CROWN - Croatian World Network - http://www.croatia.org/crown
(H) Grad Mostar i upravljanje
http://www.croatia.org/crown/articles/4762/1/H-Grad-Mostar-i-upravljanje.html
By Nenad N. Bach
Published on 01/11/2004
 

 

MOSTAR... još jedna nepravda ? 11. sijecanj 2003.

Nakon okoncanja ratnih sukoba u Mostaru kao i cijeloj BiH, grad Mostar je jedini u BiH stavljen pod medunarodnu upravu, te je 1996. nametnut i tzv. 'Prijelazni statut' kao privremeno rješenje po kojem je, do tada jednistveni grad, podijeljen na šest gradskih opcina. Opcine su uspostavljene na nacin da tri opcine imaju hrvatsku vecinu, a tri bošnjacku (muslimansku) vecinu, što u naravi predstavlja ratnu podjelu grada.
Proteklih sedam godina ovakav administrativni ustroj pokazao je krajnju neprikladnost, neucinkovitost i neracionalnost u funkcioniranju grada u kojem sada postoji sedam administracija (šest opcinskih i gradska), u kojima radi preko 700 službenika, a za potrebe svega oko 100000 (sto tisuca) stanovnika.
Zbog svih ovih razloga medunarodna zajednica je inicirala proces izradbe novog Statuta grada Mostara pri cemu se želi doci do najkvalitetnijeg rješenja s opce prihvacenim demokratskim nacelima koja vrijede za sve opcine i gradove u BiH. U tom smislu sugerirano je od strane Visokog predstavnika u BiH g. Paddy Ashdowna (High Representative - HR) da je najbolje rješenje ustrojiti jedinstvenu upravu grada Mostara bez nižih organizacijskih cjelina, tj. bez opcina. Na izradbi prijedloga takvog novog Statuta i nakon tromjesecnog rada (travanj-srpanj 2003), u tu svrhu uspostavljenog Povjerenstva od strane Gradskog vijeca, nije postignuto nikakvo rješenje. S istom zadacom OHR, odnosno Visoki predstavnik, imenovao je novo Povjerenstvo na celu s g. Norbertom Wintersteinom koje je imalo ima da do 15. prosinca 2003. godine dostavi prijedlog novog Statuta grada Mostara. U radu Povjerenstva su sudjelovali predstavnici svih naroda i stranaka koje imaju vijecnike u Gradskom vijecu.

Temeljni problem u radu Povjerenstva je nastao kod definiranja:
1 konacnog statusa grada,
2 izbora za Gradsko vijece

Muslimansko-bošnjacki clanovi Povjerenstva nisu htjeli prihvatiti proces ujedinjenja grada Mostara i nastoje, po svaku cijenu, zadržati ratom nametnutu podjelu grada, te tako sacuvati dominaciju svog naroda nad ostalima koji sada žive u opcinama s muslimanskom vecinom. Clanovi Povjerenstva iz reda hrvatskog naroda su nadvojbeno opredjeljeni za jednu i jedinstvenu gradsku upravu bez opcina i bez skupe administracije koja opterecuje porezne obveznike. Službeno stajalište HDZ-a je za uspostavu jedne jedinstvene administracije. Takvo zalaganje se podudara sa stajalištima Europske Unije (EU) i medunarodne zajednice. Na žalost prijedlozi i argumenti predstavnika HDZ-a nisu imali utjecaja na konacna riješenja.

Prijedlog predsjedtelja Komisije za reformu grada Mostara g. Norberta Wintersteina, odnosno odredbe koje se odnose na izborni sustav za izbor vijecnika u Gradsko vijece grada Mostara predstavljaju jako lošu varijantu koja, u biti, ne postoji u zakonodavstvu Bosne i Hercegovine niti je zasnovana na temeljnim opce poznatim i prihvaceni demokratskim principima, a sve opet na štetu Hrvata.

Prijedlog izbornog sustava izgleda ovako:

- Gradsko vijece ima 31 vijecnika
- 6 izbornih jedinica (to su podrucja bivših opcina)
- svaka izborna jedinica bira po 3 vijecnika
- za razinu cijelog grada se formira Gradska lista
- sa Gradske liste se bira 13 vijecnika i to 4 Hrvata, 4 Bošnjaka, 4 Srbina i 1 ostali

To znaci: (3 x 6) + 13 = 31, odnosno, 58% Gradskog vijeca se bira po izbornim jedinicama a 42% sa jedinstvene gradske liste uz primjenu ogranicene etnicke kvote od 4+4+4+1.

- Izbor po tri vijecnika iz svake izborne jedinice (podrucja bivših opcina, Clanak 17. tocka 1.) je jako loše rješenje jer vodi ka izravnom kršenju '...jednakog i istog izbornog prava za sve...' (Europska povelja o lokalnoj samoupravi, Clanak 3. stavak 2., Izborni zakon BiH). Konkretna primjena ovog principa dovodi do diskriminacije i nejednake vrijednosti glasova za vijecnike iz razlicitih izbornih jedinica.
Primjer: izborna jedinica Sjever (Bošnjaci-muslimani) sa 4.500 upisanih biraca i izborna jedinica Jugozapad (Hrvati u vecini) sa 26.000 upisanih biraca daju isti broj odnosno po tri vijecnika. Ne postoji primjer u BiH, a možda i u svijetu, da izborne jedinice sa ovako velikom razlikom u broju upisanih biraca daju jednak broj vijecnika-zastupnika.
Tri opcine sa bošnjackom vecinom (30% ukupno upisanih biraca) ce uvijek dati svih 9 bošnjackih vijecnika, a opcine sa hrvatskom vecinom (70% upisanih biraca), koje su u suštini jedine multietnicke opcine u Mostaru, daju 6 hrvatskih i 3 bošnjacka vijecnika, iako samo opcina Jugozapad ima više upisanih birca nego sve tri bošnjacke opcine zajedno. Ako racunamo na prosjecan odaziv biraca od 70% to znaci da za jednog bošnjackog vijecnika u dijelu istocnog Mostara je dovoljno oko 1000 glasova, a u zapadnom hrvatski kandidat treba osvojiti više od 6000 glasova. Iz ovoga je jasno da je ovakvo rješenje neprimjereno i diskriminatorsko, te tražimo ispravku ovog dijela predloženih izbornih pravila za Gradsko vijece Mostara (Poglavlje II).

- Pravilo po kojem se minimalna zastupljenost naroda (minimalna etnicka kvota) uzima iskljucivo sa zajednicke liste, ne uzimajuci u obzir vec izabrane vijecnike po izbornim jedinicama je neprihvatljivo. Uz primjenu prethodnog diskriminirajuceg postupka ovo pravilo osigurava Bošnjacima-muslimanima vecinu u Gradskom vijecu iako su manjina u ukupnom birackom tijelu.

Hrvati cine oko 60% ukupnog pucanstva grada Mostara, a ovako predvidenim izbornim sustavom se želi onemoguciti izbor vijecnika iz reda hrvatskog naroda i nedemokratski reducirati volja birackog tijela. Ovakva izborna pravila ne postoje nigdje u BiH i bila bi neprimjerena posebnost samo za grad Mostar. Nije poznato da takva ogranicenja postoje bilo gdje u civiliziranom i demokratskom svijetu.

Uz diskriminaciju po osnovu birackog prava evidentna je i diskriminacija po osnovu gospodarske, odnosno financijske snage pojedinih podrucja Grada Mostara. Zaista je nerazumno da se kroz izborni sustav za gradsko vijece favoriziraju ona podrucja (bivše opcine) koja nisu bila sposobna potaknuti gospodarske aktivnosti na svojoj razini kako bi se osigurali veci porezni prihodi. Da li je prihvatljivo da porezni obveznici iz 3 'opcine' sa hrvatskom vecinom pune gradski Proracun sa 65%, a porezni obveznici iz 3 'opcine' sa bošnjackom vecinom sa 35%, uz izborno 'pravilo' po kojem ce vijecnici bošnjacko-muslimanskih stranaka, iako je njihova izborna baza apsolutno manja, uz potporu Medunarodne zajednice, imati vecinu u Gradskom vijecu i odlucivati o financijskim sredstvima koja ce u vecini osiguravati hrvatski porezni obveznici. Najblaže receno – dvostruka nepravda!

Na kraju, želimo naglasiti kako je stajalište predstavnika najjacih politickih stranaka hrvatskog naroda u gradu Mostaru da status grada Mostara i nacin izbora za Gradsko vijece moraju biti identicno regulirani kao i u drugim opcinama i gradovima u BiH. To znaci da hrvatski narod mora biti ravnopravan i da mora imati ista prava kao što ih imaju ostala dva naroda u drugim gradovima i opcinama u Bosni i Hercegovini sa slicnim brojem stanovnika i slicnim multietnickim sastavom pucanstva kao Mostar.

Smatramo kako izborna pravila za Gradsko Vijece Mostara ne bi trebala izlaziti iz postojecih okvira Izbornog zakona BiH. Ako je vec izvjesno da bi Mostar trebao biti ustrojen kao jedna jedinica lokalne samouprave onda Izborni zakon Bosne i Hercegovine, u tom slucaju, precizno definira provodenje izbora u okviru jedne izborne jedinice, što smatramo najprimjerenijim rješenjem imajuci u vidu mehanizme zaštite vitalnog interesa i obvezatnu zastupljenost svih naroda.

Josip Merdžo, clan Povjerenstva za reformu Grada Mostara

Molimo sve one koji to mogu i žele, a prije svega Hrvate i hrvatske organizacije u USA, Europi i diljem svijeta da svojim djelovanjem ukažu na nepravednost ovakvog prijedloga izbornih pravila za grad Mostar, te da podignu svoj glas protiv još jedne diskriminacije koja se želi napraviti prema Hrvatima.
Uputite svoja pisma prije svega Uredu OHR u Sarajevu tj. g. Paddy Ashdownu i njegovim suradnicima te udrugama i organizacijama koje se bave demokratizacijom i ljudskim pravima. Uputite svoja pisma i djelujte putom sredstava javnog priopcavanja i medija prema svima za koje Vi smatrate da mogu pomoci. Ostalo je još malo vremena. Do kraja sijecnja 2003 ce se nastaviti razgovori a Vaše djelovanje može pomoci u postizanju pravednog i poštenog rješenja za Hrvate i sve gradene Mostara.

Hvala svima!

Linkovi i adrese:
OHR, Office of the High Representative, www.ohr.int
High Representative
Paddy Ashdown,
Emerika Bluma 1, 71000 Sarajevo, Bosnia and Herzegovina,
Fax: +387 33 283 550
Fax: +387 33 283 501
ian.patrick@ohr.int

Werner Wnendt
Senior Deputy High Representative,
Fax: +387 33 283 916, werner.wnendt@ohr.int

Dietrich Becker
Deputy Head of Political Department
Fax: +387 33 283 970, dietrich.becker@ohr.int


norbert.winterstein@mostar-commission.org

OSCE Mission to Bosnia and Herzegovina
Head of Mission
Ambassador Robert M. Beecroft

Obala Kulina Bana 19, 71000 Sarajevo, Bosnia and Herzegovina,
Fax: +387 33 442 479

info@oscebih.org
urdurg@oscebih.org
richardm@oscebih.org

Amb. Clifford Bond
U.S. EMBASSY
SARAJEVO
Alipašina 43
fax: +387 33 659-722


Na ovom linku možete naci gotovo sve institucije i organizacije koji imaju utjecaja na zbivanja u Bosni i Hercegovini:

http://www.ohr.int/rltd-sites.asp


(H) Grad Mostar i upravljanje

 

MOSTAR... još jedna nepravda ? 11. sijecanj 2003.

Nakon okoncanja ratnih sukoba u Mostaru kao i cijeloj BiH, grad Mostar je jedini u BiH stavljen pod medunarodnu upravu, te je 1996. nametnut i tzv. 'Prijelazni statut' kao privremeno rješenje po kojem je, do tada jednistveni grad, podijeljen na šest gradskih opcina. Opcine su uspostavljene na nacin da tri opcine imaju hrvatsku vecinu, a tri bošnjacku (muslimansku) vecinu, što u naravi predstavlja ratnu podjelu grada.
Proteklih sedam godina ovakav administrativni ustroj pokazao je krajnju neprikladnost, neucinkovitost i neracionalnost u funkcioniranju grada u kojem sada postoji sedam administracija (šest opcinskih i gradska), u kojima radi preko 700 službenika, a za potrebe svega oko 100000 (sto tisuca) stanovnika.
Zbog svih ovih razloga medunarodna zajednica je inicirala proces izradbe novog Statuta grada Mostara pri cemu se želi doci do najkvalitetnijeg rješenja s opce prihvacenim demokratskim nacelima koja vrijede za sve opcine i gradove u BiH. U tom smislu sugerirano je od strane Visokog predstavnika u BiH g. Paddy Ashdowna (High Representative - HR) da je najbolje rješenje ustrojiti jedinstvenu upravu grada Mostara bez nižih organizacijskih cjelina, tj. bez opcina. Na izradbi prijedloga takvog novog Statuta i nakon tromjesecnog rada (travanj-srpanj 2003), u tu svrhu uspostavljenog Povjerenstva od strane Gradskog vijeca, nije postignuto nikakvo rješenje. S istom zadacom OHR, odnosno Visoki predstavnik, imenovao je novo Povjerenstvo na celu s g. Norbertom Wintersteinom koje je imalo ima da do 15. prosinca 2003. godine dostavi prijedlog novog Statuta grada Mostara. U radu Povjerenstva su sudjelovali predstavnici svih naroda i stranaka koje imaju vijecnike u Gradskom vijecu.

Temeljni problem u radu Povjerenstva je nastao kod definiranja:
1 konacnog statusa grada,
2 izbora za Gradsko vijece

Muslimansko-bošnjacki clanovi Povjerenstva nisu htjeli prihvatiti proces ujedinjenja grada Mostara i nastoje, po svaku cijenu, zadržati ratom nametnutu podjelu grada, te tako sacuvati dominaciju svog naroda nad ostalima koji sada žive u opcinama s muslimanskom vecinom. Clanovi Povjerenstva iz reda hrvatskog naroda su nadvojbeno opredjeljeni za jednu i jedinstvenu gradsku upravu bez opcina i bez skupe administracije koja opterecuje porezne obveznike. Službeno stajalište HDZ-a je za uspostavu jedne jedinstvene administracije. Takvo zalaganje se podudara sa stajalištima Europske Unije (EU) i medunarodne zajednice. Na žalost prijedlozi i argumenti predstavnika HDZ-a nisu imali utjecaja na konacna riješenja.

Prijedlog predsjedtelja Komisije za reformu grada Mostara g. Norberta Wintersteina, odnosno odredbe koje se odnose na izborni sustav za izbor vijecnika u Gradsko vijece grada Mostara predstavljaju jako lošu varijantu koja, u biti, ne postoji u zakonodavstvu Bosne i Hercegovine niti je zasnovana na temeljnim opce poznatim i prihvaceni demokratskim principima, a sve opet na štetu Hrvata.

Prijedlog izbornog sustava izgleda ovako:

- Gradsko vijece ima 31 vijecnika
- 6 izbornih jedinica (to su podrucja bivših opcina)
- svaka izborna jedinica bira po 3 vijecnika
- za razinu cijelog grada se formira Gradska lista
- sa Gradske liste se bira 13 vijecnika i to 4 Hrvata, 4 Bošnjaka, 4 Srbina i 1 ostali

To znaci: (3 x 6) + 13 = 31, odnosno, 58% Gradskog vijeca se bira po izbornim jedinicama a 42% sa jedinstvene gradske liste uz primjenu ogranicene etnicke kvote od 4+4+4+1.

- Izbor po tri vijecnika iz svake izborne jedinice (podrucja bivših opcina, Clanak 17. tocka 1.) je jako loše rješenje jer vodi ka izravnom kršenju '...jednakog i istog izbornog prava za sve...' (Europska povelja o lokalnoj samoupravi, Clanak 3. stavak 2., Izborni zakon BiH). Konkretna primjena ovog principa dovodi do diskriminacije i nejednake vrijednosti glasova za vijecnike iz razlicitih izbornih jedinica.
Primjer: izborna jedinica Sjever (Bošnjaci-muslimani) sa 4.500 upisanih biraca i izborna jedinica Jugozapad (Hrvati u vecini) sa 26.000 upisanih biraca daju isti broj odnosno po tri vijecnika. Ne postoji primjer u BiH, a možda i u svijetu, da izborne jedinice sa ovako velikom razlikom u broju upisanih biraca daju jednak broj vijecnika-zastupnika.
Tri opcine sa bošnjackom vecinom (30% ukupno upisanih biraca) ce uvijek dati svih 9 bošnjackih vijecnika, a opcine sa hrvatskom vecinom (70% upisanih biraca), koje su u suštini jedine multietnicke opcine u Mostaru, daju 6 hrvatskih i 3 bošnjacka vijecnika, iako samo opcina Jugozapad ima više upisanih birca nego sve tri bošnjacke opcine zajedno. Ako racunamo na prosjecan odaziv biraca od 70% to znaci da za jednog bošnjackog vijecnika u dijelu istocnog Mostara je dovoljno oko 1000 glasova, a u zapadnom hrvatski kandidat treba osvojiti više od 6000 glasova. Iz ovoga je jasno da je ovakvo rješenje neprimjereno i diskriminatorsko, te tražimo ispravku ovog dijela predloženih izbornih pravila za Gradsko vijece Mostara (Poglavlje II).

- Pravilo po kojem se minimalna zastupljenost naroda (minimalna etnicka kvota) uzima iskljucivo sa zajednicke liste, ne uzimajuci u obzir vec izabrane vijecnike po izbornim jedinicama je neprihvatljivo. Uz primjenu prethodnog diskriminirajuceg postupka ovo pravilo osigurava Bošnjacima-muslimanima vecinu u Gradskom vijecu iako su manjina u ukupnom birackom tijelu.

Hrvati cine oko 60% ukupnog pucanstva grada Mostara, a ovako predvidenim izbornim sustavom se želi onemoguciti izbor vijecnika iz reda hrvatskog naroda i nedemokratski reducirati volja birackog tijela. Ovakva izborna pravila ne postoje nigdje u BiH i bila bi neprimjerena posebnost samo za grad Mostar. Nije poznato da takva ogranicenja postoje bilo gdje u civiliziranom i demokratskom svijetu.

Uz diskriminaciju po osnovu birackog prava evidentna je i diskriminacija po osnovu gospodarske, odnosno financijske snage pojedinih podrucja Grada Mostara. Zaista je nerazumno da se kroz izborni sustav za gradsko vijece favoriziraju ona podrucja (bivše opcine) koja nisu bila sposobna potaknuti gospodarske aktivnosti na svojoj razini kako bi se osigurali veci porezni prihodi. Da li je prihvatljivo da porezni obveznici iz 3 'opcine' sa hrvatskom vecinom pune gradski Proracun sa 65%, a porezni obveznici iz 3 'opcine' sa bošnjackom vecinom sa 35%, uz izborno 'pravilo' po kojem ce vijecnici bošnjacko-muslimanskih stranaka, iako je njihova izborna baza apsolutno manja, uz potporu Medunarodne zajednice, imati vecinu u Gradskom vijecu i odlucivati o financijskim sredstvima koja ce u vecini osiguravati hrvatski porezni obveznici. Najblaže receno – dvostruka nepravda!

Na kraju, želimo naglasiti kako je stajalište predstavnika najjacih politickih stranaka hrvatskog naroda u gradu Mostaru da status grada Mostara i nacin izbora za Gradsko vijece moraju biti identicno regulirani kao i u drugim opcinama i gradovima u BiH. To znaci da hrvatski narod mora biti ravnopravan i da mora imati ista prava kao što ih imaju ostala dva naroda u drugim gradovima i opcinama u Bosni i Hercegovini sa slicnim brojem stanovnika i slicnim multietnickim sastavom pucanstva kao Mostar.

Smatramo kako izborna pravila za Gradsko Vijece Mostara ne bi trebala izlaziti iz postojecih okvira Izbornog zakona BiH. Ako je vec izvjesno da bi Mostar trebao biti ustrojen kao jedna jedinica lokalne samouprave onda Izborni zakon Bosne i Hercegovine, u tom slucaju, precizno definira provodenje izbora u okviru jedne izborne jedinice, što smatramo najprimjerenijim rješenjem imajuci u vidu mehanizme zaštite vitalnog interesa i obvezatnu zastupljenost svih naroda.

Josip Merdžo, clan Povjerenstva za reformu Grada Mostara

Molimo sve one koji to mogu i žele, a prije svega Hrvate i hrvatske organizacije u USA, Europi i diljem svijeta da svojim djelovanjem ukažu na nepravednost ovakvog prijedloga izbornih pravila za grad Mostar, te da podignu svoj glas protiv još jedne diskriminacije koja se želi napraviti prema Hrvatima.
Uputite svoja pisma prije svega Uredu OHR u Sarajevu tj. g. Paddy Ashdownu i njegovim suradnicima te udrugama i organizacijama koje se bave demokratizacijom i ljudskim pravima. Uputite svoja pisma i djelujte putom sredstava javnog priopcavanja i medija prema svima za koje Vi smatrate da mogu pomoci. Ostalo je još malo vremena. Do kraja sijecnja 2003 ce se nastaviti razgovori a Vaše djelovanje može pomoci u postizanju pravednog i poštenog rješenja za Hrvate i sve gradene Mostara.

Hvala svima!

Linkovi i adrese:
OHR, Office of the High Representative, www.ohr.int
High Representative
Paddy Ashdown,
Emerika Bluma 1, 71000 Sarajevo, Bosnia and Herzegovina,
Fax: +387 33 283 550
Fax: +387 33 283 501
ian.patrick@ohr.int

Werner Wnendt
Senior Deputy High Representative,
Fax: +387 33 283 916, werner.wnendt@ohr.int

Dietrich Becker
Deputy Head of Political Department
Fax: +387 33 283 970, dietrich.becker@ohr.int


norbert.winterstein@mostar-commission.org

OSCE Mission to Bosnia and Herzegovina
Head of Mission
Ambassador Robert M. Beecroft

Obala Kulina Bana 19, 71000 Sarajevo, Bosnia and Herzegovina,
Fax: +387 33 442 479

info@oscebih.org
urdurg@oscebih.org
richardm@oscebih.org

Amb. Clifford Bond
U.S. EMBASSY
SARAJEVO
Alipašina 43
fax: +387 33 659-722


Na ovom linku možete naci gotovo sve institucije i organizacije koji imaju utjecaja na zbivanja u Bosni i Hercegovini:

http://www.ohr.int/rltd-sites.asp