CROWN - Croatian World Network - http://www.croatia.org/crown
Marko Veselica 1936-2017 Croatian economist and politician passed away - article by Ante Glibota
http://www.croatia.org/crown/articles/10958/1/Marko-Veselica-1936-2017-Croatian-economist-and-politician-passed-away---article-by-Ante-Glibota.html
By Akademik Ante Glibota
Published on 02/20/2017
 

Marko Veselica was distinguished Croatian economist and legendary human rights activist who spent 11 years in communist prisons in 1970s and 80s. We provide an article of his close colleague and friend Academician Ante Glibota, vicepresident of the European Academy of Sciences and Arts and Humanity in Paris, written in Croatian language. We also provide the titles of some of Veselica's relevant books and studies.

Dreams of Marko Veselica about Croatia

All the photos by the courtesy of Ante Glibota / Sve fotografije ljubaznošću Ante Glibote

Zvonimir  Komarica, Vlado Gotovac, Marko Veselica, Ante Glibota, Vlatko Pavletić, Šime Đodan, Hrvoje Šošić, Jozo Ivičević-Bakulić,
on the 25th Anniversary of their imprisonments in the restaurant of Cultural Club Zagreb (of the Museum of Arts and Crafts), January 11th, 1997.

Marko Veselica u izbornoj kampanji u Zagrebu, 21. travnja 1990. Fotografirao Ante Glibota.

 
Summary. Marko Veselica was distinguished Croatian economist and legendary human rights activist who spent 11 years in communist prisons in 1970s and 80s. We provide an article of his close colleague and friend Academician Ante Glibota, vicepresident of the European Academy of Sciences and Arts and Humanity in Paris, written in Croatian language. We also provide the titles of some of Veselica's relevant books and studies.


 
Govor Ante Glibote, Potpredsjednika Europske Akademije Znanosti, Umjetnosti i Literature (EASAL) za sprovod Marka Veselice na Mirogoju u Zagrebu, u utorak, 21.veljače 2017. u 15 sati


SLOVO ZA PRIJATELJA
Ante Glibota

Dragi Marko,

dragi prijatelju i neustrašivi hrvatski  viteže, i kume, ovdje smo pred tim finalnim činom da se oprostim od Tebe sa ovom posljednjom porukom sa udaljenog azijskog kontinenta, kojom te želim ispratiti na tvom putu u kozmičke i nadam se Gospodnje blizine, koje si kao hrvatski mučenik i stvarni vitez, kako tvoje dične Sinjske Krajine i Države Hrvatske u cijelosti, bio i biti ćeš ponos, zaslužen, tvojim uzoritim viteškim životom, za svog ovozemaljskog života!

Draga Božena, Ines i Snježana i ostala draga tugujuća obitelji Veselica, gospođe i gospodo, tužni zbore, danas ispred svih vas s kojima suosjećam i nosim ovu bremenitu posljednu poruku prijatelju, koji je bio i ostao od naših prvih susreta 1966. godine do današnjih dana ili dok srca budu kucala u našim tjelima, pravi istinski i prijatelj i suborac za hrvatsku pravicu. Istodobno se opraštam i od mog profesora, potom mog prijatelja suuznika za domovisku nezavisnost, borca za hrvatsku državnost i istinskog autentičnog mučenika i slobodara hrvatske državnosti i na kraju nepokoljebivog vjernika, koji je u svojem unutarnjem sazrijevanju gradio tu svjetleću piramidu i poruke o životu u spiritualnoj dimenziji svoje osobnosti i vrline. Naš dragi Marko je time postao svjetlonoša najsvjetlijeg primjera, koji se može postaviti na oltaru svoje Domovine Hrvatske.

Danas nas prema nebeskim uzvisinama napušta jedna zaista velika rijetkost humanog roda, čiji život ne možemo banalizirat otrcanim formulama i parafrazama, jer je ispred nas zaista jedan od rijetkih i autentičnih temeljnih veličina, i osobnosti kojom se poradi njegove izvorne autentičnosti može podičiti hrvatski narod i hrvatska  država, pa i još šire. Marko Veselica je svojim primjerom svojom hrabrošću zadivio i universum humanog, kao mučenik i Pravednik, kao svjedok trpnje bjesomučnog terora, bezumlja nad hrvatskim narodom i njegovoj domovini Hrvatskoj u trajanju sedamdesetak godina dvadesetog stoljeća.

Marko Veselica je živio kako je i govorio, a govorio je kako je živio, pa je time i postao rijetkost i primjer ovih prostora. Nikada se nije žalio na svoje trude, napore i patnju, koju je kroz sav taj teror, uznice, proganjanja, šikaniranja proživio u Jugoslaviji, pa se ne treba danas libiti i reći istinu da i ova država, hoću reći Hrvatska država, u koju je utkao svaki milimetar svog bića, svoje životne energije, svoje žive i neiscrpive inteligencije, ogromnog znanja, nije u doslovnoj mjeri znala, ili nije htjela afirmirati kao model za budućnost etičke substance, koju je Marko Veselica u sebi dično nosio, predstavljao  i stavljao na oltar hrvatske Domovine! Nažalost, u našoj sredini, nije se znao prepoznati duh, stremljenja, ideje, vizija koju je on svojim primjerom utisnuo u njeno stvaranje u buđenje svijesti i savijesti mladih generacija, kako bi hrvatski narod probudio iz stoljetnih snova, kako bi se samostalna Hrvatska država stvorila i harmonično živjela. Dakle, i država za koju je više od 12 godina uzničkog života propatio nije na respektabilan način našla put da odgovori suptilnostima i osjećajem, za njegove svekolike patnje, koje su, dakako, u njegovom primjeru bila ogromne. Marko i tom činu nije pridavao pažnje, što još više ističe i govori samo za sebe o njegovoj iskonskoj moralnoj i etičkoj veritikali. Nikada sugovornike time nije opterićivao i gotovo bi znao reći, da sve te patnje, tuge i napore, da je to i normalno, kada se vidi i zna, iz blizine, što je bio stvarni ulog tih patnjih. On nije nikada naplatio, a niti je to bilo u njegovom duhu da naplati, jer se za Domovinu borio kao Pravednik i autentični hrvatski borac za hrvatsku državnost, za hrvatsku pravicu i zbog toga se i danas sa najvećim poštovanjem opraštamo od njega, koji nam je ostavio dosta nezavršenog posla u uređenje Hrvatske države kao pravne države, zašto se on čitavog  života tako silno borio. Jer, Marko Veselica, je Hrvatsku zamišljao u svojim vizionarskim razmišljanjima, kako bi ona bila Domovinom sreće i boljitaka, domovinom osjetljivost spram humanih nepravdi, konačno Domovini koju treba neminovno lustrirati od svih zla prošlosti. Ne lustrirati poradi samog čina lustracije, već kao signal i znak potrebe civičke istine, kao zalog budućnosti, što je i sam zagovarao kao Pravednik i štovatelj istine bez obzira na njene boli, koje sa tom čistilišnom katarzom prouzročuje. Taj čin do kojeg je silno držao,  koji su i proizlazili kao posljedica Markovog misaonog, humanog, filozofskog i etičkog principa, koji su proizlazili iz njegovog fundamentalnog religioznog motiva neokaljane kršćanske iskrenosti.

Upravo ta iskrenost i autentičnost, Markova vedrina i entuzijazam su me zaista tijekom našeg 50-godišnjeg prijateljstva uvijek impresionirali, već od vremena dok sam bio njegov student, što je mene i mnoge druge približavalo ovom izuzetnom pedagogu i domoljubu. On je poput Krista okupljao različitosti ponekad i svijet  antagonističkih smjernica želeći ljude povesti i uzdignuti prema stvarnim i temeljnim humanim vrijednostima, što čovjeka čini ponosnim i sretnim u njegovom intimitetu kao i onoga u njegovom širem okruženju. Od 1966. godine ja sam bio jedan od njegovih čestih pa i svakodnevnih posjetioca u kabinetu na Ekonomskom Fakultetu u Zagrebu, gdje ste mogli sresti i najobičnije radnike, vrhunske profesore lingviste, književnike i poete, pjevače, sportaše, gospodarstvenike, studente i  generale, svih vjeroispovjesti i tendencija...Bio je to istinski rasadnik ideja o hrvatskoj sutrašnjici koji je Marko tako suptilno i pragmatično  njegovao. Marko Veselica nikome vrata nije zatvarao, nasuprot - on ih je otvarao još i više, šireći poznanstveni krug ljudi koji su dolazili sa različitih horizonata iz domovine i dijaspore, stimulirajući razmišljanja među tim posjetiocima, šireći i pojašnjavajući ideje o hrvatskim potencijalima za budućnost, potrebe zaustavljanja eksploatacije hrvatskog čovjeka i hrvatskog gospodarstva, inicirajući  uzimanju njegove sudbine u vlastite ruke. On je bio ne samo profesor političke ekonomije, već je bio i budionik nada i vjere u hrvatsko sutra. Svejdočim vam kao osoba iz blizine, da je bilo u tom njegovom načinu i stila i vedrine i duha ali i preciznosti u nadanjima.

On je tražio sveze između znanosti i gospodarstva, okupljajući hrvatski gospodarski, intelektualni i kulturni gremij, da ruku ispod ruke, osvješćuju sa kreativnim projektima hrvatski narod, kao nužnoj potrebi respektabilne obstojnosti njegovanjem i brigom za njegov nacionalni identit. Marko Veselica je bio inicijator i voditelj takovih puteva u kojem su ekonomisti, znanstvenici i matematičari pravili projekte dugoročnih projekcija i stimulativnih metoda koji su zasnivani na modernim metodama upravljanja u tom vremenu, u kojem je Ekonomski Fakultet i Ekonomski institut iz Zagreba ulazili u vrlo kompleksne razrade vrlo preciznih studija, koje su vodile evaluacijama čitavog kompleksa hrvatskog gospodarstva prema napretku. Sjećam se tih njegovih velikih incijativa primjerice u Kombinatu Borovo, u Sljemenu, Agrokombinatu Zagreb gdje je Marko znao direktno utjecati na promjene prema boljitcima... u koje su bili uključeni i vrsni profesori ekonomisti, kibernetičari i financijeri, sve do njegovih studenata, kako bi se stvarala baza izvrnosti sveza studija i prakse kao zaloga za nekakve buduće uloge u harmoničnijoj hrvatskoj sutrašnjici. Pa eto, u ovom posljednjem činu, čiji sam bio i svjedokom prija gotovo 50 godina, svjedočim o njegovim znanstvenim vizijama potrebe povezivanja i baze znastvenosti, koje je iziskivalo moderno gospodarstvo, kako bi odgovorilo izazovima vremena i neophodnom modernitetu uravnoteženog razvoja hrvatskog gospodarstva, a ne na principima zatupljujućeg komunističkog birokratizma koje je stavljalo sve resurse hrvatskog naroda u upitnost. On nije bio suhoparni profesor, držeći se sljepo svoje katedre, već je kročio hrabro, inicirao svojim znanjem, svojom intelektualnom bagažom, ali je isto tako i živim kontaktom upotpunjavao svoja saznanja koja su nalagala nužne promjene u takovoj konstelaciji snaga koje su stavljale u podjarmljujući položaj hrvatski narod.

Marko Veselica je, gospođe i gospodo, tužni zbore, u tim vremenima znao dati naputke i smjernice kako radničkim slojevima, gospodarstvenicima i hrvatskim sveučilištarcima i srednoškolcima, svim slojevima društva sve do hrvatskih sportaša zahvaljujući i svojim oratorskim vještinama i kompleksnošću njegova talenta, jer je i narod uz sve te atribute duboko osjećao njegovu temeljnu iskrenost. Saznanjima je znao pridobiti za te novatorske ideje i gospodarstvenike i radnike i studente, mlađariju. On već tada govori vizionarski o potrebama naoružanog hrvatskog naroda, anticipirajući dvadeset godina ranije Domovinski rat!! 

Razumljivo je, da je time postao i prioritetna meta, dobivši  time i vrlo opasne protivnike u tadašnjem unitarističkom ili pak u autonomaškom antihrvatskom političkom etablishmentu. On je bio i ne samo ekonomist već i djelovanjem preko Matice Hrvatske i njenih tribina diljem Hrvatske širio istinu o stvarnoj prirodi tadašnjeg sustava, koji je bio osuđen na propast, što će i usljediti dvadeset godina kasnije. A nitko nije tako elokventno kao Marko dao dijagnozu njegovih problematičnosti u tim vremenima, pa i sa proročkom vizijom govorio o konačnoj slobodi za hrvatski narod. Okupljao je sav taj svijet oko Matice Hrvatske, vodio brigu da se i Matica što više okrupni, u zajednici sa Franjom Tuđmanom, Vladom Gotovcem, Vlatkom Pavletićem, Šimom Đodanom, Hrvojem Šošićem, Brunom Bušićem... sa grupnim učlanjivanjem studenata i radnika najširih narodnih masa, što je prouzročilo i vibrirajuće efekte nacionalnog buđenja i njene jedinstvene uloge u hrvatskom samoodržanju i prosvjećenosti. Stvorili smo tada i naše medije pa smo u zajednici sa Markovim bratom nedavno preminulim prof. Vladimirom Veselicom osnovali Hrvatski Gospodarski Glasnik (HGG), kao glasilo Društva Ekonomista Hrvatske, čiji je Marko bio jedan od glavnih  stupova, gdje su podastrijete sve osnovne i problematične teze koje su tištile hrvatske građane i vizije njene daljnje opstojnosti u takovim uvjetima, konačno tražnje za samostalnom Hrvatskom Državom.

 U zajednici s Markom mi smo u tim vremenim doslovice prošli sve krajeve Hrvatske, a na brojnim velebnim skupovima i predavanjima okupljali hrvatski znanstveni, intelektualni, kulturni i gospodarski gremij, povezujući hrvatske krajeve, tražeći načina homogenizacije hrvatskog nacionalnog bića, osvješćivanja srednjoškolaca, studenata, radnika kao primordijalni i ozbiljni zalog za hrvatsku budućnost. I upravo ova komponenta probuđenog hrvatskog nacionalnog identiteta će odigrati po meni odlučujuću ulogu, da se Hrvatska mogla othrvati srpsko-jugoslavenskoj soldateski, i u kojoj su naši odvažni hrvatski branitelji i generali izvojevali znakovitu domovinsku pobjedu.

Marko je bio definitivno prvi i neprikosnoveni lider tih osvešćujućih kretanja. Nije bilo dakle ni nikakvog čuda kada se po nalogu J.B. Tita i Bakarića zatvara 11. siječnja 1972. pod optužnicom za kontrarevolucionarnu aktivnost protiv naroda i države u zajednici sa Franjom Tuđmanom, Vladom Gotovcem, Vlatkom Pavletićem, Šimom Đodanom, Hrvojem Šošićem, Antom Glibotom, Zvonimirom Komaricom, Jozom Ivičevićem, Antom Bačićem.

Vidljivo Marko Veselica, prvo optuženik, predvodi listu od deset hrvatskih  intelektualaca, među kojima sam i sam bio uhićen kao najmlađi u grupi. Marko Veselica je bio i najoštrije tretiran, jer su i protivnici znali za njegovu beskompromisnost, autentičnost i poštenje, da on nikada nije stavljao u nikakvu vrstu prevaga, mogućih adaptacija, povlastica, kada je bio u pitanju hrvatski temeljni interes, pa i po cijenu života, da sve izgubi, uključujući i obitelj i život! Dvanaest godina teške tamnice su to potvrdili, ali se časni vitez isto tako časne Sinjske Krajine nikad nije poklonio pred đavoljim slugama! Nisu se tadašnji  vlastodršci prevarili, jer upravo iz ove grupe je pronikla i ideja konstitucije i obnove, konačno i stvaranja nove Hrvatske Države, koja se vidno zagovarala, kao razlogom postojanja, svakog od tih patnika ponaosob.

Marko  Veselica je djelovao kao profesor na  Ekonomskom Fakultetu u Zagrebu, predsjedništvu  sindikata Hrvatske gdje je branio interese hrvatskih djelatnika, nasuprot unitarističke bulemente na čelu sa Milutinom Baltićem, u upravi Matice Hrvatske, Društvu Ekonomista Hrvatske, HGG-u i brojnim drugim časopisima i revijama. Konačno, bio je zastupnik u Saveznoj skupštini izabran nasuprot oficijelnom kandidatu tadašne nomenklature, gdje su ga zagrebačka radnička Trešnjevka i studenti zagrebačkog sveučilista izabrali u zastupništvo tadašnje Savezne Skupštine, što je bio prvi signal demokratske volje u čitavoj tadašnjoj Jugoslaviji. Marko je s nama skupa bio u Upravi NK Zagreb, jer smo tada željeli i drugog zagrebačkog prvoligaša i u tome uspjeli, kao bezbroj drugih asocijacija, svuda je ostavljao trag i ozbiljnosti i srčanosti i želje za boljitkom nesebično držeći visoke etičke standarde, čineći ga neupitnim i kao znanstvenika i kao čovjeka ljudske blagosti i rijetke inteligencije.

Što se to dogodilo sa hrvatskim pukom i vladajućim strukturama da je zaboravilo te sve silne žrtve, uloge i napore da ovaj autentični hrvatski junak nije mogao proći ne samo u periodu bivše države već i u samoj Hrvatskoj državi, koju je na svoj zaseban način desetljećima koncipirao i služio i kao zastupnik u Saboru i predsjednik stranke HDS koju je s bratom Vladimirom osnovao. Ovo pitanje sam i sam sebi postavljao ne jednom, nego na tisuće puta, jer sam iz neposredne blizine vidio što je Marko sve ulagao za dobrobit i interes Hrvatske države, dok je dio struktura koji je na veliko šurovao sa propalim režimom našao utjecište i u najvišim strukturama vlasti hrvatske države.

No, u našim srcima, zasluge, mučeništvo i vizija koju je Marko Veselica unosio u stvaranje ove države su od primodijalnog značenja u dušama i mislima svih onih autentičnih Hrvata i domoljuba koji su ostali po strani, ne zbog toga što su bili manje važni, manje vrijedni, već zbog toga što se dobro znalo upravo za njihovu autentičnost, njihovo iskonsko ljudsko poštenje, koje nikada nisu stavljali na balancu da promijene njihove stavove, zanijekavši hrvatske državne interese. Konačno, vrlo je dobro bilo vidljivo stavljanje u reljef same izvršne vlasti da su konvertiti bili na posebnoj cijeni, pa su utoliko i oni autentični Hrvati  bili nepoćudni da se uklope u osrednjost, korumpiranost ili pak udjelom u bivšim udbaško-kosovskim strukturama, koja je zadržala i perpetuirala sve poluge gospodarske moći, koja se represivno odnosila prema svemu onome što je mirisalo istaknutim pojedincima, što je odisalo hrvatskom autentičnošću.

To je vjerujem i razlogom i zbog čega želim i u ovom posljednjem pozdravu istaknuti mjesto i ulogu, onoga što ja i danas nazivam autentičnom hrvatskom veritikalom, s kojim se hrvatska država može ponositi za sva vremena, koju je tako snažno uvijek predvodio i utjelovljivao moj dragi prijatelj Marko Veselica.

Mogao bih dragi prijatelju nastavit godinama, a ne u ovim tužnim prigodama, riječima opraštanja od Tebe, govoriti o tvojoj dobroti, o tvojem geniju, o tvojem mučeništvu, koje nije bilo samo Tebe već i Tvoje Božene, tvojih Snježane i Ines, Tvoje unučadi i cijele obitelji Veselica, koja je tu patnju sa dignitetom i ljubavlju spram Tebe, obitelji, također djelila.

Tu je također viteško držanje tvog brata Vladimira, na kojeg se sve to također može odnositi, što je i na čast i ponos i viteške Sinjske Krajine i cijele Domovine u zajednici s hrvatskom dijasporom, koja Te je držala uvijek u najvećoj estimi i cijenila obol tvog mučeništva u stvaranju Hrvatske države.

Prilično je, dragi Marko, da u ovoj zgodi kažem neka ti je lagana hrvatska gruda kojoj si toga toliko dao i nesebično žrtvovao, ali ću to reći na jedan drugi način, da je i u ovakovoj Hrvatskoj, kakva je bila i kakva je, da će i ovoj državi očito biti teško nositi teret u budućnosti, rezonance tvojih koraka, odjeke silnica jedne takove pojavnosti, iskrenosti, besprijekornog domoljublja koja se iz Tvog osebujnog stvaralačkog opusa i Tvoje etičke snage i osobnosti iznjedravala.
Tvoja misao, etičnost, Tvoje misli daju smjerokaze naše budućnoste, pa ćemo se utoliko morati prisjećati Tvoga glasa, Tvojih vrlina, note vrlo profinjenog humora, kojeg si znao s toliko suptilnosti prakticirati...

Prisjetih se  na kraju dragi prijatelju dijaloga iz Braće Karamazovih, Dostojevskog koji je i Tebe ozračio svojim snagom i spiritualnošću, o kojem smo također znali razglabati, koji je i Tebe na izvjestan način osobno transformirao, koji evocira i vrlo precizni ovaj momenat, u kojem se nalazim danas ispred tvog odra:

" ...Karamazov, uzviknuše Kolja, je li istina,
što propovjeda religija, da ćemo uskrsnuti od mrtvih,
da će mo se vidjeti jedni sa drugim, i Ilioucha?

- Da, to je točno, mi ćemo uskrsnuti,
mi ćemo se ponovo vidjeti, mi ćemo se
i sa zadovoljstvom ponovo napričati što se to desilo. "...


Eto, do tada, dragi moj prijatelju, dragi Marko, dragi naš viteže hrvatski i kume, čijim sam imenom, Tebi u čast, Tvojim imenom i sina svog krstio, plovi kozmičkim prostranstvima vođen anđelima i blaženom djevicom Marijom, kraljicom Hrvata, koji će te čuvati i voditi prema božjoj Providnosti, božjoj milosti.

Do skorih viđenja... dragi prijatelju!

Ante

Video


Žao nam je što smo radi problema s francuskim fontovima iz gornjeg teksta morali ispustiti dvije riječi.
Ispričavamo se autoru i čitateljima. Uredništvo CROWN-a.


Ankica Tuđman, Ante Beljo i Vladimir Veselica, pri dodjeli Velike Zlatne plakete Udruge branitelja, invalida i
udovica Domovinskog rata Anti Gliboti u Zagrebu, 30. studenog 2012.

Marko Veselica, Ankica Tuđman, Vladimir Veselica, pri dodjeli Velike Zlatne plakete Anti Gliboti u Zagrebu, 30. studenog 2012.

Marko Veselica u izbornoj kampanji u Radićevoj ulici u Zagrebu 22. travnja 1990. Fotografirao Ante Glibota.
Marko Veselica autor je desetak knjiga, među njima

  • Zov savjesti iz hrvatskog Sibira, vlastita naklada, 1990.
  • Moja hrvatska sudbina - uznički dnevnik i razmišljanja o temeljnim problemima hrvatskog naroda i hrvatske države u hrvatskom Sibiru, Zagreb : Nakladni zavod Matice hrvatske, 2003. (411 str.), ISBN 9531850836.
  • Uskrsnuće Republike Hrvatske od 1990. do Bljeska i Oluje 1995. godine,  Zagreb : Graphis, 2005., 423 str.: ISBN 9536647826.


Knjige o Marku Veselici:

  • Ljubomir Antić, Mato Artuković: Sudski progoni dr. Marka Veselice – Dokumenti, Hrvatski institut za povijest - podružnica Slavonski brod, 2013. (599 str.), Video
  • Muslim Nikola: Dr. Marko Veselica zatvorenik savjesti planete, Zagreb : Hrvatsko društvo za zaštitu i promicanje ljudskih prava, 1993.  (80 str.)


 
Veselica, Marko, hrvatski ekonomist i političar (Glavice kraj Sinja, 9. siječnja 1936. – Zagreb, 17. veljače 2017.). Diplomirao je (1959.) i doktorirao (1967.) na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, gdje je radio kao asistent (od 1962.) i docent (od 1967.). Bio je član Predsjedništva Saveza sindikata Hrvatske (od 1968.), zastupnik u Saveznoj skupštini (od 1969.), član Upravnog i Izvršnog odbora Matice hrvatske te predsjednik njezine Gospodarske komisije (od 1970.).

Kao jedan od vodećih sudionika Hrvatskoga proljeća zagovarao je radikalne političke i gospodarske reforme, te je nakon Karađorđeva 1971. bio uhićen i osuđen na 7 godina zatvora. Zbog svojega političkog djelovanja i kritike komunističkog sustava bio je ponovno osuđen 1981. (ukupno je u zatvoru proveo 11 godina i 46 dana, najviše od svih proljećara).

Jedan je od utemeljitelja Hrvatske demokratske zajednice (HDZ) 1989., ali je ubrzo osnovao Hrvatsku demokratsku stranku (HDS). Bio je 1990. izabran za prvoga predsjednika Hrvatskoga društva političkih zatvorenika. Na Ekonomski fakultet vratio se 1991. Ujedinjenjem HDS-a i Hrvatske kršćanske demokratske stranke stvorena je Hrvatska kršćansko-demokratska unija, a Veselica je bio njezin predsjednik (1992.–2001.). Bio je zastupnik u Hrvatskom saboru (1995.–2000.). Glavna djela: Zov savjesti iz hrvatskog Sibira (1990.) i Moja hrvatska sudbina: uznički dnevnik i razmišljanja o temeljnim problemima hrvatskog naroda i hrvatske države u hrvatskom Sibiru (2003.).

Izvor www.enciklopedija.hr


Formated for CROWN by Darko Žubrinić
Distributed by www.Croatia.org . This message is intended for Croatian Associations/Institutions and their Friends in Croatia and in the World. The opinions/articles expressed on this list do not reflect personal opinions of the moderator. If the reader of this message is not the intended recipient, please delete or destroy all copies of this communication and please, let us know!