CROWN - Croatian World Network - http://www.croatia.org/crown
(H) HRVATSKE SVJETSKE IGRE - ZADAR 2006
http://www.croatia.org/crown/articles/7811/1/H-HRVATSKE-SVJETSKE-IGRE---ZADAR-2006.html
By Nenad N. Bach
Published on 07/18/2005
 

 

HRVATSKE SVJETSKE IGRE - ZADAR 2006

KONFERENCIJA ZA TISAK
TURISTIČKO NASELJE ZATON - 13.07.2005

1. Hrvatske svjetske igre projekt su Hrvatskog svjetskog kongresa (HSK), krovne iseljeničke udruge sa sjedištem u Švicarskoj i 30 predstavništva diljem svijeta. Hrvatski svjetski kongres osnovan je 1993 godine i uživa članstvo nevladine udruge pri UN-u sa konzultativnim statusom u ECOSOC-u.

2. U jesen 2002. godine rođena je ideja o održavanju Hrvatskih svjetskih igara pod radnim nazivom "Crolimpijada". Projekt prvi put predstavljen Izvršnom odboru HSK-a na sastanku u Zagrebu u ožujku 2003 godine i proslijeđen na detaljnu izradu. Sljedeće godine u srpnju na sastanku Glavnog odbora HSK-a u Sarajevu donesena je konačna odluka o održavanju Hrvatskih svjetskih igara u Zadru 2006..

3. Prethodno konačnoj odluci članovi Izvršnog odbora HSK-a posjetili su razne institucije u RH - Vladu RH, Grad Zadar, Županiju zadarsku, Hrvatsku maticu iseljenika, Nadbiskupiju zadarsku i Hrvatski olimpijski odbor - i dobili pozitivne signale u smislu potpore i pokroviteljstva.

4. Hrvatske svjetske igre prvo su globalno sportsko natjecanje u Hrvata. Domaća selekcija sportaša natjecati će se protiv selekcija država hrvatske dijaspore i selekcije Hrvata iz Bosne i Hercegovine. Svi sudionici Igara moraju biti hrvatskih korijena i mogu jedino nastupiti za delegaciju zemlje u kojoj borave barem zadnje tri godine.

5. Ciljevi HSI-a: Približavanje domovinske i iseljene Hrvatske, promocija grada i županije domaćina, promocija hrvatskog turizma, približavanje hrvatskih sportskih talenata domovini.

6. Hrvatske svjetske igre biti će održane u Gradu Zadru i na području Zadarske županije. Igre će trajati od 15.07.2006 do 21.07.2006 i biti će svečano otvorene mimohodom delegacija u centru Zadra. Svi sudionici Igara biti će smještenu u TN Zaton koje će biti sportsko selo za vrijeme Igara.

7. Discipline na Igrama: Atletika, badminton, boćanje, judo, karate, košarka, košarka-hakl, nogomet, nogomet na pijesku, mali nogomet, nogomet veterana, odbojka, odbojka na pijesku, plivanje, rukomet, stolni tenis, taekwondo, tenis

8. Dob sudionika: od 16 do 40 godina, za boćanje i maraton (atletika) nema starosnog ograničenja. Veteranski nogomet od 36 godina bez gornjeg ograničenja.

9. Pored sportaša mogu se prijaviti i treneri, suci, predstavnici i volonteri za aktivne uloge na Igrama. Šesta kategorija je pasivna, ali možda za neke najatraktivnija - "prijatelji Igara". Predviđeno za osobe koji za vrijeme Igara žele biti sa ostalim u sportskom selu ali bez obaveza prema programu.

10. Dosadašnji tijek prijava: do današnjeg dana stigle su oko 430 prijava iz 21zemlje. Prijave uglavnom iz manje organiziranih sredina i dobrim dijelom u pojedinačnim disciplinama. Očekivanja su bila takva da će ekipni sportovi iz organiziranih hrvatskih zajednica prednjačiti. Iako iznenađujuća - vrlo pozitivna situacija!

11. Novosti za drugi prijavni rok - pored Interneta prijave moguće također putem telefona ili faksa. Ured HSI-a u Zadru otvara 15.8.2005. Promjena nekih ograničenja u svezi starosne dob sudionika, ali najveća novost je kategorija "prijatelji Igara" koja omogućuje baš svakome da bude sudionik Igara (sudjeluju u mimohodu). Nogomet veterana uvršten u službeni dio programa (od 36 godina).

12. Delegacije Hrvatske i BIH - Detaljne informacije u rujnu / listopadu 2005. Razmatramo mogućnost održavanja kvalifikacijskih turnira u suradnji sa sportskim savezima.

13. Cijena sudjelovanja - 285 EUR za sve aktivne kategorije / 450 EUR za prijatelje Igara, volonteri ako su smješteni u naselju također 285 EUR, ako u samostalnom aranžmanu besplatno. U cijeni uključeno je sudjelovanje na sportskom dijelu Igara, na otvaranju i zatvaranju Igara, smještaj u TN Zaton polu-pansion u bungalowu, jedan obrok na sportskim terenima, ulaz na sva natjecanja, ulaz na kompletni zabavni program, oprema prema potrebi (osim tenisica i oprema za borilačke sportove), transport unutar prijevoznog sistema Igara, korištenje IT centra i doživotno članstvo HSI-a.


Jure Strika

www.zadar2006.com
Kontakt Tel: 091 / 768 3316
 


(H) HRVATSKE SVJETSKE IGRE - ZADAR 2006

 

HRVATSKE SVJETSKE IGRE - ZADAR 2006

KONFERENCIJA ZA TISAK
TURISTIČKO NASELJE ZATON - 13.07.2005

1. Hrvatske svjetske igre projekt su Hrvatskog svjetskog kongresa (HSK), krovne iseljeničke udruge sa sjedištem u Švicarskoj i 30 predstavništva diljem svijeta. Hrvatski svjetski kongres osnovan je 1993 godine i uživa članstvo nevladine udruge pri UN-u sa konzultativnim statusom u ECOSOC-u.

2. U jesen 2002. godine rođena je ideja o održavanju Hrvatskih svjetskih igara pod radnim nazivom "Crolimpijada". Projekt prvi put predstavljen Izvršnom odboru HSK-a na sastanku u Zagrebu u ožujku 2003 godine i proslijeđen na detaljnu izradu. Sljedeće godine u srpnju na sastanku Glavnog odbora HSK-a u Sarajevu donesena je konačna odluka o održavanju Hrvatskih svjetskih igara u Zadru 2006..

3. Prethodno konačnoj odluci članovi Izvršnog odbora HSK-a posjetili su razne institucije u RH - Vladu RH, Grad Zadar, Županiju zadarsku, Hrvatsku maticu iseljenika, Nadbiskupiju zadarsku i Hrvatski olimpijski odbor - i dobili pozitivne signale u smislu potpore i pokroviteljstva.

4. Hrvatske svjetske igre prvo su globalno sportsko natjecanje u Hrvata. Domaća selekcija sportaša natjecati će se protiv selekcija država hrvatske dijaspore i selekcije Hrvata iz Bosne i Hercegovine. Svi sudionici Igara moraju biti hrvatskih korijena i mogu jedino nastupiti za delegaciju zemlje u kojoj borave barem zadnje tri godine.

5. Ciljevi HSI-a: Približavanje domovinske i iseljene Hrvatske, promocija grada i županije domaćina, promocija hrvatskog turizma, približavanje hrvatskih sportskih talenata domovini.

6. Hrvatske svjetske igre biti će održane u Gradu Zadru i na području Zadarske županije. Igre će trajati od 15.07.2006 do 21.07.2006 i biti će svečano otvorene mimohodom delegacija u centru Zadra. Svi sudionici Igara biti će smještenu u TN Zaton koje će biti sportsko selo za vrijeme Igara.

7. Discipline na Igrama: Atletika, badminton, boćanje, judo, karate, košarka, košarka-hakl, nogomet, nogomet na pijesku, mali nogomet, nogomet veterana, odbojka, odbojka na pijesku, plivanje, rukomet, stolni tenis, taekwondo, tenis

8. Dob sudionika: od 16 do 40 godina, za boćanje i maraton (atletika) nema starosnog ograničenja. Veteranski nogomet od 36 godina bez gornjeg ograničenja.

9. Pored sportaša mogu se prijaviti i treneri, suci, predstavnici i volonteri za aktivne uloge na Igrama. Šesta kategorija je pasivna, ali možda za neke najatraktivnija - "prijatelji Igara". Predviđeno za osobe koji za vrijeme Igara žele biti sa ostalim u sportskom selu ali bez obaveza prema programu.

10. Dosadašnji tijek prijava: do današnjeg dana stigle su oko 430 prijava iz 21zemlje. Prijave uglavnom iz manje organiziranih sredina i dobrim dijelom u pojedinačnim disciplinama. Očekivanja su bila takva da će ekipni sportovi iz organiziranih hrvatskih zajednica prednjačiti. Iako iznenađujuća - vrlo pozitivna situacija!

11. Novosti za drugi prijavni rok - pored Interneta prijave moguće također putem telefona ili faksa. Ured HSI-a u Zadru otvara 15.8.2005. Promjena nekih ograničenja u svezi starosne dob sudionika, ali najveća novost je kategorija "prijatelji Igara" koja omogućuje baš svakome da bude sudionik Igara (sudjeluju u mimohodu). Nogomet veterana uvršten u službeni dio programa (od 36 godina).

12. Delegacije Hrvatske i BIH - Detaljne informacije u rujnu / listopadu 2005. Razmatramo mogućnost održavanja kvalifikacijskih turnira u suradnji sa sportskim savezima.

13. Cijena sudjelovanja - 285 EUR za sve aktivne kategorije / 450 EUR za prijatelje Igara, volonteri ako su smješteni u naselju također 285 EUR, ako u samostalnom aranžmanu besplatno. U cijeni uključeno je sudjelovanje na sportskom dijelu Igara, na otvaranju i zatvaranju Igara, smještaj u TN Zaton polu-pansion u bungalowu, jedan obrok na sportskim terenima, ulaz na sva natjecanja, ulaz na kompletni zabavni program, oprema prema potrebi (osim tenisica i oprema za borilačke sportove), transport unutar prijevoznog sistema Igara, korištenje IT centra i doživotno članstvo HSI-a.


Jure Strika

www.zadar2006.com
Kontakt Tel: 091 / 768 3316