CROWN - Croatian World Network - http://www.croatia.org/crown
(H) Croatian Chronicle: Hrvatska-Brazil u Astoriji
http://www.croatia.org/crown/articles/8498/1/H-Croatian-Chronicle-Hrvatska-Brazil-u-Astoriji.html
By Nenad N. Bach
Published on 06/14/2006
 

Boje Hrvatske na ulicama New Yorka


Vidi foto galeriju - Brazil:Hrvatska

Svjetsko nogometno prvenstvo uvijek je odli an povod za razvijanje nacionalnih zastava i ponosno isticanje pripadnosti svom narodu. A New York, kao grad koji je poznat po velikom broju raznih kultura i etni kih grupa, ovih se dana pretvorio u centar nogometnog veselja. Šarene zastave viju se nakon utakmica, odjekuju sirene i pjesma...Astoria, u kojoj živi i veliki broj Hrvata, i u kojoj se nalazi i redakcija Hrvatske kronike, idealno je mjesto za provjeru nogometnog pulsa. Prva utakmica hrvatske reprezentacije protiv Brazila izmamila je stotine hrvatskih navija a na ulicu i u barove u kojima se gledao prijenos uživo. Naše su se trobojnice ponosno vijorile i nakon utakmice, iako se nije slavila pobjeda. No nije nedostajalo pozitivnog duha; ovaj put slavila se dobra igra, a sljedei put bit emo valjda bolje sree, poru uju naši navija i. Kritike su upuene samo na ra un brazilskih navija a koji su, iako brojni, tek s malom bukom proslavili pobjedu nad Hrvatima: Da je bilo obrnuto, nas bi se sigurno ja e ulo, moglo se uti na ulicama Astorije. Sada ostaje samo pri ekati sljedeu priliku za slavlje – utakmicu protiv japana 18. lipnja!

Formatted for CROWN by Croatian Chronicle

Subscribe to Croatian Chronicle


(H) Croatian Chronicle: Hrvatska-Brazil u Astoriji

Boje Hrvatske na ulicama New Yorka


Vidi foto galeriju - Brazil:Hrvatska

Svjetsko nogometno prvenstvo uvijek je odli an povod za razvijanje nacionalnih zastava i ponosno isticanje pripadnosti svom narodu. A New York, kao grad koji je poznat po velikom broju raznih kultura i etni kih grupa, ovih se dana pretvorio u centar nogometnog veselja. Šarene zastave viju se nakon utakmica, odjekuju sirene i pjesma...Astoria, u kojoj živi i veliki broj Hrvata, i u kojoj se nalazi i redakcija Hrvatske kronike, idealno je mjesto za provjeru nogometnog pulsa. Prva utakmica hrvatske reprezentacije protiv Brazila izmamila je stotine hrvatskih navija a na ulicu i u barove u kojima se gledao prijenos uživo. Naše su se trobojnice ponosno vijorile i nakon utakmice, iako se nije slavila pobjeda. No nije nedostajalo pozitivnog duha; ovaj put slavila se dobra igra, a sljedei put bit emo valjda bolje sree, poru uju naši navija i. Kritike su upuene samo na ra un brazilskih navija a koji su, iako brojni, tek s malom bukom proslavili pobjedu nad Hrvatima: Da je bilo obrnuto, nas bi se sigurno ja e ulo, moglo se uti na ulicama Astorije. Sada ostaje samo pri ekati sljedeu priliku za slavlje – utakmicu protiv japana 18. lipnja!

Formatted for CROWN by Croatian Chronicle

Subscribe to Croatian Chronicle