CROWN - Croatian World Network - http://www.croatia.org/crown
(E) Mediteranski institut za istrazivanje zivota u Splitu
http://www.croatia.org/crown/articles/7726/1/E-Mediteranski-institut-za-istrazivanje-zivota-u-Splitu.html
By Nenad N. Bach
Published on 11/23/2003
 

 

Miroslav Radman: Otkrica dolaze neocekivano

Mediteranski institut za istraživanje života u Splitu

"Originalan i kreativan prostor u kojemu ce rasti novi tip mladih znanstvenika, koji ce kao 'specijalisti multidisciplinarnog razmišljanja biti sposobni uciniti bitan korak u razumijevanju znanosti".

Nenade, vratio sam se iz Zagreba i vec letim za Seoul, no
ako mozes, treba javiti na CROWN -> ovaj Radmanov Institut u
Splitu je prvoklasan i mi to svi iskreno podrzavamo bez ljubomore.
Dapace, cak i moji fizicari i ja vodimo redovne konferencije
ka izazovu bio-fizike i ta ZAJEDNICKA vizija ce donijeti plodove:

http://dubrovnik2004.epfl.ch/
From Solid State To BioPhysics II :
Role of Inhomogeneities in Solid, Soft and Bio-Matter
June 26 - July 2, 2004
Hotel 'Croatia', Cavtat, Dubrovnik, Croatia


Tvoj, Davor
------

MedILS dobiva Vilu Dalmaciju Mediteranski institut za istraživanje života u Splitu bit c´e znanstveni centar kakvoga još nema na svijetu, najavljuje uoci useljenja njegov osnivac, znanstvenik svjetskog glasa Miroslav Radman.
ZAGREB/SPLIT - Mediteranski institut za istraživanje života - MedILS (Mediterranean Institut for Life Sciences), ciji je osnivac svjetski poznati znanstvenik Miroslav Radman, u nedjelju c´e svecano dobiti kljuceve kuc´e u obnovljenome dijelu kompleksa Vile Dalmacije u Splitu.

U obnovu zgrade Ministarstvo znanosti i tehnologije uložilo je milijun i 96 tisuc´a kuna.

Na svecanoj primopredaji obnovljene zgrade u sklopu kompleksa Vile Dalmacije bit c´e osnivac Instituta, znanstvenik hrvatskog podrijetla Miroslav Radman, clan Francuske akademije znanosti.

Taj cin bit c´e i važan pomak prema konacnom ostvarenju zamisli akademika Radmana, koji je prije tri desetljec´a poželio da se u njegovom rodnome gradu osnuje institut na svjetskoj razini.

Po rijecima samog akademika Radmana, pocetna je ideja u medjuvremenu toliko evoluirala i postala mnogo ambicioznijom, tako da je sadašnje 'poslanstvo' MedILS-a biti znanstveni centar kakvoga još nema na svijetu, za što ni bogati nisu imali petlje.

Miroslav Radman

Kako istice Radman, bit c´e to originalan i kreativan prostor u kojemu c´e rasti novi tip mladih znanstvenika, koji c´e kao 'specijalisti multidisciplinarnog razmišljanja biti sposobni uciniti bitan korak u razumijevanju znanosti'.

To je, smatra Radman, vrlo važna zadac´a, jer se znanstvenici danas zapravo 'guše u moru podatka' koje ne mogu razumjeti.

Na svecanosti u nedjelju ministar znanosti Gvozden Flego i privremeni ravnatelj MedILS-a Luka Gjakun potpisat c´e ugovor o poslovno-tehnickoj suradnji, kojim c´e završiti primopredaja predmetnih nekretnina i kojim c´e se preuzeti troškovi rada.

Sve je pocelo 7. lipnja 2001., kada su tadašnji ministar znanosti Hrvoje Kraljevic´ i splitski gradonacelnik Ivica Škaric´ potpisali Ugovor o poslovno-tehnickoj suradnji.

Tim se ugovorom, zakljucenim na 40 godina, Ministarstvo obvezalo da c´e vlastitim novcem rekonstruirati i adaptirati bivšu vojarnu u kompleksu Vile Dalmacije, kako bi se u gra?evinskom i tehnicko-tehnološkom smislu prilagodila za znanstvena istraživanja molekularne genetike.

Grad Split obvezao se pak predati bivšu vojarnu sa svom dokumentacijom kako bi rekonstrukcija i adaptacija mogle poceti.

Prethodni clanci:
Radman: Otkric´a dolaze neocekivano (03.10.2003.)

Radmanu Grand Prix (01.10.2003.)

Radman: Otkric´a dolaze neocekivano Miroslav Radman, dobitnik najvec´e francuske nagrade za medicinska istraživanja - Grand Prix Inserm - pojasnio je otkric´e obrane ljudskoga organizma od virusa AIDS-a.

Miroslav Radman, svjetski priznati hrvatski znanstvenik, koji je u cetvrtak u Parizu primio nagradu Grand Prix Inserm, najvec´u francusku nagradu za medicinska istraživanja, ovih je dana boravio u Zagrebu kao visoki gost Hrvatskoga biološkog društva 1885. - organizatora 8. hrvatskog biološkog kongresa. Sudionicima skupa govorio je o najnovijim spoznajama koje ''bacaju'' novo svjetlo na spoznaje o obrani ljudskoga organizma od virusa AIDS-a. Ti su podaci, inace, objavljeni u prošlome broju uglednoga casopisa Science, a sadrže rezultate istraživanja provedenih u zadnjih šest do sedam mjeseci u tri laboratorija u Francuskoj, Engleskoj i Japanu.

Miroslav Radman bio je na celu jednoga od tih laboratorija - Laboratorija za evolucijsku i molekularnu genetiku Instituta Necker u Parizu, a u svjetlu najnovijih spoznaja objasnio je kako do najvec´ih znanstvenih otkric´a istraživaci cesto dolaze neocekivano, što je i slucaj s najnovijim rezultatima istraživanja obrane organizma protiv virusa i retrovirusa, a posebice protiv virusa AIDS-a. O cemu se, zapravo, radi?

Cijelo otkric´e pocinje u stanicama ljudskog imunološkog sustava koje imaju specifican enzim koji radikalno kemijski mijenja sekvencu maloga genoma nukleinske kiseline virusa. Tako taj enzim promijeni slovo "C" (baza citozin) u deoksiribunukleinskoj kiselini (DNK) u slovo "U" (baza uracil) koje se ne nalazi u DNK vec´ u ribonukleinskoj kiselini (RNK). Nakon toga ,poseban enzim reparacije prepoznaje to kao abnormalnost i "reže" DNK u sitne komadic´e. Znaci, stanica domac´in razgradi, degradira, u sitne komadic´e genom virusa, pa on ne bi trebao predstavljati nikakav problem u našim stanicama.

I dok je to istina za vec´inu virusa koji su "ro?aci" virusa AIDS-a i za koje mi ni ne znamo da smo se njima inficirani, a dobijemo ih od domac´ih životinja, macke, psa i sl., virus AIDS-a ostaje "živ". To mu uspijeva zato što je virus AIDS-a uspio "izmisliti" - evoluirati, mali protein koji blokira spomenuti specificni enzim u stanicama ljudskoga imunološkog sustava koji kemijski radikalno mijenja i tako uništi genetsku informaciju virusa. Taj mali protein zove se Vif - virusni infektivni faktor i zahvaljujuc´i njemu virus AIDS-a preživi tu "strategiju", odnosno pokušaj naših stanica da unište njegov genom.

Vif protein

Ali ako se, istaknuo je Radman, umjetno napravi mutant i inaktivira protein Vif, u tome slucaju virus AIDS-a više nije produktivan, a buduc´i da se on zove virusni infektivni faktor, bez njega nema ni infekcije. Pri tomu je zanimljivo je da u tome natjecanju, a možemo rec´i i svojevrstnoj ''trci u naoružanju'' izme?u virusa i našega imunološkog sustava, isti enzim koji modificira strukturu gena virusa stanica imunološkoga sustava upotrebljava, na jedan vrlo kontroliran nacin, da bi mijenjala - mutirala gen za imunoglobuline, odnosno da bi napravila što više njegovih varijanata. Taj enzim, koji je evoluirao vjerojatno zato da uništi virus, stanica sada "kooptira" da bi mutirala svoj gen za imunoglobuline i milijun puta brže no što se mijenjaju svi drugi geni u našim stanicama.

Vrlo je zanimljivo, rekao je Radman, da tu metodu mutacija i mozaicizma genskih sekvenci jednako upotrebljavaju i virusi da bi izbjegli imunološki sustav, odnosno da bi se mijenjali dovoljno brzo da ih nijedno specificno antitijelo ne uništi sto posto. Tako i virusi i stanica koriste ista "oružja" - taj specifican enzim citozin-deaminazu koji naš imunološki sustav upotrebljava da uništi virus, ali ga upotrebljava i za samoga sebe da bi napravio ogroman broj promjena u svojim genima kako bi raznolikost antitijela bila tako velika da bi, u idealnoj situaciji, svaka varijanta virusa ili bakterije bila raspoznata i mi bismo tada bili potuno obranjeni od infekcije.

A to je, zakljucio je, nešto sasvim novo i potpuno neocekivano jer se na tomu nije radilo, vec´ se na to 'naišlo' slucajno. Jer, smatra Radman, izgleda da istraživaci nisu imali dovoljno mašte nego su, kao što se to nama cesto doga?a, otkrili nešto neocekivano - a to su obicno i najvec´a otkric´a.

Prethodni clanci:

http://www.iskon.hr/znanost/page/2003/10/03/0146006.html

Radman: Otkric´a dolaze neocekivano (03.10.2003.)

http://www.iskon.hr/znanost/page/2003/10/01/0018006.html>

Radmanu Grand Prix (01.10.2003.)


(E) Mediteranski institut za istrazivanje zivota u Splitu

 

Miroslav Radman: Otkrica dolaze neocekivano

Mediteranski institut za istraživanje života u Splitu

"Originalan i kreativan prostor u kojemu ce rasti novi tip mladih znanstvenika, koji ce kao 'specijalisti multidisciplinarnog razmišljanja biti sposobni uciniti bitan korak u razumijevanju znanosti".

Nenade, vratio sam se iz Zagreba i vec letim za Seoul, no
ako mozes, treba javiti na CROWN -> ovaj Radmanov Institut u
Splitu je prvoklasan i mi to svi iskreno podrzavamo bez ljubomore.
Dapace, cak i moji fizicari i ja vodimo redovne konferencije
ka izazovu bio-fizike i ta ZAJEDNICKA vizija ce donijeti plodove:

http://dubrovnik2004.epfl.ch/
From Solid State To BioPhysics II :
Role of Inhomogeneities in Solid, Soft and Bio-Matter
June 26 - July 2, 2004
Hotel 'Croatia', Cavtat, Dubrovnik, Croatia


Tvoj, Davor
------

MedILS dobiva Vilu Dalmaciju Mediteranski institut za istraživanje života u Splitu bit c´e znanstveni centar kakvoga još nema na svijetu, najavljuje uoci useljenja njegov osnivac, znanstvenik svjetskog glasa Miroslav Radman.
ZAGREB/SPLIT - Mediteranski institut za istraživanje života - MedILS (Mediterranean Institut for Life Sciences), ciji je osnivac svjetski poznati znanstvenik Miroslav Radman, u nedjelju c´e svecano dobiti kljuceve kuc´e u obnovljenome dijelu kompleksa Vile Dalmacije u Splitu.

U obnovu zgrade Ministarstvo znanosti i tehnologije uložilo je milijun i 96 tisuc´a kuna.

Na svecanoj primopredaji obnovljene zgrade u sklopu kompleksa Vile Dalmacije bit c´e osnivac Instituta, znanstvenik hrvatskog podrijetla Miroslav Radman, clan Francuske akademije znanosti.

Taj cin bit c´e i važan pomak prema konacnom ostvarenju zamisli akademika Radmana, koji je prije tri desetljec´a poželio da se u njegovom rodnome gradu osnuje institut na svjetskoj razini.

Po rijecima samog akademika Radmana, pocetna je ideja u medjuvremenu toliko evoluirala i postala mnogo ambicioznijom, tako da je sadašnje 'poslanstvo' MedILS-a biti znanstveni centar kakvoga još nema na svijetu, za što ni bogati nisu imali petlje.

Miroslav Radman

Kako istice Radman, bit c´e to originalan i kreativan prostor u kojemu c´e rasti novi tip mladih znanstvenika, koji c´e kao 'specijalisti multidisciplinarnog razmišljanja biti sposobni uciniti bitan korak u razumijevanju znanosti'.

To je, smatra Radman, vrlo važna zadac´a, jer se znanstvenici danas zapravo 'guše u moru podatka' koje ne mogu razumjeti.

Na svecanosti u nedjelju ministar znanosti Gvozden Flego i privremeni ravnatelj MedILS-a Luka Gjakun potpisat c´e ugovor o poslovno-tehnickoj suradnji, kojim c´e završiti primopredaja predmetnih nekretnina i kojim c´e se preuzeti troškovi rada.

Sve je pocelo 7. lipnja 2001., kada su tadašnji ministar znanosti Hrvoje Kraljevic´ i splitski gradonacelnik Ivica Škaric´ potpisali Ugovor o poslovno-tehnickoj suradnji.

Tim se ugovorom, zakljucenim na 40 godina, Ministarstvo obvezalo da c´e vlastitim novcem rekonstruirati i adaptirati bivšu vojarnu u kompleksu Vile Dalmacije, kako bi se u gra?evinskom i tehnicko-tehnološkom smislu prilagodila za znanstvena istraživanja molekularne genetike.

Grad Split obvezao se pak predati bivšu vojarnu sa svom dokumentacijom kako bi rekonstrukcija i adaptacija mogle poceti.

Prethodni clanci:
Radman: Otkric´a dolaze neocekivano (03.10.2003.)

Radmanu Grand Prix (01.10.2003.)

Radman: Otkric´a dolaze neocekivano Miroslav Radman, dobitnik najvec´e francuske nagrade za medicinska istraživanja - Grand Prix Inserm - pojasnio je otkric´e obrane ljudskoga organizma od virusa AIDS-a.

Miroslav Radman, svjetski priznati hrvatski znanstvenik, koji je u cetvrtak u Parizu primio nagradu Grand Prix Inserm, najvec´u francusku nagradu za medicinska istraživanja, ovih je dana boravio u Zagrebu kao visoki gost Hrvatskoga biološkog društva 1885. - organizatora 8. hrvatskog biološkog kongresa. Sudionicima skupa govorio je o najnovijim spoznajama koje ''bacaju'' novo svjetlo na spoznaje o obrani ljudskoga organizma od virusa AIDS-a. Ti su podaci, inace, objavljeni u prošlome broju uglednoga casopisa Science, a sadrže rezultate istraživanja provedenih u zadnjih šest do sedam mjeseci u tri laboratorija u Francuskoj, Engleskoj i Japanu.

Miroslav Radman bio je na celu jednoga od tih laboratorija - Laboratorija za evolucijsku i molekularnu genetiku Instituta Necker u Parizu, a u svjetlu najnovijih spoznaja objasnio je kako do najvec´ih znanstvenih otkric´a istraživaci cesto dolaze neocekivano, što je i slucaj s najnovijim rezultatima istraživanja obrane organizma protiv virusa i retrovirusa, a posebice protiv virusa AIDS-a. O cemu se, zapravo, radi?

Cijelo otkric´e pocinje u stanicama ljudskog imunološkog sustava koje imaju specifican enzim koji radikalno kemijski mijenja sekvencu maloga genoma nukleinske kiseline virusa. Tako taj enzim promijeni slovo "C" (baza citozin) u deoksiribunukleinskoj kiselini (DNK) u slovo "U" (baza uracil) koje se ne nalazi u DNK vec´ u ribonukleinskoj kiselini (RNK). Nakon toga ,poseban enzim reparacije prepoznaje to kao abnormalnost i "reže" DNK u sitne komadic´e. Znaci, stanica domac´in razgradi, degradira, u sitne komadic´e genom virusa, pa on ne bi trebao predstavljati nikakav problem u našim stanicama.

I dok je to istina za vec´inu virusa koji su "ro?aci" virusa AIDS-a i za koje mi ni ne znamo da smo se njima inficirani, a dobijemo ih od domac´ih životinja, macke, psa i sl., virus AIDS-a ostaje "živ". To mu uspijeva zato što je virus AIDS-a uspio "izmisliti" - evoluirati, mali protein koji blokira spomenuti specificni enzim u stanicama ljudskoga imunološkog sustava koji kemijski radikalno mijenja i tako uništi genetsku informaciju virusa. Taj mali protein zove se Vif - virusni infektivni faktor i zahvaljujuc´i njemu virus AIDS-a preživi tu "strategiju", odnosno pokušaj naših stanica da unište njegov genom.

Vif protein

Ali ako se, istaknuo je Radman, umjetno napravi mutant i inaktivira protein Vif, u tome slucaju virus AIDS-a više nije produktivan, a buduc´i da se on zove virusni infektivni faktor, bez njega nema ni infekcije. Pri tomu je zanimljivo je da u tome natjecanju, a možemo rec´i i svojevrstnoj ''trci u naoružanju'' izme?u virusa i našega imunološkog sustava, isti enzim koji modificira strukturu gena virusa stanica imunološkoga sustava upotrebljava, na jedan vrlo kontroliran nacin, da bi mijenjala - mutirala gen za imunoglobuline, odnosno da bi napravila što više njegovih varijanata. Taj enzim, koji je evoluirao vjerojatno zato da uništi virus, stanica sada "kooptira" da bi mutirala svoj gen za imunoglobuline i milijun puta brže no što se mijenjaju svi drugi geni u našim stanicama.

Vrlo je zanimljivo, rekao je Radman, da tu metodu mutacija i mozaicizma genskih sekvenci jednako upotrebljavaju i virusi da bi izbjegli imunološki sustav, odnosno da bi se mijenjali dovoljno brzo da ih nijedno specificno antitijelo ne uništi sto posto. Tako i virusi i stanica koriste ista "oružja" - taj specifican enzim citozin-deaminazu koji naš imunološki sustav upotrebljava da uništi virus, ali ga upotrebljava i za samoga sebe da bi napravio ogroman broj promjena u svojim genima kako bi raznolikost antitijela bila tako velika da bi, u idealnoj situaciji, svaka varijanta virusa ili bakterije bila raspoznata i mi bismo tada bili potuno obranjeni od infekcije.

A to je, zakljucio je, nešto sasvim novo i potpuno neocekivano jer se na tomu nije radilo, vec´ se na to 'naišlo' slucajno. Jer, smatra Radman, izgleda da istraživaci nisu imali dovoljno mašte nego su, kao što se to nama cesto doga?a, otkrili nešto neocekivano - a to su obicno i najvec´a otkric´a.

Prethodni clanci:

http://www.iskon.hr/znanost/page/2003/10/03/0146006.html

Radman: Otkric´a dolaze neocekivano (03.10.2003.)

http://www.iskon.hr/znanost/page/2003/10/01/0018006.html>

Radmanu Grand Prix (01.10.2003.)