CROWN - Croatian World Network - http://www.croatia.org/crown
Pismo Ministrice Ministarstvo Vanjskih Poslova i Europskih Integracija
http://www.croatia.org/crown/articles/8692/1/Pismo-Ministrice-Ministarstvo-Vanjskih-Poslova-i-Europskih-Integracija.html
By Marko Puljić
Published on 09/11/2006
 
Želim vam dobrodošlicu na web stranice Ministarstva vanjskih poslova i europskih integracija namijenjene informiranju pripadnika hrvatskog naroda koji žive izvan granica Republike Hrvatske.  

MVPEI Zeli Suradnju sa Iseljenistvom
Pismo Ministrice Ministarstvo Vanjskih Poslova i Europskih Integracija

Poštovani posjetitelji,

Želim vam dobrodošlicu na web stranice Ministarstva vanjskih poslova i europskih integracija namijenjene informiranju pripadnika hrvatskog naroda koji žive izvan granica Republike Hrvatske.

Prema ustavnim odredbama, Republika Hrvatska dužna je skrbiti o Hrvatima u drugim državama te s tim u vezi poticati njihove veze s domovinom.

Svjesno značajnog doprinosa hrvatskog iseljeništva u širenju razumijevanja među narodima, jačanju međunarodne suradnje, potpori daljnjem razvoju Republike Hrvatske kao demokratski stabilne i moderne europske države s nacionalnim, kulturnim i duhovnim identitetom i samobitnošću, Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija vodi posebnu brigu o zaštiti interesa hrvatskih manjina i iseljenika u drugim zemljama.

Također, svjesni smo činjenice da iseljenici koji se vraćaju u Hrvatsku sa sobom donose iznimno vrijedan kapital  svoje znanje i iskustvo, čime pridonose daljnjem razvitku domovine.

Želim naglasiti da, kako bismo osigurali dobru suradnju domovinske i iseljene Hrvatske, nastojimo prilagoditi administrativne i upravne sustave potrebama Hrvata izvan domovine koji predstavljaju demografski i gospodarski potencijal za Republiku Hrvatsku. U tom smislu, posebno su mladi u izvandomovinskoj Hrvatskoj nositelji i čuvari hrvatskog nacionalnog identiteta te spona između Republike Hrvatske i zemalja u kojima žive. Zbog toga želimo što je moguće više pojednostavniti proces prilagodbe na hrvatski obrazovni sustav.

Imajući u vidu svu složenost programa povratka i useljeništva, ovim vam web stranicama želimo pružiti pomoć u informiranju o stanju u državi i mogućnostima uključivanja u raznovrsne društvene procese. Iskreno se nadam da će podaci na ovim stranicama biti u tom smislu korisni.

Želeći vam što ugodniji i informativniji boravak na našim web stranicama,

Srdačno vas pozdravljam,

mr. sc. Kolinda Grabar-Kitarović
ministrica

Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija Republike Hrvatske
Trg N. Š. Zrinskog 7-8, 10000 Zagreb
ohmii@mvpei.hr
tel: 01/4896 310    faks: 01/4896 337

Odjel za hrvatske manjine hrvatske.manjine@mvpei.hr
Odjel za hrvatsko iseljeništvo hrvatsko.iseljenistvo@mvpei.hr
Odjel za hrvatsko useljeništvo hrvatsko.useljenistvo@mvpei.hr