udruga Hrvatska žena podigla je ovaj plato radi predstavljanja hrvatske zajednice na svečanostima tijekom proslave Svjetskog sajma 1932 u Chicagu. Pred znakom Hrvatske s desna sjedi Barbara Balija, koja označava Hrvatsku kraljicu, dok su ostale žene odjevene u narodne nošnje iz raznih hrvatskih krajeva.

 
The Croatian Woman's organization Hrvatska žena built this float to represent the Croatian community in festivities celebrating the 1932 World's Fair in Chicago. Sitting before the sign Croatia on the right is Barbara Balija, symbolizing a Croatian Queen, while the other women are dressed in folk costumes from the various Croatian regions.

 
Peta obljetnica proslave i posvete zastave Hrvatske žene, Lođa br. 1, pred Crkvom Sv. Trojstva u Chicagu 21. travnja 1934.

 
The fifth anniversary celebration and dedication of the flag of Hrvatska Žena (Croatian Woman) Lodge no. 1, in front of the Holy Trinity Church in Chicago on April 21, 1934.


Please, go to the next page below.


Croatian Energy, page 3Unutrašnjost uobičajene čeličane u Pittsburghu za poizvodnju, obradbu i oblikovanje čelika. Tisuće Hrvata radilo je na takvim mjestima po deset i više sati dnevno. Ovo su najteža i najopasnija zanimanja i oni su doista žrtvovali svoje živote, krv i energiju za izgradnju bolje Amerike za buduća pokoljenja. Ovim nepoznatim radnicima trebamo odati trajno priznanje.

 
The interior of a typical steel mill in Pittsburgh where steel was made, processed and shaped. Thousands of Croatians worked in such places ten and more hours each day. These were the most difficult and hazardous occupations and they indeed scrificed their lives, blood and energy to build a better America for future generations. To these unknown workers we should pay a long overdue tribute.
 
Ured zastupnika Emila Mrkonjića u McKeesport (1986.). On je bio državni
zastupnik od 1974. do 1992. Predstavljao je 37. Upravno područje koje je obuhvaćalo
McKeesport i okolna područja u Pennsylavniji.

Emilovi doseljeni roditelji Mate i Silvija Mrkonjić, usadili su svomu sinu radne navike vrlo rano. Kao državni zastupnik, Mrkonjić nikada nije propustio glasovanje u glavnom gradu Harrisburgu I nikada nije propustio sjednicu u Zastupničkom domu. Rođen je godine 1927., a umro 2002.

 
Emil Mrkonic's legislative district office in McKeesport (1986). He was a state representative from 1974 to 1992. He represented the 37th Legislative District which included McKeesport and surrounding areas in Pennsylvania.

Emil's immigrant parents, Mate and Sylvia Mrkonic instilled the work ethic to their son at an early age. As a state representative Mrkonic has never missed a voting session in the state capital of Harrisburg and had perfect attendance on the House floor. He was born in 1927 and died in 2002.

Many thanks to Katarina Čuvalo, Chicago, for translation into Croatian.
Emil Mrkonjić (u sredini) u svojem uredu u Mckeesport, Pa. Kao državni predstavnik njegov cilj bio je da državnu upravu učini odgovornijom prema poreznim obveznicima u njegovu gospodarski oslabjelom području.

Mrkonjić je bio veteran Drugoga svjetskoga rata i dobitnik nekoliko nagrada, uključujući National Commander's Distinguished Service Award koji dodjeljuje The American Award of the Phi Delta law Fraternity of Duqesne University.

Bio je ponosan na svoje hrvatsko podrijetlo i aktivni član Hrvatske bratske zajednice. Pomogao je sve javne akcije hrvatske zajednice s područja McKeesporta.

 
Emil Mrkonic (center) in his office in McKeesport, Pa. As a state representative his goal was to make state government more responsible to the taxpayers of his economically depressed area.

Mrkonic was a veteran of World War II and the recipient of a number of awards, including the National Commander's Distinguished Service Award by the American Award of the Phi Delta law Fraternity of Duqesne University.

He was proud of his Croaitan heritage and an active member of the Croatian Fraternal Union
and supported all civic endeavors of the Croatian community in the McKeesport area.
 
Uvažena Kay Rendina, gradonačelnica Masontowna, Pa., u svojem uredu godine 1987. Rođena je i odrasla u malom selu u Pa. pored rudnika ugljena od roditelja Ivana i Katarine Pribanić. Sa članovima HBZ (Hrvatske bratske zajednice) posjetila je Rim i Crkvu sv. Jeronima u tom gradu, kao i Međugorje gdje svake godine dolaze milijuni hodočasnika da slave Našu Gospu od Međugorja.

 
The Honorable Kay Rendina, Mayor of Masontown, Pa., shown in her office in 1987. She was born and raised in a small coal mining village in Pa. to John and Katherine Pribanich. With members of the CFU (Croatian Fraternal Union) she visited Rome and St. Jerome's Church there as well as Međugorje where millions of pilgrims come every year to honor Our Lady of Međugorje.
 
Hrvatski band u Monessenu, Pa., prikazan (1917.) ispred Hrvatskog doma na Schoonmaker aveniji u Monessenu. Ranih 1990tih bilo je veoma važno da svaki veći socijalni klub ili društvo ima vlastiti uniformirani band, premda neki glazbenici nisu mogli čak niti čitati note. Njihova odanost kulturnim tradicijama bila je zapanjujuća, jer su duge sate radili u čeličanama i ipak pronalazili vrijeme za kulturne i društvene djelatnosti.

 
The Croatian Band of Monessen, Pa., shown (1917) in front of the Croatian Home on Schoonmaker Avenue in Monessen. In the early 1900's it was very important that every larger social club or society have its own uniformed band, although some musicians couldn't even read music. Their dedication to their cultural traditions was amaying since they worked long hours in the steel mills but still found time for practice and cultural and social activities.

 
Novi Hrvatski dom (1974.) na Summit Avenu u Monessenu smješten je na brdu u središtvu hrvatske naseobine. On je udomio Hrvatsko socijalno i obrazovno društvo Sloga i služio mnogim drugim socijalnim, kulturnim, bratskim i obrazovnim skupinama u području Monessena tijekom više od četrdeset pet godina.


 
The new Croatian Home (1974) on Summit Avenue in Monessen is located on the hill in the middle of the Croatian settlement. It is the home of the Croatian Social and Educational Society Sloga and has been serving many other social, cultural, fraternal and educational groups in the Monessen area for over eighty-five years.

Nova Crkva Presvetog Srca na Shaw Avenue u McKeesportu posvećena je 27. svibna 1956.
Održane su velike akcije prikupljanja milodara od župljana i vlč. Bonifacija Sorića da bi se izgradila ova velika crkva. Vlč. Sorić postao je župnik 1948. i ostao do 1965.


The new Sacred Heart Church on Shaw Avenue in McKeesport was dedicated on May 27, 1956. The massive fund-raising activities of the parishioners and Rev. Bonifacije Sorić were held to complete the great church. Rev. Sorić became pastor in 1948 and remaind until 1965.
 
Vlč. Gabrijel Badurina postao je duhovni voditelj Crkve Presvetog Srca studenoga 1969.

 
Rev. Gabriel Badurina became the spiritual leader of the Sacred Heart Chruch in November 1969.
 
Ova fotografija pokazuje veličanstvenost unutrašnjosti nove Crkve Presvetog Srca u McKeesportu, Pa.


 
This photograph shows the magnificence of the interior of the new Sacred Heart Church in McKeesport, Pa.This is the last page.


Formated for CROWN by prof.dr. Darko Žubrinić
Distributed by www.Croatia.org . This message is intended for Croatian Associations/Institutions and their Friends in Croatia and in the World. The opinions/articles expressed on this list do not reflect personal opinions of the moderator. If the reader of this message is not the intended recipient, please delete or destroy all copies of this communication and please, let us know!