CROWN - Croatian World Network - http://www.croatia.org/crown
Artur R. Bagdasarov published an important book "Armenija - Noina zemlja" in 2018
http://www.croatia.org/crown/articles/11134/1/Artur-R-Bagdasarov-published-an-important-book-quotArmenija---Noina-zemljaquot-in-2018.html
By Nenad N. Bach and Darko Žubrinić
Published on 12/1/2018
 
Artur R. Bagdasarov, an Armenian scholar living in Moscow, is an expert in Croatian language and history. His newest book "Armenija - Noina zemlja" is his fifth book in Croatian language, and the third dealing with Armenia. Among interesting novelties published in the book, we mention the name of an Armenian Vagan Melik-Karaganjan, a honory citizen of the city of Biograd, who built the first hospital in this Croatian coastal city. It is not widely known that the congreation of Mhitarists, benedictine abeys of Armeno-catholic church, published more than 200 Croatian books in their printing house in Vienna.

This is Bagdasarov's fifth book in Croatian language, and the third dealing with Armenia


Artur Rafaelovič Bagdasarov: Armenija - Noina Zemlja, Školska knjiga, Zagreb 2018.


Artur R. Bagdasarov: Armenija - Noina zemlja: kultura i povijest

Ovo raskošno opremljeno izdanje posvećeno je kulturi i povijesti nama geografski daleke, ali duhovno bliske Armenije.

Bogato je ilustrirano lijepim fotografijama kulturnih, umjetničkih i prirodnih bogatstava i namijenjena širokomu krugu čitatelja koji se zanimaju za kulturu i povijest Armenije.


Dr. Artur R. Bagdasarov, Moscow, distinguished expert in Croatian language and lexicography.

U knjizi se mogu naći osnovni podatci o Armeniji, njezinoj Crkvi, znamenitostima, uglednim predstavnicima kulture i povijesti. Tu će se hrvatski čitatelj upoznati s armenskim jezikom i pismom, narodnim običajima, književnošću, mitologijom, slikarstvom, knjigotiskanjem, glazbom, filmom, minijaturama, hačkarima (kamenim križevima) i pojedinim poslovicama armenskoga naroda.

Knjiga Armenija – Noina zemlja pisana je znanstveno-popularnim stilom i ima enciklopedijsko obilježje, pa se nadamo da će izazvati veliko zanimanje u Hrvatskoj te poslužiti daljnjemu širenju i produbljivanju etnokulturnih i duhovnih veza dvaju naroda, hrvatskoga i armenskoga.

1. Armenija - Hayastan
2. Kulturna baština
3. Duhovna baština
4. Poznati djelatnici armenske kulture i povijesti.

Najveća i možda najdublja duhovna poveznica Hrvata i Armenaca je sveti Vlaho (sv. Blaž, lat. Sanctus Blasius, arm. Surb Barceg), zaštitnik grada Dubrovnika.

Malo je poznato da je Kongregacija mhitarista, benediktinskih redovnika Armenokatoličke crkve, u svojoj tiskari u Beču objavila više od dvjesto hrvatskih knjiga.

U knjizi se nalazi i nekoliko tekstova o Armencima koji su djelovali u Hrvatskoj gdje su ostavili vidan trag u kulturi i znanosti. Navedimo samo neke.

Dubrovčanin Đuro Armen Baglivi (1668. - 1707.) je bio medicinski pisac, profesor teoretske medicine na rimskom arhiliceju i liječnik papa Inocenta XII. i Klementa XI.

Među zanimljivostima su i tekstovi o dvama poznatim Armencima koji su nakon Listopadske (Oktobarske) revolucije živjeli i radili u Hrvatskoj.

Jedan od njih je prof. ing. Artemije Šahnazarov (1891. - 1973.). Radio je na Tehničkoj visokoj školi (kasnije Tehnički fakultet, potom Strojarsko-brodograđevni fakultet). Kao znanstvenik se bavio teorijom rezanja alatnim strojevima i ispitivanjem kvalitete materijala. Autor je nekoliko knjiga.

Drugi je počasni građanin Biograda na Moru Vagan Melik-Karaganjan (1889. - 1977.), dipl. ing. arhitekture, građevinski poduzetnik i hotelijer koji je sagradio u tom gradu banovinsku bolnicu (1932. - 1933.) i hotel imenom "Ilirija" 1934.


Hotel Ilirija u Biogradu, koji je dao izgraditi
Armenac Vagan Melik-Karaganjan 1934. g.

Zagrebački Muzej Mimara u zbirci crteža, grafika i minijatura čuva tri sitnoslike iz 1358. god. poznatoga armenskoga sitnoslikara i pisara Zakarija Ahtamarcija, a isto tako i armenski molitveni svitak pahpakan ili hmail iz 1721. god.

Među zanimljivostima je i riječka zgrada, zvana "Turska kuća" koja je građena u neomaurskom stilu s balkonskim lukovima, biljnim i životinjskim ornamentima, ljudskim likovima i arapskim natpisima, nekoć je bila vlasništvo greciziranoga Armenca Nikolaija Nikolaidesa (1855. - 1933.) i njegove supruge Riječanke Antonije Bartolich Gelletich. Nikolai Nikolaides (arm. Nikogajos Nikogosjan) je bio dugogodišnji osmanski diplomatski i trgovački predstavnik u Španjolskoj, a od 1898. god. konzul u Rijeci.

Uvjereni smo se da će ova knjiga dr. Artura Bagdasarova poslužiti daljnjemu upoznavanju, zbližavanju, širenju i produbljivanju etnokulturnih, duhovnih i prijateljskih veza dvaju naroda, hrvatskoga i armenskoga.