CROWN - Croatian World Network - http://www.croatia.org/crown
Dr. Ruggero Cattaneo and his work on Croatian literature
http://www.croatia.org/crown/articles/9108/1/Dr-Ruggero-Cattaneo-and-his-work-on-Croatian-literature.html
By Prof.Dr. Darko Zubrinic
Published on 07/1/2007
 

 Ruggero Cattaneo, a young Italian scholar with profound knowledge of Croatian language and culture, translated the monograph "Povijest hrvatske književnosti" (History of Croatian Literature) by academician Dubravko Jelčić from Croatian into Italian, under the title "Storia della letteratura Croata".

Dr. Ruggero Cattaneo, our dear friend from Milan, Italy

Ruggero Cattaneo,

promotor of Croatian culture

 
Dr. Ruggero Cattaneo is a young Italian scholar, an expert in Croatian language and culture. He is professor of Latin and Greek, and a pianist. His thesis defended in 2000 at the Catholic University of Sacred Heart (Universita Cattolica del Sacro Cuore) of Milan has been devoted to the study of a Bosnian franciscan Filip Lastrić. The title of this extensive work on 180 pages is "Testimonium Bilabium of Filipa Lastrić", and it has 141 references on various languages. The thesis has been prepared under the guidance of professor Marina Lipovac Gatti, a Croat working at the Universita Cattolica. See  the summary of  his thesis in Italian and in Croatian (translated from Italian into Croatian by Dr. Cattaneo). One copy of the thesis has been donated by the author to the National and University Library in Zagreb, and another to the cultural society Napredak in Zagreb (now the copy is in Sarajevo).

Dr. Cattaneo also completed the study of piano play at the Music Academy in Alexandria.  He collaborated in the journal INSIEME, Milan, published by the "Federazione delle Communita Croate in Italia", with articles in Croatian and Italian. Dr. Cattaneo started to be interested in Croatian langauge already in 1989, when he was at the age of 13. More precisely, his interest in Croatian language in general was kindled in HOEPLI bookshop in the center of Milan, where he discovered a small Croatian grammar written by Ivan Andrović (Skradin 1876 - Zagreb 1954), and printed in Italy in 1934  by HOEPLI publishing house. 

His most important work till now is the translation of academician Dubravko Jelčić's monograph "Povijest hrvatske književnosti" (History of Croatian Language) from Croatian into Italian. The book has been published by Guépard Noir, Milan, in 2005.


 
For this translation Dr. Ruggero Cattaneo obtained the prestigeous prize DAVIDIAS from the cultural society Marulianum, Split, Croatia, in 2006. Let us mention in passing that the prize DAVIDIAS for 2005 was awarded to Luciana Borsetto from the University of Padova, Italy, for her translation of Marko Marulić's Judita from Croatian into Italian:
M. Marulic, Giuditta, a cura di L. Borsetto (Traduzione, Introduzione, Nota alla traduzione, Nota al testo croato a fronte, Bibliografia), Testo croato a fronte, Milano, Hefti, 2001, pp. 232 .
It is interesting that Dr. Ruggero Cattaneo not only translated the book of academician Jelčić, typing everything himself, but also completely designed the cover of the book. As we can see, for the title page he chose a nice work of art of a famous Croatian painter Ivan Rabuzin. On shelves the book can be easily recognized by the Croatian Coat of Arms, which is also a part of  Dr. Cattaneo's original solution of the cover design.   The monograph has a nice Preface written by academician Ante Stamać, and the Appendix containing two additions, prepared upon request of Dr. Ruggero Cattaneo specially for the Italian edition. The first addition is devoted to the history of Croatian Glagolitic Script (Il patrimonio glagolitic croato) by Darko Žubrinić, and the second one is written by academician Radoslav Katičić (Lo sviluppo storico della lingua letteraria croata). The book finishes by an inspiring Afterword written by the translator of the book. You can see it below in Croatian translation of Dr. Cattaneo.

Some technical data about the book: it has 546 pp, contains a detailed Index of names, the price is 25 Euro, ISBN 88-901708-9-1. The publication of the book has been partly financed by the Universita Cattolica in Milan, within its program of scientific research.

Those interested in the book can write to Dr. Ruggero Cattaneo via his e-mail rugcat@tiscali.it .
 
[translated from Italian into Croatian by Dr. Ruggero Cattaneo!]

Dubravko Jelčić, Storia della letteratura croata, izd. Guépard Noir,

Milano 2005,  preveo i uredio Ruggero Cattaneo.

 

Ova knjiga - prva ove vrste u Italiji - nudi agilan, potpun i ažuriran pregled povijesnog razvoja hrvatske književnosti, od njezinih srednjovjekovnih početaka pa sve do naših dana, prikladan za zadovoljavanje potreba sveučilišnih tečaja i znatiželje svakoga, tko želi malo bolje upoznati "nepoznate susjede", u perspektivi obnovljenoga susreta s drugom jadranskom obalom. Dva posebna dodatka predstavljaju hrvatsku glagoljsku baštinu i osnovne crte povijesnog razvoja hrvatskoga književnog jezika.

(iz urednikova Pogovora)

Slušati, voljeti, prenijeti: prevoditeljev rad implicira dinamiku primanja i darivanja, zasnovanu na dobrohotnosti i spremnosti prihvaćanja izazova ponovnog pisanja na drugom jeziku. Ova je knjiga plod posredničkoga i transpozicijskoga rada koji je u tom duhu poduzet.

Zašto Hrvatska? Zašto hrvatska književnost? Možemo pokušati artikulirati nekoliko odgovora. Možda zato što je o tim našim susjedima ("nepoznatim susjedima", vicini ignoti, rekao bi Mladen Machiedo) još uvijek uglavnom premalo ono što znamo, osim nekih turističkih kurioziteta ili površinskih medijskih (des)informacija. Ili zato što hrvatska književna baština, kao sastavni dio europske književne civilizacije, pokazuje veliko razvojno bogatstvo i nemalu čar, što je i posljedica njezina posebnog položaja "raskršća kultura", između Istoka i Zapada. Ili pak možda zato, da pokušamo barem u sitnoj mjeri namiriti povijesni dug, uravnotežujući često jednosmjeran interes i otkrivajući prošlost živih i plodnih međusobnih kontakata. Ali, na kraju krajeva, razlog je samo jedan: lijepo je govoriti i pisati o onome što se voli. Pa tko zna, možda će ova panorama, prvo "izvještajno" opisivanje povijesnog razvoja hrvatske književnosti, potaknuti kod pokojeg čitatelja želju da se približi (ako to nije prije učinio) hrvatskomu jeziku, njezinu glavnomu izražajnom i prijenosnom sredstvu.

Na kulturnom, a naročito umjetničko-književnom planu, ova se knjiga kreće u smjeru i perspektivi "nove Europe", Europe sposobne obnavljati samu sebe i otkrivati svoje korijene, opet dišući s obadva pluća, "iz Atlantika do Urala". Približavanje, dijalog i integracija su mogući samo upoznavanjem i međusobnim uvažavanjem. Trebali bismo već jednom premostiti i odbaciti stereotipe i nepovjerenja, mržnje i nesporazume (što nam ih je nemila prošlost davala kao teret), nastojeći oživljavati otvoreno i dobrohotno, zrelo i konstruktivno sučeljavanje.

I baš u znaku "jedinstva u različitosti" Europe, svjesne svojega povijesnog identiteta, ostaje za nas emblematična i auguralna "nova plovidba" k nepoznatomu pjesnika Tina Ujevića, koji u glasovitoj pjesmi Oproštaj iz 1914. godine, objavljenoj u legendarnoj zbirci Hrvatska mlada lirika, izražava "jednu od najznačajnijih trajnih osobina hrvatske književnosti: njezinu otvorenost prema svim "krivovirnim pravcima" - dolazili oni s evropskog Zapada ili Istoka, i ujedno naglašenu vjernost vlastitoj nacionalnoj tradiciji" (A. Flaker), koju simbolički oličuje Marko Marulić.

[...]

O mutnim, često i tragičnim zbivanjima hrvatske političke i kulturne povijesti XX. stoljeća, čitatelj može naći opširan izvještaj na stranicama ove knjige. Spomenimo samo da je na tom teškom i napornom putu jedna insitucija odigrala posebnu, ključnu i upornu ulogu u očuvanju hrvatske kulturne i književne tradicije: Društvo hrvatskih književnika, osnovano 1900. godine.

Prije petnaest godina, povodom 90. obljetnice Društva, uoči prvih slobodnih izbora, 19. travnja 1990. predsjednik Nedjeljko Fabrio je održao govor koji je podsjećao na neke od temeljnih sastavnica hrvatske kulturne povijesti, u svježoj perspektivi nade i vjere u budućnost, koji je nama instruktivan i zato, da osjetimo koja su bila raspoloženja i očekivanja onodobnih hrvatskih intelektualaca. On je tada između ostaloga rekao:

"Od dana kada je još vonjala na mlijeko i na ovnujske kože svoje zakarpatske očevine, pa preko sudbonosnog susreta s latinskoromanskom civilizacijom na Jadranskoj obali, i mirnoga i blagotvornog prihvaćanja kršćanstva, hrvatska je književnost uistinu ispisivala vazda jednu jedinu knjigu: onu domoljublja i čovjekoljublja. Pisaše je ravnopravno na nekoliko europskih jezika, bivajući i sama europska, jer je u povjesnici Europe svojom voljom bila prva petrarkistička i posljednja latinska postaja. Naša narodna snaga bila je vazda svjesna svoje europskosti, posebice u gluhu vremenu vlastite povijesne nevolje kad bijasmo Pepeljugom te i takve Europe. Ali baš tada, i jer se nismo ćutili kao ravnopravan član zajednice europskih naroda, stara je hrvatska knjiga izravno i samosvjesno uzvratila Europi dvama od najpotresnijih tekstova što ih pisana riječ hrvatska pamti: političkim molitvama pjesnika Marka Marulića i političkim govorom kneza Bernardina Frankopana na državnom saboru u Nürnbergu".

U istom duhovnom raspoloženju, ova knjiga namjerava nuditi učenjacima, sveučilištarcima i svim ljubteljima književnosti talijansko izdanje pregleda povijesti hrvatske književnosti Dubravka Jelčića, prve sinteze ove vrste koja se pojavila u slobodnoj Hrvatskoj, želeći tako pridonositi kulturnom dijalogu između Italije i Hrvatske, valorizirajući i šireći dostignuća suvremene hrvatske znanstvene kritike i filologije.

[...]

Napomena

Prijevod slijedi prvo izdanje knjige (1997), a tijekom revizije je dodavano nekoliko značajnih detalja, mjesta ili sekcija iz drugoga (2004). Talijansko izdanje ugošćuje poseban Predgovor Ante Stamaća i urednikov Pogovor, te, kao posebne dodatke, sintetički prikaz bogate hrvatske glagoljske baštine, što ga je za ovu knjigu pripremio Darko Žubrinić, i pregled povijesnog razvoja hrvatskoga književnog jezika jezikoslovca Radoslava Katičića, koji je izašao u knjizi Hrvatski jezik (Opole, 1998).

Ruggero Cattaneo

Source

Italian version


I take the opportunity to thank Dr. Ruggero Cattaneo for indicating several mistakes that appeared in the original version of this article.

Contact: Dr. Ruggero Cattaneo, rugcat@tiscali.it

Formated for CROWN by prof.dr. Darko Žubrinić
Distributed by www.Croatia.org . This message is intended for Croatian Associations/Institutions and their Friends in Croatia and in the World. The opinions/articles expressed on this list do not reflect personal opinions of the moderator. If the reader of this message is not the intended recipient, please delete or destroy all copies of this communication and please, let us know!