CROWN - Croatian World Network - http://www.croatia.org/crown
(E) VUKOVAR Nov 18, 1991-2002
http://www.croatia.org/crown/articles/6356/1/E-VUKOVAR-Nov-18-1991-2002.html
By Nenad N. Bach
Published on 11/18/2002
 


VUKOVAR 

November 18

1991-2002

 

OVČARA 2002

photo: D.Borovcak 

 

Pokoj vjecni daruj im Gospodine !
Svijetlost vjecna svijetlila im. Pocivali u miru Bozjem !

(E) VUKOVAR Nov 18, 1991-2002


VUKOVAR 

November 18

1991-2002

 

OVČARA 2002

photo: D.Borovcak 

 

Pokoj vjecni daruj im Gospodine !
Svijetlost vjecna svijetlila im. Pocivali u miru Bozjem !