CROWN - Croatian World Network - http://www.croatia.org/crown
(E) Americki povjesnicar:U Bosni muslimani bili - agresori
http://www.croatia.org/crown/articles/7303/1/E-Americki-povjesnicarU-Bosni-muslimani-bili---agresori.html
By Nenad N. Bach
Published on 02/5/2004
 

 

Američki povjesničar tvrdi da su u srednjoj Bosni muslimani bili - agresori
 

Povijest naglavačke
Američki povjesničar tvrdi da su u srednjoj Bosni muslimani bili - agresori

"Ratna zbivanja u središnjoj Bosni ispričana su 'naglavačke', jer se hrvatska vojska - ustvari - branila, dok su muslimanske snage bile agresori" - tvrdi povjesničar i umirovljeni časnik američke vojske Charles R. Shrader u nedavno objavljenoj knizi o hrvatsko-bošnjačkom sukobu u Bosni i Hercegovini pod naslovom "The Muslim-Croat Civil War in Central Bosnia". "Prvi izvještaji, uključujući i teorije koje su se koristile u Sudu za ratne zločine u Den Haagu, kao i propaganda koju je širila muslimanska vlast, utjecali su na formiranje sadašnjih stajališta. Ona su se, međutim, temeljila na djelomičnim informacijama... Samo se pogledom unatrag može sagledati sve činjenice zajedno - i na taj sam način i ja shvatio da je cijela priča ispričana naglavačke", kaže Shrader. On smatra da će s vremenom biti preispitane neke od kazni izrečene pred Haškim tribunalom za ratne zločine. Glas Amerike

http://www.voanews.com/Croatian/article.cfm?objectID=9EA2372C-F708-4EBE-A112283FA4422186&title=Shrad ...
 


(E) Americki povjesnicar:U Bosni muslimani bili - agresori

 

Američki povjesničar tvrdi da su u srednjoj Bosni muslimani bili - agresori
 

Povijest naglavačke
Američki povjesničar tvrdi da su u srednjoj Bosni muslimani bili - agresori

"Ratna zbivanja u središnjoj Bosni ispričana su 'naglavačke', jer se hrvatska vojska - ustvari - branila, dok su muslimanske snage bile agresori" - tvrdi povjesničar i umirovljeni časnik američke vojske Charles R. Shrader u nedavno objavljenoj knizi o hrvatsko-bošnjačkom sukobu u Bosni i Hercegovini pod naslovom "The Muslim-Croat Civil War in Central Bosnia". "Prvi izvještaji, uključujući i teorije koje su se koristile u Sudu za ratne zločine u Den Haagu, kao i propaganda koju je širila muslimanska vlast, utjecali su na formiranje sadašnjih stajališta. Ona su se, međutim, temeljila na djelomičnim informacijama... Samo se pogledom unatrag može sagledati sve činjenice zajedno - i na taj sam način i ja shvatio da je cijela priča ispričana naglavačke", kaže Shrader. On smatra da će s vremenom biti preispitane neke od kazni izrečene pred Haškim tribunalom za ratne zločine. Glas Amerike

http://www.voanews.com/Croatian/article.cfm?objectID=9EA2372C-F708-4EBE-A112283FA4422186&title=Shrad ...